Kuka kukin oli: Lyhennyksiä ja lyhenteitä

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Kuka kukin oli Lyhennyksiä ja lyhenteitä
Kuka kukin oli

Kirjoittanut
Toim. Iisakki Laati, Yrjö Blomstedt, Ilmari Havu ja Lauri Poijärvi
A


Lyhennyksiä ja lyhenteitä
ab = aktiebolag
adjut. = adjutantti
agron. = agronomi
aik. = aikaisemmin
aik. lehd. = aikakauslehdissä
AK = armeijakunta
akat. = akateeminen, akatemia
al. = alalta, alempi
alk. = alkaen, alkeet
aman. = amanuenssi
amer. = amerikkalainen
apt. = apteekkari, apteekki
apul. = apulainen, apulais-
arkkit. = arkkitehti
arm. = armeija
arvost. = arvostelija, arvostelu
asemap. = asemapäällikkö
asess. = asessori
assist. = assistentti
avust. = avustaja
dipl. = diplomi
div. = divisioona
dos. = dosentti
edust. = edustaja
ekon. = ekonomi
engl. = englantilainen, (käännetty) englanniksi
er. = erosi
erill. = erillinen
esiint. = esiintyminen, esiintyi
esitt. = esittelijä
esk. = eskaaderi
eskadr. = eskadroona
et. = etelä-, eteläinen
evank. = evankelinen
ev. luutn. = everstiluutnantti
evp. = erossa vakinaisesta palveluksesta
farmas. = farmaseutti, farmasia
fil. = filosofia, filosofinen
filol. = filologia, filologinen
fys. = fysiikka, fysikaalinen
h. 1. aviol. = hänen ensimm. avioliittonsa
hall. = hallitus
harj. = harjoittaja, harjoitti
harjoitt. = harjoittelija
hist. = historia, historiallinen
hoit, = hoitaja, -tar
hum. kand. = humanististen tieteiden kandidaatti
ins. = insinööri
inspeht. = inspehtori
int. = intendentti
isänn. = isännistö, isännöitsijä
it. = itäinen
j. = jäsen
joht. = johtaja
joukk. = joukkue
JR = jalkaväkirykmentti
julk. = julkaisi, julkaisu
junail. = junailija
järj. = järjestö
jääk. = jääkäri
-k. = - kieli, -kirja, -koulu, -kunta
kam. = kamari
kamr. = kamreeri
kansainv. = kansainvälinen
kantt. urk. = kanttoriurkuri
kapit. = kapituli
kappal. = kappalainen
kapt. = kapteeni
kat. = katolinen
kaup. = kaupunki
kaupp. = kauppala, kauppias
kauppat. = kauppatiede
kenr. = kenraali
keskin. = keskinäinen
KHT = keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja
kilp. = kilpailu
kir. = kirurgia, kirurginen
kirj. = kirjasto, kirjuri
kirjall. = kirjallinen, kirjallisuus
kirjanpit. = kirjanpitäjä
kirjap. = kirjapaino
kirjeenv. = kirjeenvaihtaja
kirjoit. = kirjoituksia
kirkkoh. = kirkkoherra
KK = Kulutusosuuskuntien Keskusliitto
klass. = klassinen
klin. = klinikka
kok. = kokoelma, kokous
kom. = komentaja
komend. = komendantti
komit. = komitea
kompp. = komppania
konep. = konepaja
konfer. = konferenssi
kongr. = kongressi
konsert. = konserteissa, konsertoi
konsertt. = konsertteja
konservat. = konservatorio
konsul. = konsulentti
kontt. = konttori
KOP = Kansallis-Osake-Pankki
kork. = korkea, korkeampi, korkein
kristill. = kristillinen
KTR = kenttätykistörykmentti
kulj. = kuljettaja
kuraatt.= kuraattori
kust. = kustannus
käsitt. = käsittävä
l. = liitto, luokka, lääni
laborat. = laboratorio
lainop. = lainopillinen
lainopp. = lainoppinut
lait. = laitos
lakit. = lakitiede, lakitieteellinen
lauluk. = laulukuoro
leht. = lehtori
liikk. = liikkeen
lis. = lisensiaatti
luenn. = luennoitsija
luott. = luottamus
lut. = luterilainen
luutn. = luutnantti
lys. = lyseo
länt. = läntinen
lääk. = lääkintä-, lääkäri
lääket. = lääketiede, lääketieteellinen
-m. = -maa, -mainen, mies
maanmitt. = maanmittari, maanmittaus
maant. = maantiede, maantieteellinen
maat. ja metsät. = maatalous- ja metsätieteiden
maj. = majuri
matemaat. = matemaatikko
matemat. = matematiikka
matk. = matkoja
mest. = mestari
metsät. = metsätiede, metsätieteellinen
minist. = ministeriö
mit. = mitali
mlk. = maalaiskunta
mus. = museo, musiikki
neuv. = neuvoja, neuvos, neuvosto
neuvott. = neuvottelu
nimim. = nimimerkki
nuor. = nuorempi
nyk. = nykyinen, nykyään
näyt. = näytelmä
näytt. = näyttelijä, näyttely
odontol. = odontologia
oik. = oikeus
omist. = omistaa, omistaja
oopp. = ooppera
op. = opisto
operat. = operatiivinen
opett. = opettaja
opisk. = opiskeli
orkest. = orkesteri
ortodoks. = ortodoksinen (kreikk. kat. )
o. s. = omaa sukua
os. = osasto
osak. = osakunta
osallist. = osallistui
osuusk. = osuuskauppa, -kunta
osuusl. = osuusliike
OTK = Osuustukkukauppa
p. = painos, -pankki, piiri, puolue
palk. = palkinto, palkittu
palv. = palveli, palveluksessa
parant. = parantola
past. = pastori
patl. = pataljoona
per. = perusti
perust. = perustaja, perustaminen
pl. = palkkausluokka
pohj. = pohjoinen, pohjois-
poliisikonst. = poliisikonstaapeli
presid. = presidentti
prik. = prikaati
prof. = professori
prok. = prokuristi
psto = patteristo
ptri = patteri
puheenj. = puheenjohtaja
pun. = punainen
puol. = puoliso, puolustus-
PYP = Pohjoismaiden Yhdyspankki
pääll. = päällikkö
rak. = rakennus
ransk. = ranskalainen, ranskannettu
rautat. = rautatie
reht. = rehtori
rom. = romaani
rov. = rovasti
run. = runoja, runokokoelma
ruots. = ruotsalainen, ruotsinnettu
rykm. = rykmentti
S. = Suomen
saarn. = saarnaaja
sacr. min. kand. = sacri ministerii candidatus
sair. = sairaala
SAK = Suomen ammattiyhdistysten keskusliitto
saks. = saksalainen, saksannettu
sam. p. = samassa paikassa
sanak. = sanakirja
sanomal. = sanomalehti
satak. = satakuntalainen
semin. = seminaari
siht. = sihteeri
sk. = suojeluskunta
SKDL = Suomen kansan demokraattinen liitto
SKP =Suomen kommunistinen puolue
sod. = sodassa
SOK = Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
sos. dem. = sosiaalidemokraatti, -nen
sot. = sotilas, sotaan
suom. = suomalainen, suomennettu
suor. = suoritti
SVUL = Suomen voimistelu- ja urheiluliitto
sävell. = sävellyksiä
tait. = taiteilija
tal. = talous
taloll. = talollinen
tark. = tarkastaja
taut. = tautien
teatt. = teatteri
teht. = tehtaan, tehtailija
tekn. = tekniikka, teknillinen
teol. = teologia, teologinen
teoll. =teollinen, teollisuus
teor. = teoreettinen
tiet. = tieteellinen, tieteen
tilall. = tilallinen
tmen = toiminimen
tmi = toiminimi
toim. = toimisto, toimitus
toimitt. = toimittaja
toimitusj. = toimitusjohtaja
tuberk. = tuberkuloosi
tukkul. = tukkuliike
TUL = Työväen urheiluliitto
tuom. = tuomari
tuott. = tuottaja
tutk. = tutkinto
tutkim. = tutkimus
tyk. = tykistö
työt. = työläinen, työläis-
tähtit. = tähtitiede, tähtitieteellinen
ugr. = ugrilainen
ups. = upseeri
urh. = urheilu
urk. = urkuri
us. = useita
usk. = uskonto
v. = vuosi, -väki
va. = väliaikainen
vak. = vakuutus
vakin. = vakinainen
valk. = valkoinen
valt. = valtuusto
valtuut. = valtuutettu
vanh. = vanhempi
vanht = vanhemmat
vank. = vankila
vapaah. = vapaaherra
vars. = varsinainen
vart. = vartija
vast. = vastaava
ven. = venäläinen, venäjäksi
vier. = vieraili
vih. pap. = vihitty papiksi
vilj. = viljelijä, viljeli
virk. = virkailija
voim. = -voimat, voimistelu
VPK = Vapaaehtoinen palokunta
VR = valtion rautatiet
vs. = viransijainen
vt. = virkaatekevä
vänr. = vänrikki
vääp. = vääpeli
ye-ups. = yleisesikuntaupseeri
yhd. = yhdistys
yht. = yhtiö
yhteisk. = yhteiskoulu
yhteiskunn. = yhteiskunnallinen
YK = Yhdistyneet Kansakunnat
yksit. = yksityinen, yksityis-
yl. = yleinen, ylempi
ylim. = ylimääräinen
yliop. = yliopisto
yliopp. = ylioppilas
yrit. = yritys
yritt. = yrittäjä


Edellä olevien lisäksi on käytetty eräitä muita helposti ymmärrettäviä lyhennyksiä ja lyhenteitä.