Siirry sisältöön

Kuka kukin oli: N

Wikiaineistosta
M N
Kuka kukin oli
 
O


N[muokkaa]

na[muokkaa]

von Nandelstadh, Matti, hallintomies. - * Kalajoki 9. XII. 1862 † 21. XI. 31; vanhemmat nimism. Fredrik von N. ja Josefina Karolina Hjelmman. Puoliso 1) Lilly Långhjelm (h. 2. aviol.) 98 † 22; vanhemmat arkkitehti Karl Ossian L. ja Fanny Charlotta Olivia Brander; 2) Aissa Maria Palmgren 23 † 38; vanhemmat oikeuspormestari Oskar Ludvig P. ja Agnes Maria Elisabet Renvall. - Kävi Haminan kadettik. 85, voim. opettaja 96. - Palv. 1. Uudenm. tarkk'ampujapatalj. 85-02, voim. opettaja Helsingin teollisuusk. 95-05, Helsingin kuritushuoneen kanslia-apul. 04-05, Voima-liiton harjoitusjohtaja 05-06, Tampereen poliisimestari 06-07, Kymin uittoyhtiön apulaispäällikkö 07-08, Kokemäen uittoyht. päällikkö 08-12, Haapamäen tärpätti- ja tervateht. omistaja ja johtaja 12-17, Oulun l. maaherra 17-25. - Aliluutnantti 85, luutnantti 88, alikapteeni 00.

ne[muokkaa]

Nenonen, Vilho Pekka, tykistönkenraali, matemaatikko. - * Kuopio 6. III. 1883 † 17. II. 60; vanhemmat läänineläinlääkäri Pekka N. ja Amalia Lampén. Puoliso Pelagea (Lina) Skrjabin (h. 2. aviol.) 21-45; vanhemmat lääkäri Lev S. ja Avgenia Karpov. - Kävi Haminan kadettik. 96-01, Mihailovin tykistök. 01-03, tykistöakatemian 06-09. Opintomatk. Ranskaan 21-23. - Palv. 28. tyk. prik. 03-06, 4. itäsiperial. tarkk'ampujatykistöprik. 06-09, 2. Vladivostokin linnoitustykistörykm. 09-10, tyk. pääpolygonin koeammuntojen yliups. 10-14, palv. Pietari Suuren linnoituksessa 14-17, linnoit. maarintaman tyk. esikunnan 15-16, tekn. koulutus- ja liikekannallepano-os. päällikkö 15-16, 4. tyk. rykm. komentaja 16-17, 1. kenttätyk. prik. 3. pston komentaja 17, Venäjän sotatarvike-esikunnan edustaja Norjassa 17, vapaussod. 18 Oulun suojelusk:n päällikkö, tyk. tarkastaja ja päämajan ase-esikunnan päällikkö, pääesikunnan tykistöos. toimistopäällikkö 18-19, rannikkotyk. komentaja 19, tyk. ups. täydennyskurssin johtaja 19-20, tyk. ampumak. johtaja 20-21, tyk. tarkastaja 20-47, evp. 47. - Puolustusministeri 23-24, va. sotav. päällikkö 23, sotakorkeak. vt. johtaja 24-25. Puol. neuv. j. us. otteeseen. Tykistön ampumamenetelmien kehittäjä, us. keksintöjä ilmavalokuvauksen al. - Aliluutnantti 03, luutnantti 06, alikapteeni 09, kaartin alikapteeni 11, kapteeni 11, everstiluutnantti 15, eversti 18, kenraalimajuri 23, kenraaliluutnantti 30, tyk. kenr. 41. - Helsingin yliopiston filosofian kunniatohtori 50.


Neovius, Adolf Alarik, pappi, historiantutkija. - * Uusikaupunki 20. VI. 1858 † 16. XI. 13; vanhemmat piirilääkäri Karl Adolf N. ja Matilda Gustava Boije. Puoliso 1) Anna Elisabet von Schantz 85 † 02; vanhemmat varamaanmitt. Klas Gustaf von S. ja Fanny Annette Wahlroos; 2) Ellen Pauline Henriette Thörnberg (h. 2. aviol.) 06 † 46; vanhemmat ulosottomies Karl Henrik T. ja Andriette Wilhelmina Månson. - Ylioppilas 80, vihitty papiksi 85. - Ylim. pappina Sakkolassa 85-89, piispa C. H. Alopaeuksen yksit. sihteeri 89-92, Porvoon tuomiokapit. notaari 93-02, Lohjan kirkkoherra 02-13. - S. merimieslähetysseuran siht. 82-84, S. kirkkohist. seuran siht. 92-02, johtok. jäsen 02-05, arkistokomitean jäsen 97. - Julk. Parasken runoja 93, Specialkatalog öfver domkapitlets i Borgå arkiv I-II, IV 91-93, Ur Finlands historia, Publikationer ur de Alopaeiska pappren I-III 90-95, Anteckningar rörande Borgå stads och sockens historia 97, Furstebesök i Finland 00, Chronographia Scandinaviae 03-06, S. evank.-lut. kirkon matrikkeli 90 (lisävihko 08), Akter och undersökningar rörande Finlands historia intill år 1401 12, toimitti mm. Consistorii ecclesiastici Aboensis Protokoller 1656-61 99-02.


Neovius, Arvid Verner, sanomalehtimies, poliitikko. - * Pietari 27. VI. 1861 † 29. I. 16; vanhemmat kenraaliluutnantti Frithiof Alfred N. ja Anna Natalie Geschwend. - Kävi Haminan kadettik. 81, filosofian kandidaatti 85, lisensiaatti ja tohtori 91. - Palv. henkikaartin 3. S. tarkk'ampujapatalj. 81-86, evp. 86. Vakauskomission assist. 86-90, Nya Pressenin toimitt. 94-00, 06-16, Fria Ord -lehden 00-05, aikakausk. Politik och Kulturin 07. - Porvarissääd. jäsen 00, 05-06, eduskunnan jäsen (ruots.) 07-16, ruots. kansanp. puoluehall. j. 06-07. Laati suunnitelman itsenäisen Suomen monarkistiseksi hallitusmuodoksi 14. - Julk.: Om lufttryckets reduktion till hafsytan (väitösk.) 91. - Karkotettuna maasta 03-05, olesk. Tukholmassa.


Neovius, Dagmar Louise Charlotte, valtiollinen ja yhteiskunnallinen toimihenkilö. - * Moskova 21. V. 1867 † 27. VII. 39; vanhemmat kenr. luutnantti Frithiof Alfred N. ja Anna Natalie Geschwend. - Kävi tyttökoulun. Tutkimusmatk. Tukholmaan ja Osloon 98, Tukholmaan 18. - Nya svenska samskolanin opettaja 89-08, omist. pientenlastenk. Nya svenska småskolanin johtaja 94-03, 06-08 (koulu lakkaut. 03 Bobrikovin käskystä), Helsingin kaupungin leipäkontt. (korttikeskuksen) johtaja 17-21, Helsingin kaupungin tilastokontt. palveluksessa 22-31. - Eduskunnan jäsen (ruots.) 07-08, 10, 14, ruots. kansanp. puoluehall. jäsen 06-07, Marttayhdistyksen Helsingin haaraos. puheenjohtaja 06-18, Marttayhdistyksen 99-39, S. ruots. Marttal. keskushall. jäsen 25-39, Helsingin kaupungin ruots. kansak. johtok. jäsen 13-30. - Nutidin ja Samtidin toimitt. 09-17.


Neovius, Edvard Rudolf, matemaatikko, senaattori. - * Hamina 14. XI. 1851 † 27. IX. 17; vanhemmat kenraalimajuri Edvard Engelbert N. ja Elise Gustava Krogius. Puoliso Thyra Hammerich 80 † 25; vanhemmat professori Fredrik Adolf H. ja Julia Scheuerman. - Kävi Haminan kadettik. 69, koneinsinööri (Zürich) 74, fil. kandidaatti 80, lisensiaatti 81, tohtori 82. Opintomatk. Saksaan 74-76. Palv. henkikaartin Volynian rykm. 69-71, polytekn. opiston geometrian ja graaf. statiikan opettaja 76-79, nuor. opettaja 79-83, Helsingin yliopiston geometrian dosentti 81-83, matemat. professori 83-00, senaatin talousosaston jäsen ja finanssitoimitusk. päällikkö 00-05. Asui Kööpenhaminassa 05-17. - Maanviljelys. ja teollisuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtaja 97-00, S. maantiet. seuran perustajia, Suomen kartaston 1899 toimitusvaliok. puheenjohtaja. - Julk.: Om kurvor af 3. och 4. ordningen (väitösk.) 80, Analytische Bestimmung einiger von Riemann nicht in Betracht gezogenen Minimalflächenstücken, deren Begrenzung von geradlinigen Teilen gebildet wird 20.


Neovius, Nils Hjalmar, lakimies. - * Joensuu 21. III. 1877 † 27. II. 60; vanhemmat piirilääkäri August Herman Konrad N. ja Mathilda Sofia Arppe. Puoliso Elsa Aino Elina Jäppinen (h. 2. aviol.) 19-; vanhemmat kruununvouti Konstantin J. ja Anna Furtti. - Ylioppilas 96, oikeustutkinto 01, varatuomari 03. - Viipurin hovioikeuden ylim. virkamies 04-05, kanslisti 05-06, notaari 10-13 (yhdenvertaisuuslain vastust. vankina Krestyssä Pietarissa 13-14), 17, asianajaja Viipurissa 14-17, Viipurin hovioikeuden viskaali 17, hovioikeudenneuvos 17-18, oikeusneuvos 18-40, korkeimman oikeuden presidentti 40-45. - Kulosaaren huvilakaupungin valtuuston jäsen ja varapuheenjohtaja 21-45, tutkijalautak. puheenjohtaja 21-32, kirkkovaltuuston ja neuv. jäsen 21-54. - Lakit. kunniatohtori 48.


Nervander, Emil Fredrik, kirjailija, taidehistorioitsija. - * Helsinki 16. XI. 1840 † 27. I. 14; vanhemmat professori Johan Jakob N. ja Agata Emerentia Öhman. - Ylioppilas 58, filosofian kandidaatti 69. Opintomatk. ulkomaille. - Hufvudstadsbladetin taidearvost. 68-73, Åbo Postenin päätoimittaja 74-79, Morgonbladetin toimittaja. - Turun tuomiokirkon muinaismuistojen järjestämiskomitean sihteeri 75-79, tuomiokirkon korjausvaltuuskunnan jäsen 94-96, toimi muinaistiet. toimik. tehtävissä 92. - S. muinaismuistoyhdistyksen perustajia. - Julk.: mm. näytelmät Vid Anjala 63, Kungabarnet 73, Pikku Suometar 79, Kuvernööri tulee 87, Min lilla gosse 96, kertom. Honkaen tarinoita I 69, Berättelser från Finland 77, runokok. Dikter I-II 69, 73, matkakertom. Sommarresor i Finland I 72, Över Punkaharju till Valamo 87, Finska Bilder 87 sekä taide-, kulttuuri- ja henkilöhist. teoksia, mm. I de dödas stad 83, Den kyrkliga konsten i Finland under medeltiden I-II 87-88, På Skansen 88, Helsingfors med omgifningar 89, Minne af Fredrik Cygnaeus 92, Michael Toppelius och hans kyrkomålningar (suom.) 05, Elias Lönnrotin nuoruuden ajoilta 93, Lojo kyrka och dess medeltidsmålningar 96, Blad ur Finlands kulturhistoria 00, Ett konstnärslif 02 (suom.), Keisari Aleksander I:n matkat Suomessa 06, Vanhoista kätköistä 07, toimitti F. Cygnaeuksen ja J. V. Snellmanin kootut teokset.


Nevander, Aini, yhteiskunnallinen toimihenkilö. - * Luhanka 24. I. 1871 † 10. VIII. 54; vanhemmat maanmitt. Karl Gustaf N. ja Fina Streng. - Kävi tyttökoulun. - S. hypoteekkiyhdistyksen kirjanpit., myöh. kassanhoit. 94-10, apukamreeri 10-14, 1. kamr. 14-19, S. matkailijayhdistyksen toimitusjohtaja 20-22, S. käsityön ystävien johtaja 23-29. - S. käsityön ystävien johtok. jäsen 11-19, johtok. puheenjohtaja 19-22, Kansallisteatt. johtok. jäsen 03-15, S. naisten kansallisl. sihteeri 11-17, Lotta-Svärd-yhdistyksen Kulosaaren paikallisos. puheenjohtaja 20-28, Kulosaaren yhdysk. valt. jäsen 19-22, Kulosaaren huvilakaupungin kunnanvalt. 23-45.


Nevanlinna (vuoteen 06 Neovius), Ernst Fredrik, taloustieteilijä, poliitikko. - * Pielisjärvi 10. V. 1873 † 7. IX. 32; vanhemmat ylimetsänhoitaja Otto Neovius ja Eva Kumlin. Puoliso 1) Olga Elinda Neovius (h. 1. aviol.) 99 er. 04; vanhemmat kenraaliluutnantti Bruno Fredrik Thomas N. ja Antonina Strekalov; 2) Ines Nystén 10-; vanhemmat pormestari Johan Alfred N. ja Fanny Vilhelmina Holmström. - Ylioppilas 90, filosofian kandidaatti 94, lisensiaatti 99, yl. hallintotutk. 01. Berliinissä ja Leipzigissä 99-00 opisk. historiaa, kansantaloutta ja finansseja. - Koulunopettaja Helsingissä 96-01, Helsingin yliopiston hist. dosentti 00-03, senaatin valtiovaraintoimitusk. kamreeri 02-05, senaatin talousosaston jäsen ja valtiovaraintoimitusk. päällikkö 05. Uuden Suomettaren päätoimittaja 06-13. Kauppakorkeak. kansantal. vanh. opettaja 13-19, Uuden Suomen päätoimittaja 19-22, kansantaloustieteen vt. professori Turun yliop. 22-24, Helsingin yliopiston finanssiopin professori 24-32. - Eduskunnan jäsen 07-13, 16-22, valtiovarainvaliok. puheenjohtaja 08, 18, 19-22, eduskunnan pankkivaltuusmies 09-12 ja 19-32, valtuusm. puheenjohtaja 25-32, rautatiehall. neuvotteluk. jäsen 19-, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 15-16, suom. puolueen valtuuskunnan puheenjohtaja 06-13 ja 16-18, kokoomusp. valtuuskunnan jäsen 18-32. - Julk.: Suomen raha-asiat vuosina 1863-1904 07, Suomen valtion tulo- ja menoarvio 21, Julkinen talous ja sen asema yhteiskunnallisessa talouselämässä 30, Yhteiskunnallisen talouselämän pääpiirteet 32, Suomen valtiotalous I. Menotalous 33, puhekok. Aatteita ja ihmisiä 33.


Nevanlinna (vuoteen 35 Neovius), Otto Gunnar, pankkimies. - * Joensuu 19. XII. 1883 † 11. IV. 54; vanhemmat piirilääkäri August Herman Konrad Neovius ja Mathilda Sofia Arppe. Puoliso hammaslääkäri Laura Lindström 16-; vanhemmat teht. Matti L. ja Maria Salonen. - Ylioppilas 02, filosofian kandidaatti 07. - Itä-Karjalan kansanop. johtaja 08-14, KOP:n Kuopion kontt. prokuristi 14-17, Porin kontt. johtaja 17-20, Turun 20-35, johtok. apuj. 35-37, vakinainen 38-53, pääjohtaja apul. 47-53. - Ab John Barker oy:n ja Littoisten oy:n johtok. jäsen 31-54, Barker-Littoinen oy:n johtok. puheenjohtaja 41-54, Turun liikemiesyhdistyksen puheenjohtaja 32-35, Turun yliopiston hoitok. jäsen 27-35, Turun kaupunginvaltuuston 25-35, Oulu oy:n hallintoneuvoston 36-54, Kordelinin säätiön raha-asiain toimik. 36-54, Keskuskauppakam. tilintarkast. lautak. 36-54, puheenjohtaja 51-54, kokoomusp. puoluevaltuuskunnan jäsen 39-46, S. syöpäyhdistyksen johtok. 40-52, Niilo Helanderin säätiön 46-54, Kansallisteatt. johtok. 48-54, varapuheenjohtaja 49-54.


Nevanlinna (vuoteen 06 Neovius), Lars Theodor, matemaatikko. - * Hamina 21. IV. 1850 † 5. V. 16; vanhemmat kenr. maj. Edvard Engelbert Neovius ja Elise Gustava Krogius. Puoliso Anna Lovisa Christina von Törne 74 † 33; vanhemmat eversti Johan Ulrik von T. ja Fredrika Julia von Essen. - Kävi Haminan kadettik. 68, filosofian kandidaatti ja maisteri 73, lisensiaatti ja tohtori 84, opisk. Zürichin polytekn. opistossa. - Palv. henkikaartin Volynian rykm. 68-71, evp. 71. Helsingin ruots. reaalilys. matem. opettaja 72-75, lehtori 75-02, kouluhall. ylitarkastaja 02-13. S. sotav. päällikköhall. suomenk. käänt. 81-02. - Pikakirjoituksenopettaja 74- (suom. pikakirjoitusjärjestelmän luoja), S. pikakirjoittajayhdistyksen puheenjohtaja 05-16, S. kansak. ystäväin puheenjohtaja 89-09. - Julk.: Opastus suomalaiseen pikakirjoitukseen 75, Oppikirja suomalaisessa pikakirjoituksessa 83 (15 p.), Om komplexa tals användning i geometrin 84 (väitösk.), Härledning av formlerna för plana trianglars upplösning 88, Anteckningar i geodynamik 96, Om figurers likformighet 00, luk. algebran, geometrian ja trigonometrian kouluoppik. - Aliluutnantti 68.


Nevanlinna (vuoteen 06 Neovius), Otto Wilhelm, matemaatikko, koulumies. - * Hamina 15. VI. 1867 † 15. IX. 27; vanhemmat kenraalimajuri Edvard Engelbert N. ja Elise Gustava Krogius. Puoliso Margarete Romberg 92 † 95; vanhemmat tohtori Herman R. ja Anna Behn. - Ylioppilas 84, filosofian kandidaatti 87, lisensiaatti 91. Harj. tutkim. Pulkovan observatoriossa 88-89, Tukholmassa 91, 92, 97, Berliinissä ja Pariisissa 99-00. - Joensuun lys. matemat. lehtori 92-03, Helsingin ruots. reaalilys. 03-08, Helsingin suom. tyttökoulun jatkoluokk. 08-10, suomalaisen normaalilys. 10-12, matem. aineiden yliopettaja 12-27, Helsingin suom. yhteiskoulun opettaja 03-13, kansakoulunopettajain yliopist. jatkokurss. 12-14. - Julk. L. Nevanlinnan algebran ja geometrian oppikirjoista uusittuja painoksia.


Nevanlinna (vuoteen 06 Neovius), Soini Juhana, lakimies. - * Helsinki 15. IX. 1882 † 12. VI. 51; vanhemmat ylitarkastaja, filosofian tohtori Lars Theodor N. ja Anna Lovisa Christina von Törne. Puoliso Lempi Nikkinen 22-; vanhemmat vaatturimestari Johan Vilhelm N. ja Olga Maria Sandberg. - Ylioppilas 00, oikeustutkinto 08, varatuomari 10. - Viipurin hovioikeuden ylim. virkamies 11-13, kanslisti 13, kanneviskaali 13-14, asessori 14-17, ylim. virkamies 17-18, notaari 18-19, viskaali 19-20, kanneviskaali 20, asessori 20-28, Kiteen tuomiok. tuomari 28-39, oikeusneuvos 39-51. - Sotatuom. 21-26, korkeimman oikeuden apuj. 26-28.


Nevanlinna (vuoteen 06 Neovius), Väinö Edvard, lääkäri. - * Helsinki 11. VIII. 1890 † 26. I. 56; vanhemmat ylitarkastaja, filosofian tohtori Lars Theodor N. ja Anna Lovisa Christina von Törne. Puoliso Jenny Inkeri Wallinheimo (Wallenius) 21-; vanhemmat ylijunail. Oskari W. ja Jenny Henriksson. - Ylioppilas 08, lääketieteen kandidaatti 12, lääketieteen lisensiaatti 18. Opintomatk. Berliiniin 11, Berliiniin ja Ruotsiin 29, Ruotsiin 37. - Helsingin diakonissalait. kirurgisen os. apulaislääkäri 17-18, Helsingin yl. sairaalan kir. os. vapaaeht. apulaislääkäri 18-20, Tornion yl. sairaalan lääkäri 20-25, Helsingin yl. sairaalan kir. os. vakinainen apulaislääkäri 25-26, Hämeenlinnan lääninsairaalan apulaislääkäri 26-28, Oulun lääninsairaalan ylilääkäri 28-56. - S. pun. ristin Oulun p. piirihall. jäsen 31-56. - Julk.: Ein Fall von grosser Fremdkörperzyste (Acta chir. scandinav. 58) 25.

ni[muokkaa]

Nicolay, Paul Ernst Georg, sisälähetyksen työntekijä. - * Berliini 14. VII. 1860 † 6. X. 1919; vanhemmat lähettiläs, todellinen valtioneuvos, vapaaherra Nicolaus Armand Michael N. ja vapaaherratar Sophie Elisabeth von Meyendorff. - Ylioppilas 80, oikeustutkinto (Pietari) 84, lakit. kandidaatti (Pietari) 85. - Venäjän hallitsevan senaatin 1. departementin ja sitt. valtakunnanneuvoston siviili- ja kirkollisas. departem. ylim. virkamies 85-99. - Monrepos'n fideikomissin haltija 69-. Antautui 99 vapaakirkoll. lähetystyöhön, kiersi puhujana mm. Venäjän yliopistoissa. - S. kristill. ylioppilasl. kunniajäsen 18.


Niemeläinen, Ilmari, arkkitehti, urheilija. - * Jyväskylä 16. XII. 10 † 28. V. 51; vanhemmat joht. Armas V. N. ja Anna Karolina Saksonen. Puoliso Marja Tellervo Suvanto 38-; vanhemmat kiinteistöneuvos Oiva S. ja Alma Hänninen. - Ylioppilas 30, dipl. arkkitehti 39. Oma toim. 40-51. Suunnitt. mm. uimaloita ja urheilukeskuksia. -30 S. mestaruutta ja 8 Pohjoismaiden mestaruutta uimahypyissä, pronssimit. Lontoon olympial. taidekilp. 48.


Niemi, Aukusti Robert, kansanrunoudentutkija. - * Lemu 25. VII. 1869 † 28. X. 31; vanhemmat ratsutilallinen Pietari Wilhelm Mattsson-Peinikkala ja Maria Kristina Juhantytär. Puoliso Hilma Elisabet Nyholm 03 † 31; kasvattivanhemmat agron. Gustaf N. ja hänen sisarensa, neiti Olga Nyholm. - Ylioppilas 88, filosofian kandidaatti 91, lis. 99. Kansanrunouden keruumatkoja Viroon 98, Suomen- ja Venäjän-Karjalaan 01, 04, Liettuaan 00, 02, 09-12, tutkimusmatkoja Skandinavian maihin, Saksaan ja Liettuaan. - Suom. kirjallisuuden seuran sihteeri 00-09, Helsingin yliopiston dosentti 99-18, suom. kansanrunoustieteen ylim. professori 18-30, professori 30-31. - Laati 20 suunnit. Liettuan kouluolojen järjest., Suom.-liett. yhdistyksen puheenjohtaja 31. Julk.: Kalevalan kokoonpano I, Runokokous Väinämöisestä (väitösk.) 98, Kansanrunoja 1700-luvulta 99, Tutkimuksia liettualaisten kansanlaulujen alalta 13, Liettualaisen kansantietouden alalta 28, Liettualainen kirjallisuus 25. Karjalan sivistysseuran kunniajäsen 24. - Kaunasin yliopiston kunniatohtori 23.


Niemi, Herman, koulumies. - * Messukylä 19. VII. 1857 † 28. V. 22; vanhemmat lampuoti Kaarle Kangas-Mikkola ja Emma Loviisa Juusentytär. Puoliso kansak. opettaja Aurora Nygren 86 † 40; vanhemmat puuseppä Gustav N. ja Gustava Nordlund. - Jyväskylän semin. 80. Opintomatk. Skandinaviaan ja Keski-Eurooppaan. - Kansakoulunopettaja Tampereella 80-94, Jyväskylän semin. harjoitusk. yliopettaja 94-10, suom. tyttökoulun opettaja 90-94, Tampereen kauppaop. 91-94, Tampereen teollisuusk. 91-94, Jyväskylän käsityöläisk. johtaja 94-12, seminaareihin pyrkivien ja kiertokoulun opettajiksi aikovien valmistuslaitoksen johtaja ja opettaja Jyväskylässä 98-12, Tampereen käsityöläiskoulujen johtaja 12-20. - Kansak. johtok. puheenjohtaja Jyväskylässä, kustannusoy K. J. Gummeruksen johtok. puheenjohtaja 97-12. - Toimitti kaunokirjoitusjärjestelmiä ja aapisia, Äidinkielen opetusoppi kansak. ym. alkeisopetuksen tarpeeksi (K. Raition kanssa) 99, Kirjoitustaidon opetus kansakoulussa 05.


Nieminen, Kaarlo Aleksanteri, suomen kielen tutkija. - * Helsinki 27. VIII. 1887 † 17. V. 55; vanhemmat räät. mestari Kalle Niklas N. ja Amanda Aleksandra Julén. Puoliso opettaja Eva Maria Hedlund 13 † 58; vanhemmat luotsi Aleksander H. ja Charlotta Helena Olivia Miettinen. - Ylioppilas 05, filosofian kandidaatti 10, lisensiaatti 34, tohtori 35. Opisk. Münchenissä 08, Opintomatk. Saksaan 27. - Lahden tyttökoulun suomenk. ja hist. opettaja 12-20, Kokkolan yhteislys. suomenk. vanh. lehtori 20-22, Tampereen lys. 22-38, rehtori 27-38, Helsingin yliop. suomenk. lehtori 38-54, suom. kirjall. vt. professori 52-54. - Kokkolan suomalaisten puheenjohtaja 21-22, Tampereen kasvatusopill. yhdistyksen puheenjohtaja 31-33 teatt. johtok. jäsen 27-38, oppik. opett. neuv. jäsen 35-38, Kotikielen seuran varapuheenjohtaja 40-55. - Julk.: Suomalaisen taiderunouden kielestä 13, Lahden kauppalan historia 20, Ainekirjoituksen opas 25, 3. p. 35, Valiosuomea 30, Juhani Ahon sanataide (väitösk.) 34, Suomen kielen oppikirja 39, Uusi Suomi ja sen edeltäjät II 46, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino Oy 1849-1949 49.


Niiniluoto (vuoteen 05 Lindholm), Väinö Johannes, talousmies. - * Helsinki 6. VI. 1883 † 8. X. 56; vanhemmat puuseppä Johan Viktor L. ja Maria Lovisa Ekqvist. Puoliso Aune Maria Särkkä 10-; vanhemmat kamarineuvos Jonas S. ja Rosa Maria Arvelin. - Ylioppilas 02, maanmitt. 06, oikeustutkinto 15, yl. hallintotutk. 16, varatuomari 18. Opintomatk. us. Euroopan maihin 22, 26, 30, 34, 37 ja 39. - Varamaanmitt. 10-17, KOP:n Alavuden kontt. esimies 17, SOK:n lakim. 18-21, apulaisjohtaja 21-25, 2. johtaja 21-39, toimitusjohtaja 39-49. - Henkivak. oy Pohjan johtok. jäsen 23-29 ja 47-56, hallintoneuvoston puheenjohtaja 39-56, eläkelait. Elonvaran hallintoneuvoston jäsen 19-56, vak. lait. Oman 26-34, Pohjoism. osuustoimintal. hall. 39-49, SVUL:n puheenjohtaja 32-34, S. voimistelul. johtok. jäsen 20-34, puheenjohtaja 27 ja 29-34, Aero oy:n johtok. jäsen 41-46, hallintoneuvoston 46-56, valtion viljavaraston johtok. puheenjohtaja 42-49, Kuitukasvi oy:n 44, 49, S. sokeri oy:n hallintoneuvoston jäsen 42-49, PYP:n 42-49, S. merivak. oy:n 44-56, Teollisuuspalon 44-56, Suom.-Neuvostol. kauppakam. puhemiehistön 46-48, Elintarviketeollisuusl. hall. 45-48, Liiketyönant. keskusl. 45-48, Teoll. työtehol. 43-49. - Vuorineuvos 43.


Niinivaara (vuoteen 02 Lindberg), Frans Verneri, pappi. - * Hämeenlinna 24. IV. 1878 † 15. XII. 57; vanhemmat muurarimestari Albert L. ja Maria Gustava Röman. Puoliso Helmi Hellin Pakarinen 04 † 46; vanhemmat veturinkulj. August Albin P. ja Helena Huotilainen. - Ylioppilas 98, vihitty papiksi 04. - S. lut. evank. yhdistyksen palv. 06-57. - Toimitti ja julk. uskonnoll. lehtiä ja kirjasia. - Rovasti 39.


Nikander, Armas Toivo, teollisuusmies. - * Helsinki 9. V. 1883 † 14. XI. 47; vanhemmat liikemies Johan N. ja Sofie Wilhelmine Degerth. Puoliso Tony Natalia Greuling 13-; vanhemmat teht. johtaja Max G. ja Aline Kraemer. - Kävi 8 l. lys., laivanrak. insinööri Ruotsissa ja Saksassa 03-08. Opintomatk. Ruotsiin, Keski-Euroopan maihin, Englantiin, Espanjaan ym. - Savonlinnan telakka- ja konepaja oy:n tekn. johtaja ja isännöitsijä 10-14, Tampereen pellava- ja rautateoll. oy:n verstasinsinööri 14-17, oy Lehtoniemen toimitusjohtaja 17-21, A. Ahlström oy:n Varkauden konepajan ja veistämön johtaja 21-23, Wärtsilä oy:n yli-insinööri ja tekn. johtaja 23-24, oy Lokomon toimitusjohtaja 25-47. - Jäsen, varapuheenjohtaja tai puheenjohtaja seur. johtok.: oy Lehtoniemi 19-21, Varkauden ja Kajaanin kruununteht. 18-23, oy Hanhisuo 25-27, oy Lokomo 27-, suojelusk. ase- ja konepaja oy 27-, oy Tammer ab 28-31, oy Karsten 28-32, Kumiteollisuus oy 29-39, oy Ratinanlinna 27-, S. metalliteoll. yhdistyksen 26-, S. metalliteoll. työnantajal. 28-, S. teollisuusl. 32-, S. työnant. keskusl. 32-35, S. tapaturmantorjuntayhdistyksen 36-, Taloudell. puolustusneuv. 37-. - Varkauden suojelusk. esikunnan puheenjohtaja 20-23, Pohj.-Hämeen suojelusk.piirin esikunnan jäsen, Tampereen seudun rintamamiesyhdistyksen puheenjohtaja 34-, Tampereen laivastoyhdistyksen puheenjohtaja, Tampereen ilmapuol. yhdistyksen johtok. ja Tampereen tekn. seuran johtok. jäsen 30-37. - Puolan konsuli 32. - Vuorineuvos.


Nikander, Johan Gabriel, historiantutkija. - * Perniö 21. V. 1884 † 31. XII. 59; vanhemmat tehtaanisäntä Mikael Ferdinand N. ja Constance Adolfina Peterzens. Puoliso 1) Anna Lisa Carlsson 09 † 47; vanhemmat kartanonomistaja Johan Wilhelm C. ja Elin Hagström; 2) Hagar Ingeborg Holmén 48-; vanhemmat merikapteeni Enok H. ja Elin Karlsson. - Ylioppilas 02, filosofian kandidaatti 04, lisensiaatti 15, tohtori 20. Opintomatk. Ruotsiin 09, 15, 26 ym., Saksaan 30. - Ruots. kansanakatemian opettaja 08-11, johtaja 18-20, Espoon kansanop. johtaja 11-12, Porvoon kansanop. 12-17, Helsingin yliopiston dosentti 17-21, Turun akatemian pohjoism. sivistyshist. ja kansatieteen vt. professori 20-21, professori 21-52, vararehtori 31-36. - Turun hist. mus. johtok. puheenjohtaja 27-47. - Julk.: Jacob Tengström (väitösk.) 13, Byar och gårdar i Helsinge 16, Fiskars bruks historia 29, Lovisa stads historia I-II 30-32, Gamlakarleby stads historia II (suom.) 44, Pargas-bygdens historia 55.


Nikander, Juho Kustaa, Amerikan suomalaisten henkinen johtaja. - * Lammi 3. IX. 1855 † 13. I. 1919; vanhemmat puuseppä Johan Kustaa N. ja Hedvig Maria Metsämaa. Puoliso Sanna Kristina Rajala 02 † 51. - Ylioppilas 74, vihitty papiksi 79. - Ylim. pappina Mikkelissä, Ruskealassa ja Kerimäellä 79-84, Quincyn, Allouezin ja Calumetin suomalaisten pappi USA:ssa 84-90, Suomi-synodin esimies 90-98, 02-19, Suomi-opiston (Hancock, Mich.) johtaja 96-19. - Julk. hengell. kirjall. - Teol. kunniatohtori (Augustana College) 06.


Niklander, Elmer Konstantin, urheilija. - * Hausjärvi 19. I. 1890 † 12. XI. 42; vanhemmat maanviljelijä Konstantin Rikhart N. ja 2. vaimo Henriika Harjula. - Maanviljelijä Hausjärvellä. - Hopeamit. kiekonheiton ja pronssimit. kuulantyönnön yhteistuloksessa Tukholman olympialaisissa 12, kultamit. kiekonheitossa ja hopeamit. kuulantyönnössä Antverpenin olympial. 20, 37-kertainen S. mestari kuulassa, kiekossa ja moukarissa. ME kiekonheitossa 13, us. S. ennät.


Nikula, Akseli Jalmari, lääkäri. - * Tammela 29. X. 1884 † 14. I. 56; vanhemmat maanviljelijä Akseli Albinus N. ja Amanda Karo. Puoliso Lyyli Suomensaari 18 † 42; vanhemmat kiven taidehakkaaja Iivari S. ja Gustava Röök. - Yliopp. 04, lääketieteen kandidaatti 10, lisensiaatti 15. Lapinlahden keskuslait. lääkäri 13-, Helsingin yliopiston oikeuslääkeopillisen lait. assist. 19-. Yksit. lääkäri Helsingissä 18-56, omisti sairaala Sanervan. - Eduskunnan jäsen (nuorsuom.) 14-16, (edistysp.) 40-45, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 21-22 ja 34-, terveydenhoitolautak. jäsen 34, edistysp. hall. jäsen 20-22. - Julk.: Mielisairaat ja niiden hoito 18.


Nilsson, Bertel Axel, taiteilija. - * Oulu 13. X. 1887 † 29. V. 39; vanhemmat eversti Karl Axel N. ja Kaisi Elfving. Puoliso Ingrid Hirn 14 † 30; vanhemmat eversti Hjalmar H. ja Eva Lilius. - Ylioppilas 07, opisk. Ateneumissa ja Helsingin yliop. 07-09 ja 10-11. Opintomatk. Kööpenhaminaan 10, Pariisiin 11-12. - Töitä: Kotkat (Ateneumin puistossa), Kalastava karhu (Helsingin Kaivopuistossa), Hangon vapaudenpatsas, Ehrenskiöldin muistopatsas Riilahdessa, siltapatsas Karjaalla ym.


Nissinen, Alli Augusta, pedagogi, lastenkirjailija. - * Iisalmi 26. XII. 1866 † 11. IV. 26; vanhemmat maanviljelijä Paavo N. ja Magdalena Lappalainen. - Kävi Kuopion suom. tyttökoulun, Helsingin suom. jatko-op., Vera Hjeltin veistok.; opintomatk. Skandinaviaan, Saksaan, Itävaltaan, Sveitsiin ja Ranskaan. - Helsingin suom. yhteiskoulun uskonnon ja maant. opettaja 89-99, Helsingin uuden yhteiskoulun 98-16, perustamansa Alli Nissisen valmist. koulun johtaja ja opett. 89-26. - Marttaliiton varapuheenjohtaja 02-24, 24-, eduskunnan jäsen (nuorsuom.) 07-09. - Julk.: lasten ja nuorison kirjoja, näytelmiä ja runoja ym.; Emäntä-lehden päätoimittaja sen ilmest. 03-, julk. lastenlehteä Tuulikki 3 v.


Niukkanen, Juho, poliitikko. - * Kirvu 27. VII. 1888 † 17. V. 54; vanhemmat maanviljelijä Kustaa N. ja Maria Apunen. Puoliso Wivi Hupli 18-; vanhemmat maanviljelijä Risto H. ja Maria Tella. Kävi kansanop., veistok. Opintomatk. us. Euroopan maihin. - Maanviljelijä Kirvussa 07-40, Tuusulassa 40-54, Hyrylän mylly oy:n toimitusjohtaja ja johtok. puheenjohtaja. - Eduskunnan jäsen (maalaisl.) 16-54, apul. maatalousministeri 21-22 ja 22-24, kulkulait. ja yl. töiden ministeri 25-26 ja 31-32, valtiovarainministeri 27-28, 36-37 ja 53, puolustusministeri 29-30 ja 37-40. - Kirvun osuuskaupan hall. puheenjohtaja 11-18, Maalaiskuntien l. valtuuskunnan jäsen 21-24. Ulkom.omaisuuden Viipurin l. hoitok. puheenjohtaja, us. valtion komitean jäsen ja puheenjohtaja, Maalaisten lehti oy:n (Maakansa) johtok. jäsen 14-54, puheenjohtaja, Torajärven saha oy:n johtok. puheenjohtaja, Itä-S. raakasokeritehdas oy:n hallintoneuvoston ja johtok. puheenjohtaja, Veitsiluoto oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Enso-Gutzeit oy:n, Oulu oy:n ja S. maatalousosakep. hallintoneuvoston jäsen, S. pankin pankkivaltuusm. 51-54. - Maalaisl. keskushall. jäsen, eduskuntaryhmän ja Et.-Karjalan piiritoimik. puheenjohtaja, Viipurin l. maanviljelysseuran johtok. jäsen. - Julk. Talvisodan puolustusministeri kertoo 52.

no[muokkaa]

Nohrström, Frans Holger, kirjastomies. - * Suonenjoki 10. III. 1885 † 12. XI. 39; vanhemmat pormestari Arndt Wilhelm N. ja Anna Ottilia Schauman. Puoliso Karin Nyberg 10-; vanhemmat tilanomistaja Anders Gustaf N. ja Selma Katarina Natalia Dannberg. - Ylioppilas 02, filosofian kandidaatti 07, maisteri 19, lisensiaatti ja tohtori 27. - Yliop. kirj. ylim. amanuenssi 05-18, nuor. assist. 18-19, vanh. assist., sitt. vanh. alikirjastonhoitaja 19-39, Finsk Tidskriftin toimitussihteeri 08-31, päätoimittaja 32-39. - Valt. kirjastotoimik. jäsen 30, valt. kirjallisuuspalk. lautak. jäsen, Söderström & co förlags ab:n johtok. jäsen 33-39. - Julk.: Resonerande katalog över studielitteratur lämplig för svenska folkbibliotek 13, Helsingfors Universitetsbiblioteks Fennica-samling 18, Katalog över den svenska litteraturen i Finland 1906-1915 I-II 23-24, Boktryckarmärken i Finland 25, Borgå Gymnasiebibliotek och dess föregångare bland Finlands läroverksbibliotek (väitösk.) 27, Förlagsverksamheten i Finland I 33; ruotsinsi suomenk. kaunokirjall.


Nohrström, Walter Johannes, maanmittari, hallintomies. - * Savonlinna 28. I. 1859 † 6. II. 42; vanhemmat kollega Johan Vilhelm N. ja Klara Lovisa Olsoni. Puoliso Hanna Elisabet (Lisi) Herlin 89 † 40; vanhemmat kauppias Gustav Albert H. ja Hanna Wecksell. - Kävi yläalkeisk. 74, maanmitt. 80. - Varamaanmitt. 85, vakaaja 86, nuor. komiss. maanmitt. 89, vanh. komiss. maanmitt. 89-99, maanmitt. hall. vt. insinööri 96-99, lääninmaanmittari Turussa 99-05, maanmitt. hall. ylitirehtööri apul. 05-16, hallinnoll. osaston johtaja 16-18, ylitirehtööri apul. 18-28, ylijohtaja 28-29. - Jakolainsäädännön edellytt. hallinnoll. aset. ehdott. komitean puheenjohtaja 14, papinpalkk. järjest. komitean jäsen 18. - Savonlinnan kaupunginvaltuuston jäsen. - Julk.: Isojaot Suomessa Venäjän vallan aikana (Suomen maaninittauksen historia II) 33. - Kamarineuvos 05.


Noponen, Alpo, opettaja, kirjailija. - * Rantasalmi 10. XII. 1862 †21. II. 27; vanhemmat työmies Paavo N. ja Heta Maria Räisänen. Puoliso kansak. opettaja Johanna Salome Jurvanen 93 † 45; vanhemmat nahkuri Pietari J. ja Beata Tianen. - Sortavalan semin. 87. - Kansakoulunopettaja Mäntyharjulla 87-93, Helsingissä 94-27, Uuden Suomettaren avust. 98-18, Uuden Suomen 19-, eräiden lasten ja nuorison julkaisujen toimittaja. - Mäntyharjun kuntak. esimies 88-93, Helsingin kaupunginvaltuuston j. 15-27, Helsingin köyhäinhoitohall. jäsen 17-27, Helsingin pohj. suom. seurak. kirkkoneuv. jäsen 09-27, suom. kansakoulujen johtok. jäsen 19-, oy Valistuksen johtok. puheenjohtaja 07-27, S. kansak. opettajal. keskushall. jäsen 96-27, S. kansak. opett. leski- ja orpokassan johtok. j. 17-, suom. puolueen valtuuskunnan jäsen 12-17. - Julk. osittain muiden kanssa hist. oppikirjoja ja lukukirjoja kansakouluja varten sekä runokok. Urpuja 94, Nuoruuden muistoksi 12, Vaelletuilta vuosilta 23, näyt. Ahab, Israelin kuningas 99, Hemming Gad 03, Savi soran alla 11, Meidän Jeremias 16, kert. kok. Ensimmäiseltä kymmeneltä 05, Ihmisyyden merkki 08, Lapin profeetta 13. Kuului 95-05 Kansakoulun lehden toim., toimitti Valistuksen Joulupukki-julkaisua 02-27, Valistuksen Lastenlehteä 09-27.


Nordenskiöld, Nils Adolf Erik, tutkimusmatkailija. - * Helsinki 18. XI. 1832 † 12. VIII. 01; vanhemmat yli-int., valtioneuvos, filosofian tohtori Nils Gustaf N. ja Sofia Margareta von Haartman. Puoliso vapaaherratar Anna Maria Mannerheim 63 † 24; vanhemmat hovioikeudenpresidentti, kreivi Carl Gustaf M. ja Eva Wilhelmina von Schantz. - Ylioppilas 49, filosofian kandidaatti 53, lisensiaatti 55, maisteri (primus) ja tohtori (ultimus) 57. - Tutkimusmatk. Uralille 53-54, Huippuvuorille 58, 61, 64, 68, 72-73, Grönlantiin 70, 82, Karian merelle ja Obin-Jenisein suistoon 75, 76, Siperian pohjoispuolitse (»koillisväylä») 78-79. - Helsingin yliopiston mineralogian dosentti 56-57. Muutti poliitt. syistä Ruotsiin 57. Tukholman luonnonhist. valtionmus. int. ja professori 58-01, Mariebergin sotakorkeak. opettaja 63-76. - Ruotsin valtiop. II kam. jäsen 69-71, 81-87, 91-93. Ruotsin akatemian jäsen 93. Us. tiet. seurojen kunniajäsen. Ns. eurooppal. kulttuuriadressin lähetystön jäsen Pietarissa 99. - Julk.: Om grafitens och chondroditens kristallformer 55 (väitösk.), Geografisk och geognostisk beskrifvelse öfver nordöstra delarne af Spetsbergen och Hinlopen Strait 63, Vegas färd kring Asien och Europa I-II 80-91 (käänn. 10 kielelle), Studier och forskningar föranledda af mina resor i höga Norden 83, Facsimileatlas till kartografiens äldsta historia 89, Periplus. Utkast till sjökortens och sjöböckernas äldsta historia 97 ym. - Lääket. kunniatohtori h. c. (Heidelberg) 85, filosofian (Krakova) 00. - Vapaaherra 80.


Nordenstreng, Sigurd, historioitsija. - * Helsinki 7. X. 1857 † 11. V. 35; vanhemmat kuvernööri, kenraaliluutnantti Hjalmar Sebastian N. ja 1. vaimo Hedvig Elisabet Federley. Puoliso Mary Theslöf 84 † 24; vanhemmat eversti Carl Henrik T. ja Aleksandra Plaksin. - Ylioppilas 74, filosofian kandidaatti 79, opettajakandidaatti 83, fil. tohtori 09. Tutkimusmatka Ranskaan, Sveitsiin ja Itävaltaan 90. - Haminan kadettik. valtiotieteen lehtori 83-03 (erotettu Bobrikovin määr.), Vaasan kaupungin kansak. tarkastaja 04-11, ylemm. ruots. kauppaopiston opettaja 12-27, ruots, kauppakorkeak. apul. opettaja 27-28. Haminan ruots. tyttökoulun opettaja 83-90, Haminan ruots. yhteiskoulun opettaja 03-04, Vaasan ruots. yhteiskoulun perustaja ja opettaja 08-10. - Haminan kaupunginvaltuuston jäsen yht. 11 v., sihteeri 2 ½ v., Vaasan kansankirj. johtok. esimies 04-11, vapaussodan historiatoimik. jäsen. - Julk.: Fredrikshamn såsom befäst stapelstad 1721-1811 (väitösk.) 09, Fredrikshams stads historia I-III 08-11 (suom.), Borgarståndets historia vid Finlands lantdagar 1809-1906. I-V 20-24 (suom.), Finlands frihetskrig 1918 I 21 (suom.), Supplement till Finska kadettkårens elever och tjänstemän 22, Svenskt Reallyceum 1872-1922 22, Finska civilstatens änke- och pupillkassa 1826-1926 26, Haapaniemi krigsskola och topografiska kår 30, Bernhard Estlander 33, Leo Mechelin 35. - Professori 30.


Nordenswan, Gustaf Magnus, (Gösta), teollisuusmies. - * Kuopio 27. XI. 1886 † 27. IX. 59; vanhemmat hovineuvos Karl Magnus N. ja Mathilda Robertina Åberg. Puoliso Anna Elvira Schmidt 10-; vanhemmat agron. Karl Gustaf S. ja Anna Katarina Wäänänen (h. 2. aviol.). - Ylioppilas 04, insinööri (Mittweida) 07. - Toimi Yhdysvalloissa vesivoimainsinööri 08-13. Helsingin kaupungin sähkölait. insinööri 13-17, apulaisjohtaja 16-17, Et.-Suomen voima oy:n 17-18, toimitusjohtaja 18-37, Nokia oy:n 29-58. - Länsi-Suomen voima oy:n johtok. puheenjohtaja 34-59, Kolsi oy:n 34-59, Hava oy:n 46-49 ja S. vesivoimayhdistyksen 43-59 sekä maailman voimakonfer. S. kansalliskomitean 47-59, S. paperiteht. yhdistyksen 11 ja paperikonttori os. johtok. varapuheenjohtaja 47-59, sähkötarkastuslait. hall. 44-59, Tampereen pellava- ja rautateoll. oy:n ja Nokia oy:n johtok. jäsen. - S. sähköinsinööri l. puheenjohtaja 26-46 (kunniajäsen 47), S. vesivoimayhdistyksen 43-59 (kunniajäsen 54), Tekniska föreningen i Finlandin kunniajäsen 55. - Julk.: Etelä-Suomen Voima 1916-1941 41, Länsi-Suomen voima 46. - Vuorineuvos 48.


Nordgren, John Berndt, lakimies. - * Porvoo 12. VI. 1867 † 26. IX. 41; vanhemmat kauppias Berndt Ulrik N. ja Hulda Christina Munck af Fulkila. Puoliso 1) filosofian maisteri Gerda Selina Söderhjelm 96 † 31; vanhemmat prokuraattori Werner Woldemar S. ja Amanda Olivia Clouberg; 2) Greta Elisabeth Hildén 37-; vanhemmat maanviljelysneuvos Arthur Gideon H. ja Emilia von Bonsdorff. - Ylioppilas 87, kameraali- ja oikeustutkinto 91, varatuomari 94. - Viipurin hovioikeuden kanslisti 99-00, kirjaaja 00, ylim. viskaali 00-02., notaari 02-03 (erotettu hallinn. tietä), 06, hovioikeuden asessori 06-09, hovioikeudenneuvos 09-13 (yhdenvertaisuuden vastustam. vankina Krestyssä 13), senaatin oikeusosaston jäsen 17-18, korkeimman oikeuden oikeusneuvos 18-37. - Viipurin kaupungin maistr. ja raastuvanoik. vt. jäsen ja notaari 96-98 ja 04, Viipurin kaupungin rahatoimikam. sihteeri 99-06, Helsingin arvopaperipörssin joht., S. sokeriyhdistyksen asiam. 14, S. kauppap. oy:n 2. johtaja 14-16, Helsingin osakep. johtaja 17. - Viipurin säästöp. johtok, puheenjohtaja, Viipurin anniskelu-oy:n johtok. puheenjohtaja, Viipurin kaupunginvaltuuston jäsen us. v., Helsingin osakep. hallintoneuvoston jäsen 21, Viipurin l. maatal. komission varapuheenjohtaja 07-08.


Nordling, Henrik Arnold, filologi, kirjastomies. - * Pohja 27. III. 1889 † 12. XII. 47; vanhemmat kunnankirj. Frans Henrik N. ja Sofie Katarina Inberg. Puoliso 1) Anna Valborg Sofia Cygnaeus 12 er. 19; vanhemmat lehtori Gustaf C. ja Sofia Wilhelmina Backlund; 2) cand. philol., lehtori Marai Reichborn-Kjennerud 38-; vanhemmat majuri Finn R.-K. ja Marie Emilie Kvam. - Ylioppilas 07, filosofian kandidaatti 11, filosofian lisensiaatti 20, filosofian tohtori 21. Opisk. Göteborgissa 26-29 ja Upsalassa 30-32. Olesk. Islannissa 26-30. - Helsingin yliopiston kirj. ylim. amanuenssi 11-15, nuor. assist., sitten alikirjastonhoitaja 20-28, Helsingin yliopiston dosentti 24-37, pohjoism. filol. vt. professori 37-39, professori 39-47. - Ruots. kirjallisuuden seuran hall. j. 36. - Julk.: Om sammanskrivning och särskrivning i fornsvenska[n] (väitösk.) 19, Ordskatten i Södermannalagens textcodex (Acta Soc. Sc. Fenn. 49) 28, De första germanerna (Finskt Museum 36) 29, Runskriftens ursprung (Arkiv f. nord. filologi 53) 37.


Nordling, Hjalmar (ks. Nortamo, Hjalmar).


Nordman, Johan Alfred, virkamies, yhteiskunnallinen toimihenkilö. - * Vöyri 20. I. 1848 † 7. V. 42; vanhemmat lääninrovasti Carl Johan Adolf N. ja Ulrika Sofia Thodén. Puoliso 1) Hedvig Maria Cedercreutz 84 † 87; vanhemmat senaattori, vapaah. Carl Emil C. ja Emilia (Emmy) Maria Sofia Hackman; 2) Sigrid Anna Helena de la Chapelle 91 † 48; vanhemmat esitt. sihteeri, vapaah. Axel Fredrik C. ja Armida Helena Antell. - Ylioppilas 67, tuom. ja kameraalitutk. 71, varatuomari 74. - Senaatin ylim. kamarikirj. 72-80, kirkollisas. toimitusk. kanslisti 80-85, protokollasihteeri 85-88, esitt. sihteeri 88-97, maanvilj. toimitusk. esitt. sihteeri 97-11. - Helsingin holh. lautak. puheenjohtaja 82-27, kaupunginvaltuuston jäsen 85-90 ja 93-01, Helsingin ev. lut. seurak., myöh. et. ruots. seurak. kirkkoneuv. jäsen 97-18, kirkkohoitovaliok. puheenjohtaja 00-08, hätäaputoimien keskuskomitean jäsen 91, 92 ja 99, komitean puheenjohtaja 99, hätäapurah. hoitokomitean jäsen 93-02, puheenjohtaja 00-02, Helsingin kansanpankin hallintoneuvoston jäsen 89-96, Privatbankenin hallintoneuvoston jäsen 96-04, vak. oy Fennian johtok. jäsen 90-, puheenjohtaja 01-04 ja 15-31, tapaturmavak. yht. Patrian johtok. puheenjohtaja 19-31, jälleenvak. yht. Norman johtok. puheenjohtaja 23-31, S. pun. ristin hall. jäsen 03-07, puheenjohtaja 08-18. - S. pun. ristin kunniajäsen 20.


Nordmann, Petrus Bernhard, kirjailija, kansanvalistusmies. - * Helsinki 30. I. 1858 † 27. X. 23; vanhemmat kollegineuvos Petter Niklas N. ja 2. vaimo Sigrid Virginia Hoffrén. Puoliso kansak. opettaja Johanna Margareta (Hanna) Söderman 82 † 14; vanhemmat kauppias Karl S. ja Margareta Lybeck. - Ylioppilas 79, filosofian kandidaatti 82, lisensiaatti 88, tohtori 90. Opintomatk. Leipzigiin 82, Saksaan ja Belgiaan 94. - Helsingin ruots. tyttökoulun historian kollega 83-09, Malmin ruots. kansanop. johtaja 08-13. Svenska Folkskolans Vänner -yhdistyksen sihteeri 84-17, kunniajäsen 18. Svenska Litteratursällskapet - seuran johtok. jäsen 93-13. Helsingin kaupungin kansakoulujohtok. jäsen 95-02. - Julk. mm. Små blyertsteckningar 83, Under skilda fanor 85, Finnarne i mellersta Sverige (väitösk.) 88, Mot fyren 89, Valda urkunder till Finlands historia I 99, Mäster Peder och riddar Nils 00, Per Brahe 04, Bidrag till Helsingfors stads historia I-V 05, Nike och andra historiska noveller 07, Furu-Jutte 12, Björnsterne Björnson i liv och lära 16, Walter Runeberg 17, Major Myhrbergs berättelse 18, Starka prästen 19, Vårdagar i Gamla Vasa 23, Släkten Nordmann 10, toimitti lehtiä Land och stad 90-92, Tidskrift för folkskolan och folkhögskolan 94-97.


Nordquist (vv. 07-24 Vahervuori), Viktor Mikael (Mikko), insinööri. - * Asikkala 27. IX. 1890 † 18. XI. 54; vanhemmat vuori-insinööri Victor Aristides N. ja Maria Sievänen. Puoliso 1) Vendla Lydia (Lyyli) Hildén 13 er. 23; vanhemmat muonam. Vilhelm Virtanen (H.) ja Pauliina Eerikintytär; 2) Elvira Wilhelmina Molander 24-; vanhemmat isännöitsijä Ernst Herman M. ja Carolina Wilhelmina (Mia) Bastholm. - Ylioppilas 08, dipl. ins. 14. Opintomatk. Skandinaviaan, Saksaan ja Englantiin. - Viipurin telefooni oy:n toimitusjohtaja 16-18, W. Rosenlew & co oy:n voimaosaston johtaja 19-54, Porin voima oy:n johtaja 21-54, Tyrvään voima oy:n toimitusjohtaja 44-54. - S. sähkölaitosyhdistyksen puheenjohtaja 39-40 ja 45-54, varapuheenjohtaja 32-38 ja 41-44, hall. jäsen 27-54, sähkötarkastuslait. hall. 31-54, Maaseudun sähköyhtymien l. 32-54, S. puhelinlait. l. 32-47, S. vesivoimayhdistyksen 34-54, S. sähköinsinööril. 43-45, Karjalan tekn. seuran puheenjohtaja 17-18, Porin 31-34. - Porin kaupunginvaltuuston jäsen 30-53, varapuheenjohtaja 48-51, kirkkovaltuuston j. 30-, kaupungin hall. 34-36 ja 38-45, tekn. lait. johtok. puheenjohtaja 32-43, rahatoimik. j. 22-23, sähkölait. hall. puheenjohtaja 25-26 ja 29-32, S. rotaryneuv. jäsen 45-50, S. länt. rotaryp. governor 52-53, Porin Pohjola-Norden yhdistyksen puheenjohtaja 43-47, S. Pohjola-Norden yhdistyksen keskushall. jäsen 45-54.


Nordquist, Oskar Gottfrid, lääkäri. - * Luhanka 29. X. 1874 † 20. VIII. 30; vanhemmat insinööri Oskar Alfred N. ja Olivia Nevander. Puoliso 1) Aina Charlotta Nymalm 98 er. 19; vanhemmat vahtimestari Johan Edward N. ja 1. vaimo Amanda Karolina Blomberg; 2) Oma Elli Pitkänen 19 † 45; vanhemmat signalisti Paavo P. ja Ida Maria Kurikka. - Ylioppilas 92, lääketieteen kandidaatti 97, lisensiaatti 01. Opisk. Berliinissä anatomiaa 95-96. - Nivalan kunnanlääkäri 02, Mäntyharjun 02-07, Lahden kaupungin lääkäri 10-30. - Lahden kaupunginvaltuuston jäsen 11-18, varapuheenjohtaja 13, puheenjohtaja 14-18, S. kaupunginlääkäril. perustaja ja puheenjohtaja.


Nordqvist, Oscar Frithiof, kalatalousmies. - * Viipuri 20. V. 1858 † 15. X. 25; vanhemmat professori Arvid Frithiof N. ja Sophie Grabbe. Puoliso vapaaherratar Ebba Mathilda von Alfthan 81 † 21; vanhemmat senaattori, kenr. luutnantti, vapaah. Georg von A. ja Ebba Mathilda Geschwendt. - Kävi Haminan kadettik. 78, filosofian kandidaatti 83, lisensiaatti ja tohtori 86. Opintomatk. Saksaan 84, Saksaan, Englantiin ja Norjaan 89, Kanadaan ja Yhdysvaltoihin. Osallistui Nordenskiöldin koillisväylän purjehdukseen 78-79. - Palv. henkikaartin 4. tarkk'ampujapatalj. 78-80, 3. S. tarkk'ampujapatalj. 80-81, Kuopion tarkk'ampujapatl. 81-85, S. kenr. kuvernöörin adjut. 85-89, evp. 89. Kalastustentarkastaja 89-02, S. kalastusyhdistyksen konsul. 02-04. Ruotsin et. p. kalastusint. 04-06, maanvilj. hall. kalastustarkastaja 06-13, kalastustoim. päällikkö 13-25, per. Anebodan kalanviljelykoeaseman. - S. kalastusyhdistyksen perustaja ja puheenjohtaja 91-04. - Erin. komit. jäsen. - Julk.: Anteckningar och studier till sibiriska ishavskustens däggdjursfauna 83, Bidrag till kännedom om tschuktscherna 83, Die pelagische und Tiefseefauna der grösseren finnischen Seen 87, Die Calaniden Finnlands 88, Handlingar rörande laxfisket i Torne elf 94, Handbok i fiskerihushållning 02 (suom.), Vägledning i fiskevård och fiskodling 12, Sötvattensfiske och fiskodling 22. - Ruotsin alamainen 05-. - Vänrikki 78, luutnantti 81, alikapteeni 86, kollegiasess. 89.


Nordström, Gunnar, fysiikantutkija. - * Helsinki 12. III. 1881 † 24. XII. 23; vanhemmat professori Ernst Samuel N. ja Alina Sofia Hirn. Puoliso Cornelia van Leeuwen 17-; vanhemmat opettaja ja liikemies Pieter Eliza van L. ja Maria Wilhelmina Schepman. - Ylioppilas 99, koneinsinööri 03, filosofian kandidaatti 05, maisteri 07, lis, 09, tohtori 10. - Opintomatk. Göttingeniin 06-07, Leideniin 16-19. - Helsingin yliopiston teoreettisen fys. dosentti 10-23, tekn. korkeak. fys. professori 18-20, mekaniikan 20-23. - Julk.: Die Energiegleichung für das elektromagnetische Feld bewegter Körper (väitösk) 08, Teorin för elektriciteten I 17, Grunderna av den tekniska termodynamiken 22.


Nordström, Johan Gustaf, liikemies. - * Uusikaupunki 3. I. 1865 † 20. IX. 53; vanhemmat merim. Erik Gustaf N. ja Lovisa Wilhelmina Gren. Puoliso 1) Ida Josefina Reinvall 93 † 32; vanhemmat merikapteeni Samuel Wilhelm R. ja Josefa Justina Kustaantytär; 2) Elin Anna Elisabet Helenius 33-; vanhemmat koneenkäytt. Edvard H. ja Johanna Charlotta Nummelin. - Kävi reaalik. 79. Purjehti purjelaivalla 80-81, us. liike- ym. matk. eri maihin. - Maamiesten kauppa oy:n johtaja Turussa 92-27, johtok. puheenjohtaja 93-27 ja 32-, Turun Suom. säästöp. johtok. jäsen 04-15, isänn. puheenjohtaja 26-33, hall. jäsen 34-48, Turun liikemiesyhdistyksen puheenjohtaja 06-31, Turun kansall. kirjakauppa oy:n perustaja ja johtok. jäsen 99-31, johtok. puheenjohtaja 31-56, Länsi-S. osakep. perustaja ja hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 12-29, Turun suom. teatt. kannatusyhdistyksen johtok. puheenjohtaja 18-21, Turun suom. yliopistoseuran perustaja, hoitok. ja keskuskomitean jäsen 17-33, hoitok. puheenjohtaja 33-36, yliopiston hall. jäsen 33-39, Turun tukkukaupp. yhdistyksen puheenjohtaja 21-27, S. tukkukaupp. l. perustaja ja johtok. jäsen 21-27, Turun kauppakam. puheenjohtaja 31-42, keskuskauppakam. jäsen 19-45, Tukkukunnan ja Tuontikunnan hallintoneuvoston 26-27, Turun laiva oy:n johtok. puheenjohtaja 28-41, Kauppalehti oy:n, S. liikesivistysrahaston, Luottotiedon ym. hallintoneuv. jäsen, Turun satamahall. varapuheenjohtaja 25-36, tuomiokirkkoseur. valt. jäsen 30-56, kaupunginvaltuuston 19-33. - Tukkukaupp. yhdistyksen kunniajäsen 28, S. tukkukaupp. l. 28, Keskuskauppakam. 48. - Kauppaneuvos 19.


Norrlin, Johan Petter, kasvimaantieteilijä. - * Hollola 6. IX. 1842 † 7. I. 17;vanhemmat nimismies Nils Nathanael N. ja Fredrika Charlotta Lang. Puoliso Hilma Evelina Lang 73 † 34; vanhemmat nimismies Karl Johan L. ja Adolfina Polén. - Ylioppilas 62, metsäkondukt. 66, filosofian kandidaatti ja maisteri 69, lisensiaatti ja tohtori 79. - Helsingin yliopiston kasvitiet. mus. aman. 67-71, dosentti 71-79, ylim. professori 79-03. - Kansanvalistusseuran toimik. jäsen 75-78, Societas pro Fauna et Flora Fennican kasvitiet. kok. int. 67-80, johtok. jäsen 94-08. - Julk.: Bidrag till sydöstra Tavastlands Flora 71, Flora Kareliae Onegensis I (osa väitösk.) II 71, 76, Herbarium Lichenum Fenniae (yhd. W. Nylanderin kanssa) I-IX 75-82, Hieracia exsiccata I-II 88-94, Herbarium Philosellarum Fenniae I-II 84, 94, Suomen keltanot 95 (us. p.), ym.


Norrmén, Johan Alfred, pankkimies. - * Ylöjärvi 22. IV. 1858 † 6. VII. 42; vanhemmat salaneuvos Oscar N. ja Selma Emelie Stjernvall. Puoliso Eliza Ida Eva Paulina Björkstén 84 † 28; vanhemmat kapteeni Klas Gustaf Richard B. ja Pauline Trotzig. - Ylioppilas 75, oik. tutk. 80, varatuomari 82. Opisk. Lausannessa 77-78. - Asianajaja Helsingissä 82-90, S. yhdyspankin johtok. jäsen 90-07, pääjohtaja 07-12. - Hietalahden laivatelakka oy:n johtok. puheenjohtaja 95-24, S. teoll. harj. keskin. paloapuyhdistyksen hallintoneuvoston 12-32, Finlayson & co. oy:n johtok. puheenjohtaja 28-42. - Ritariston ja aatelin jäsen 85-06. - Helsingin rahatoimikam. puheenjohtaja 88-89, 19, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 90-18, puheenjohtaja 04-18, kauppasopimuskomitean puheenjohtaja 19-32.


Norrmén, Pehr Herman, pankkimies, itsenäisyysmies. - * Helsinki 22. IV. 1894 † 1. IV. 45; vanhemmat insinööri Herman Oscar N. ja Eva Victoria Molander. Puoliso Valborg Augusta Victoria Holmström 18-; vanhemmat insinööri Johan Axel H. ja Augusta Ottilia Härnström. - Ylioppilas 11, filosofian kandidaatti 13, maisteri 14. Opintomatk. Englantiin 14. Otti osaa jääk. liikk. 14-18, Svenska Tidningenin toimittaja 21, S. Paperi- ja Puutavaralehden 22-23, Hufvudstadsbladetin 23-26, S. puunjalostusteoll. työnant. liiton toimitusj. 27-31, Pohjoism. yhdyspankin johtok. j. 31-44, varatoimitusj. 40-44. - Julk. mm.: William Ruth 24, A. Ahlström Osakeyhtiö 1896-1926 27, Mäntän Tehdas 1868-1928 28, Politiska essäer 42.


Nortamo (oik. Nordling), Frans Hjalmar, kirjailija. - * Rauma 13. VI. 1860 † 30. XI. 31; vanhemmat teht. Johan Gustaf Nordling ja Amanda Lucina Renvall. Puoliso Lydia Wilhelmina Palmroth 84 † 36; vanhemmat kauppias Adolf Fredrik P. ja Amanda Ulrika Wellenius. - Ylioppilas 80, filosofian kandidaatti 82, lääketieteen lisensiaatti 88. Opintomatk. Berliiniin ja Wieniin 95. - Rauman kaupunginlääkäri 89-90, Pudasjärven piirin piirilääkäri 00-03, Porin piirin piirilääkäri 03-30. Åbo Underrättelser -lehden vakinainen avust. 90-92. - Porvarissäädyn jäsen 00, Rauman ja Porin kaupunginvalt. jäsen. - Julk.: Mnää ja Tasala Vilkk ja Hakkri Iiro 06, Uussi raumlaissi jaarituksi 12, Rojohoppe viimene reis 21, Meripurakoi ja maamyyri 25, Umme ja pimjä 30 sekä kirjakielellä kirjoitetut teokset Helmikoristeinen kirjanmerkki 23 ja Valtamerillä 30 ja huvinäyt. Eulalia-täti 29. - Professori 30.


Nortimo (vuoteen 35 Nieminen), Jorma Kustaa Olavi, teatterinjohtaja. - * Helsinki 20. I. 06 † 2. VII. 58; vanhemmat vahtimestari Kustaa Nieminen ja Maria Charlotta Pajala. Puoliso Ester Kyllikki Elisabet Asp 28-. - Ylioppilas 25, S. taideyhdistyksen piirustusk. 23-24. Opintomatk. us. Euroopan maihin 38, 46-50. - Oikeusminist. tilastotoim. tilastoapul. 28-36, Ylioppilasteatt. johtaja 33-36, S. kansallisteatt. näyttelijä 36-46, Turun kaupunginteatt. pääjohtaja 46-58. - S. teatterik. ylim. opettaja 45-46, S. filmiteoll. oy:n näyttelijä 36-38, ohjaaja 38-41, Suomi-filmi oy:n ohjaaja 41-45, Suomensi näytelmiä ja romaaneja.

nu[muokkaa]

von Numers, Gustaf Adolf, näytelmäkirjailija. - * Maksamaa 21. III. 1848 † 6. II. 13; vanhemmat tilanomistaja Lorentz August von N. ja Johanna Gustava Malin. Puoliso Helena Lovisa Eleonora Roos 75 † 26; vanhemmat rovasti Carl Johan R. ja Catharina Helena Frost. - Ylioppilas 69, sitten maanviljelijä ja tilanhoitaja 75-83. - Kirjanpit. Tuovilan asemalla 83-84, Vohmaisten 84-87, nuor. kirjuri Suinulan asemalla 87-88, Suinulan asemapäällikkö 88-92, Lapin 92-94, Pännäisten 94-03, Pilpan kanavan kaitsija Heinävedellä 05-07, Kannuksen asemapäällikkö 08-13. Kirjoitti näytelmät Striden vid Tuukkala 88, Bakom Kuopio 90, Klas Kurck och Liten Elin (Elinan surma) 91, Pastor Jussilainen 95, Nystudansen 93, Snälla flickor 97, Tuukkas son 02 ym. (eräät suomennettu).


von Numers, Gustaf Sigurd Gideon, lääkäri. - * Helsinki 13. VI. 1863 † 6. VII. 48; vanhemmat valtioneuvos Carl Johan Oskar von N. ja 1. vaimo Hedvig Constance Fredrika Ehrenstam. Puoliso sair.hoit. Ida Cecilia Ahrenberg 02 †51; vanhemmat agron. Axel A. ja Hulda Johanna Petronella Hultenberg. - Ylioppilas 81, fil. kandidaatti 84, maisteri 86, lääketieteen kandidaatti 86, lisensiaatti 91, lääketieteen ja kirurgian tohtori 96. Kymmenk. opintomatk. Eurooppaan ja Amerikkaan. - Helsingin lapsenpäästölait. ja gynek. os. assist. 92-97, Viipurin lääninsairaalan alilääkäri ja gynek. osaston johtaja 01-29. - Julk.: Studier öfver Placenta praevia (väitösk.) 96. - Professori 29.


Nummelin, Gustaf Julius Ferdinand, senaattori. - * Pori 3. IV. 1845 † 8. V. 27, vanhemmat kauppias Klaës Johan N. ja Fredrika Johanna Wahlbäck. Puoliso Anna Emilia Sourander 88 † 32; vanhemmat apt. Jakob Edvard S. ja Maria Henrika Djupström. - Ylioppilas 63, kameraalitutk. 66, tuomarintutk. 67, varatuomari 69. - Turun hovioikeuden kanslisti 72-75, ylim. viskaali 75-78, notaari 78-85, varakanneviskaali 85-86, asessori 86-97, hovioikeudenneuvos 97-00, senaatin oikeusos. jäsen 00-01, 06-09. - Kirkolliskok. jäsen 98, Turun kaupunginvaltuuston jäsen 92-01, siviilivirkakunnan leski- ja orpokassan valtuutettujen puheenjohtaja 09-27.


Numminen, Kalle Teodor, kunnallismies. - * Hausjärvi 12. IX. 1884 † 28. IV. 57; vanhemmat uunintek. Iisakki N. ja Maria Loviisa Manassentytär. Puoliso Maria Lydia Jaakkola 07-; vanhemmat maanviljelijä Jeremias J. ja Edla Rälssi. - Opintomatk. Ruotsiin 39, Tanskaan 48. - Uunintekijä 04-43, Lahden kaupungin raastuvanoik. 2. os. kunnallisneuvosm. 44-54. - Hollolan kunnanvalt. jäsen 21-32, Lahden kaupunginvaltuuston 33-57, puheenjohtaja 37-57, Lahden tekn. koulun neuvotteluk. 47-, Hämeen piirimielisairaalan liittohall. jäsen 34-. - Kunnallisneuvos 48.


Numminen, Juuso Vilho, lakimies. - * Kuru 20. I. 1896 † 27. III. 60; vanhemmat rovasti August Mauri N. ja Aina Alina Durchman. Puoliso Aino Sofia Turja 27-; vanhemmat maanviljelijä Juho T. ja Sanna Kaisa Nyrhilä. - Ylioppilas 15, oikeustutkinto 21, varatuomari 24. - Vaasan hovioikeuden kanslisti 28-29, aktuaari 29-31, notaari 31-35, viskaali 35-37, kannevisk. 37-38, sihteeri 38-46, asessori 38-46, oikeusneuvos 46-60. - Kirkolliskok. jäsen 41, 43 ja 53.


Nuormaa (vuoteen 06 Nyman), Severi, runoilija, sanomalehtimies. - * Pälkäne 15. X. 1865 † 11. VI. 24; vanhemmat seppä Reinhold Nyman ja Helena Salomontytär. Puoliso Hilja Dagmar Ernestine Wendell 94-; vanhemmat nimismies Johan Edvard W. ja Sofia Lovisa Nyman. - Ylioppilas 88, filosofian kandidaatti 93. Tutkimus- ja opintomatk. Euroopan eri maihin 89-05. - Hämeen Sanomain päätoimittaja 91-93, Hämeen kansanop. johtaja 94-99, Tampereen työväenop. johtaja 99-03 (erotettiin Bobrikovin käskystä), Päivälehden (Calumet Mich.) toimittaja 03, Amerikan Kaiun (New York) toimittaja 04-05, Tampereen Sanomain päätoimittaja 05, Helsingin Sanomain päätoimittaja 06-09, Turun suom. työväenop. johtaja 09-19, Turun Sanomain päätoimittaja 19-24. - Tampereen kauppakoulu ja teollisuusk. opett. 01-03, Turun suom. klass. lys. ja suom. reaalilys. 09-18, Turun teollisuusk. 15-18, Turun kauppak. 19-24, Kodin Kuvaston päätoimittaja 11-14, sotaministeriön Sotilasviikkolehden toimittaja 18. - Kirjailijaliiton puheenjohtaja 06-08, Turun kaupunginvaltuuston 16-24, Turun kaupungin sosiaalilautak. varapuheenjohtaja, kaupunginkirjaston johtok. varapuheenjohtaja. - Julk.: runokokoelmat Kotoisilla rannoilla 95, Runoja, uusi sarja 00, Seitsemän runoa 02, Elämän ulapoilla 04, Taistelujen mainingeissa 09, Niin olkoon 15, Risti ja runo 22, käännöksiä A. Petöfin runoja ja elämäkerta 82, Rydbergin Uusi Grottelaulu 96.


Nuorpuu (vuoteen 28 Nordblom), Helga Maria, kirjailija. - * Reposaari 20. II. 01 † 19. IX. 53; vanhemmat ylikonstaapeli Hjalmar N. ja Emilia Nordling. Puoliso laivameklari, prokuristi Antti Tossavainen 29 † 31. - Kävi yhteiskoulua 5 l. 18. Opintomatk. Unkariin 26, 27 ja 37. - Maalaisk. liiton lakias. os. konttoristi 22-26, S. ilmoituskeskuksen mainostoimitt. 28-29, oy Stockmannin mainostoimitt. 31-45, S. kirjailijal. toimistonhoit. 41-45, S. Konttoristilehden toimitussihteeri 28. - Julk. 20 teosta: rom., satukirjoja, nuorisorom., mm. Ruusula-sarjan 4 osaa 28-30, Leila-sarjan 3 osaa 30-31, Äitipuolen kasvatit 3 osaa 32-33, suomensi ruotsink. ja unkarink. rom.


Nupponen, Mikko, tehtailija. - * Rääkkylä 20. VIII. 1874 † 7. IX. 54; vanhemmat puuseppä Heikki N. ja Kristiina Sofia Ilvonen. Puoliso Karolina Kustava Wikberg 96 † 49; vanhemmat Ferdinand W. ja Gustava Lindfors. - Kävi puusepän opin Helsingissä. - Per. puusepänliikk. Helsinkiin 97, Vihtiin 03, tästä muodost. Vihdin Puuseppäin oy:n johtaja 07-18, per. huonekaluliike Mikko Nupposen Lahteen 18, sen johtaja 18-42, johtok. puheenjohtaja 42-54. - Lahden Kirjapaino ja sanomalehti oy:n, Lahden Puutyö oy:n johtok. jäsen, Lahden säästöp. isännistön, Lahden kaupunginvaltuuston, kirkkoneuv., Lahden kauppak. ja Yleisen ammattilaisk. johtok. puheenjohtaja, S. käsityö- ja teollisuusl. hall. jäsen, Lahden messujen puheenjohtaja 34.


Nurminen, John Viktor, laivanvarustaja. - * Rauma 10. VIII. 1877 † 26. VI. 51; vanhemmat tukkukauppias Johan N. ja Vilhelmiina Juso. Puoliso Aina Maria Lindén 97-; vanhemmat rakennusmestari Karl L. ja Maria Sipola. - Kävi reaalik. 91. Us. ulkom. matk. 91-, mm. Englantiin 12, Saksaan ja Alankomaihin 18. - Isänsä liikk. hoitaja Raumalla 97-13, osti isän liikk. 19, josta muod. John Nurminen oy:n toimitusjohtaja Helsingissä 19-51. - Us. laivayht., sahayht., Hangon vapaasataman ym. johtaja. - Rauman kaupunginvaltuuston jäsen 08-19, VPK:n päällikkö 06-19, kauppaseuran puheenjohtaja 10-19, S. laivameklaril. johtok. jäsen 19-33, S. kauppamatkust. yhdistyksen 24-39, S. speditööril. 26-33 ja Helsingin kaupp.yhdistyksen 20-35, Helsingin kansallisseuran puheenjohtaja 25-30, S. purjelaival. 26- ja S. parrunviejäin yhdistyksen 26-45. - Dominikaanisen tasavallan konsuli 32-51. - Merenkulkuneuvos 39.


Nurmio, Heikki Eliel, sotilas, sotahistorioitsija. - * Pihlajavesi 29. X. 1887 † 22. VII. 47; vanhemmat rovasti Henrik N. ja Anna Alina Groundstroem. Puoliso filosofian kandidaatti Helvi Lydia Lauste 20-; vanhemmat herastuom. Johan Henrik L. ja Maria Lydia Harittu. - Ylioppilas 06, filosofian kandidaatti 11, maisteri 26, sotakorkeak. kom. kurssi 28. Opintokomennus Ruotsin sotakorkeak. ja kadettik. seuraam. sotahist. opet. 24. - Parikkalan yhteisk., Rauman yhteislys. ja Vars.-S. kansanop. hist. ja suomenk. opettaja 14-15. - Jääk. patalj. 27:ssä 16-, vapaussodan joukk. johtaja, yleisesikunnan toimistopäällikkö 18-24, kadettik. opettaja 20-25, johtaja 25-27, yleisesikunnan sotahist. toim. päällikkö 27-38. - Julk.: Jääkärin päiväkirja 18, Sotataidon kehitys vanhalla ajalla 21, Viipurin valloitus (L. Grandellin kanssa) 19, muistelma- ja nuorisorom. Jääkärimarssin runoilija. - Vänrikki 18, luutnantti 18, kapteeni 19, maj. 22, everstiluutnantti 26, eversti 38.


Nuutinen, Aaro Aukusti, sanomalehdentoimittaja, kirjailija. - * Kuopio 22. VII. 1886 † 16. II. 49; vanhemmat kansak. opettaja Aukusti N. ja Edla Katariina Miettinen. Puoliso Eeva Maria Puranen 19-; vanhemmat maanviljelijä Matti P. ja Kustaava Kauppinen. - Kävi 5 l. yhteisk. 05, kansanop. 07. - Savottaren (Savon jääkärin) toimitussihteeri 16-38, Karjalan 19-20, Etelä-Suomen 21-28, Salmettaren päätoimittaja 28-29, Vaasan maaseutuos. toimitt. 29-31, Heinolan Sanomien vast. toimitt. 33-38, Lapin Kansan toimitussihteeri 39-. - Siilinjärven voim. ja urh. seuran Ponnistuksen johtaja 10 v., S. voim. ja urheilul. Pohj.-Savon p. johtok. jäsen us. v., piirin sihteeri pari v. (kaikk. 07-18). - Julk.: novellikok. Saloilta ja vesiltä 21, matkakuvaus Suomen Sveitsissä 32, Lapin lumoissa 33, Suvista Savoa 34, Saimaa 36, Terveisiä Päijänteeltä! 38.

ny[muokkaa]

Nyberg, Carl, lääkäri. - * Hamina 3. II. 1879 † 6. XI. 43; vanhemmat insinöörikenraalimaj. Frans Edvard N. ja Ida Emilia Aminoff. Puoliso 1) Tyra Frida Vivica Eklundh 09 † 18; vanhemmat insinööri Gustaf Waldemar E. ja Vivia (Wivi) Josefina Winter; 2) Ebba Arinda von Schantz 22 † 59; vanhemmat insinööri Gustaf Filip von S. ja Anna Sofia Dufva. - Ylioppilas 98, filosofian kandidaatti 03, maisteri 07, lääketieteen kandidaatti 08, lisensiaatti 13, lääketieteen ja kirurgian tohtori 13. Opintomatk. Saksaan 22. - Nobel-yht. naftateht. kemisti Bakussa 01-06, Helsingin yliopiston lastensairaalan assist. 14-18, patol. lait. ylim. assist. 13-15, Grankullan parant. lääkäri 18-31, Helsingin yliopiston dosentti 19, sero-bakteriolog. lait. assist. 25-36, bakteriologian ylim. professori 36-43, tekn. korkeak. hygienian opettaja 31-41. Yksit. lääkäri 13-30, Grankullan lastenhoito-op. johtaja 20-32, sair.hoitajatarkoulun hygien. opettaja 26-40, Orion-teht. hiivalaborat. johtaja 38-, puol. lait. bakteriolog. keskuslaborat. johtaja talvella 39-40. - Grankullan kauppalanvalt. jäsen 26-. - Julk.: Über die Kolonien der lophotrichen Stäbchenbakterien (väitösk.) 12, yli 60 tieteell. kirjoit. bakteriolog. ja hygien. al.


Nyberg, Berndt Mikael, musiikkipedagogi ja säveltäjä. - * Helsinki 7. XII. 1871 † 11. I. 40; vanhemmat lehtori Berndt Axel N. ja Aina Sofia Topelius. Puoliso 1) Ida Elisabet Leinberg 94 † 05; 2) Ester Irene Leinberg 06 † 43; mol. vanhemmat professori Karl Gabriel L. ja Hilma Rosaura (Lilli) Thuneberg. - Ylioppilas 89, kävi Helsingin mus. op. 93. Opintomatk. Ruotsiin, Tanskaan, Saksaan ja Sveitsiin 02. - Sortavalan semin. mus. lehtori 98-17, Jamilahden lepokodin johtaja 19-40, kansanop. johtaja 20-40. - Sortavalan kaupungin köyhäinh. lautak. puheenjohtaja 08-10, Sortavalan evank. seuran puheenjohtaja 21-. - Kirkolliskok. asett. koraalikomitean jäsen 03-, lukk.-urk. opet. järjestämiskomitean jäsen 08. - Julk.: Väinön kanteleen kaikuja 1-2 97-98, Oppilaan laulukirja 1-4 01, Opettajan laulukirja 02, naisäänisiä lauluja Apilas, Lauluja kodin kasvaneelle nuorisolle, Lapsuuskuvia, hengellisiä yksinlauluja ja kantaatteja; naiskuorolle Soi, laulu, soi! 33.


Nybergh, August, lakimies, poliitikko. - * Heinola 20. VIII. 1851 † 5. XII. 20; vanhemmat puuseppä Gustaf N. ja Maria Sofia Erikintytär. Puoliso Aina Sofia Augusta Schybergson 82 † 30; vanhemmat kihlakunnantuom. Karl August S. ja Augusta Jakobina Kristina Hjelt. - Ylioppilas 68, yl. oikeustutkinto 76. - Viipurin hovioikeuden ylim. virkamies 79-81, kanslisti 81-85, ylim. viskaali 85, notaari 85-88, kanneviskaali 88-90, asessori 90-98, lainvalmistelukunnan jäsen 92-98, 00, 09-14, senaatin oikeusosaston jäsen 98-99 ja 99-00, talousosaston jäsen 99, Privatbankenin notariaattiosaston johtaja 01-03, senaatin talousosaston jäsen ja oikeustoimitusk. päällikkö 05-09, senaatin oikeusosaston varapuheenjohtaja 17-18, korkeimman oikeuden presidentti 18-20. - Viipurin rahatoimikam. sihteeri 80-88, patenttilakikomitean jäsen 89, oikeudenkäyntilait. uudist. neuvotteluk. 94, valtiopäiväjärj. komitean 05-06, ns. Haritonovin komitean 09. - Porvarissäädyn jäsen 94, 97, 04-05, varapuhem. 94, 97, eduskunnan jäsen (ruots.) 10-13, lakivaliok. sihteeri 81-04, rikoslakivaliok. 88, laki- ja talousvaliok. puheenjohtaja 94, lakivaliok. 10-12. Karkotettuna maasta 03-04.


Nybergh, Bertil Ragnar, kemisti. - * Helsinki 3. X. 1896 † 1. VIII. 54; vanhemmat presidentti August N. ja Aina Sofia Augusta Schybergson. Puoliso filosofian maisteri Margaretha Juselius 19-; vanhemmat professori Axel Werner J. ja Gerda Olga Anthoni. - Ylioppilas 13, filosofian kand. 18, lisensiaatti 21, tohtori 22. Opisk. Hallessa 14, Leipzigissä ja Pariisissa 22, Berliinissä 22, 25. Us. opintomatk. Euroopan eri maihin ja Amerikkaan. - Puol.minist. kem. laborat. johtaja 19-23, puol. minist. kemisti 24, puol. minist. kemian koelait. johtaja 25-36, oy Keskuslaboratorion apulaisjohtaja 37-41, toimitusjohtaja 41-54. - Helsingin yliopiston kemian laborat. assist. 17, 21-25, kadettik. kemian opettaja 24-29, valtion räjähdysainetarkastaja 25-36. - Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 31-33 ja 35-54, 2. varapuheenjohtaja 48-54, kaupungin hall. jäsen 34-47, palotoimik. puheenjohtaja 32-43, satamalautak. 48, S. kaupunkil. hall. jäsen 38-52, S. satamal. puheenjohtaja 53-54, PYP:n hallintoneuvoston jäsen 48-54, oy Esso ab:n hall. 50-54. - Typpikomitean jäsen 25-27, taloudell. puol. neuv. asiantunt. 31-37, jäsen 37-40, räjähdysain. ja palavien öljyjen lainsäädännön uudistamiskomitean puheenjohtaja 45-50, FAO:n puukemian alakomitean suom. jäsen 48. - Julk.: Undersökningar över pinakolinomlagringen 21.


Nybom, Fredrik Kristian Jeremias, pankkimies. - * Hamina 8. VIII. 1838 † 7. XII. 27; vanhemmat kauppias Jeremias N. ja Wendla Elisabeth Ahlqvist. Puoliso Aina Johanna Maria Baeckman 71 † 23; vanhemmat sotakomissaari Voldemar B. ja Maria von Etter. - Ylioppilas 57, opisk. 61-66 Skandinaviassa, Englannissa ym. - Työskenteli 3 v. lontoolaisissa puutavara- ja viljaliikkeissä, tukkukauppias Haminassa 66-71, S. yhdyspankin pankkivaliok. jäsen 71-73, Pohjoism. osakepankin Helsingin kontt. johtaja 73-92, Kansallispankin toimitusjohtaja 92-14. - Porvarissäädyn jäsen 77-78, 82, 85, 94, ritariston ja aatelin 04-05. Verokomitean jäsen 79-80, yksityispankkikomitean 83, läh. 67 ulkom. hankk. viljaa kadon johdosta. Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen. - Aateloitu 04.


af Nyborg (vuoteen 96 Nybergh), Carl August, lakimies. - * Norrköping 19. XII. 1833 † 6. X. 27; vanhemmat näyttelijä Carl August Allén ja Anna Maria Christina Sofia (Annette) Magito; kasvatusvanhemmat turkul. kauppias Gabriel Edward Nybergh ja Anna Sofia Levander. Puoliso Johanna Amalia Paqvalin 65 † 26; vanhemmat kauppias Karl Adolf P. ja Agata Ilván (h. 1. aviol.). - Ylioppilas 52, tuomarintutk. 55, varatuomari 58, Turun hovioikeuden kanslisti 61-64, reistraattori 64, Rauman pormestari 64-68, Suomen pankin notaari 68-69, prokuraattorintoimituskunnan sihteeri 69-74, Ahvenanmaan tuomiok. tuomari 74, kouluylihall. ylijoht. apul. 74-78, Viipurin hovioikeuden hovioikeudenneuvos 78, senaatin oikeusosaston jäsen 80-92, talousosaston jäsen ja oikeustoimitusk. päällikkö 92-97, uudell. oikeusosaston jäsen 97-00, varapuheenjohtaja 00-02. Us. komit., mm. lakikodifikaatiota käsitelleen suom.-ven. sekakomitean jäsen 90. - Aateloitu 96.


Nygrén, Eug è n e August, kirjapainomies. - * Pietari 28. I. 1878 † 7. IV. 60; vanhemmat asemap. Johan Wilhelm N. ja Vera Majevski. Puoliso Lissie Liljander 99-. - Ylioppilas 96, teatt. opint. Saksassa, Wienissä ja Pariisissa. Us. opintomatk. Skandinaviaan, Saksaan, Italiaan ja Ranskaan. - Helsingfors folkteaterin johtaja 99-06, Turun kirjap. ja sanomal. oy:n isännöitsijä ja toimitusjohtaja 07-17, Tekn. tuonti- ja vientil., sitt. S. tekn. kauppal. asiamies ja johtaja 18-22, Gust. Arvidssonin kivip. oy:n toimitusjohtaja 18-60, Simeliuksen perill. kirjap. oy:n toimitusjohtaja 20-60, Helsingin keskuskirjap. ja kirjansitomo oy:n toimitusjohtaja 24-60. - Holger Schildts förlags ab:n johtok. puheenjohtaja, us. yht. johtok. jäsen, S. graafill. teoll. työnantajal. johtok. 10-23, varapuheenjohtaja 23-28, kivipaino-os. puheenjohtaja 19-60, S. kirjansitomonomistaja l. johtok. jäsen 24-25, varapuheenjohtaja 25-35, puheenjohtaja 35-60, S. työnant. keskusl. valtuut. 19-22, 47-60 ja johtok. jäsen 22-33, 47-60. Kirjap. kontt. valtuuskunnan jäsen 20-60, S. graafill. teoll. harj. sairas- ja hautausapukassan puheenjohtaja 13-18, Pohjoism. kirjanpainajainneuv. jäsen 24-28 ja 47-60. - Turun soitannoll. seuran johtok. puheenjohtaja 17-18. - Teollisuusneuvos.


Nykänen, Yrjö, voimistelu- ja urheilumies. - * Leppävirta 25. XII. 1890 † 9. III. 40; vanhemmat maanviljelijä Herman N. ja Elisabeth Räsänen. Puoliso Elli Karoliina Nykänen 18-; vanhemmat maanviljelijä Ville N. ja Maria Nyyssönen. - Ylioppilas 12, voim. opettaja 15. Opintomatk. Saksaan 22, Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan 23. - Viipurin reaalik., maanvilj.- ja kauppalys. voim. ja terveysopin opettaja 20-27, Viipurin suojelusk. p:n urh. ohj. 20-26, Sortavalan semin. voim. ja terveysopin lehtori 27-31, suomalaisen normaalilys. voim. ja terveysopin lehtori 32-40. - S. voim. ja urheilul. liittohall. jäsen 23-26 ja 28-31, Sortavalan kaupungin urh. lautak. puheenjohtaja 28-31, Stadion-säätiön edustajiston j. 32-40. - S. voim. joukk. johtaja Pariisin olympial. 24, Amsterdamin olympial. 28, Berliinin olympial. 36, S. mestari voimistelussa 16, 22, 27, 28, akat. painimestari. - Julk.: Urheilun opetus 30, Voimistelun opetustaito 31, Voimistelun tuntiohjelmia 36.


Nylander, Johannes William (Hannes), karjatalousmies. - * Kuopion mlk. 7. VII. 1873 † 5. VI. 40; vanhemmat piirilääkäri Anders Edvin N. ja Rosalie Kellgren. Puoliso Helmi Lagus 99-; vanhemmat maanviljelysneuvos Johannes L. ja Sofia Maria Lovisa Brax. - Ylioppilas 91, maanmitt. 93, agron. 94. Opisk. Landbohojskolessa Kööpenhaminassa 97. Opintomatk. Ruotsiin ja Tanskaan 96, Saksaan, Sveitsiin ja Englantiin 04. - Kuopion maanviljelysseuran karjanhoitokonsul. 99-04, Itä-Suomen karjanjal. yhdistyksen sihteeri 04-06, maatal. hall. ylitarkastaja (meijerikarjanhoit.) 06-17, maatalousneuvos ja kotieläinos. päällikkö 17-26, jälleenvak. yhdistys Kekrin toimitusjohtaja ja maanvilj.keskin. vak. yhtiö Auran vahinkoas. hoidon valvoja 26-. - Maatalous-lehden toim. jäsen 08-19, Karjanhoitolehden 12-19, Maaseudun Tulevaisuuden 16-26, Karjatalouden 24-40, siviilivirk. leski- ja orpokassan johtok. jäsen 19-40, S. karjakeskusk. johtok. 22-40, Pellervo-seuran johtok. 29-40, Maanvilj. keskin. vak. yht. johtok. 17-40, eduskunnan jäsen (edistysp.) 08-13, talousvaliok. puheenjohtaja. Us. komitean jäsen, Maataloustuott. keskusl. valtuuskunnan jäsen ja sen puheenjohtaja 17-31. - Julk.: Suomen eläinvakuutukset ja niiden kehittäminen 26, Paikallisen eläinvakuutusyhdistyksen käsikirja 26, 3. p. 31; us. oppikirjoja ja kirjasia karjatal., sianhoidon, laiduntalouden al. ym. - S. sianjal. yhdistyksen ja S. lammashoitoyhdistyksen kunniajäsen.


Nylander, John William, kirjailija, aktivisti. - * Tammisaari 23. III. 1869 † 19. XI. 49; vanhemmat kollega, Bruno Fabian N. ja Hilma Augusta Engström. Puoliso Esther Frederikke Sigvarda Heber 05-; vanhemmat rovasti Emil Andreas Hansen ja Judith Dorothea Gjems. - Peräm. tutk. 93, kävi maanviljelysk. 99-00. - Purjehti merillä 84-99, maanviljelijä Suomessa 00-04, Dyvikin tilan tilanhoit. läh. Tukholmaa 04-06. - Vapaaeht. kreikk-turkk. sod. 97, otti osaa pyyntiretk. Jäämerelle 12 ja retkik. Galapagos-saarille 25-26. - Julk.: Bland frivillige i Grekland 98, Den stora deputationen 99 (suom.), Sjöfolk I 01 (suom.), II-IV 06, 12, 21, Pojkarna på Metsola 08 (suom.), Hemma och utomlands 09.


Nylander, Per Edvin Alfred, lääkäri. - * Helsinki 11. XII. 1897 † 14. IV. 55; vanhemmat ylitarkastaja, metsänhoitaja Ernst August N. ja Anna Sjöström. Puoliso Kirsti Rakel Pohto 28-; vanhemmat liikem. Salomon Adiel P. ja Anna Sofia Pirilä. - Ylioppilas 16, lääketieteen kandidaatti 20, lisensiaatti 24, lääket. ja kirurgian tohtori 27. Opinto- ja kongr. matk. Yhdysvaltoihin. - Kir. sairaalan avust. lääkäri 26-30, Marian sairaalan alilääkäri 30-40, Helsingin yliopiston dosentti 30-40, ylim. professori 40-42, prof. 42-55. - Helsingin kaupungin tuberk. sairaalan avust. kirurgi 30-45, Kiljavannummen parant. kirurgi 39-55, Helsingin yliop. kir. klinikan ylilääkäri 49-55. - Duodecim-seuran sihteeri 29-30, johtok. jäsen 32-34, S. kirurgiyhdistyksen sihteeri 27-30, johtok. jäsen 33-38, puheenjohtaja 44-47, S. lääkäril. hall. jäsen 37-46, S. syöpäyhdistyksen johtok. jäsen 44-55, Nordisk kirurgisk föreningin Suomen os. sihteeri 35-39, hall. jäsen 39-55. - Julk.: Beiträge zur Kenntnis derKongenitalen Hals-fisteln und Zysten (väitösk.) 27, Untersuchungen über die Genitaltuberkulose der Männer jne. I-II (Acta Duodecim) 29, 32, Zur Frage der Oberschenkelschaftbrüche (sam. p.) 36 ym. tutkim., pääas. rintakirurgian al. Duodecimin aikakausk. päätoimittaja 36-40, Annales Chirurgiae et Gynaecologiae Fenniaen päätoimittaja 45-55.


Nylenius, Karl Elias, lakimies. - * Savonlinna 22. V. 1872 † 1. II. 23; vanhemmat lehtori Carl N. ja Olga Mathilda Roschier. Puoliso Aino Tyyne Ranta 07 †32; vanhemmat teht. Matti R. ja Katriina Vanhala. - Ylioppilas. 90, oikeustutkinto 93, varatuomari 96. - Ylimäär. oikeusneuvosmies Viipurin raastuvanoik. 02-07, Viipurin hovioikeuden apuj. 07-13, ylimäär.viskaali 07, notaari 07-09, viskaali 09-10, kanneviskaali 10-13 (tuomittu viralta 13 ja istunut 8 kk. Krestyssä), hovioikeudenneuvos 17, korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvoston 18-23. Asianajaja Tammisaaressa 14-16 ja Kuopiossa 16-17, Tammisaaren vähittäismyynti- ja anniskelu-oy:n toimitusjohtaja 14-16.


Nylund, Felix Arthur, kuvanveistäjä. - * Korppoo 15. V. 1878 † 23. XII. 40; vanhemmat puuseppä Petter Anders N. ja Sofia Wilhelmina Berggren. Puoliso 1) Fernanda Jacobsen 03 er. 27; vanhemmat kauppias Eduard J. ja Frederikke Adler; 2) Ella Amalia Lindelöf 27 † 43; vanhemmat todellinen valtioneuvos Lorenz Leonard L. ja Gabriela Krogius. - Kävi S. taideyhdistyksen piirustusk. Opisk. Kööpenhaminan taideakat. 98-01, Pariisissa 01-07, Italiassa 08. - S. kuvanveistäjäl. puheenjohtaja 10-12, 24-32. Antellin valtuuskunnan jäsen. - Töitä: Onsagerin ja V. Westerholmin muotokuvat, pienoispronssityttö (Kööpenhaminan taidemuseo), Kissa (dioriittia, Kööpenhaminan taideteoll. museo), Petreliuksen muistomerkki Turussa, Mies ja nainen ym. Ateneumissa, Kolme seppää Helsingissä, mitaleja.


Nystén, Alarik, pankinjohtaja. - * Joensuu 15. VI. 1875 † 12. III. 36; vanhemmat pormestari Johan Alfred N. ja Fanny Vilhelmina Holmström. Puoliso 1) opettajatar Lilly Aurelia Hjulman 01 er. 23; vanhemmat merikapteeni Anders Herman H. ja Anna Fabrin; 2) dipl. ekon. Ester Elise Björklund 23-; vanhemmat kaupunginvouti Eliel B. ja Augusta Gustava Sandström. - Ylioppilas 95, us. ulkom. matk. 04-29. - S. pankin Oulun kontt. kirjuri 00-02, Vaasan kontt. 02-10, S. yhdyspankin Vaasan kontt. apulaisjohtaja 10-16, Tampereen kontt. 16-17, Helsingin osakep. johtok. jäsen 17-36, pääjohtaja 21-36. -S. teoll. hypoteekkip. oy:n johtok. jäsen 21-, pankkiyhdistyksen hall. jäsen 21, pörssikomitean 22. Us. liikeyrit. johtok. jäsen, kunnall. luottamustoim. Vaasassa.


Nyström, Carl Gustaf, arkkitehti. - * Helsinki 21. I. 1856 † 30. XII. 17; vanhemmat poliisikonst., talonomistaja Gustaf N. ja Fredrika Grönroos. Puoliso Augusta Maria Lovisa Melán 81 † 40; vanhemmat vara-amir. August Gustaf Vilhelm M. ja Augusta Mathilda Carolina Ellmén. - Arkkit. 76. - Polytekn. op. rakennuskonstruktio-opin opettaja 79-85, arkkitehtuurin vanh. opettaja 85-08, varatirehööri 96-08, tekn. korkeak. professori ja arkkitehtios. esimies 08-17. - Muinaistiet. toimik. jäsen 97-17, S. taideyhdistyksen johtok. 02-17. Töitä mm. Helsingin yliopiston kemiall. laboratorio, anatom. laitoksen lisärak., farmaseutt. laboratorio, kasvitieteen laitos, kirjaston lisärak., fysiologinen laitos, fysiikan laitos 09-11, Valtionarkisto 86, Säätytalo 97, S. yhdyspankin toimitalo Helsingissä 88, Helsingin kauppahallit, Katajanokan pakka- ja tullikamarit, polytekn. op. lisärak., Turun kauppahallit ja taidemuseo sekä Heidekenin sairaala, S. yhdyspankin toimitalot Viipurissa ja Tampereella, Pietarin lääketieteen instit. kir. klinikka, Mäntyluodon majakka, Kajaanin asemarak., kiinteistö-oy Atlaksen talo Helsingissä, S. pankin konttorirak. Viipurissa, Kotkassa, Porissa ja Turussa, Hangon voimakasiini ym. - Prof. 95.


Nyström, Evert Johannes, matemaatikko. - * Värtsilä 25. IX. 1895 † 13. II. 60; vanhemmat metsänhoitaja Evert Wilhelm N. ja Alfhild Charlotta Blomqvist. - Ylioppilas 16, filosofian kandidaatti ja maisteri 21, lisensiaatti ja tohtori 26. Opisk. Göttingenissä 23-24, Wienissä 33. - Tekn. korkeak. matemat. lehtori 29-37, deskriptiivisen ja projektiivisen geometrian professori 37-44, sovelletun matemat. professori 44-60, Helsingin yliop. matemat. dosentti 28-59. - Julk.:Über die numerische Integration von Differentialgleichungen (väitösk.) 25, Deskriptiivinen geometria 40, Graafinen esitys ja nomografia 42, Perspektiivioppi-Perspektivlära 44, Korkeamman geometrian alkeet 48- Testamenttasi S. tiedeseuralle ym. n. 100 milj. mk.


Nyström, Urban Solmu, pedagogi. - * Virrat 25. V. 1871 † 17. I. 55; vanhemmat kruununvouti Johan Abraham N. ja Clara Charlotta Wikman. Puoliso Hélène Biaudet 00-; vanhemmat yliopiston lehtori Léon Gabriel B. Ja Louise Gerber. - Ylioppilas 90, filosofian kandidaatti. ja maisteri 94, lisensiaatti ja tohtori 15. Parikymmentä opintomatk. Ranskaan, Saksaan, Sveitsiin, Itävaltaan, Englantiin, Alankomaihin ja Ruotsiin. - Helsingin reaalilys. saksank. ja ranskank. tuntiopettaja ja vt. lehtori 93-99, Helsingin lys. ranskank. tuntiopettaja 39-53, ruots. normaalilys. ranskank. vt. opettaja ja saksank. ja ranskank. vt. lehtori 98-00, Viipurin lys. saksank. ja ranskank. lehtori 00-18, kouluhall. oppik. os. apulaisylitarkastaja 12-18, kouluneuvos 18-39, oppik. os. päällikkö 30-39, ylijoht. sij. 36-39. - Polytekn. op. ranskank. opettaja 99-00, sotakorkeak. 23-29 ja 30-37. - Ylioppilastutkintolautak. j. 21-47. - Julk.: Die deutsche Schulterminologie 1300-1740 (väitösk.) 15, us. ranskank. ja saksank. oppikirjoja. - Uusfilol. yhdistyksen kunniajäsen. - Professori 51.


Nyström, Sakris Usko, arkkitehti. - * Virtain pit. 6. IX. 1861 † 6. I. 25; vanhemmat kruununvouti Johan Abraham N. ja Clara Charlotta Vikman. - Ylioppilas 80, arkkitehti polytekn. op. 88. Opintomatk. Euroopan eri maihin 90-. - Piirustuksen apuopettaja polytekn. op. 92-01, arkkitehtuurin apuopettaja 01-08, arkkitehtuurin vakinainen lehtori tekn. korkeak.:ssa 08-25. Taideteoll. yhdistyksen keskusk. tyyliopin ja ornamentiikan opettaja 93-02, tyyliopin 18. - Suunnitteli Imatran valtionhotellin 02-03, Porin Cygnaeuskoulun 12, Lammin kirkon uusinnan 19-20. - Koristetaiteilijaliitto Ornamon kunniajäsen. - Professori 22.

[muokkaa]

Näre (aik. Nyman), Lauri Alexander, ylikapellimestari. - * Pertteli 31. VII. 1877 † 23. V. 59; vanhemmat kantt. Alexander N. ja Gustava Panell. Puoliso Anna Irene Rehnström 19-; vanhemmat konemestari Fredrik Bernt R. ja Elisabet Koskela. - Kävi Helsingin mus. op. 10. Mus. opint. Italiassa ja Saksassa 09. - S. sotav. palv. 92-01, Helsingin (Apostolin) soittok. varajohtaja 02-18, Karjalan kaartin rykm. kapellimestari 18-27, armeijan ylikapellimestari 27-44, evp. 44. Viipurin Lauluveikkojen johtaja 22-27. - Mus. maj. 27, mus. everstiluutnantti 42.


Närhi, Hannes, näyttelijä. - * Kuopio 8. VII. 1893 † 3. II. 43; vanhemmat kanavankaits. Taavetti N. ja Amanda Torpström. - Kävi 4 l. lys. Kahdeksan opintomatk. Skandinaviaan, Keski-Eurooppaan, Italiaan ja Venäjälle 23-38. - Oli merillä ja kirjalt., Tampereen teatt. näyttelijä 17-43, Turun teatt. 20-43, saman näyttämön koristemaal. 23-43. Esiintyi myös elokuvissa.


Närhi, Otto, näyttelijä. - * Rautalampi 28. II. 1864 † 7. V. 04 vanhemmat Juho N. ja Eeva Närhi. Puoliso Hilma Kivisoja 03 † 20. - Soittaja Kuopion patalj. 82-84, Aspegrenin suom. kansanteatt. näyttelijä 84-92 Suom. teatterin 92-04; merkittävin osa Caliban.