Kuka kukin oli: F

Wikiaineistosta
E F
Kuka kukin oli
 
G


.

F[muokkaa]

fa[muokkaa]

Fabritius, Ernst Almar Ferdinand, itsenäisyysmies, pikakirjoittaja. - * Myrskylä 8. II. 1874 † 12. VIII. 53; vanhemmat hevoshoidontarkastaja Ernst Fredrik F. ja Alma Elisabeth Polin. Puoliso filosofian maisteri Tora Lilia Jones (Johnsson) 03 † 56. - Ylioppilas 93, filosofian kandidaatti 96, maisteri 97. Nya Pressenin toimittaja 06-15, oy Agroksen palv. 20-25. - Pikakirj. valtiop. 94-00, 07-14, -51, eduskunnan ruots. pikakirj. kanslian päällikkö 10-14, 19-51, ylemmän ruots. kauppaop. pikakirjoit. opettaja 15-, S. sotilasasiamies Tukholmassa 18-19. - Karkot. maasta 03-06, aktivisti, Voimaliittolainen, toimi 15-18 ns. uusaktivismin hyväksi Saksassa ja Ruotsissa kuuluen Pfadfindereihin.


Fabritius, August Johan, pikakirjoittaja. - * Viipuri 8. VI. 1844 † 12. X. 15; vanhemmat lehtori Johan Gabriel F. ja Emilia Elisabeth Dannenberg. Puoliso Annie Wallin 72 † 30; vanhemmat eversti Oskar W. ja Karolina Teichmann. - Kävi Haminan kadettik. 63. - Palv. Hämeenlinnan tarkk'ampujapatl. 63-68, valtion rautat. palv. 69-03, rautatiehall. kilometrikontt. johtaja 74-99, tilastokontt. vt. johtaja 93-99, johtaja 99-03. - Ritariston ja aatelin pikakirjoitt. 63-06, säädyn pikakirjoituskanslian päällikkö 72-06. Us. rautatiekomit. puheenjohtaja ja jäsen, Rautatievirkamiesl. per. ja ensimm. puheenjohtaja, Tidning för stenografin per. ja toimittaja 71-94, Järnvägsmannabladetin päätoimittaja 88-90. - Aliluutnantti 63, luutnantti 68.


Fabritius, Harald August (Harry), psykiatri. - * Myrskylä 21. VI. 1877 † 2. VI. 48; vanhemmat hevoshoidontarkastaja Ernst Fredrik F. ja Alma Elisabeth Polin. Puoliso Sofia Felicia (Sonja) Friedländer 04 † 56: vanhemmat pörssivälitt. Wilhelm F. ja Emilia Marie Bergson. - Ylioppilas 95, filosofian kandidaatti 98, maisteri 00, lääketieteen kandidaatti 01, lisensiaatti 05, lääketieteen ja kirurgian tohtori 07. Tutkimusmatk. Berliiniin, Wieniin, Pariisiin 10-14. - Helsingin yliopiston neurologian dosentti 13-25, Kivelän sairaalan mielitautios. ylilääkäri 21-25, mielitautiopin professori ja Lapinlahden keskuslait. ylilääkäri 25-45. - Julk.: Studien über die sensible Leitung im menschliche Rückenmark auf Grund klinischer und pathologisch-anatomischer Tatsachen (väitösk.) 07, Människokroppens anatomi och fysiologi 10 (suom.) Praktiska anvisningar och sjukvårdshandgrepp 12 (Sophie Mannerheimin ja E. Nylanderin kanssa), Nervositet och nervsjukdomar 40 (suom.).


Fabritius, Sergei (Johan Christian), sotilas, insinööri. - * Moskova 29. V. 1890 † 2. XI. 46; vanhemmat insinööri-kenraaliluutnantti Johannes Christian F. ja Alexandra Svetschin. Puoliso Ingeborg Gerda Carola Lagercrantz 15 † 44, vanhemmat satamakapteeni Carl Frithiof L. ja Olga Matilda Olivia Carling. - Kävi kadettik. 03, Aleksanteri II:n kadettik. 07, sotilasinsinöörik. Pietarissa 10, insinööri (Deutsches Technikum, Berliini) 13. - Palv. 20 sapööripatl. 10-14, oy Rossijan palveluksessa Viipurissa 11-13, maailmansod. sapööripatalj. komentaja 14-17, Rauman poliisimestari 17-18, puol. minist:n tie- ja linnoitustoim. päällikkö 19, oy Granitin linnoitusrak. osastonjohtaja 19-26, oma ins. toim. 26-27, Lohjan kalkkitehdas oy:n rak. konstrukt. 27-29, neuvott. rak. insinööri 29-46, suunnitt. ja joht. linnoitusrak. töitä. - Uudenkaupungin suojelusk. päällikkö Ahvenanmaan taist. 18, Helsingin suojelusk. P-kompp. perustaja ja johtaja 21-23, kadettik. linnoitustaidon opettaja 19-20, yleisesik. tekn. tarkast. neuvonant. 32-38. - Julk.: Fortifikation 21 (suom.), Ställningars befästande och fältbefästningsarbeten 22 (suom.), Pioniärteknikens användning i krig 24 (suom.), Mitt vittnesmål 32, Was Europa nicht hören will 36, Män som inte glömma 36 (suom.). - Aliluutnantti 10, luutnantti 15, alikapteeni ja kapteeni 17, maj. 18, ev.luutnantti 36.


Fabritius, Ludvig Julius Wolfgang, hevosjalostusmies. - * Viipuri 25. IV. 1854 † 16. III. 33; vanhemmat lehtori Johan Gabriel F. ja Emilia Elisabeth Dannenberg. Puoliso 1) Johanna Vilhelmina Hagan 79 † 08; vanhemmat kauppias Lauri H. ja Catharina Amalia Saukko; 2) Aili Sigrid Bergh 16-; vanhemmat lehtori Immanuel B. ja Sofia Kristina Höckert. - Ylioppilas 72, eläinIääkäritutk. Tukholman eläinlääkintäop. 76. - Viipurin pohj. p. läänineläinlääkäri 76-79, Mustialan maanviljelysop. eläinlääkintäopettaja 79-86, Turun läänin läänineläinlääkäri 87-, Kurkijoen maanviljelysop. eläinlääkintäopettaja 76-79, Turun hevosvakuutusyhdistyksen ja siitä 16 muodostuneen Turun eläinvakuutusyhtiön toimitusjohtaja 90-, Turun kengitysk. johtaja ja opettaja 88-18, armeijan oppipajan opettaja 18-, hevoskasvatusyhdistyksen Hippoksen per. ja puheenjohtaja 94-. - Turun kaupunginvaltuuston jäsen 04-11, 14-16, 17-19, Turun soitannoll. seuran johtokunnan puheenjohtaja 87-01, puheenj. 01-, Mehiläis- ja siipikarjayhdistyksen puheenjohtaja 16-. - Julk.: Suomen ravisportin kalenteri 83-87, Suomalainen juoksijahevonen 84, Ravikilpailujen tarkoituksesta 14, Juoksijaori Kirppu 27.


Fagerlund, Lars Wilhelm, lääkäri, hallintomies. - * Turku 26. X. 1852 † 22. IX. 39; vanhemmat merikapteeni Herman Anders Fredrik Wilhelm F. ja Laura Magdalena Sofia Stigzelius. Puoliso Dagmar Elin Mechelin 90 † 53; vanht hovioikeudenneuvos Felix Theodor M. ja 2. vaimo Elin Sofia Huchtman. - Ylioppilas 71, filosofian kandidaatti 75, maisteri 77, lääketieteen kandidaatti 78, lisensiaatti 84, lääketieteen ja kirurgian tohtori 86. Opintomatk. Ruotsiin ja Keski-Eurooppaan. - Helsingin yliopiston patol.-anat. lait. vt. assist. 85-88, assist. 88-97, dosentti 89-97, hygienian vt. ylim. professori 95-97. Godbyn p. piirilääkäri 97-07, lääkintöhall. lääkintöneuv. 07-14, Ahvenanmaan maaherra 22-37. - Länsisuom. osakunnan kuraattori 86-87. Finska Läkaresällskapets Handlingarin toimittaja 87-97. - S. lääkäriseuran puheenjohtaja 95, kirjastonhoitaja 87-97 ja 08-22. - Turun hist. mus. alkuunp. 81, johtok. jäsen 81-06, S. lääk. eläkekassan johtokunnan jäsen 11-22, rahastonhoit. 15-22. Ahvenanmaan kansanop. ja emäntäk. johtokunnan puheenj. 00-07, Ahvenanmaan kulttuurihist. mus. johtokunnan 05-07 ja 32-38, Ålands vännerin kotiseutututk. komit. 05-07, Ahvenanmaan sivistysrah. hall. 23-29, Ålands vännerin Ahvenamn. sivistysrah. hallintolautak. 29-38. - Julk. mm.: Anteckningar om Korpo och Houtskär socknar 78, Finlands leprosorier I (väitösk.) 86, II 03, Om drunkningsvätskas inträngande i tarmarna (väitösk.) 88, Medicinens studium vid Åbo universitet (R. Tigerstedtin kanssa) 90. Helsingfors stads vattenledning och dess vatten (väitösk.) 97.


Fagerström, Viktor Arvid, maatalousmies. - * Viipuri 27. II. 1871 † 14. VIII. 59; vanhemmat sairaalantoimits. Henrik Alexander Edvard F. ja 2. vaimo Johanna Amalia Platán. - Ylioppilas 91, agron. 99. - Pellervo-seuran konsul. 99-05, Osuuskass. keskuslainarah. valtuutettu 03-34, apul. joht. 05-10, Kurkijoen maamiesop. lehtori 11-34, johtaja 18-34. - SOK:n ja Yl. osuuskaupp. liiton hallintoneuvoston puheenjohtaja 17-27, henkivak. oy Pohjan hallintoneuvoston puheenjohtaja 22-27. - Maanviljelysneuvos 29.


Faltin, Friedrich Richard, säveltaiteilija. - * Danzig 5. I. 1835 † 1. VI. 18; vanhemmat kauppias Hans Edvard F. ja Rose Friederike Hollatz. Puoliso Olga Alina Holstius 63 † 01; vanhemmat kaupunginlääkäri Reinhold H. ja Johanna Katarina Starck. - Kävi lukiota, mus. opint. Danzigissa (F. W. Markull), Dessaussa (Fr. Schneider), Leipzigin konservat., muutti 56 Suomeen. - Behmin koulun opettaja Viipurissa 56-69. Helsingin ruots. teatt. kapellimestari 69, Suom. seuran kuoronjohtaja 69-70, Suom. oopperan ensimm. kapellimestari 70-80, Nikolainkirkon urkuri 71, Helsingin yliopiston musiikinopettaja 71-96, Helsingin mus. op. urkujensoit. opettaja 82-18. Mus. iltoja ja pianokonsertt. Viipurissa 56-69, järj. sinfoniakonsertt., per. orkesteriyhd:n, per. 71 Helsingfors sångföreningin, joht. 71-84 luk. oratorioita, urkukonsertt. Helsingissä ja muissa kaupung. - Sävelsi kantaatteja, kuoro- ja yksinlauluja, urkupreludeja, julk. koraalikirjoja. - Professori 96.


Faltin, Richard Wilhelm Gottlieb, lääkäri. - * Viipuri 28. X. 1867 † 23. VIII. 52; vanhemmat professori Friedrich Richard F. ja Olga Alina Holstius. - Ylioppilas 86, filosofian kandidaatti 88, maisteri 90, lääketieteen kandidaatti 91, lisensiaatti 94, lääketieteen ja kirurgian tohtori 96 (primus). Matk. miltei kaikkiin Euroopan maihin ja Yhdysvaltoihin. - Helsingin yliopiston dosentti 02-17, kirurgian ylim. professori 17-35, Helsingin kirurgisen sairaalan apulaislääkäri 96-00, alilääkäri 02-13, kirurgian klinikan propedeutt. os. johtaja 17-35, suom. ambulanssin ylilääkäri Mantšuriassa 04-05, Venäjällä 14-17, Abessiniassa 36. - S. kirurgiseuran perustaja, puheenjohtaja 26-30, kunniajäsen 36. - S. pun. ristin keskushall. jäsen 06-52, puheenjohtaja 19, varapuheenjohtaja us. kertoja 22-41. - Julk.; Om vägarna för bacterium coli commune’s inträngande i blåsan (väitösk.) 96, Experimentelle Untersuchungen über die Infection der Harnblase 01, Recherches bactériologiques sur l’infection résicale 02, Bidrag till kännedom om tarmknutar 09, Erfarenheter om skottskador i ansiktet 18. - Tanskan lääkäriseuran kunniajäsen.


Faven, Yrjö Antti, taidemaalari. - * Helsinki 20. V. 1882 † 16. X. 48; vanhemmat yliopistonlehtori Oskar F. ja Ida Bertha Hildegard Hjelt (h. 2. aviol.). Puoliso Maria Vivia (Viveca) Scalon (Kaartinen) (h. 2. aviol.) 17 er. 26; vanht. taloll. Kalle Kaartinen ja Klara Karvinen, kasvatusisä kenr. Aleksandr Scalon. - Ylioppilas 00. opisk. Ateneumin maalausos. 00-01, Pariisissa 02-13. - Taidemaalari, erit. muotokuvamaalari sekä pilapiirtäjä ja karikatyristi. Töitä mm. Kaksi naista 05 (Ateneum), Kolme veljeäni 07 (Turun taidemuseo); luk. muotokuvia (mm. Eino Leino, P. E. Svinhufvud, G. Mannerheim, K. J. Ståhlberg, L. Ingman, J. H. Vennola, W. Wuolijoki, T. M. Kivimäki, Aug. Ramsay, A. O. Kairamo, M. Lavonius); laatukuvia, maisemia. - Toimi Ruotsissa 39-48.


Favén, Oskar, runoilija. - * Urjala 21. IX. 1853 † 10. VII. 03 vanhemmat taloll. Antti Uotila ja Ulrika Maria Laatu. Puoliso Ida Bertha Hildegaard Hjelt (h. 2. aviol.) 79 † 16 vanhemmat kauppias Johan Georg H. ja Amalia Charlotta Bäck i Finland. - Ylioppilas 70, tuomarintutk. 74, yl.oikeustutk. 74, varatuomari 78. - Helsingin yliopiston lainopill. tiedekunnan suomenk. ylim. lehtori 82-01. - Julk. (nim. Oskar Uotila) runoja, Kootut runoteokset I-II 11, toimitti suomeksi eräitä lainopill. tutkimuksia ja lakiteoksia.


Fazer, Edvard Alexander, musiikkimies. - * Helsinki 29. VII. 1861 † 26. VI. 43; vanhemmat turkkuri Edvard F. ja Anna Dorothea Haunhardt. - Opisk. pianonsoittoa Wienissä, Weimarissa ja Berliinissä, konsertoi Amerikassa, Norjassa, Ruotsissa, Venäjällä, Saksassa, Suomessa. Per. Aino Acktén kanssa Kotim. oopperan (nyk. S. kansallisooppera), jonka johtaja 01-38. Per. ja omisti konserttitoim. Helsingissä 92-10. Järj. Anna Pavlovan ja Pietarin keisarill. baletin kiert. Euroopan suurkaupung. 08.


Fazer, Karl Otto, teollisuudenharjoittaja. - * Helsinki 16. VIII. 1864 † 9. X. 32; vanhemmat turkkuri Edvard F. ja Anna Dorothea Haunhardt. Puoliso Berta Lovisa Blomqvist 94 † 59; vanhemmat leipurimestari Johan Ferdinand B. ja Johanna Henriette Dorothea Flohr. - Kondiitt. opissa Pietarissa 84-89, Berliinissä ja Pariisissa 89-90. - Leipurimestari ja kondiittori, per. Helsinkiin sokerileipomon ja konditorian 91, suklaa- ja makeistehtaan 95, näistä muodost. ab Karl Fazer oy:n ja sen tytäryht. toimitusjohtaja 19-32, suom.-engl. Biscuittehdas oy:n toimitusjohtaja 27-32. - Kauppaneuvos 26.

fe[muokkaa]

Federley, Harry, perinnöllisyystutkija. - * Viipuri 22. III. 1879 † 13. XI. 51; vanhemmat tehtaan isännöitsijä Georg Gottfrid F. ja Alina Olga Elisabeth Bandholtz. Puoliso Bertha Maria Anna Paulig 03 † 59; vanhemmat konsuli Gustav P. ja Bertha Maria Bohnhof. - Ylioppilas 96, filosofian kandidaatti ja maisteri 00, lisensiaatti ja tohtori 07. Opintomatk. Jenaan 10-11, Tukholmaan 16-18. - Helsingin yliopiston dosentti 09, genetiikan ylim. professori 23-49. - Samfundet Folkhälsanin sihteeri 21-37, puheenjohtaja 37, Societas pro Fauna et Flora Fennican sihteeri 04-17, kunniajäsen 46, S. tiedeseuran puheenjohtaja 32-33 ja 38-39,. pysyv. sihteeri 44. - Julk.: Lepidopterologische Temperatur-Experimente (väitösk.) 06,Das Verhalten der Chromosomen bei der Spermatogenese der Schmetterlinge Pygaera anachoreta, curtula und pigra sowie einiger ihrer Bastarde 13, Das Inzuchtproblem 28, eläin-, solu- ja perinnöllisyystiet. tutkim. - Lundin yliopiston lääketieteen kunniatoht 36.


Fellman, August Abraham, teollisuus- ja valtiopäivämies. - * Lappajärvi 16. IX. 1839 † 2. VIII. 12; vanhemmat kirkkoherra Jakob F. ja Helena Augustina Tavaststjerna. Puoliso Ida Henriette Klärich 66 † 17; vanhemmat teht. Franz Heinrich Andreas K. ja Fredrika Vilhelmina Tollander. - Helsingin junkkarik. 61. - Palv. Oulun tarkk'ampujapatl. 64-68. Omisti Lahden kartanon Hollolassa 67-12, Lahden oluttehtaan 71-74, Lahden ns. vanhan sahan 81-12, Hovinsaaren sahan Kotkassa 93-01, per. ja omisti Lahden uuden sahan 73-12, Lahden sulfaattiselluloosatehtaan 07-12. - Talonpoikaissäädyn jäsen 91-06. Poliitt. syistä maasta karkot. 03-05. - Vänr. 61, luutnantti 64, alikapteeni 68.


Fellman, Gustaf Esaias, laki- ja hallintomies. - * Lappajärvi 20. V. 1843 † 25. XI. 16; vanhemmat kirkkoherra Jakob F. ja Helena Augustina Tavaststjerna. Puoliso Tuttu Charlotta Erika Olivia Stjernvall 70 † 13; vanhemmat everstiluutnantti Erik Otto S. ja Olivia Johanna Holmberg. - Ylioppilas 69, kameraalitutk. 69, tuomarintutk. 72, varatuomari 73. - Senaatin talousos. finanssitoimitusk. kanslisti 73-80, protokollasihteeri 80-82, tullihall. vt. asessori 82-85, asessori 85-86, senaatin kamaritoimituskunnan esittelijäsihteeri 86-97, Oulun l. kuvernööri 97-00, senaatin talousosaston jäsen ja kamaritoimitusk. päällikkö 00-05. - Vaasan rautatierakennuskomitean sihteeri 83-84, Oulun rautatierakennuskomitean 84-88, valtion metsätalouskomitean puheenjohtaja 96. - Valtioneuvos 94, aateloitu 04.


Fellman, Arvid Hjalmar, apteekkari. - * Helsinki 29. IX. 1871 † 21. XII. 50; vanhemmat senaattori Gustaf Esaias F. ja Tuttu Charlotta Erika Olivia Stjernvall. Puoliso 1) Hilma Alexandra Sarén 04 er. 12; vanhemmat piirieläinlääkäri August S. ja Anna Kristina Moberg; 2) Signe Maria Hasselblatt (h. 2. aviol.) 25-; vanhemmat apt. Arthur H. ja Edith Katharina Gallenius. - Ylioppilas 92, filosofian kandidaatti 98, maisteri 00, proviisori 03, apt. 03. Opisk. Berliinin yliopiston farmaseutt. laitoksessa 12. - Apt. Lahdessa 03-12, lääkintöhall. apteekkias. asessori 12-18, apt. Tampereella 18-. - Lahden kaupunginvaltuuston jäsen 06-12, puheenjohtaja 09-12.


Fellman, Nils Isak, lakimies, Lapin tutkija. - * Lappajärvi 10. IX. 1841 † 28. X. 1919; vanhemmat rovasti Jakob F. ja Helena Augustina Tavaststjerna. Puoliso Julia Revell 74 † 33; vanhemmat raatimies Gabriel R. ja 2. vaimo Amanda Gustava Hällfors. - Ylioppilas 59, fys. mat. kandidaatti 62, fil. maisteri 64, mol. oik. kandidaatti 71, varatuomari 72. Kasvit. keräysmatk. Venäjän Lapissa 61 ja 63. - Vaasan hovioikeuden kanslisti 73-80, valtiokontt. sihteeri 80-83, tirehtööri 83-87, senaatin oikeusosaston jäsen 87-00, Vaasan hovioikeuden presidentti 00-02. Porvarissäädyn jäsen 88. - Societas pro Fauna et Flora Fennican sihteeri 64-66, S. lainopill. yhdistyksen sihteeri ja toimik. jäsen 82-87, Vaasan kaupunginvaltuuston jäsen 76-80 (puheenjohtaja 80), Helsingin 85-87, KOP:n hallintoneuvoston puheenjohtaja 04-05. - Julk.: Plantæ vasculares in Lapponia Orientali sponte nascentes 64, 69, Plantæ arcticæ exsiccatæ in Lapponia orientali collectæ 64. Toimitti isänsä muistiinpanot Lapista 06 ja keräämänsä laajan asiakirjakok. 10-15. - Suom. tiedeakatemian kunniajäsen 11. Aateloitu 02.

fi[muokkaa]

von Fieandt, Halvar Magnus, lääkäri. - * Nurmes 11. III. 1879 † 12. V. 36; vanhemmat professori Karl Johan von F. ja Eva Maria von Essen. Puoliso Maria Krogerus 07 † 37; vanhemmat eversti Viktor Alexander K. ja Naima Johanna Forsius. - Ylioppilas 97, lääketieteen kandidaatti 01, lisensiaatti 06, lääketieteen ja kirurgian tohtori 12. - Opintomatk. Berliiniin 11, Saksaan ja Wieniin 13, Saksaan 14. - Helsingin yliopiston patol. lait. aman. 06-11, assist. 11-12, dosentti 12-14, yl. sairaalan korva-, kurkku- ja nenätaut. os. apulaislääkäri 12-15, Suomi-yhtiön lääkäri 14-36, Sairaala Mehiläisen ylilääkäri 35-36. - Julk.: Eine neue Methode zur Darstellung des Gliagewebes, nebst Beiträgen zur Kenntnis des Baues und der Anordnung der Neuroglia des Hundehirns 10, Beiträge zur Kenntnis der Pathogenese und Histologie der experimentellen Meningeal- und Gehirntuberkulose (väitösk.) 11, Beiträge zur Pathologie und Therapie der otogenen Sinusthrombose 24.


von Fieandt, Karl Johan, lääkäri. - * Mikkeli 26. I. 1849 † 5. II. 25; vanhemmat lääninkamreeri Carl Fredrik von F. ja 1. vaimo Sofia Fredrika Poppius. Puoliso Eva Maria von Essen 75 † 16; vanhemmat varalääninkamreeri Didrik Adolf von E. ja Sofia Aleksandra Lilius. - Ylioppilas 65, filosofian kandidaatti 69, maisteri 83, lääketieteen kandidaatti 72, lisensiaatti 75. Opintomatk. Ruotsiin, Norjaan, Tanska ja Saksaan 96. - Helsingin yl. sairaalan silmätautios. apulaislääkäri 74-76, Pielisjärven p. piirilääkäri 76-79, Oulun lääninsairaalan lääkäri 79-97, Hämeenlinnan p. piirilääkäri 97-12. - Oulun ja Hänmeenlinnan kaupunginvaltuuston jäsen, kirkolliskok. 93-03. - Professori 13.


Fieandt, Karl Konstantin, maa- ja metsätalousmies. - * Padasjoki 8. XII. 1850 † 12. IV. 40; vanht tilanomistaja Konstantin von F. ja Hedvig Forsberg. Puoliso Ines Johanna von Fieandt 77 † 17; vanhemmat agron. Robert Mauritz von F. ja Olga Carolina Stormbom. - Ylioppilas 69, tuomarintutk. 73, varatuomari 76. - Harj. rautateoll., saha- ja meijeriliikettä sekä maanvilj. 77-, omisti Saksalan kartanon Padasjoella 93-23. - Padasjoen kuntakok. esimies 18 v., kirkolliskokouksen jäsen 98, talonpoikaissäädyn 99-00, Padasjoen kunnanvalt. puheenjohtaja 11-; metsänhoitoyhdistyksen Tapion puheenjohtaja 08-26, Itä-Hämeen maanviljelyseuran 05-20. - Kunnallisneuvos 95.


Finch, Alfred William, taiteilija. - * Bryssel 28. XI. 1854 † 28. IV. 30; vanhemmat James Lindsay F. Emma Holah. Puoliso Katharine Eliza Pelling 85 † 46. - Opiskeli Académie des Beaux-Artsissa Brysselissä. Opintomatk. Hollantiin, Pariisiin, Italiaan ja Englantiin. - Taidemaalari, graafikko ja keraamikko, Iris-tehtaan keraamisen osaston johtaja Porvoossa 97, Taideteollisuuskeskusk. keramiikan opettaja 02-30, syövytystaiteen opettaja 27-30. - Professori 28.


Finnberg, Kaarle Julius, koulumies, historiantutkija. - * Turku 16. IX. 1877 † 29. XI. 55; vanhemmat konemestari Gustaf F. ja Charlotta Josefina Lindlöf. Puoliso Hellin Lempi Wuorinen 12 † 55; vanhemmat lakit. kandidaatti Anton W. ja 1. vaimo Josefina. Hellén. - Ylioppilas 97, filosofian kandidaatti 02, maisteri 03. Opisk. Hallessa 07. Opintomatk. Skandinaviaan, Keski-Eurooppaan sekä Italiaan 20-39 ym. - Turun tyttökoulun usk. ja hist. kollega 12-26, Turun tyttölys. usk. ja filosofian alk. vanh. lehtori 26-47, Turun tyttökoulun hist. opettaja 03-12, suom. klass. lys., reaalilys. ja suom. yhteiskoulun hist. ja suomenk. opettaja 04-08, suom. jatko-op. usk., hist. ja suomenk. opettaja 08-26. - Turun hist. mus. johtokunnan jäsen ja sihteeri 15-55, Turun tuomiokirkon tutkimuskomitean jäsen 17-22, korjausvaltuuskunnan sihteeri ja rahastonhoit. 22-28, Turun yliopiston hoitok. jäsen 18-55, S. museol. keskushall. 22-55, varapuheenjohtaja 32-35, S. yleisradion Turun aseman ohjelmapäällikkö 35-55. - Julk.: Turun tuomiokirkon vuosisataiset vaiheet 29, Turun hist. museo 1881-1931 32, Naantalia viisi vuosisataa 1443-1943 43.


Finne, Johan Gunnar, kuvanveistäjä. - * Hollola 4. IV. 1886 † 17. IX. 52; vanhemmat maanviljelijä Johan Adolf F. ja Fanny Maria Björnvik. Puoliso arkkitehti Elna Julia Kiljander 18 er.; vanhemmat seminaarin lehtori Nikolai K. ja Julia Katarina Karolina Hägg. - Ylioppilas 05, opisk. taideteollisuusk. 07-09, Wienin taideteollisuusk. 09-10. - Taideteoll. keskusk. opettaja 12-27. - Ornamon puheenjohtaja 10-17, valtion kuvataidelautak. jäsen 18-24. Valmisti sankari- ja hautapatsaita, rintakuvia (esim. Jarl Hemmerin), mitaleja, Turun suihkukaivon ja Z. Topeliuksen muistomerkin (Helsinki).

&&

Finne, Adolf Jalmari, kirjailija, sukututkija. - * Kangasala 11. VIII. 1874 † 3. I. 38; vanhemmat kauppias Gustaf Adolf F. ja Vilhelmina Westerling. - Ylioppilas 94. Opintomatk. Saksaan 95 ja 97, Saksaan, Itävaltaan ja Ranskaan 00, Ranskaan ja EngIantiin 02, Englantiin 03. - Kansallisteatt. ohjaaja 96-03, vt. johtaja 03-04, Maaseututeatt. johtaja Viipurissa 04-07 ja 13-14. - Kansallisteatt. hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, S. sukututk. seuran johtokunnan jäsen 26-38, varaesimies 28-38. - Julk. mm. rom.: Ylioppilaita 09, Sysmäläinen 10, Verinen lyhty 28, Ikuinen kysymys 30, Saapasvarsi 32, näyt.: Admirabilis 17, Kauppaparooni 17, Pitkäjärveläiset 23, Isänmaan tähden 26, lastenkirj.: Kiljuset, 9 os., Rautahelainen lipas 25, Valkoinen torakka, Tuhatmarkkanen, Prinsessa 27-32; muistelmateos: Ihmeellinen seikkailu 38. Laati ja suom. oopp. librettoja. Parisataa suomenn. ruots., norj., tansk., saks., ransk. ja engl. kiel. Johti suunnittelemansa Suomen asutuksen yleisluettelon laatimista 29-38.

fl[muokkaa]

Flodin, Karl Theodor, musiikkikirjailija ja säveltäjä. - * Vaasa 10. VII. 1858 † 29. XI. 25; vanhemmat piirilääkäri Ferdinand F. ja Matilda Sofia Melart. Puoliso laulajatar Adolfine Thérèse (Adée) Leander 00 † 35; vanhemmat kapellimestari Adolf Fredrik L. ja Mathilda Emilie Fagerlund. - Ylioppilas 77, filosofian kandidaatti 83, maisteri 86, opisk. pianonsoittoa, musiikin teoriaa ja sävell. R. Faltinin johdolla sekä Leipzigin konservat. S. Jadassohnin, C. Piuttin ym. johdolla. - Nya Pressenin musiikkiarvost. 83-98, 00-08 ja toimitti aikakauslehteä Euterpe 01-05. Muutti 08 Argentiinaan, musiikkiarvost. Buenos Airesissa 08-21. - Sävelsi yksinlauluja, pianoteoksia ja kuorolauluja (mm. 3 kantaattia). - Julk. Finska musiker 00, Martin Wegelius 22, Musikliv och reseminnen 31.

fo[muokkaa]

Fogelberg, Ola, taiteilija. - * Helsinki 20. VII. 1894 † 25. VIII. 52; vanhemmat revisioneuvos Carl August F. ja Ebba Rosalie von Mickwitz. Puoliso Laura Maria Pakkala 16-; vanhemmat Aukusti P. (Frosterus) ja Anna Elisabeth Manni. - Yliopp. 14. Opisk. taidetta Pariisissa, Italiassa ja Leipzigissä 19-20, trikkifilmitekn. Berliinissä ja New Yorkissa 27. - Työväen Urheilulehden toimittaja 15-18, Elannossa piirt. 18-, myöh. mainospäällikkö. - Suomen mestari ja ennätysm. 800 m:n juoksussa 13-14. - Julk.: Harhateillä 20, us. kuvakirjoja.


Fohström, Karl Ossian Heliodorus, sellotaiteilija, kapellimestari. - * Helsinki 21. IX. 1870 † 10. XI. 52; vanhemmat tehtail. Augustinus Fridolf F. ja Henriette Sofie Stenqvist. Puoliso Natalie Moberg 96 † 57; vanhemmat eversti Anton M. ja Warvara Betschasny. - Kävi lys., opisk. Helsingin musiikkiop. 88-93, Brysselin konservat. 93-95. - Helsingin filharm. seuran orkest. soolosellisti 98-03, 05-08, 11-14, kapellimestari Vaasassa 08-11, filharm. seuran orkesterik. sellonsoiton opettaja 98-08 ja 11-14, Helsingin kaupungin orkest. soolosellisti ja johtaja 14-, Helsingin musiikkiop. (konservat.) 1. opettaja 95-96 ja 14, Sibeliusakatemian professori 41-43. - Konserttimatk. Saksaan, Englantiin ja Venäjälle 03-08. - Julk.: Violoncello-skola 09.


Fohström-von Rode, Alma Evelina, laulajatar. - * Helsinki 2. I. 1856 † 20. II. 36; vanhemmat tehtail. Augustinus Fridolf F. ja Henriette Sofie Stenqvist. Puoliso jalkav. kenr. Paul Gottlieb Wilhelm von Rode 89 † 35. - Kävi tyttökoulun. Opisk. Pietarissa 73-77 (rva Nissen-Saloman) ja Milanossa 78-79 (Lamperti). - Esiintyi Helsingissä Suom. oopp. 78 (koloratuuri-, ooppera- ja konserttilaulajatar). Vieraili mm. Italiassa 80-81, 84, 88-89, Bukarestissa 82-83, Etelä-Amerikassa 83-84, Berliinissä 78 ja 84-85, Pohjois-Amerikassa 85-86, 89, Englannissa 86-87, Suomessa 79, 89-90, Turkestanissa, Siperiassa ja Mantšuriassa 01-03, Moskovan hovioopp. primadonna assoluta 90-99, Pietarin konservat. laulun professori 09-18, Berliinin Sternin konservat. professori 20-28, laulunopettaja Helsingissä 18-20, Helsingin kansankonservat. 28-36.


Fontell, August Gideon, historiantutkija. - * Kristiinankaupunki 11. VI. 1854 † 16. VIII. 38; vanhemmat kauppias Isak August F. ja Albertina Snellman. Puoliso Gertrud (Gerda) Maria Solin 86 † 35; vanhemmat kaupp. Henrik Adolf S. ja Maria Henrika Fontell. - Ylioppilas 72, filosofian kandidaatti 78, maisteri 82, lisensiaatti 84, tohtori 86. Tutkimusmatk. Keski- ja Pohjois-Eurooppaan 96-97. - Valtionarkiston aman. 78-85, aktuaari 83-85, tilastoll. päätoim. 1. aktuaari 85-11. - M. M:n puh. j. 01-02. - Julk.:Om svenska och finska rätten (väitösk.) 83, Egentliga Finlands sölfskattregister af år 1571 92, Consistorii academici Aboensis äldre protokoll I-II 84, 87, tilastotutk. S. kartastossa 10.


Forsberg, Karl Johan, maatalousmies. - * Vaasa 28. VI. 1828 † 19. IX. 01; vanhemmat maanvilj. Anders F. ja 1. vaimo Katarina Ulrika Hedenqvist. Puoliso Amalia Cecilia Weissman von Weissenstein 57 † 02 vanhemmat maj. Adam Gustaf W. ja Kristina Lovisa Finhem. - Ylioppilas 47. - Maaskolan maanviljelysk. joht 60-63 ja Viipurin l. maanviljelysseuran sihteeri 60-63, Kuopion l. lääninagron. 63-67, valtionagronomi 67-92 maataloushall. yli-insinööri 92-01. - Julk.: Johdatus pienemmille maanviljelijöille maidon hoidossa ja voin valmistamisessa Holsteinin tavalla 66 (alk. ruots.). - Kanslianeuvos 99.


Forselius, Carl Victor Gustav, liikemies. - * Huittinen 29. I. 1838 † 6. IV. 05; vanhemmat lukkari Gustaf F. ja Maria Laurell. - Ylioppilas 59, filosofian kand. 64, Geran kauppa-akatemia Saksassa 65-66. - Turun kauppak. johtaja 66-73, Pohjoism. osakep. Turun kontt. joht. 73-94. Per. maanviljelyskone- ja tarvikekaupan Turkuun 68, siitä muodost. V. Forselius oy:n toimitusj. 03-05, luk. tehdasyrit. per. ja johtaja, kirjapaino Polytypos oy:n toimitusjohtaja, merivak. yhtiö Tritonin johtokunnan puheenjohtaja 89-05. - Porvarissäädyn jäsen 91-99, Turun kaupungin valt 89-02, Turun kauppaseuran puheenjohtaja 76-01, Siipikarjanhoidon ystäväin 96-05. - Julk. Finlands Handelskalender 71-03, Herra Koipeliinin matkat 71, Åbo Postenin kustantaja. - Testamenttasi omaisuutensa Turun kauppaop. ja kauppaseuralle sekä hyväntekeväisyystarkoituksiin.


af Forselles, Arthur Edward, lääkäri, talousmies. - * Lammi 11. II. 1864 † 27. VII. 53; vanhemmat ylitirehtööri, todellinen valtioneuvos Jakob Henrik Alexander F. ja Emelie Sofie Jacquette Wænerberg. Puoliso Emma Adèle Kolster 92 † 23; vanhemmat professori Rudolf K. ja Emma Angelika Ohrt. - Ylioppilas 83, filosofian kandidaatti ja maisteri 86, lääketieteen kandidaatti 88, lisensiaatti 91, lääketieteen ja kirurgian tohtori 94, riemumaisteri 36. - Kir. sairaalan apulaislääkäri 92-95, alilääkäri 96-97. Helsingin yliopiston korvatautiop. dosentti 96-07, korva-, nenä- ja kurkkutautiop. ylim. professori 07-29. - Ritariston ja aatelin jäsen 97, 99, 05-06, eduskunnan (ruots.) 19-21, Helsingin kaupunginvaltuuston 99-13, 15-17, S. yhdyspankin hallintoneuvoston 13-19, PYP:n 19-53, varapuheenjohtaja 27-38, puheenjohtaja 38-44, S. pankin valtuusm. 22-29, S. automobiiliklubin puheenjohtaja 20-36, Ruots. kansanp. keskushall. jäsen 06-09. - Julk.: Om vår valutas framtid 21, Kring prisfallet 30, Om prisfallets föregångare 31, teoksia korva-, nenä- ja kurkkutaut. al. - Ruotsin, Tanskan ja Norjan automobiiliklub., S. otolaryngolog. yhdistyksen kunniajäsen.


af Forselles, Jenny Mathilda, yhteiskunnallinen toimihenkilö. - * Elimäki 27. V. 1869 † 16. IX. 38; vanhemmat eversti Fredrik F. ja 1. vaimo Adoliina Emilia (Emmy) Kellander. - Ylioppilas 96, filosofian kandidaatti 98, maist. 00, lisensiaatti 04. - S. matkailijayhdistyksen. toimistonjohtaja 96-05, Helsingin yksit. ruots. tyttökoulun opettaja 05-37, sosiaalihall. ylim. virkamies 18-21, kouluhall. ruots. os. neuvott. kouluneuvos 20. - Eduskunnan jäsen (ruots.) 09, 11-14, 17, Helsingin kaupunginvaltuuston 19-23, Kenr. Mannerheimin lastensuojelul. keskushall., S. sotilaskotil. hall., Nutidin päätoimittaja 09-16. - Julk.: A. N. Clevberg-Edelcrantz och hans omgifning (väitösk.) 03, Elias Lönnrots svenska skrifter 08, 11. - S. vapaussodan invaliidil., Akat. naisten l. ja Lotta Svärd -yhd. kunniajäsen.


af Forselles, Sigrid Maria Rosina, kuvanveistäjä. - * Lammi 4. V. 1860 † 16. I. 35; vanhemmat ylitireht., todellinen valtioneuvos Jakob Henrik Alexander af F. ja Emelie Sofia Jacquette Wænerberg. - Opisk. Taideyhdistyksen piirustusk. ja Pariisissa (Boucher, Rodin) 80-82. - Kuvanveist. ja keraamikko, toimi pääas. Pariisissa ja Firenzessä. Teoksia mm. kohokuvasarja Helsingin Kallion kirkossa 01.


Forsius, Valter Voldemar, aistiviallisopetuksen kehittäjä. - * Heinola 14. IX. 1856 † 27. IX. 39; vanhemmat rehtori Carl Henrik F. ja Amalia Charlotta Aschan. Puoliso Emilia (Mili) Sofia Lilius 83 † 42; vanhemmat pormestari Gustaf Henrik L. ja Fanny Johanna Charlotta Wirnberg. - Ylioppilas 75, filosofian kandidaatti 80, maisteri 82. - Koulunopettaja Haminassa 82-85, Porvoossa 78-79, 80, 88-92, kouluhall. aistiviallisk. tarkastaja 92-18, kouluneuvos 18-26, G. W. Edlundin kust. oy:n toimitusj. 07-17, Porvoon kansanop. johtaja 90-92, Porvoon kansak. tarkastaja 90-92. - Us. valtion ja kuntien komit. puheenjohtaja tai jäsen, Helsingin VPK:n päällikkö 09, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen. - Suomen Aistivialliskoulujen Lehden julk. ja toimittaja 92-19.


Forsman, Johan Eino Ilmari, arkkitehti. - * Turku 19. III. 1879 † 12. VIII. 58; vanhemmat hovioikeuden presidentti Ernesti Emil F. ja Hanna Karolina Nybergh. Puoliso 1) Esther Elisabet Niska 07 er. 15; vanhemmat merikapteeni Ivar Alfred N. ja Hilda Maria Elisabet Schlüter; 2) Aina Geia Maria Geitel 15 † 50; vanhemmat lääninrahastonhoit. Nikolai Klas Alexander G. ja Aina Augusta Charlotta Schlüter. - Ylioppilas 97, filosofian kandidaatti 02, maisteri 04. Opisk. polytekn. op. 02-04, Münchenin tekn. korkeak. 04-06. Opintomatk. Euroopan eri maihin, Yhdysvaltoihin ja Kanadaan 29. - Valter Jung & Emil Fabritiuksen arkkitehtitoim. 08-11, professori Lars Sonckin 15-24, oma arkkitehtitoim. 24-55, Helsingin maistr. kunnallisneuvosm. 35-49. Valtion rakennustaidelautak. sihteeri 25-28. - Töitä: Tampereen osakep. toimistorak. 27, Helsingin tuberkuloosisairaalan 29, Pohjanm. hist. mus. Vaasassa 30, Kontioniemen keuhkotautiparant. Kontiolahdella 30, Keski-Hämeen parant. Kangasalla 31, Tarinaharjun parant. Siilinjärvellä 31, Helsingin konservat. 31, Kuusankosken keuhkotautiparant. 33, Kemin kristill.-yhteiskunn. työkeskus. 33, Invaliidisäätiön huoltolait. 43, Raajarikkojen koulusäätiön koulurak., vuokra- ja yksityistaloja.


Forsman, Paul Emil, senaattori. - * Kuopio 3. VI. 1826 † 11. VI. 06; vanhemmat hovioikeuden presidentti Johan William F. ja Elisabet Charlotta Böcker. Puoliso Emma Sofia Viktoria Kuhlström. 55 † 83; vanhemmat hovineuvos Lars Viktor K. ja Anna Natalia Motti. - Ylioppilas 44, tuomarintutk. 48, varatuomari 51. - Viipurin hovioikeuden kanslisti 56-58, aktuaari 58-59, notaari 59-62, varakanneviskaali 62-64, sihteeri 64-67, asessori 67-69, hovioikeudenneuvos 69-75, senaatin oikeusosaston jäsen 75-87, Viipurin hovioikeuden presidentti 87-02.


Forsman, Ernesti Emil, lakimies. - * Vaasa 26. V. 1843 † 26. IX. 22; vanhemmat rovasti Georg Jakob F. ja Anna Lovisa Ebeling. Puoliso Hanna Karolina Nybergh 73 † 21; vanhemmat lääninrovasti Johan Wilhelm N. ja Karolina Reilin. - Ylioppilas 62, tuomarintutk. 68, varatuomari 71. - Turun hovioikeuden suomenk. kääntäjä 72-84, kanslisti 74-78, notaari 80-84, Uudenmaan lääninsihteeri 84-00, lainvalmisteluk. 1. os. vanh. jäsen 85-00, Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvos 00-03, senaatin oikeusosaston jäsen 00-03, Viipurin hovioikeuden presidentti 03-06. - Kouluviraston eläkekassan sihteeri ja asiamies 79-84, kirkollisvir. leski- ja orpokassan 80-84. KOP:n hallintoneuvoston jäsen 89-92, puheenjohtaja 89-91, pankin julk. asiamies 97-00. - Porvarissäädyn jäsen 91, Turun rahatoimikam. 79-81. - Julk.: Suomen suuriruhtinaanmaan ulosottolaki ja muut siihen kuuluvat asetukset muistutuksilla ja selityksillä varustettuina, ruots. ja suom. 95, 96. - Laamanni 93.


Forsman, Kaarle Juhana Jaakko, koulumies, historioitsija, yhteiskuntapoliitikko. - * Turku 27. IX. 1867 † 30. VIII. 46; vanhemmat tuomari Carl Julian F. ja Johanna Theresia Alander. Puoliso Jenny Lovisa Saxén 96 † 51; vanhemmat metsänh. Frans Ludvig S. ja Ida Lovisa Hällfors. - Ylioppilas 85, fil. kandidaatti 89, lisensiaatti. tohtori 14. - Savonlinnan reaalilys. maantieteen ja suomenk. lehtori 96 Helsingin suom. lys. hist. ja maant lehtori 04-30. - Kansantaloudell. yhd. sihteeri 05-10, Tietosanak. oy:n kirj. johtaja 20-24, Tietosanak., Maailmanhist. ja valtiotieteen käsik. toimit. jäsen. - Kansanvalitusseuran toimik. 05-46, valtuusk. 33-46. - Julk.: Ruotsin ja Venäjän väliset suhteet 1497-1560 (väitös 95), Mistä syystä sosialismi levisi Suomen maalaisväestön keskuuteen 12, Mihin olemme menossa 35, Maailmansota. Politiikka ja moraali 42. - Professori 42.


Forsman, Kaarle Waldemar, koulumies. - * Turku 19. X. 1847 † 27. XI. 22; vanhemmat rovasti, teol. Carl Rudolf F. ja Sofia Charlotte Björnberg. Puoliso Fanny Beata TujuIin 72 † 25; vanhemmat kihlakunnantuomari Johan Fredrik T. ja Anna Lovisa Hästesko af Målagård. - Ylioppilas 63, filosofian kandidaatti 68, pedag. kandidaatti 69. Opintomatk. Ruotsiin, Saksaan ja Sveitsiin 91. - Helsingin normaalikoulun suom. osaston opettaja 70-71, suom. alkeisopiston 71-85, sen johtaja 71-83. Kansakouluntarkastaja Etelä-Pohjanmaalla 85-, Morgonbladetin päätoimittaja 77, Uuden Suomettaren aputoim. us. v. Maatil. omistaja Ilmajoella. - Julk.: Ruotsin kielioppi suom. kouluja varten 84.


Forsman, Väinö Ilmari, pappi. - * Pälkjärvi 26. VI. 1889 † 19. V. 57; vanhemmat rovasti Fredrik F. ja Elise Barck. Puoliso Jenny Tatjana Murto 27-; vanhemmat maanviljelijä Iisakki M. ja Iida Kristiina Vähämurto. - Ylioppilas 07, vihitty papiksi 11, filosofian kandidaatti 30, maisteri 31, teol. kandidaatti 42 (lisensiaatti 48). - Helsingin Sörnäisten suom. seurak. virall. apul. 20-31, Pohj. suom. seurak. 31-41, Töölön seurak. vt. kirkkoherra 42, kirkkoherra 43-57. - Helsingin yliop. kirkkolaulun opettaja 45-57, piti kursseja jumaluusopin ylioppilaille kirkkoherran viraston virkatehtävissä 37-57, YL:n varajohtaja 24-27, solisti us. oratorioesit. - Hautausmaalakikomitean puheenjohtaja 43, Hautausmaiden ystäväin 33, S. Laulun lauluakatemian hall. varapuheenjohtaja. - Julk.: Kansliapapin käsikirja 38, Messusävelmistö 51 (toimitusk. puheenjohtaja), Kotiemme pyhät juhlat 52, laulusuomenn. - Rovasti 43, Helsingin yliopiston teol. kunniatoht. 53.


Forssell, Ernst Albert, lakimies. - * Ilmajoki 6. II. 1840 † 11. V. 04; vanhemmat kannevisk., apt. Adolf Fredrik F. ja Maria Katarina Mathesius. Puoliso Brita Kristina Brask (Alm) 66 † 08; vanhemmat sotam. Anders Johan B. ja Katarina Persdotter. - Ylioppilas 58, hist. fil. kandidaatti 64, maisteri 64, mol. oik. kandidaatti 68, varatuomari 71. - Viipurin raastuvanoik. notaari 71, Morgonbladetin toimittaja 72, maanvilj. Pornaisissa 73-75, Porvoon tuomiokapit. sihteeri 76-86, senaatin yl. kansl. protokollasihteeri 86-92, maanvilj.toimitusk. 92, oikeustoimitusk. esittelijäsihteeri 92-00, lainvalmisteluk. vanh. jäsen 00-02, oikeusos. jäsen 02-04. - Porvoon kaupunginvalt. jäsen 78-83.


Forssell, Juho Viljo Reino, sotilas, ratsastuksen edistäjä. - * Vaasa 24. VII. 1878 † 31. XII. 54; vanhemmat filosofian maisteri Kristian Oskar F. ja Wendla Katarina Berglund. Puoliso 1) Marusja Alexandra Mgebrova 19 † 22; 2) Kyllikki Nyman 23-; vanhemmat lääketieteen lisensiaatti Oskar Henrik N. ja Maria Liljeroos. - Ylioppilas 99. Kävi Haminan kadettik. 02, Pietarin upseeriratsuk. 07, Oranienbaumin konekiväärik. 09. - Palv. 1. pietaril. ulaanirykm. 02-17, Tverin ratsuv. upseerik. ratsastuksen opett. 08-12, Vaasan poliisimestari 1820, ratsastuksen opettaja Helsingissä 20-24, kadetti- ja sotakorkeak. sekä Helsingin varusk. hippologian ja ratsastuksen opettaja 24-38, Espanjan noninterventiokomit. jäsen Ranskassa 38-39, palv. Et.-Hämeen suojelusk. piiriesik. 39-40, sod. 41-44 II AK:n esik. tiedotustoim. päällikkö, Vaasan sotilasl. 2. päällikkö, VI AK:n Syvärin lohkon huoltopäällikkö, Helsingin varusk. 2. päällikkö sekä Aunuksen ja Sortavalan varusk. päällikkö, evp. 44. Osallistui ratsastuskilp. kotim. ja ulkom., palkintotuom. kansainv. ratsastuskilp., S. ratsastusseuran varapuheenjohtaja 21-22, puheenjohtaja 22-24, S. ratsastusl. varapuheenjohtaja. - Julk.: Ratsastuksen käsikirja 22, Miten hankin itselleni hyvän hevosen 25. - Kornetti 02, luutnantti 05, aliratsumestari 09, ratsumestari 15, ev. luutnantti 17, eversti 17.


Forssman, Edith Theodora, kirjailijatar (kirjailijanimi Aina). - * Kemiö 1. VIII. 1856 † 11. X. 28; vanhemmat rovasti Wilhelm F. ja CarolineHenrika Alexandra Napoleona Adlercreutz. - Julk.: Vid aftonlampan (25 nid. 91-, nov.), En julklapp till barnen 86, Hemma på Gretaby 97, I ungdomsår 99.


Forsström, Emil Ferdinand, lakimies. - * Ristiina 12. II. 1866 † 18. V. 27; vanhemmat laamanni Karl Ferdinand F. ja Agatha Gustava Åberg. Puoliso Fanny Charlotta Kyander 97 † 30; vanhemmat kunnallisneuvos Axel K. ja Hilma Charlotta von Pfaler. - Ylioppilas 85, yl. oikeustutkinto 93,. varatuomari 96. - Viipurin hovioikeuden kanslisti 03 ja 07, notaari 03-04 ja 07-10, varakanneviskaali 04-05, asessori 05-06 ja 10-16 (tuomittu viralta Pietarin piirioik., oli 8 kk. vankeudessa Krestyssä), ylim. viskaali 07, hovioik.neuvos 17-19, Helsingin raastuvanoik. vanh. oikeusneuvosm. 20-27. - Ristiinan torvisoittokunnan perustaja ja johtaja 84-91, YL:n johtaja 89-91, Mikkelin lauluseuran perustaja ja johtaja 94-01, Viipurin musiikin ystävien johtokunnan puheenjohtaja 06-13, Suom. ooppera oy:n 16-, Laulu-Miesten suuren kuoron johtaja 15-17. - Julk.: Ylioppilaslauluja V. Sävelistö IV, torvisoittonuotteja sekä vuoden 97 laulujuhlan nuottivihot.


Forsström, Karl Ferdinand, lakimies, suomalaisuuden edistäjä. - * Mäntyharju 8. VIII. 1817 † 21. VI. 03; vanhemmat kruununvouti, hovineuv. Karl Magnus F. ja Agata Serafia Stierwald. Puoliso Gustava Agatha Åberg 56 † 11; vanhemmat sahankirj. Gustaf Anton Å. ja Maria Agata Grönqvist. - Ylioppilas 36, tuomarintutk. 40. - Viipurin hovioikeuden kanslisti 47, Ala-Karjalan tuomiok. vt. tuomari 50-59, tuomari 59-64, Mäntyharjun tuomiok. tuomari 64-01. - Maanmittausasetusten uudistuskomitean puheenjohtaja 84. Laati 56 memoriaalipöytäk. ja erään laajan murhajutun pöytäkirjat suomeksi (julk. 57 nimellä Viina ja murha), myöh. lähes kaikki pöytäkirjat. - Julk.: Kirjoituksia lakiasioista 62-63, Juridiskt småplock 64, Mietteitä 96. - Hovioikeuden asessori 72, laamanni 83.


Forstén (o. s. Lönnroth), Alma Johanna Charlotta, puutarhanhoidon edistäjä. - * Orimattila 5. VI. 1858 † 27. III. 31; vanhemmat kirkkoherra Johan Didrik L. ja Henriette Charlotte Margareta Elisabet Stjernvall. Puoliso everstiluutnantti Carl Lennart Torsten Forstén 77 † 27. - Kävi tyttökoulun, opisk. Helsingin musiikkiop. - Per. Sippolaan puutarha- ja talousk. 98, siirr. Vehkalahden Reitkalliin puutarhanhoidon opett. ja neuv. valmistuslait. 07, muut. naisten ammattikouluksi 29.


Forstén, Filip August Karl, laulaja ja laulunopettaja. - * Nurmijärvi 6. VII. 1852 † 18. IX. 32; vanhemmat kirkkoherra Gustaf Bernhard Mortimer F. ja Henriette Lovisa Danielson. - Ylioppilas 71. Opiskeli Pariisissa 74-77 ja Milanossa 77-78. Esiintyi Suom. oopp. Figarona 74, sitten tenoriosissa oopp. Etelä-Amerikassa 79 ja Maltassa 79-80. Lauloi 83-87 Tukholman kunink. oopp., ja kuului 88 kotimaassa Arppen oopperaseur. Barytonisolistina M. M:n Pariisin-matkalla 89, sam. v. ja myöh. konserttikiertueella Luccan kanssa, Wienin konservat. laulun professori 94-29.


Forstén, Torsten Karl, eläinsuojelutyön järjestäjä. - * Hamina 2. VII. 1855 † 2. VII. 27; vanhemmat everstiluutnantti Berndt Lennart F. ja Alfonsine Stjernwall. Puoliso Julia Johanna Charlotta Hällfors 79 † 38;vanhemmat varapastori Johan Fredrik H. ja Charlotta Palmgren. - Kävi Kuopion yläalkeisk. ja Helsingin junkkarik. 77. - Palv. Arkangelogradin jalkav. rykm. 77-78, Bielomorin jalkav. rykm. 78-82, res. kompp. päällikkö S. sotav. 82-02. - Omisti Ilolan kart. Koskella H. l. 91-95. Per. Suomen ensimm. eläinsuojelutoim. Helsinkiin 06, S. pun. tähden 18. - Julk.: Hevosen hoito 02, Eläinsuojeluksen opas 12, per. ja toimitti Eläinten Ystävää 06-27. - Vänrikki 77, aliluutnantti 79, luutnantti 81, alikapteeni 88, kapteeni 95, everstiluutnantti 02.

fr[muokkaa]

Franssila, Kaarlo Alfred, koulumies. - * Sahalahti 29. XI. 1869 † 28. II. 50; vanhemmat maanviljelijä Johan F. ja Maria Kristiina Hartikkala. Puoliso Aini Maria Bonsdorff 99 † 47: vanhemmat professori Ernst Jakob Valdemar B. ja Ida Charlotta Forssell. - Yliopp. 90, filosofian kandidaatti 93, lisensiaatti 01. - Lahden kansanop. johtaja 93-02, Rauman semin. suomenk. lehtori 02-07, johtaja 07-12. kouluhall. ylitireht. apul. 12-18, kouluneuvos 18-38, apul. os. päällikkö 24-36, os. päällikkö 36-38. - Länsi-Suomen päätoimitt. 06-11, Opettajain lehden 38-41. - Kansanvalistusseuran Rauman haaraos. johtokunnan puheenjohtaja 02-07, Rauman museon johtokunnan jäsen ja sihteeri 08-12, semin.komitean puheenjohtaja 19-22, aistiviallisk. uudist. komitean puheenjohtaja 33-34, kansak. opett. yliopiston jatkokurssien johtok. jäsen 18-38, Kansanvalistusseuran valtuuskunnan 34-39, Helsingin osuusk. hallintoneuvoston 36-48, Koteja kodittomille lapsille yhdistyksen johtok. 35-45. - Julk.: Kansanrunouden tutkimuksia, Iso Tammi (väitösk.) 01.


Frenckell, Arthur Reinhold, sanomalehtimies. - * Helsinki 31. V. 1861 † 24. XI. 33; vanhemmat valtioneuvos Reinhold Otto F. ja Josefina Dobrovolsky. Puoliso 1) Hedvig Rosina von Haartman 86 † 91; vanhemmat tullinhoit. Frans H. ja Pauline Bergman; 2) Anna Charlotte Resbeck (h. 2. aviol.) 01 er. 18; vanhemmat mus. tirehtööri Gustaf R. ja Charlotta Lundborg; 3) Agot Kerstin Atenaïs Matilda Stavenow 18 er.; vanhemmat näyttelijä Artur Wilhelm August S. ja Hildur Gudmundsson. - Ylioppilas 80, filosofian kandidaatti 82. - Hufvudstadsbladetin julk. ja vast. päätoimittaja 85-26, päätoimittaja 26-28. -Graafill. työnantajal. perustaja, S. ruots. sanomalehtimiesl. ja S. sanomalehtienjulk. liiton perustaja ja puheenjohtaja Ruots. kansanp. keskushall. jäsen 07-09, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 89-00, 05-18, porvarissäädyn 91, 97.


Freudenthal, Axel Olof, kielentutkija, poliitikko. - * Siuntio 12. XII. 1836 † 2. VI. 11; vanhemmat tilanomistaja, apt. Gabriel F. ja Brigitta Catharina Björling. Puoliso kieltenopettaja Edla Lovisa Winberg 86 † 25; vanhemmat talonomistaja Fredrik W. ja Lovisa Holmström. - Ylioppilas 54, fil. kandidaatti 59. Opintomatk. Skandinavian maihin 61-62, Keski-Eurooppaan 62-63. Helsingin yliopiston muinaispohjoism. kielten ja antikviteettien dosentti 66, ruotsin kielen ja kirjallisuuden ylim. prof 78-04. - Helsingin ruots. lys. ruotsink. opettaja 68-78. Uusmaal. osakunnan kuraattori 68-80, inspeht. 84-86. - S. tiedes. puheenjohtaja 88-89, Ruots. kirjallisuuden seuran varapuheenjohtaja 85-94, muinaistiet. toimik. jäsen 87-02. - Julk.: Einar Skålaglams Vellekla, öfversatt och förklarad (väitösk.) 65, Über den Närpesdialekt 78, Om svenska allmogemålet i Nyland 70, Upplysningar om Rågö och Wichterpalmålet i Estland 75, Ordbok öfver de svenska dialekterna i Estland (H. A. Vendellin kanssa) 86, Vöråmålet 89, Svensk rättskrifningslära 81 (us. pain.), paikannimitutkim. ym. - Upsalan yliopiston filosofian kunniatohtori 77.


Frey, Alexander, pankkimies, poliitikko. - * Vehkalahti 7. VI. 1877 † 28. XI. 45; vanhemmat kenr. maj. Johan Adolf F. ja 2. vaimo Sofie Pauline Bruun. Puoliso Martha Gerda Maria Blomqvist 13-; vanhemmat konemestari Berndt Konstantin B. ja Hilda Augusta Ekholm. - Ylioppilas 95, filosofian kandidaatti 98, maisteri 00, mol. oik. kandidaatti 03, lisensiaatti ja tohtori 11, varatuomari 09. - Asianajaja Lahdessa 03-06, Helsingissä 06-11, S. paperi- ja puumassateoll. työnantajal. asiamies 06-12. Landtmannabankenin apul. johtaja 11-13, Pohjoism. osakepankin johtokunnan varajäsen 13-14, jäsen 14-19, PYP:n 19-24, Liittopankin toimitusjohtaja 24-28, PYP:n 28-45. - Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 13-17, 19-21, puheenjohtaja 19-21, senaatin talousos. jäsen ja sisäias. toimitusk. apul. päällikkö 17-18, eduskunnan jäsen (ruots.) 17, Tarton rauhanneuvotteluk. 20, Sigrid Jusélius stiftelse säätiön hall. jäsen ja puheenjohtaja 30-45. - Julk.: Skiljemannainstitutet enligt finsk civiIprocessrätt (väitösk.) 11.


Frey, Johan Hjalmar, oopperalaulaja. - * Viipuri 28. XI. 1856 † 11. I. 13; vanhemmat pormest., hovioikeudenneuvos Alexander Reinhold F. ja Hedvig Lovisa Emilia Norring. - Ylioppilas 73. Opisk. laulua Milanossa 80, Wienissä ja Leipzigissä 82-85. - Helsingin pohj. ruots. seurak:n kantt. 09-13. Kiinnit. Triesten Teatro Communaleen 80, Görtzin oopperaan 81, Rooman Apollo-teatt. 81-82, Pietarin keisarill. hovioopperaan 85-08. - Keisarill. hovioopperalaulaja.


von Freymann, Ernst Felix, insinööri, liikemies. - * Loveza (Bulgaria) 11. II. 1881 † 7. I. 58; vanhemmat kenr. maj. Otto von F. ja Hildur Johanna Neovius. Puoliso 1) Aili Gripenberg 06 er. 28; vanhemmat senaattori, vapaah. Odert Sebastian G. ja Hilma Johanna Lindfors; 2) Ebba Margareta de Pers et de Varmo 29-; vanhemmat rajakreivi, markiisi Carlo de P. et de V. ja Karin Maria Gillblad. - Kävi kadettik., polytekn. op. 05 ja Reutlingenin Technikum für Textilindustrien 06. - Th. Neovius oy:n toimitusjohtaja 06-38, johtokunnan puheenjohtaja 38-58. - Tampereen trikootehdas oy:n perustaja 08, johtokunnan puheenjohtaja 08-16, Anker oy:n johtokunnan puheenjohtaja 27-33, Alfa Laval oy:n 26-33. - Omisti Backbyn tilan Espoossa 18-58.


Friberg, Maria Elisabeth (Maikki), naisasianainen. - * Kankaanpää 5. I. 1861 † 6. XI. 27; vanhemmat nimismies Karl Arvid F. ja Fanny Adelaide Boijer. - Helsingin ruots. tyttökoulun opettajatarluokan kurssi, filosofian tohtori (Bern) 97. Opisk. Saksassa ja Sveitsissä. - Helsingin kaupungin kansak. opettaja 83-12. - Suom. naisl. johtohenkilöitä ja Naisasial. Unionin puheenjohtaja 20-27, perustamansa Naisten Ääni -lehden toimittaja 05-27. Per. 26 Naisten kansainv. rauhan- ja vapaudenl. S. os. - Julk.: Entstehung und Entwickelung der VoIkshochschulen in den nordischen Ländern (väitösk.) 97, Eurooppa 05, Koti ja kotitavat 18, Tieni varrella tapaamiani 20, 22.


Friman, Oskar David, urheilija. - * Valkeala 23. I. 1893 † 18. X. 33; vanhemmat peltiseppä David F. ja Fanny Enqvist. Puoliso Olga Maria Kamppuri 14-. - Peltiseppä 10-30, painivalmentaja Göteborgissa 31, Suomessa 32-33. - S. mestari painin höyhensarjassa(sitt. keski- ja kevyessä sarjassa) 15-26, Pohjoism. mestari höyhensarj. 20, keskisarj. 23, kultamit. Antverpenin (höyhensarj.) 20 ja Pariisin (kevyen sarj.) olympial. 24.


Frosterus, Gustav Benjamin, geologi. - * Porvoon mlk. 30. X. 1866 † 1. IV. 31; vanhemmat professori Johan Gustaf F. ja Aline Fredrika Ottelin. Puoliso Anna Gertrud Sofia (Netty) Wahlfelt 95 † 47; vanhemmat kapteeni Wilhelm Svante W. ja Maria Josefina Anna von Knorring. - Ylioppilas 85, filosofian kandidaatti 89, lisensiaatti 95. Opisk. Heidelbergissä 91-92. Tutkimusmatk. eri Euroopan maihin. - Geol. komiss. geologi 89-18, valtiongeologi ja geol. toimik. agrogeolog. osastonjohtaja 18-26, valtion maatutkimuslait. johtaja 26-31, mineralog. ja geolog. ylim. opettaja polytekn. op. 93-08, tekn. korkeak. 08-19. - Puheenjohtaja kansainv. komit. pohj. eur. maalajien tyyppijaotusta varten 10. - Julk.: Ueber ein neues Vorkomnis von Kogelgranit unfern Wirvik bei Borgå (väitösk.) 92, Berggrunden i Södra Finland 97, Bergbyggnaden i sydöstra Finland 03, Det finska lermaterialet 08, Zur Frage nach der Einteilung der Böden in Nordwest-Europas Moränengebieten I-V 12-14, Suomen maaperä 22. - Professori 26.


af Frosterus (vuoteen 75 Frosterus) Johan Carl Emil (Charles Emile) lakimies. - * Helsinki 9. IV. 1830 † 31. I. 00; vanhemmat piispa Robert Valentin F. ja Anna Aurora Matilda Lybecker. Puoliso Sofia Augusta Kellgren 62 † 13,vanhemmat apt. Johan August K. ja 3. vaimo Bonabarta Moreaua Fredrika Lovisa Calonius. - Ylioppilas 49, filosofian kand. ja maisteri 53, tuomarintutk. 59, varatuomari 62. - Senaatin oikeusosaston kopisti 63-64, Keisarin Suomen kanslian ja valtiosihteerinviraston apulaistoimitussihteeri 64-66, 2. toimitussihteeri 66-70, 1. toimitussihteeri 70-82. Senaatin oikeusos. jäsen 82-90. Vaasan hovioikeuden presidentti 90-00. - Ritariston ja aat. jäsen 77-78, 85, pappissäädyn notaari 64. - Valtioneuvos 74, todellinen valtioneuvos 80, aateloitu 75.


Frosterus, Johan Gustaf, historiantutkija. - * Turku 6. VI. 1826 † 3. IV. 01; vanhemmat prof. Benjamin F. ja Wilhelmina Sofia af Gadolin. Puoliso Aline Fredrika Ottelin 65 † 21; vanhemmat piispa Carl Gustaf O. ja Johanna Fredrika Wallenstjerna. - Ylioppilas 45, filosofian kandidaatti 50, lisensiaatti 56. - Helsingin yliopiston dosentti 60-67, historian ylim. professori 67-69, kouluhall. ylitarkastaja 69-00. - Julk.: Ludvig XI och Frankrikes sociala förhållanden under hans tid 60, De belgiska landskapens utbildning till en stat 62, Les généraux de Louis XIV en Languedoc 69. - Professori 63.


Frosterus, Sigurd, arkkitehti, teoreetikko. - * Asikkala 4. VI. 1876 † 2. III. 56; vanhemmat insinööri Nils Theodor F. ja Ida Johanna Carp. Puoliso Emmy Christina Julia von Kraemer 07-; vanhemmat amiraali Johan Fredrik Oscar von K. ja Sofia Maria Julia Dorotea Cedercreutz. - Ylioppilas 96, filosofian kandidaatti 99, arkkitehti 02, filosofian lisensiaatti 20. Opintomatk. eri maanosiin 00-38. - Oma arkkitehtitoim. Helsingissä 02-18, arkkitehtitoim. Frosterus-Gripenbergin osakas 18-35. - Arkitektenin toim. 08-11. - Töitä: Vanajan kartano, 19-24, Stockmannin tavaratalo Helsingissä 24-32, Äetsän ja Inkeroisten voimalaitokset 20-22, Helsingin säästöpankki 31-32, PYP:n pääkonttori 35. - Julk. Arkitektur. En stridsskrift (G. Strengellin kanssa) 04, Moderna vapen 15, Olikartade skönhetsvärden 15, Solljus och slagskugga 17, Regnbågsfärgernas segertåg 17, Färgproblemet i måleriet I (väitösk.) 20, Jorden krymper, jorden växer 30, Människans förgrund och bakgrund 33, Stålålderns Janusansikte 35, Nordiskt i dur och moll 46. - Professori 47.


Frosterus-Segerstråle, Johanna Vilhelmina (Hanna), taidemaalari. - * Helsinki 23. X. 1867 † 9. IV. 46; vanhemmat professori Johan Gustaf F. ja Aline Fredrika Ottelin. Puoliso lehtori Knut Albert Segerstråle 89 † 20. - Kävi tyttökoulun 83; taideopint. Pariisissa (Puvis de Chavannes ym.) 88 ja 89; opintomatkoja Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan 22 ja 27. - Osallistui näytt. 87 (pastelleja lapsimaailmasta, muotokuvia sekä koristeell. kirkkomaal.). - Julk. lastenkirjoja, kuten Klöverbladet på Gammelgård (tekijän kuvitt.) 97, Hemvärld och skolliv 02, Stugornas vän I-V 05-12, kokoelma lastenkuvia Topeliuksen tekstiin; kuvitti Runebergin Idyllejä ja epigrammeja ja kertom.


Frosterus-Såltin, Aleksandra Theodora, taidemaalari. - * Inkoo 6. XII. 1837 † 29. II. 16; vanhemmat professori Benjamin F. ja Wilhelmina Sofia af Gadolin. Puoliso lääket. lisensiaatti Fredrik Viktor Såltin 66 † 73. - Opisk. Düsseldorfissa 57-59 ja 61-62, Pariisissa 62-63, myöh. Dresdenissä. - Opettaja taideyhdistyksen koulussa Turussa 74-89 ja Heurlinin tyttökoul., myöh. Helsingin reaalik. ja Vaasassa. - Maalasi laatukuvia ja alttaritaul. Julk. piirustuskokoelman Lasten kesä maalla (Z. Topeliuksen teksti) 79.


Fränti, Aleksanteri, poliitikko. - * Lapua 4. V. 1881 † 11. V. 50; vanht maanviljelijä Jaakko F. ja Sofia Latomäki. Puoliso toimistonhoit. Maiju Candelin 10 † 50; vanhemmat työnjohtaja Antti C. ja Hilda Vesma. - Kansakoulunopettaja 04. - Kansakoulunopettaja Kittilän Lapissa 04-19, Lapin maatal. seuran sihteeri 06-19, Kajaanin maanviljelysseuran 19-, Kajaanin suovilj. yst. sihteeri 22-. - Eduskunnan jäsen (edistysp.) 09-13, 17, 19-22 ja 33-36, S. pankin tilintarkastaja 22-50, Suomen-Venäjän rajakomission puheenjohtaja 23-39, Kainuun metsänh. lautak. 32-50, Kajaanin kaupunginvaltuuston jäsen 24-50, kirkkovaltuuston ja kirkkoneuv., Maatal. seur. keskusl. johtokunnan. - Julk.: Lapista 06, Lapin maatalousseuran 10-vuotiskertomus 1906-1916 16, Tietoja Kajaanin maanviljelyseuran 25-vuotistoiminnasta 29. - Kunnallisneuvos 29.

fu[muokkaa]

Furuhjelm, Anna Fredrika (Annie), naisasianainen. - * Novo-Arkangelsk, Sitka 11. XII. 1859 † 17. VII. 37; vanhemmat amiraali Johan Hampus F. ja Anna Elisabeth von Schoultz. - Kävi tyttökoulun 76, jatko-op. 87. - Nutidin toimittaja 01-08, Astran 19-27, esiintyi puhujana ja esitelmöits. - Naisliitto Unionin puheenjohtaja 08-13, S. ruots. naisl. 07-37, ruots. kansanp. keskushall. jäsen 16-19 ja 24, eduskunnan jäsen (ruots.) 14-23, 27-29, kansainväl. naistenäänioikeusl. (I.W.S.A.) 2. varapuheenjohtaja 09-20 ja sen Suomen os. puheenjohtaja, S. lastensuojelun kansallisyhtymän 29-32. - Julk.: Människor och öden 32, Den stigande oron 35, Gryningen 39.


Furuhjelm, Knut Elis Gustaf Edvard, sotilas, hallintomies. - * Helsinki 6. III. 1845 † 13. II. 21; vanhemmat salaneuvos Sten Knut Johan F. ja vapaaherratar Alexandra Hjärne. Puoliso Anna von Nandelstadh 78 † 46; vanhemmat tullinhoit., alikapteeni August von N. ja 1. vaimo Olga Natalia Lindberg. - Kävi Haminan kadettik. 65. - PaIv. Pietarin krenatöörirykm. 65-68, henkikaartin Liettuan rykm. 68-80, Haminan kadettik. komppaniaups. 72-80, palv. Hämeenlinnan tarkk'ampujapatl. 80-90, Oulun tarkk'ampujapatl. komentaja 90-99, S. sotav. yli-intendentti 99-00, Oulun l. kuvernööri 00-03 (pakotettu eroamaan), Uudenmaan ja Hämeen läänien maanviljelyseuran rahastonhoit. 03-17, sotav. leski- ja orpokassan 05-17. - Ritariston ja aatelin jäsen 04-05, Oulun kaupunginvaltuuston jäsen 93-98. - Julk.: Anteckningar om Furuhjelmska släkten och Hongola gods 12, Finska militärens enke- och pupilkassa 1820-1916 16. - Aliluutnantti 65, luutnantti 67, kaartin aliluutnantti 68, luutnantti 73, alikapteeni 76, kapteeni 78, everstiluutnantti 80, eversti 90, kenraalimajuri 03.


Furuhjelm (o. s. Gripenberg), Maria Lovisa, kirjailija. - * Tammela 26. I. 1846 † 19. III. 16; vanhemmat senaattori, vapaah. Johan Ulrik Sebastian G. ja Maria Lovisa Örnberg. Puoliso lehtori Emil Johan Furuhjelm 74 † 01. - Kävi Pietarin ruots. kirkkok. ja Käkisalmen tyttökoulun. - Julk. (salanim. Maria, -il-): Pennibibliothek (kertom. lapsille) 64, Några ord till Finlands mödrar 70, Anna Lind 73, Små berättelser 75, Skilda vägar 79, Kärfven 83, Hvardagslag 90, Barnberättelser 75 ym., eräitä suomenn.


Furuhjelm, Elis Ragnar, tähtitieteilijä, poliitikko. - * Oulu 12. X. 1879 † 15. XI. 44; vanhemmat protokollasihteeri Elis F. ja Selina Gabriella Antell. Puoliso filosofian maisteri Estrid Runeberg 05 † 57; vanhemmat lääketieteen ja kir. tohtori Lorenzo R. ja Gabriella Fredrika Levón. - Ylioppilas 97, filosofian kandidaatti 01, lis. ja tohtori 07. Opintomatk. Pulkovaan ja Pariisiin 07, Potsdamiin 12. - Helsingin tähtitiet. observat. tähtivalokuvaustöiden assistentti 00-08, alijohtaja 08-33, observat. assist. 07-18, Helsingin yliopiston tähtitieteen dos. 10-18, tähtitieteen ylim. professori 18-44 fyys.-matem. os. notaari 10-17, Turun akatemian kanslerin siht. 18-44. - Edusk. j. (ruots.) 17-44, valtiovarainvaliok. puheenjohtaja 22-30, 31-32, 40, 2. varapuhem. 28, ruots. eduskuntaryhmän puheenjoht. 24-32 sekä 35-44, apul. valtiovarainministeri 32-33, Uusmaal. osakunnan inspeht. 24-37. Budjettikomit. puheenjohtaja 34, vaalilakikomitean 36-37. - Julk.: Sur la précision des déterminations photographiques des positions des étoiles (väitösk.) 06, Über das Spektrum der Nova Geminorum n:o 2 12, Récherches sur Ies mouvements propres des étoiles dans la zone photographique de Helsingfors I-II 16, 26.