Siirry sisältöön

Kuka kukin oli: P

Wikiaineistosta
O P
Kuka kukin oli
 
Q


Paaer (vuoteen 06 Sandström), Frithjof Germund, taiteilija. - * Parkano 18. IX. 1881 † 29. V. 50; vanhemmat kauppias Johan Jakob S. ja Emilia Eufrosyne Kullberg. Puoliso 1) taiteilija Sigrid Wikström 14 † 23; vanhemmat kauppias Johan W. ja Erika Lindberg; 2) taiteilija Hanna Vuorela 24 † 40; vanhemmat kirkkoherra Kustaa Adolf V. (Flod) ja Nanna Tervo. - Ylioppilas 05. Opisk. Strelitzin polytekn. 12-14. Kansatieteen ja taideteoll. opint. Ruotsin, Tanskan, Saksan, Itävallan, Unkarin ja Viron museoissa 3 v. - Piirt. Paragonissa ja taidetakomo Korussa 14-23, piirt. taidetakomo Taidossa 25-27, kust. oy Otavan taiteilija 27-, taideteoll. keskusk. graafill. ain. opettaja, 26-, Kalevala Koru oy:n tait. 37-50. - Julk.: Tekstaustaide 33.


Paananen, Viljo Severi, talousmies. - * Virrat 17. VIII. 1892 † 23. III. 58; vanhemmat työnjohtaja Severus P. ja Rosa Sundberg. Puoliso opettaja Siiri Elisabet Aarnisalo 17-; vanhemmat, rovasti Otto Vilho A. (Lillqvist) ja Alfhild Ingeborg Maria Heinrichs. - Ylioppilas 13. Opintomatk. Tanskaan ja Ruotsiin 46. - S. kirkon sisälähetysseuran taloudenhoitaja 15-37, varatoimitusj. 37-45, talousjohtaja 45-. - Raamattutalo oy:n toimitusjohtaja 25-58. Kirkolliskok. jäsen 41-53, laajenn. piispainkok. jäsen 44-58, Sortavalan kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja ja us. lautak. puheenjohtaja, Sortavalan kaupungin seurak. kirkkohallintok. sihteeri 20-, puheenjohtaja 32-, us. liikelait. ja yhdistyksen johtokunnan jäsen, Pieksämäen kaup.valt. ja hall. jäsen 48-. Talousneuvos 42.


Paasikivi (o. s. Valve, ent. Hildén), Alli Amanda, tasavallan presidentin puoliso. - * Kärkölä 19. XII. 1879 † 13. VII. 60; vanhemmat jalkineliikkeenharj. Anders H. ja Maria Charlotta Tegelman. Puoliso tasavallan presidentti Juho Kusti Paasikivi 34 † 56. - Kävi 7 l. yhteisk. - KOP:n virk. 04-33. - Per. Alli Paasikiven säätiön 52.


Paasikivi (vuoteen 85 Hellstén), Juho Kusti, tasavallan presidentti. - * Tampere 27. XI. 1870 † 14. XII. 56; vanhemmat kauppias Johan August H. ja Karolina Wilhelmina Selin. Puoliso 1) Anna Matilda Forsman 97 † 31; vanhemmat opettaja Israel F. ja Anna Toivonen; 2) Alli Amanda Valve (Hildén) 34 † 60. - Ylioppilas 90, filosofian kandidaatti 92, lakitieteen kandidaatti 97, tohtori 01. Opintomatk. Venäjälle 91, tutkimusmatkoja Ruotsiin 98, 00, Leipzigiin 99. - Helsingin yliopiston lainop. tiedekunnan ylim. suomenk. lehtori 99-02, hallinto-oik. apul. 02-03, valtiokontt. ylitirehtööri 03-14, senaattori ja valtiovar. toimitusk. päällikkö 08-09, KOP:n johtokunnan jäsen ja pääjohtaja 14-34, senaatin talousosaston varapuheenjohtaja (pääministeri) 18, salkuton ministeri 39-40, lähettiläs Tukholmassa 36-40, Moskovassa 40-41, pääministeri 44-46, tasavallan presidentti 46-56. - Suomen liikemies kauppaop. kauppa- ja elinkeino-oik. opettaja 99-02. - Pellervo-seuran sihteeri 01-03, johtokunnan jäsen 03-08, talonpoikaissäädyn sihteeri 04-05, eduskunnan jäsen 07-09, 10-13, maatal. valiok. puheenjohtaja 07-12, pankkivaliok. 10, suom. p. keskushall. jäsen 03-13 ja 17-18, kokoomusp. valtuuskunnan puheenjohtaja 34-36. - Valtuusk. puheenjohtaja Tarton rauhanneuvott. 20, valtuut. neuvott. Moskovassa 39, Moskovan rauhanneuvott. 40, valmistelev. rauhanneuvott. Tukholmassa helmik. ja Moskovassa maalisk. 44, hall. edust. ilmoitti Skandinavian maiden hallituksille Suomen julistautumisesta itsen. valtakunnaksi 17, valtuuskunnan puheenjohtaja Genèven taloudell. konfer. 27. - S. keskuskauppakam. puheenjohtaja 28-41, kansainv. kauppakam. Suomen os. puheenjohtaja ja sen neuv. jäsen 27-30. - Kyytilainsäädännön tarkastamiskomitean puheenjohtaja 02-03, eduskuntalait. uudist. komitean 05-06, kunnalliskomitean 07-08, maanvuokrakomitean 12-14, perustuslakikomitean 17, S. rahalait. uudistuskomitean jäsen 24-25, asevelv. lakikomitean 19, taloudell. neuvotteluk. 20-21, osakeyht. verotuksen uudistuskomitean 29, valtiomenojen supistamislautak. 31, valtiotalouskomitean 35. - Kansantaloudell. yhdistyksen puheenjohtaja us. otteeseen, Hämäl. osakunnan kuraattori 01-02, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 15-17, Hist. ystäväin puheenjohtaja perust. alk. 26-42, Kemian tutkimussäätiön valtuuskunnan puheenjohtaja 29-44. - Pankkiyhdistyksen johtokunnan jäsen ja varapuheenjohtaja 15-28, puheenjohtaja 28-34, Helsingin pörssikomitean jäsen ja varapuheenjohtaja 16-26, henkivak. yht. Salaman hallintoneuvoston 18-37, S. teoll. hypoteekkip. johtokunnan varapuheenjohtaja 24-28, puheenjohtaja 28-46, KOP:n hallintoneuvoston jäsen 14 ja 34-46, Osuuskassojen keskuslainarahaston 14-20. - Julk.: Lainkäytön kehittymisestä veronkanto- ja finanssikontrolliasioissa (väitösk.) 01, Kyydinpito ja kestikievarilaitos 01, Paasikiven linja I-II 56 (puheita), Muistelmia sortovuosilta I-II 57, Toimintani Moskovassa ja Suomessa 1939-41 I-II 58. Ajan toim. jäsen 06-15. Turun yliopiston kunniajäsen 30. Kauppat. kunniatohtori 50, valtiotieteen kunniatohtori 50. - Valtioneuvos 30.


Paasio, Toivo Paavo Ilmari, luonnontutkija. - * Savonlinna 31. III. 06 † 15. IV. 41; vanhemmat kansak. johtaja Paavo Viktor Fabian P. (Palmroth) ja Venni Sofia Pekonen. Puoliso mus. opettaja Aili Lyyli Kyllikki Voutilainen 32-; vanhemmat kauppias Juho V. ja Maria Vetuschenko. - Ylioppilas 25, filosofian kandidaatti 30, maisteri 30, lisensiaatti 33, tohtori 34. Tutkimusmatka Viroon 37. - Viipurin lys. luonnonhist. ja maantieteen vanh. lehtori 34-37, suomalaisen normaalilys. luonnonhist. ja maant. vanh. lehtori 37-39, yliopettaja 39-41, Helsingin yliopiston dosentti 37-41, Luonnon Ystävän toinen toimittaja 39-41. - Karjalan luonnon ystävien puheenjohtaja 36-37, oppikouluasetuskomitean jäsen 39. - Julk.: Über die Vegetation der Hochmoore Finnlands (väitösk.) 33, Zur Vegetation der eigentl. Hochmoore Estlands 39, Suomiehen sammalkirja 35, Pieni jäkälä- ja sammalkirja 37, Mustien maanosa 37, Mongolien maanosa 38, Eläinoppi I (A. Poijärven ja O. Renkosen kanssa) 39.


Paasio (vuoteen 94 Hellstén), Kustaa Adolf, pappi. - * Uusikaupunki 8. XI. 1869 † 18. IX. 35; vanhemmat merim. Wilhelm Hellstén ja Anna Gustava Nylund. Puoliso Iida Olivia Fagerlund 98 † 46; vanhemmat räätäli Gustaf Fredrik F. ja Henrika Rosman. - Ylioppilas 94, vihitty papiksi 98. Opintomatk. Saksaan ja Sveitsiin 07, otti osaa us. ulkom. lähetyskongr:hin. S. lähetysseuran lähetysk. opettaja 03-35 ja johtaja 08-35, seuran apujohtaja 21-35, lähetysjohtaja 33-35. - Suomen Lähetyssanomain ja Missionstidning för Finlandin vast. toimittaja 16-35, Helsingin suom. lähetysl. johtaja 06-35, Helsingin et. suom. seurak. lähetysyhdistyksen 14-35. - S. lähetysseuran johtokunnan, S. kirkon pappisl. johtokunnan, Teollisuusseut. evankelioimisseuran johtokunnan jäsen, Sörnäisten kristill. kansanop. johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, samoin Ebeneserkodin. - Julk.: Sadhu Sundar Singh 23, Suomen pakanalähetystoimi 27, Ristin pyhä rakkaus 31-32. - Rovasti 25.


Paasivuori (vuoteen 06 Hälleberg), Matti, työväenjohtaja, sosiaalipoliitikko. - * Ilmajoki 6. V. 1866 † 16. VI. 37; vanhemmat itsell. Antti H. ja Sofia Kivistö. Puoliso Maria Elisabeth Lindgren 96-; vanhemmat kirvesm. Kustaa L. ja Maria Viinamäki. - Kirvesmies Helsingissä 87. Helsingin työv. sanomal. oy:n johtokunnan jäsen 17 v., varapuheenjohtaja 5 v., puheenj. 12 v., Helsingin työv. järj. paikallisjärj. sihteeri 04-06, S. ammattijärj. perustaja, sitt. hall. jäsen ja puheenjohtaja eri aik. 09-20 ja 26-29, tehdas- ja sekatyöv. liiton taloudenhoitaja 16-17, senaatin talousosaston jäsen ja kauppa- ja teoll. toimitusk. apul. päällikkö 17, salkuton ministeri 26-27, S. Sosiaalidemokraatin toimittaja 18-19. - Eduskunnan jäsen (sos. dem.) 07-36, työv. lainsääd. tarkast. as. komitean 06-11, työttömyyskomitean 08-11, sosiaalivak. komitean 17-21 ja 29-31, työaikalakikomitean 19-24 ym., sosiaalihall. sosiaalivaltuut. 18-20, Suomen edustaja Washingtonin työkonfer:ssa 19, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 19-37, valt. asett. komitean ja lautak. jäsen, Suomen pankin pankkivaltuusm. 11, Kulutusosuusk. keskusl. hall. jäsen 17-22 ja 25-37, Elannon hallintoneuvoston jäsen 17-37, sos. dem. puol. puoluehall. ja -toimik. jäsen, kunniaj. 36.


Paasonen, Heikki, kielentutkija ja kansatieteilijä. - * Mikkeli 2. I. 1865 † 24. VIII. 1919; vanhemmat kauppias Anders P. ja Fredrika Matiskainen. Puoliso Maria Josefina Charlotta palásthi Paskay 94 † 51; vanhemmat tuomari Guyla p. P. ja Serafina melcsiczi Melcsiczky. - Ylioppilas 81, filosofian kandidaatti 88, maisteri 89, lisensiaatti 93, tohtori 94 (primus). Tutkimusmatkoja Venäjälle 89-90, 98-02, 07, 08, Saksaan 11, Unkariin 03, 11, Siperiaan 98-02. - Helsingin yliopiston dosentti 93-04, Helsingin ruots. normaalilys. suomenk. opettaja 94-98, ylitarkastaja kouluhallituksessa 02, suom.-ugr. kielentutkimuksen professori 04-19. S.-ugr. seuran sihteeri 92-98, varapuheenjohtaja 93-19, ylioppilask. puheenjohtaja 97-98, yksityiskoululakikomitean jäsen 09. - Julk.: Mordwinische lautlehre (väitösk.) 93, Proben der mordwinischen Volksliteratur 94, Kielellisiä lisiä suomalaisten sivistyshistoriaan 97, Die türkischen lehnwörter im Mordwinischen 97, Tatarische Lieder 01, Beiträge zur kenntnis der Religion und des cultus der Tscheremissen 01,Über die türkischen lehnwörter im Ostjakischen 02, Die finnisch-ugrischen s-laute. I. Anlaut 03, Zur frage von der urverwandtschaft der finnisch-ugrischen und indo-europäischen Sprachen 07, Csuvas szójegyzék 08, Über die ursprünglichen seelenvorstellungen bei den finnischugrischen völkern 09, Beiträge zur finnisch-ugrisch-samojedischen lautgeschichte I-VII 12-17, Beiträge zur aufhellung der frage nach der urheimat der finnisch-ugrischen völker 23, Ostjakisches Wörterbuch (Kai Donnerin toimittama) 26.


Paatela (vuoteen 06 Pavén), Oskari Frans, taidemaalari. - * Helsingin mlk. 14. IX. 1888 † 25. II. 52; vanhemmat seppä Johan Edvard P. ja Eeva Maria Antintytär. Puoliso 1) Anna Valborg Broms 17 † 27; vanhemmat rovasti Bengt Adolf B. ja Elin Matilda Lovisa Molander; 2) Marja Eskola 30-; vanhemmat kunnallisneuvos Nestori Leander E. ja 1. vaimo Maria Mathilda Soupas. - Ylioppilas 07. Kävi taideyhdistyksen piirustusk. 08, yliopiston piirustusk. Opintomatk. Pariisiin 10 ja 13. - Taideyhdistyksen piirustusk, johtaja 22-25. Osallistui näytt. Helsingissä, Pariisissa, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Töitä: Virolahden ja Alavuden kirkkojen alttaritaulut, freskomaalaus Helsingin NMKY:ssä, vapaakirkossa ja anat. lait. ym., luk. muotokuvia.


Paatero, Iivari, näyttelijä. - * Helsinki 27. V. 1875 † 5. VIII. 22. Puoliso näyttelijätär Paulina (Paula) Nikulainen † 26; vanhemmat kultaseppä Karl Edvard N. ja Katarina Malinen. - Kiinnit. näyttelijä Aspegrenin suom. kansanteatt. 94-97, Uuteen teatt. 97-99, Suom. maaseututeatt. 99-22 (välillä omilla kiertueilla).


Paavolainen, Erkki, kansanvalistusmies ja poliitikko. - * Kivennapa 17. V. 1890 † 18. III. 60; vanhemmat maakauppias Pietari P. ja Maria Kääpä. Puoliso filosofian kandidaatti Elsa Paulina Joensuu 17-; vanhemmat talonomistaja Salomon J. ja Paulina Laurila. - Ylioppilas 09, filosofian kandidaatti 15, maisteri 16. - Viipuril. osakunnan kuraattori 16, Karjalan päätoimittaja 17-20 ja 44-52, avustava toimittaja 53-, Kanneljärven (ent. Uudenkirkon) kansanop. johtaja 20-53, johtokunnan puheenjohtaja 54-60, Et.-Karjalan nuorisoseuran esimies 21-60, Karjalan Aamun päätoimittaja 42-60. - Kanneljärven (Uudenkirkon) kunnanvalt. jäsen 24-28, ulkom. omaisuuden Viipurin l. hoitok. jäsen 25-36, Karjalan kulttuurirahaston isänn. jäsen ja sihteeri 23-60, Karjalan kannaksen rahaston neuvotteluk. varapuheenjohtaja 33-51, sihteeri 33-45, puheenjohtaja 51-60, Karjalan l. 1. toiminnanjohtaja 40-42, hall. jäsen 40-, S. kansanop. yhd. johtokunnan jäsen 24-58, esimies 44-53, Kansanopistolehden päätoimittaja 55-60, Viipurin l. maanviljelysseuran johtokunnan jäsen 27-44, kokoomusp. valtuuskunnan 19-30, S. nuorison l. edustajiston 33-60, kunniajäsen 47, Rajaseutuyhdistyksen johtokunnan jäsen 42-56, kansaneläkelait. valtuuskunnan 38-48, Suomenlahden ja Laatokan kalastajaväestön aseman tutkimuskomitean puheenjohtaja 30, Suomenlahden rannikkokomitean 35-38, sokerijuurikasvilj. laajent. komitean 37, Suomenlahden rannikon huoltoalueen neuvotteluk. 39, Karjalan asiain neuvotteluk. jäsen 41-42, siirtoväen neuvotteluk. 44-52, Kansanvalistusseuran valtuuskunnan 45-60, johtokunnan jäsen 54-60, Karjalan maakuntahist. keskustoimik. puheenjohtaja 47-60. - Eduskunnan jäsen (kokoomusp.) 24-26, 29-33 ja 36-50, sosiaaliministeri 32. - Julk.: Karjalan kannaksen kysymyksiä 21, Sellainen oli Karjala 58. - Kouluneuvos 50.


Paavolainen, Lauri, teollisuusmies. - * Kivennapa 17. II. 1899 † 12. XI. 58; vanhemmat varatuomari Pekka P. ja Alice Laura Helena Löfgren. Puoliso Marja Hellevi Wegelius 23-; vanhemmat varatuomari Oskar W. ja Elin Aleksandra Holländer. - Ylioppilas 18, dipl. insinööri 23. Opintomatk. Yhdysvaltoihin 23-25, Keski-Eurooppaan ja Skandinaviaan. - Oy Strömberg ab:n insinööri ja osastopäällikkö 26-35, apulaistoimitusj. 37-56, toimitusjohtaja 56-58. Kone ja silta oy:n myyntipäällikkö 35-37. - Tekn. korkeak. sähkötekn. assist. 27-36. - Suom. teknikkojen seuran johtokunnan jäsen 35-39, varapuh.j. ja puheenjohtaja 36-40, S. sähköinsinööri l. hall. jäsen 30-33 ja 36-39, varapuheenjohtaja 42-51, tekn. korkeak. neuvotteluk. jäsen 40-58, Helsingin puhelinyhdistyksen edustajiston 37-42, johtokunnan 42-58, oy Sako ab:n johtokunnan 47-58, S. teollisuusl. hall. 52, puheenjohtaja 53-58, Teoll. työtehol. rationalisoimislautak. puheenjohtaja 43-45, johtokunnan 46-50, S. metalliteoll. yhdistyksen varapuheenjohtaja 47-50, puheenjohtaja 50-53, S. ulkomaankauppal. valtuuskunnan ja johtokunnan jäsen 48-58, S. reserviupseeril. valtuuskunnan 41-46, puheenjohtaja 46-58, S. kulttuurirahaston hallintoneuvoston jäsen 49-58. - Vuorineuvos 57.


Pajari, Aaro Olavi, sotilas. - * Asikkala 17. VII. 1897 † 14. X. 49; vanhemmat kansak. opettaja Olli P. ja Maria Helena Laatunen. Puoliso Kaija Björklund 28 † 53; vanhemmat lennätinreviisori Knut Alfred B. ja Hilda Maria Kaltto. - Ylioppilas 16, kävi Viipurin upseerikokelaskurssin 19, sotakorkeak. 26. Opintomatk. Ruotsiin 28, 32 ja Saksaan 38. Vapaussod. joukk. johtaja ja kompp. päällikkö, Pohj.-Savon rykm. ja Savon jääk. rykm. joukk. johtaja ja Karjalan kaartin rykm. kompp. päällikkö 23-26, Pohj.-Karjalan suojelusk. p. piiripäällikkö 26-30, suojelusk. yliesikunnan sotilastarkastaja 30, koulutusos. päällikkö 31-32, Pohj.-Hämeen suojelusk. p. piiripäällikkö 32-39, jalkaväkirykm. 16:n komentaja 39, os. Pajarin 39-40, 14. div. komentaja 40, Pohj.-Hämeen sot. läänin 40-41, 18. div. 41-43 (Karjalan kannas, Suursaari), 3. div. 43-44 (Uhtua, Karjalan kannas, Lappi), Savo-Karjalan sotilasläänin komentaja 44-47, puolustusv. pääesikunnan tykistökomentaja 47-48, erityisissä tehtävissä 48-49, kokoomusp. talouspäällikkö 49. - S. ups.liiton johtokunnan jäsen 26-27, arm. talvisotakomitean j. 27-28. - Vänrikki 19, luutnantti 20, kapteeni 23, maj. 27, everstiluutnantti 30, eversti 39, kenraalimajuri 41.


Pajari, Kosti, kemisti, elintarviketutkija. - * Parikkala 9. X. 1887 † 17. VIII. 55; vanhemmat kansak. opettaja Matti P. ja 2. vaimo Beata Lemettinen. Puoliso Iiri Helmi Tekla Kock 18-; vanhemmat merikapteeni Henrik K. ja Adele Björklund. - Ylioppilas 08, filosofian kandidaatti 13, maisteri 17, lisensiaatti 43, tohtori 44. Opintomatk. Skandinaviaan ja Keski-Eurooppaan 25-48. - SOK:n kemiall. laborat. assist. 13-16, laborat. johtaja 16-53, osuuskauppakurssien tavaraopin luenn. 14-44, S. osuuskauppakoulu kemian ja tavaraopin opettaja 19-44, palopäällystökurssien ja palopäällystök. luenn. 27-38, SOK:n prokuristi 37-53. - S. väestönsuojelujärjestöjen johtokunnan jäsen 27-, puheenjohtaja 28-, Is-Te oy:n 42-, Rahkee oy:n johtokunnan jäsen 45-51, Kaasutorjuntalehden päätoimittaja 35-42, Tavarasanakirjan toimitusk. jäsen 45-47. Suom. kemistien seuran puheenjohtaja 32-33, Viljateknikkojen seuran johtokunnan jäsen 32-35, Elintarviketutkijain seuran varapuheenjohtaja 48-52, väestönsuojelulakikomitean jäsen 35-38, elintarvikelainsäädäntökomitean 27-32, tulenarkojen nesteiden varastoimis- ja käsittelyasetuksen uudistamiskomitean 33-44, teknokemiall. teoll. luottamusneuv. varapuheenjohtaja 40-51. - Julk.: Untersuchungen über die Kiefernrinde und das Rindenöl (väitösk.) 42, viljan laatua kosk. tutkim.


Pajula (vuoteen 76 Widbom), Johan Samuel, pappi. - * Jyväskylä 28. VIII. 1856 † 1. V. 18; vanhemmat satulaseppä, raatimies Lars Abraham Widbom ja Fredrika Vilhelmina Helén. Puoliso Karin Maria Nyberg 92 † 23; vanhemmat lehtori Berndt Axel N ja Anna Sofia Topelius. - Ylioppilas 75 filosofian kandidaatti 81, maisteri 82, teol. kand. 87, tohtori 93. - Hämeenlinnan lys. usk. lehtori 88-05, Helsingin yliopiston teol. esikäsitt. vt. apul. 92-95, Iitin kirkkoherra 05-18, lääninrovasti 05-11. - Julk.: Uskonpuhdistus Ranskassa 85, Suomen kirkon tilasta liturgisen riidan aikana (väitösk.) 92, Pietismi ja uskonnolliset liikkeet Suomessa vv. 1686-1772 (väitösk.) 98 ym. kirkkohist. tutkim.


Pakarinen, Simo, kirjastonhoitaja. - * Joensuu 10. IX. 1882 † 22. XII. 49; vanhemmat ajuri Petter Johan P. ja Anna Maria Matilainen. Puoliso Liisa Maria Kaukomeri 14-; vanhemmat suutarimestari Stefan Qvist ja Emilia Kronbäck. - Ylioppilas 01. - Helsingin yliopiston kirj. ylim. amanuenssi 08-17, nuor. alikirjastonhoitaja 18-19, vanh. alikirjastonhoitaja 19-49, Helsingin kaupunginkirj. amanuenssi 16-19, ylioppilask. kirjastonhoitaja 28-38, S. urh. kalast. liiton sihteeri 24-. - Toimitti bibliogr. Suomalainen kirjallisuus 1901-1943.


Pakkala, Ernst Werner, pappi. - * Turku 27. V. 1878 † 24. IX. 45; vanhemmat veturinkuljett. Erik P. ja Emilia Pihlman. Puoliso Hanna Elina Silander 05-; vanhemmat kantt. Henrik S. ja Lovisa Silén. - Ylioppilas 96, vihitty papiksi 00. Opintomatk. Saksaan 22. - Askolan kirkkoherra 14-23, Helsingin pohj. suom. seurak. kappalainen 23-45, Helsingin suom. reaalilys. vt. usk. opettaja 08-14, suom. jatko-op. 08-10, tyttölys. 24-26, sokeain työk. 24-45, keskusvank. apul. saarn. 28-45. - Askolan kunnanvalt. jäsen 17-23, Helsingin kaupunginvaltuuston 31-32, kirkolliskok. 18, 23, 28, 38. - Julk.: Jumala ja hänen valtakuntansa tuleminen 27, Iankaikkinen elämä 37, Herra sen tekee 38, Herran kansa 44, Minun vapahtajani 45, Elämän veden virta 46. - Kristill. ylioppilasl. kunniaj. 28. - Rovasti 35.


Pakkala, Samuli, kirjastomies. - * Oulu 4. II. 1891 † 4. I. 59; vanhemmat kirjailija Theodor Oskar (Teuvo) P. (Frosterus) ja Agnes Pamela Tervo. Puoliso kansak. opettaja Maija Hallman 19-; vanhemmat komissiomaanmitt. Alfred Edvard H. ja Emilia Viktorina Lemberg. - Ylioppilas 09, fil. kandidaatti 14. - Limingan kansanop. johtaja 19-23, Kuopion kansalaisop. ja kaupungin kirj. johtaja 23-26, Oulun kaupungin kirj. johtaja 26-58. - Oulun työväenop. johtaja 26-27. - Pohj.-Pohjanm. maakuntal. työvaliok. jäsen 31-52, Oulun kaupungin hist. toimik. puheenjohtaja 51-, Oulun korkeakouluseuran keskustoimik. jäsen. - Kirjastoneuvos 58.


Pakkala (vuoteen 89 Frosterus), Theodor Oskar (Teuvo), kirjailija. - * Oulu 9. IV. 1862 † 7. V. 25; vanhemmat kultaseppä Johan Erik Frosterus ja Anna Sofia Turdin. Puoliso Agnes Pamela Tervo 89 † 36; vanhemmat lukkari Samuli T. ja Maria Tervo. - Ylioppilas 82, Louhen päätoimittaja 91-94, Veljekset Friisin kauppamatkust. 04-07, Kokkolan yhteiskoulun opettaja 07-20. - Julk.: Lapsuuteni muistoja 85, Oulua soutamassa 86, Vaaralla 91, Elsa 94, näyt. Tukkijoella 99, Kauppaneuvoksen härkä 01, Pieni elämäntarina 03, Aapinen 07, Pikku ihmisiä ja Meripoikia 13. Kootut teokset I-IV 21-22.


Paldani, Edvard, lakimies. - * Muolaa 23. II. 1858 † 24. XII. 17; vanhemmat kihlak. tuomari Nils Johan P. ja 2. vaimo Fredrika Gråsten. Puoliso Anna Vilhelmina Grotenfelt 86 † 49; vanhemmat hovioikeudenneuvos Herman Berndt G. ja 2. vaimo Dorotea Vilhelmina Mangelus. - Ylioppilas 75, yl. oikeustutkinto 80, varatuomari 83. - Viipurin hovioikeuden kanslisti 88-90, notaari 00-94, varakanneviskaali 94-96, suomenkielen käänt. 88-96, asessori 96-03 (erotettu hallinn. tietä). Senaatin oikeusosaston jäsen 05-09. - Viipurin kaupunginvalt. sihteeri 89-92.


Palin, Hjalmar Georg, sotilas, hallintomies. - * Heinola 12. VIII. 1848 † 21. XI. 07; vanhemmat lääket- ja kirurgian tohtori Karl Henrik P. ja Sofia Lovisa Elisabet von Essen. Puoliso 1) Julia Lukaševitš 75 † 84 2) vapaaherratar Eugenie Linnea Hisinger 89 † 47; vanhemmat fil. tohtori, vapaah. Edvard Victor Eugéne H. ja Constance Johanna Ramsay. - Haminan kadettik. 67, sota-akatemian 71. - Palv. henkikaartin S. rykm. 67-74, 31. jalkaväkidivisioonan esikunnanvanh. adjut. 74-77, 4. armeijak. esikunnan ye-ups. 77-78, 16. jalkaväkidivisioonan esikunnan päällikkö 78-80, S. sotilasp. esik. päällikkö 80-88, S. ylisotaoik. puheenjohtaja 83-89 Uudenmaan l. kuvernööri 88-96, senaatin talousosaston jäsen ja siviilitoimitusk. päällikkö 96-99. - Vänrikki 67, aliluutnantti 72, luutnantti 73, alikapteeni 74, kapteeni 74, everstiluutnantti 77, eversti 78, kenraalimajuri 88, todellinen valtioneuvos 96, salaneuvos 99.


Palmberg, Albert Julius, lääkäri. - * Geta 18. XI. 1831 † 22. XII. 16; vanhemmat rovasti Anders P. ja Hedvig Sofia Arenander. Puoliso Alexandra von Zeisig 60 † 13; vanhemmat luutnantti Mikael von Z. ja Anna Katarina Malmström. - Ylioppilas 52, filosofian kandidaatti 56, maisteri 57, lääketieteen kandidaatti 58, lisensiaatti 61, lääketieteen ja kirurgian tohtori 63. Opintomatk. Euroopan eri maihin 60-. - Helsingin yliopiston lastentautiop. dosentti 68-70, Viipurin rautatiesairaalan lääkäri 68-87, rautat. lääkäri 72-87, Helsingin p. piirilääkäri 87-96. - Tuberkuloosikomitean puheenjohtaja 89. Viipurin kaupunginvaltuuston jäsen 74-80. - S. terveydenhoitoyhdistyksen puheenjohtaja 04-10, Finska läkaresällskapetin 90. - Julk.: mm. Allmän hälsovårdslära 89 (engl., ransk., esp.), Traité de l'hygiéne publique d'aprés ses applications dans differents pays d'Europe 91, Några ord om smaksinnet jämte försök medelst elektrisk retning bestämma gränserna för detsamma 60 (väitösk.), Om diarrhé hos barn 68 (väitösk.). - Professori 93.


Palmén, Johan Axel, eläintieteilijä. - * Helsinki 7. XI. 1845 † 7. IV. 19; vanhemmat sijaiskansleri, vapaaherra Johan Philip P. ja 1. vaimo Johanna Charlotta Bonsdorff. - Ylioppilas 64, filosofian kandidaatti ja maisteri 69, lisensiaatti 74, tohtori 75. Opisk. Heidelbergissä 75-76, us. tutkimusmatkoja eri maihin. - Helsingin yliopiston eläintieteen dosentti 75-77, vert. anat. dosentti 77-82, eläintieteen ylim. professori 82-84, professori 84-08. - S. maant. seuran sihteeri 81-18, puheenjohtaja 18-19, Societas pro Fauna et Flora Fennican varapuheenjohtaja 89-92, puheenjohtaja 92-19, S. kalastusyhdistyksen varapuheenjohtaja 04-11, Tiet. seurain valtuuskunnan sihteeri 10-19. Karttalaitoskomitean jäsen 89-92, geodeett. komission järjestelykomitean 99, tulvakomitean 98-00. - Julk.:Om foglarnes flyttningsvägar 74 (väitösk.), Zur Morphologie des Tracheensystems 77, Geschlechtsorgane bei Insekten 84, Bidrag till kännedomen om Sibiriska Ishafskustens fogelfauna 87 ym. - Duodecimin kunniajäsen 97. - Per. eläintieteen aseman Espooseen, sitt. Tammisaaren mlk:n Tvärminneen.


Palmén, Ernst Gustaf, historiantutkija, poliitikko. - * Helsinki 26. XI. 1849 † 3. XII. 19; vanhemmat sijaiskansleri, vapaah. Johan Philip P. ja 2. vaimo Adolfina Fredrika Emilia Sallmén. Puoliso Ida Amalia Arppe 81 † 42; vanhemmat tehtaanomistaja Nils Ludvig A. ja 3. vaimo Amalia Kristina Seitz. - Ylioppilas 66, filosofian kandidaatti 72, maisteri 73, lisensiaatti 76, tohtori 77. - Helsingin yliopiston pohjoism. hist. ja valtiotieteen dosentti 77-84, S., Venäjän ja pohjoism. hist professori 84-11. - Muinaistiet. toimik. jäsen 84-11, puheenjohtaja 03-11. Ritariston ja aatelin jäsen 77-85, pappissäädyn jäsen 88-06, eduskunnan jäsen (suom. p.) 07-09, 2. varapuhem. 07, 08, S. pankin valtuusm. 05-, puheenjohtaja 07-, koulukomitean sihteeri 79, rautatiekomitean puheenjohtaja 97, arkistokomitean 97, tilastokomitean 01, ns. Haritonovin ja Tagantševin komitean jäsen 04-05, 09-10. - Savo-karjal. osakunnan inspeht. 87-05, S. pikakirjoitusyhdistyksen puheenjohtaja 81-05, Kansanvalistusseuran 05-08, Alfr. Kordelinin säätiön hall., S. hist. seuran sihteeri 77-88. - Henkivak. yht. Suomen hallintoneuvoston puheenjohtaja 90-07. Valvojan perustajia ja päätoimittaja 87-91. - Julk.: Historisk framställning af den svensk-finska handelslagstiftningen från Gustaf Wasas regering till 1766 (väitösk.) 76, Sten Stures strid med konung Hans 83, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran viisikymmenvuotinen toimi 82, Till hundraårsminnet af Johan Philip Palmén I-II 11-17. Oman Maan päätoimittaja 07-11. - Valtioneuvos 10.


Palmén, Eskil Heribert, lakimies. - * Helsinki 31. VIII. 1863 † 15. VII. 41; vanhemmat sijaiskansleri, vapaah. Johan Philip P. ja 2. vaimo Adolfina Fredrika Emilia Sallmén, Puoliso Sally Maria Skog 96 † 38; vanhemmat hovioikeudenneuvos Karl Henrik S. ja Alma Charlotta Strömmer. - Ylioppilas 81, filosofian kandidaatti ja maisteri 86, lakit. kandidaatti 90, varatuomari 93. - Vaasan hovioikeuden kanslisti 00-06, notaari 06-09, viskaali 09-11, kanneviskaali 11-14, asessori 14-18, Helsingin tuomiok. tuomari 18-33. - Vaasan suom. ja ruots. tyttökoulun jatkoluokkien opettaja 01-18. Vaasan kaupungin rahatoimikam. puheenjohtaja 07-18, Vaasan säästöp. johtokunnan varapuheenjohtaja 13-18. - Laamanni 21.


Palmén, Karl Evert, teollisuusmies. - * Helsinki 28. I. 1857 † 6. VI. 40; vanhemmat sijaiskansleri, vapaah. Johan Philip P. ja 2. vaimo Adolfina Fredrika Emilia Sallmén. Puoliso Hilda Octavia Embleton-Samson 83 † 42; vanhemmat laiv. luutnantti Charles Oscar Sinclair S. ja Hilda Fausta Cecilia Sällström. - Ylioppilas 75, insinööri 79, filosofian kandidaatti 81, maisteri 82. Opisk. Tukholmassa 81-82, Zürichissä 83. - Polytekn. op. deskript. ja projekt. geometrian nuor. opettaja 83-91, vanh. opettaja 91-96, analyytt. geometr. opettaja 83-96, kirjastonhoitaja 85-96, varajohtaja 90-96, teollisuushallit. teoll. int. 96-99, Forssan puuvillateht. johtaja 99-19, Forssa oy:n johtokunnan jäsen 99-22. Jokioisten-Forssan rautat. oy:n johtokunnan jäsen 08-23, puheenjohtaja 11-, Pohjoism. yhdyspankin hallintoneuvoston jäsen 19-, vak. oy Sammon hallintoneuvoston jäsen 18-28, Puuvillateht. yht. jäsen 02-19, puheenjohtaja 02-09 ja 21-32. - Erin. komit. sihteeri, jäsen tai puheenjohtaja, Tekniska föreningen i Finlandin sihteeri ja sen aikakausk. toimittaja 86-95, tekn. korkeak. neuvottel. komitean jäsen 08-14, S. yl. työnantajal. hall. jäsen 07-17, puheenjohtaja 16-17, Kutomateoll. työnantajal. hall. jäsen 06-22, S. teollisuusl. hall. jäsen 21-31. - Ritariston ja aatelin jäsen 88-06. - Polyteknikk. yhdistyksen kunniajäsen 92 ja Tekniska föreningenin 14. Vuorineuvos 20.


Palmén, Fanny Amalia, yhteiskunnallisen huollon edistäjä. - * Helsinki 1. VII. 1842 † 20. II. 05; vanhemmat sijaiskansleri, vapaah. Johan Philip P. ja 1. vaimo Johanna Charlotta Bonsdorff. - Opett. Blomqvistin tyttök., Sahlbergin tyttök. -78, ns. Antipoffin talon koulun perustaja ja johtaja 78-, per. köyhien lasten työkodin 83, Lasten työkotiyhdistyksen sihteeri 83-05, Konkordialiiton perustaja ja sihteeri 85-05. - Helsingin kaupungin köyhäinhoitolautak. jäsen 95-05.


Palmén, John Oscar, kemisti. - * Helsinki 29. VIII. 1884 † 25. III. 52; vanhemmat vuorineuvos, vapaah., Karl Evert P. ja Hilda Octavia Embleton-Samson. Puoliso Margaretha Aminoff 12-; vanhemmat pormestari Adolf A. ja Anna Martha Elisabeth Schauman. - Ylioppilas 02, dipl. insinööri 06, filosofian kandidaatti 08, maisteri 10, lisensiaatti ja tohtori 15. Opisk. Saksassa 04, 06 ja 10-11, Ranskassa 23. - Keskuslaborat. oy:n toimitusjohtaja 16-19, tekn. korkeak. kem. lehtori 35-41, org. kemian professori 41-52, Helsingin yliopiston dosentti 28-41, farmaseutt. lait. vt. kemian apul. 31-38. - S. aatelisl. rahastonhoit. ja vuosik. toimittaja 26-, ritarih. kamreeri 34-41, johtokunnan jäsen 41-45, puheenjohtaja 45-52. S. pun. ristin neuv. jäsen 40-52, S. väestönsuojelujärj. varapuheen. j. 31-52. - Julk.: Inverkan af hypobromit på pinakoner (väitösk.) 14 ym. tutkim.


Palmgren, Alvar, kasvitieteilijä. - * Helsinki 28. IV. 1880 † 30. XI. 60; vanhemmat esitt. sihteeri Axel Albert P. ja Olga Wilhelmina Mathilda Malmgren. Puoliso Sigrid Mathilda (Maida) af Forselles 06 † 58; vanhemmat eversti Fredrik af F. ja Sigrid Sofia Mathilda Elving. - Ylioppilas 98, filosofian kandidaatti 06, lisensiaatti ja tohtori 14. Tutkimusmatk. Skandinaviaan sekä Viroon ja Latviaan 26, Tšekkoslovakiaan ja Puolaan 28. - Helsingin yliopiston kasvitieteen dosentti 16-24, maanvilj.taloudell. os. kasvitieteen opettaja 12-24, maat. ja metsät. tiedekunnan kasvitieteen apul. 24-28, professori 28-50, matemaatt.-luonnontieteen os. varadekaani 45-47, yliopiston 2. vararehtori 47-50. - Tekn. korkeak. kasvitieteen opettaja 16-48. Nya svenska läroverketin luonnonhist. opettaja 04-48, Helena Forsmans privata svenska flickskolanin 01-08, Läroverket för gossar och flickor -koulun 08-12, ruots. kansanakatemian 09-13. - Julk. mm.: Bidrag till kännedomen om Ålands vegetation och flora I. Taraxaca, II. Taraxacum-former 10, Hippophaës rhamnoides auf Åland (väitösk.) 12, Studier öfver löfängsområdena på Åland I-III 15-17 (osa III saks.), Die Entfernung als pflanzengeographischer Faktor 21, Zur Kenntnis des Florencharakters des Nadelwaldes I 22, Die Artenzahl als pflanzengeographischer Charakter sowie der Zufall und die säkulare Landhebung als pflanzengeographische Faktoren 25, Die Einwanderungswege der Flora nach den Ålandsinseln I 27, Chance as an Element in Plant Geography 29, Naturskyddet på Åland och dess framtida utveckling 43-44, Skärgården som objekt för biologisk forskning 48, Societas pro Fauna et Flora Fennica 1921-1946 58. - Societas pro Fauna et Flora Fennican puheenjohtaja 20-57, kunniapuheenjohtaja 57. - V:n 02 asevelvollisuuslakon alkuunpanija.


Palmgren, Axel, talousmies. - * Helsinki 3. III. 1867 † 19. II. 39; vanhemmat esitt. sihteeri Axel Albert P. ja Olga Wilhelmina Mathilda Malmgren. Puoliso Anna Henriette von Kraemer 96 † 39; vanhemmat kenr. Wilhelm Theodor K. ja Henriette Wilhelmina Katarina von Zansen. - Ylioppilas 86, oikeustutkinto 89. Tutkimusmatk. Euroopan eri maihin 00-. - Maanvilj. hall. sihteeri 97-03 (erotettu vir. hallinn. tietä), Karhula oy:n palv. 03-04, johtokunnan jäsen 04-15, toimitusjohtaja 07-15, S. sahanomistaja yhdistyksen toimitusjohtaja ja S. sahateoll. työnantajal. asiamies 16-17, S. työnant. keskusl. toimitusjohtaja 18-39. Sahateoll. oppilaitoskomitean puheenjohtaja, eduskunnan jäsen (ruots.) 17-22, 24-36, S. työnant. valtuut. Genèven kansainv. konfer:ssa 21-23 ja 25-30, kauppa- ja teollisuusministeri 24-25 ja 31-32. Ministeri 36.


Palmgren, John Gunnar, laki- ja liikemies. - * Helsinki 23. I. 08 † 23. XI. 53; vanhemmat varatuomari John P. ja 2. vaimo Ingrid Maria Ahlman. Puoliso filosofian kandidaatti Ursula (Ulla) Rikissa Alariksdotter Tavaststierna 35-; vanhemmat arkkitehti Alarik Axel T. ja Svea Ingman. - Ylioppilas 25, yl. oikeustutkinto ja lakit. kandidaatti 30, varatuomari 32, lakit. lisensiaatti ja tohtori 37. Opintomatk. Englantiin 34-35. - Pankkiiriliike Ane Gyllenberg oy:n lakim. 31-32, 2. johtaja 34-40, ruots. kauppakorkeak. kauppaoik. professori 40-49, Helsingin yliopiston dosentti 40-50, kauppaoik. vt. professori 46-48, oy Stockmann ab:n apulaistoimitusj. 49-50, toimitusjohtaja 50-53, johtokunnan jäsen 52-53. - Svenska Finlands skytteförbundin johtokunnan jäsen 31-46, sihteeri 33-35, S. lainop. yhdistyksen sihteeri 37-42, puheenjohtaja 51-53, Samfundet Folkhälsanin sihteeri 3748, rahastonhoit. 39-47, Uusmaal. osakunnan kuraattori 38-40, Solvallan säätiön puheenjohtaja 39-43, ruots. kauppakorkeak. vararehtori 42-45, rehtori 45-49, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 52-53, ylioppilask. inspeht. 42-45, Waldemar von Frenckellin säätiön johtokunnan jäsen 45-53, Oskar Öflundin säätiön puheenjohtaja 48-53, Helsingin säästöp. hall. jäsen 42-53, isäntien puheenjohtaja 52-53, lisätyn säästöpankkitarkastuksen jäsen 45-51, vak. oy Fennian hallintoneuvoston 44-53, varapuheenjohtaja 49-53, keskin. henkivak. yht. Kalevan hallintoneuvoston jäsen 45-53, Keskuskauppakamarin varapuheenjohtaja 50-53, pörssikomitean jäsen 50-53, S. tukkukaupp. l. valt. 50-53, hall. 52-53, S. rauta- ja koneliikkeiden yhdistyksen hall. 50-53, Osuusk. S. messujen johtokunnan 51-53, Keskuskauppakam. välityslautak. puheenjohtaja 51-53, oy Shell ab:n johtokunnan jäsen 51-53, Rautakauppojen oy:n hallintoneuvoston 51-53, Yksityisyrittäjäin säätiön 51-53, varapuheenjohtaja 52-53, Tukkukauppojen oy:n hallintoneuvoston jäsen 51-53. - Julk.: Om påföljderna av säljares mora (väitösk.) 36, Konkurrensklausuler vid tjänsteavtal 39, Suomen siviilioikeus pääpiirteittäin I 45 (ruots.), 2. p. 48, Juridiken i affärslivet 45, Kauppaoikeutta liikemiehelle 46.


Palmgren, Selim, säveltäjä ja pianisti. - * Pori 16. II. 1878 † 13. XII. 51; vanhemmat kauppias Carl Fredrik P. ja Emma Kristina Jansson. Puoliso 1) laulajatar Maikki Pakarinen (h. 2. aviol.) 10 † 29; vanhemmat kauppias Antti P. ja Elisabet Hirvonen; 2) laulajatar Minna TaIwik 30-; vanhemmat puunveistäjä Karl T. ja Hilma Hellén. - Ylioppilas 95, kävi Helsingin mus. op. 99, opisk. Berliinissä ja Weimarissa (F. Busoni) 99-01, Italiassa 06-09. - Orkest. johtaja Turussa 09-12, YL:n johtaja 02-04 ja 27-28, Rochesterin (USA) yliopiston Eastman School of Musicin sävell. professori 21-26, Helsingin konservat. pianonsoiton opettaja 27-39, Sibelius-akatemian sävellyksen professori 39-51, esiintyi pianistina, joht. ja sävelt., Hufvudstadsbladetin mus. arvost. 30-51. - S. sävelt. Sibelius-rahaston, S. säveltäjät ry:n ja sävelt. tekijänoikeustoim. Teoston puheenjohtaja 47-51, Pohjoism. säveltäjäneuv. presidentti 48-50. - Sävell. : pianokonsertot g-molli, Virta, Metamorfoosit, Huhtikuu ja A-duuri, kuoro- ja yksinlauluja, orkesterille Sarja Suomesta, Pastoraali, Balladi, balladeja kuorolle ja orkest. mm. Torpan tyttö, Turun kaupungin 700-vuotiskantaatti Turun lilja, Naantalin kaupungin 500-vuotiskantaatti Armonlaakson laulu, Vanhojen messujen aikaan, Väinämöinen ja karhunkaato, näyttämömus. Tuhkimo ja Juhana herttua, oopp. Daniel Hjort ym. - Julk.: Minusta tuli muusikko 48. - S. säveltait. I., Sibelius-akatemian, S. säveltäjät -yhdistyksen ja S. mieskuorol. kunniajäsen. - Professori 28, Helsingin yliopiston filosofian kunniatohtori 50.


Palmroth, Gustaf Artur, pappi. - * Kangasala 8. XI. 1864 † 25. V. 48; vanhemmat hovineuvos Fredrik Vilhelm P. ja 2. vaimo Natalia Nystedt. Puoliso Elin Maria Alfonsine Forstén 87 † 33; vanhemmat eversti Berndt Lennart F. ja Alfonsine Fredrique Adelaide Stjernvall. - Ylioppilas 83, vihitty papiksi 87. Opintomatk. Saksaan 01. - Merim. pappi Hullissa 95-99, Helsingin diakonissalait. johtaja 99-19, diakonissalait. saarn. 19-. - Merimieslähetysseuran ja Helsingin kaupungin lähetyksen johtokunnan jäsen. - Betanian ja Viesti Helsingin Diakonissalaitoksesta päätoimittaja. - S. merimieslähetysseuran kunniajäsen 19. Rovasti 19.


Palmroth, Georg Fredrik, sotilas. - * Helsinki 21. IV. 1881 † 11. III. 51; vanhemmat valtioneuvos Fredrik Immanuel P. ja Naema Fredrika Aline von Essen. Puoliso Berta von Petersén 08; vanhemmat kartanonomistaja Leo P. ja Marie von Krüdener. - Ylioppilas 00, Jelisavetgradin ratsuv. op. 05, sotakorkeak. komentajakurssi 26. Opintomatk. Ruotsiin 24, Saksaan 27. - Palv. Jelisavetgradin rakuuna- (sitt. husaari-) rykm. 05-17, Karjalan ratsujääk. rykm. esiups. 18-20, sotav. yliremonttiups. 21-26. Hämeen ratsurykm. komentaja 26-27, ratsuv. prikaatin 27-41. - Kornetti 05, luutnantti 08, aliratsumestari 12, ratsumestari 14, everstiluutnantti 16, eversti 24, kenraalimajuri 32.


Paloheimo (vuoteen 06 Brander), Karl Alfred, teollisuus- ja vakuutusmies. - * Kangasala 24. VII. 1862 † 15. VI. 49; vanhemmat kirkkoherra Henrik Erland B. ja 1. vaimo Lovisa Wilhelmina Fredriksson. Puoliso Gertrud Helena Hernberg 84 † 23; vanhemmat senaatin kielenkäänt. Robert Nikolai H. ja Klara Amanda Adelaide Strandberg. - Ylioppilas 80, filosofian kandidaatti 83, filosofian tohtori 91. Opintomatk. Saksaan ja Sveitsiin 87 ja 88. - Palovak. oy Pohjolan toimitusjohtaja 92-32, tapaturmavak. oy Kullervon toimitusjohtaja 96-32, jälleenvak. oy Osmon toimitusjohtaja 99-32, kaikkien johtokunnan puheenjohtaja 32-49. - Rauma-Raahe oy:n, Kajaanin puutavara oy:n ja S. gummitehdas oy:n ja Riihimäen lasiteht. johtokunnan jäsen, S. kaup. hypoteekkikassan johtokunnan jäsen, Kansallispankin hallintoneuv., Säästöp. keskusp. hallintoneuvoston puheenjohtaja. - Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 13-33, varapuheenjohtaja 17-18, Helsingin kauppakam. varapuheenjohtaja, kauppakorkeak. ja Suomen liikemiesten kauppaop. perustaja ja johtokunnan puheenjohtaja. - Julk.: Beitrag zur Untersuchung elektrischer Erdströme (väitösk.) 88. - Vuorineuvos 29, kauppat. kunniatohtori 46.


Paloheimo (vuoteen 06 Brander), Hjalmar Gabriel, maatalous- ja liikemies. - * Kangasala 17. X. 1864 † 29. VI. 1919; vanhemmat kirkkoherra Henrik Erland B. ja 1. vaimo Lovisa Wilhelmina Fredriksson. Puoliso 1) Elin Amalia Hernberg 89 † 90; vanhemmat senaatin kielenkäänt. Robert Nikolai H. ja Klara Amanda Adelaide Strandberg; 2) Fanny Axeen (h. 2. aviol.) 92 † 05; vanhemmat kauppias Gustaf A. ja Olivia Tammelander; 3) Ida Fredrika Andersson 06 † 19; vanhemmat maanviljelijä Karl Fredrik A. ja Ida Johanna Sadenius. - Ylioppilas 84, vihitty papiksi 88. - Omisti Santamäen kartanon Lopella 92-19, Kormun kartanon 06-19 ym. tiloja, per. sahoja, sähkölait., tiilitehtaan, rakensi kapearait. rautatien. Us. liikeyrit. osakas (mm. Riihimäen lasitehtaan, Kajaanin puutavarayhtiön, Rauma Wood Ltd:n). - Talonpoikaissäädyn jäsen 04-05, 05-06, eduskunnan jäsen (suom. p.) 07-09, senaatin talousosaston jäsen ja elintarvetoimitusk. päällikkö 18. - S. pankin valtuusm. 07-19, Hämeen l. maanviljelyseuran puheenjohtaja, KOP:n hallintoneuvoston jäsen. - Kunnallisneuvos 11, maanviljelysneuvos 17.


Paloheimo (vuoteen 06 Brander), Paavo Verner, laki- ja liikemies. - * Kangasala 24. III. 1868 † 7. V. 21; vanhemmat kirkkoherra Henrik Erland B. ja 1. vaimo Lovisa Wilhelmina Fredriksson. Puoliso Gertrud Olin 99 † 49; vanhemmat piirilääkäri Karl Edvard O. ja Hilda Emerentia Lönnberg. - Ylioppilas 87, oikeustutkinto 92, varatuomari 95. - Tampereen kaupunginvouti 97-09, Kajaanin puutavara oy:n toimitusjohtaja 09-21. - Kajaanin kaupunginvaltuuston jäsen 12-21, puheenjohtaja 12, Aamulehden johtokunnan jäsen 05-09.


Palojärvi (vuoteen 06 Hildén), Lauri Johannes, maatalousmies. - * Vihti 11. VIII. 1887 † 1. X. 44; vanhemmat tilanomistaja Johan Viktor H. ja Anna Aleksandra Forsström. Puoliso Aili Siviä Sykäri 21 † 58; vanhemmat maanviljelijä Pelet S. ja Ida Simenius. - Ylioppilas 06, agron. 12, filosofian maisteri 14. Maanviljelijä Vihdin Palojärvellä 12-44. - Uudenm. l. maatal. tuott. liiton puheenjohtaja 18-44, keskusmetsäseura Tapion hallintoneuvoston puheenj., Maataloustuottajain metsänmyyntijärjestön (Metsäliitto oy:n) johtokunnan puheenjohtaja 33-44, Vihdin kuntakok. puheenjohtaja ym. - Maanviljelysneuvos 37.


Palojärvi (vuoteen 06 Hildén), Martti Robert, pankkimies. - * Vihti 3. X. 1889 † 7. IX. 39; vanhemmat tilanomistaja Johan Viktor H. ja Anna Aleksandra Forsström. Puoliso Deodata Elisabet (Lisa) Hydén 13-; vanhemmat saarn. Arvid H. ja Cecilia Andersson. - Ylioppilas 06, filosofian kandidaatti 08, maisteri 10, lakit. kandidaatti 13, varatuomari 17. - Säästöp. keskusosakep. toimitusjohtaja 19-39, S. säästöp. liiton lainopill. asiamies 19, johtokunnan jäsen 23-25 ja puheenjohtaja 25-39, S. pankkiyhdistyksen johtokunnan jäsen 24-39.


Palojärvi (vuoteen 06 Hildén), Väinö Henrik, sotilas. - * Vihti 13. VI. 1894 † 10. VI. 55; vanhemmat tilanomistaja Johan Viktor H. ja Anna Aleksandra Forsström. Puoliso 1) Greta Rénholm 19 † 42; vanhemmat Frans Abraham R. ja Aina Mary Colliander; 2) Liisa Loukkola (h. 2. aviol.) 44-; vanhemmat kauppias Selim August L. ja Aini Maria Luukinen. - Ylioppilas 14. Opintomatk. Saksaan 21-22, 25, Ruotsiin 24, Viroon ja Latviaan 28, Puolaan 30, Ranskaan 32. - Jääk. pataljoona 27:ssä 15-18, vapaussod. 1. jääk. rykm. kompp. päällikkö, S. valk. kaartin Lapuan pataljoona komentaja 18-19, kadettik. kompp. päällikkö 19-20, 2. Pohj.-Savon rykm. komentaja 20-21, suojelusk. yliesikunnan sotilastarkastaja 22-23, koulutusos. päällikkö 23-24, 3. div. esik. päällikkö 25-26, puol. minist. sota-asiain os. päällikkö 26-27, suojelusk. yliesikunnan esik. päällikkö 27-33, S. valk. kaartin rykm. kom. 33-35, yleisesikunnan komento-os. päällikkö 35-37, S. sotilasasiamies Skandinavian maissa 37-41, div. J:n komentaja 41-42, 8. div. 42-43, toimi päämajassa 43-44, evp. 45, S. kulttuurirahaston palv. 45-49, keskin. henkivak. yht. Suomen 49-55. - Suojelusk:ain kauppa oy:n sekä Suojelusk:ain ase- ja konep. oy:n hallintoneuvoston jäsen 27-33. - Yliluutnantti 18, kapt, 18, maj. 20, ev, luutnantti 25, eversti 28, kenraalimajuri 42, ye-ups. 26.


Palola (vuoteen 06 Brander), Aksel Eino, sanomalehtimies, kirjailija. - * Kirvu 6. IX. 1885 † 14. XII. 51; vanhemmat sotakamreeri Axel Berndt B. ja Hildur Beda Karolina Sirelius. Puoliso 1) Hilma Sala (Löppönen) (h. 1. aviol.) 12 er. 36; vanhemmat maakauppias Petter Johan L. ja 1. vaimo Hilma Fredrike Topiaantytär; 2) kirjailija Katri Ingman 37-; vanhemmat rovasti Odert Julius I. ja Hilma Amalia Sivenius. - Ylioppilas 05, filosofian kandidaatti 11. Us. ulkom. matk. 06-. Eri koul. uusien kielten vt. opettaja 12-17, oy Arvi A. Kariston 2. kirjall. johtaja 18, Tampereen Sanomain toimitussihteeri 18-19, Uuden Suomen ulkom. os. toimittaja 19-28, toimittaja 32-35, Yleisradio-Rundradion päätoimittaja 29-30, Tuotanto ja Markkinain toimitussihteeri 31, vapaa kirjailija, Helsingin Sanomien teatt. ja kirjallisuuden arvost. 39-. - S. kirjailijal. varapuheenj. 25-27, puheenjohtaja 28-30, Kansan näyttämön johtokunnan j. 25-33, S. pen-klubin johtokunnan 27-37 ja 44-49. - Julk.: Vapaa Puola 21, Kansa hädässä 22, Lloyd George 23, Joel Lehtonen 25, Eurooppalaisia kasvoja 26, Lompakon voimalla 27, Runoja, värejä ja säveleitä 35, Huoleton retki läpi Ranskan (Katri Ingmanin kanssa) 37, Heleätä Hämettä 38, käänn. eri kielistä.


Palomaa (vuoteen 96 Pukki), Matti Herman, kemisti. - * Oulujoki 16. X. 1871 † 14. XI. 47; vanhemmat taloll. Heikki P. ja Anna Kastelli. Puoliso Nanna Mathilda Ahlgren 01 † 52; vanhemmat tilanomistaja Johan Fredrik A. ja Ida Mathilda Grönstrand. - Ylioppilas 91, filosofian kandidaatti 95, lisensiaatti 10, maisteri ja tohtori 27. Tutkimusmatk. Saksaan 01, 10, 14. - Helsingin yliopiston kemian assist. 01-08, hydrografis-biolog. komission kemian assist. 08-10, yliopiston kemian apul. 10-22, Turun yliopiston kemian prof. 21-41. Helsingin kauppak. kemian ja tavaraopin opettaja us. v., sosiaaliminist. raitt. os. alkoholikemisti 19-22. - Turun yliopiston luonnontiet. tiedekunnan dekaani 21-41. - Julk.: Studien über den Effekt der Substitution einer Methylengruppe durch zweiwertige Atome und Atomgruppen I (väitösk.) 08, II ja III (Suom. tiedeakatemian toimit. A III: 2, X: 16) 11, 17, Studien über äthernartige Verbindungen I-XXIII.


Palomaa (vuoteen 06 Grönroos), Juho Kustaa, kuuromykkäin- ja sokeainopetuksen tarkastaja. - * Hämeenlinna 3. V. 1871 † 21. VIII. 53; vanhemmat vanginvart. Karl Gustaf G. ja Maria Henrikka Nylund. - Kansakoulunopettaja 93, kuuromykkäink. opettajatutk. 96. Opintomatk. Skandinaviaan, Saksaan, Sveitsiin ja Unkariin. - Kuopion kuuromykkäink. opettaja 95-98, Turun 98-32, Mikkelin johtaja 32-35, kouluhall. kuuromykk.- ja sokeainopetuksen vt. tarkastaja 35-40, Turun kuuromykk. opett. valmistuslait. opettaja 24-28. - Turun kansall. kirjakauppa oy:n johtokunnan jäsen 06-32, Turun suom. säästöp. perustaja ja isänn. jäsen 07-33, Turun suom. kirjap. oy:n johtokunnan puheenjohtaja 04-22, S. aistiviallisk. opett. liiton keskushall. jäsen 22-24, S. kuuromykk. ja sokeainopettajaliiton keskuslautak. 34-37, Kuuromykkäin auttajayhdistyksen keskustoimik. sihteeri 02-20, Turun kuuromykk. auttajayhdistyksen toimik. jäsen 98-32, rahastonhoit. 07-15, puheenjohtaja 19-32, S. kuuromykk. liiton lis. keskushall. jäsen 11, Aistivialliskoulun toimitussihteeri 24-25, toimittaja us. v.


Paqvalin, Christian Michael, lakimies. - * Rauma 14. X. 1850 † 7. I. 27; vanhemmat kauppias Karl Adolf P. ja Agata Ilván (h. 1. aviol.). Puoliso Berta Viktoria Österblad 82 † 28; vanhemmat kauppias Jakob Julius Ö. ja Jakobina Laurentia Richter. - Yliopp. 68, tuomarintutk. 73, varatuomari 76. - Turun hovioikeuden kanslisti 82-84, aktuaari 84-85, ylim. viskaali 85-86, notaari 86-88, S. valtiokontt. sihteeri 88-91, senaatin siviilitoimitusk. protokollasihteeri 91, oikeusosaston protokollasihteeri 91-98, esitt. sihteeri 98-03, Tyrvään tuomiok. tuomari 03-14.


Parkkali, Väinö Joakim, maanmittari. - * Viipuri 24. V. 1887 † 14. V. 50; vanhemmat poliisi Joakim P. ja Anna Nissinen. Puoliso Heidi Sigyn Öberg 09 † 51; vanhemmat insinööri Erik August Ö. ja Hilma Korpi. - Ylioppilas 06, maanmitt. 08. Opintomatk. Skandinaviaan 26, Keski-Eurooppaan 28, Ruotsiin ja Tanskaan 32. - Varamaanmitt. Viipurin l. 14-18, asutushall. asutusmaanmitt. 18-19, ins. toim. joht. apul. 19-22, vt. asutusneuvos 22-26, vakinainen 26-29, Hämeen l. maanmittausinsinööri 29-30, maanmittaushall. ylijohtaja 30-38, maatalousminist. asutusas. os. päällikkö 38-42. - Asutustoim. komitean jäsen 27-30, puheenjohtaja 30-, asutuslainsäädäntökomitean puheenjohtaja 33-.


Parkkonen, Otto Ilmari, maatalous- ja pankkimies. - * Helsinki 22. VII. 1888 † 18. XII. 53; vanhemmat varastoapul. Otto Vilhelm P. ja Rosa Maria Frisk. Puoliso filosofian kandidaatti Katri Viola Tunkelo 15 † 40; vanhemmat taloll. Aug. Elias T. ja Lyydia Ahlgren. - Ylioppilas 07, agron. 14. - Tarvaalan maanvilj.- ja karjanhoitok. johtaja 19-34, Saarijärven säästöp. hall. puheenjohtaja 35, johtaja 37-44, maanviljelijä Saarijärven Konttilassa 26-44, Längelmäen Tunkelolla 39-53. - Äänekosken kunnanvalt. puheenjohtaja 17-19, Saarijärven kunnanvalt. puheenjohtaja 21-44, kirkkohallintok. puheenjohtaja 38-44, Keski-Suomen maanviljelyseuran johtokunnan jäsen 20-35, Keski-Suomen parant. liittohall. puheenjohtaja 36-45, Maalaisk. liiton liittovalt. jäsen 37-38, Seinäjoen piirisairaalan liittovalt. jäsen 33-44, kirkolliskokouksen jäsen 33-41.


Parmanen, Eino Into, kirjailija. - * Kristiinankaupunki 2. II. 1879 † 16. VII. 43; vanhemmat kauppias Vilho P. (Parman) ja Rosa Emilia Sjöholm. Puoliso Gerda Maria Nilsson 10 † 39; vanhemmat rakennusmestari Nils Fredrik N. ja Helena Håkansson. - Ylioppilas 00. Opintoretki Suomen, Ruotsin ja Norjan Lappiin 05. - Imatran yhteiskoulun opettaja 13-18, yleisesikunnan 3. Sortavalan os. päällikkö 18-19, etsivän keskuspol. Sortavalan os. päällikkö 19-26, Hiitolan p. nimismies 27-30. - Julk.: Vapaussodan tapahtumat Karjalan armeijakunnan 3. rykm. toiminta-alueella 24, Kommunismin lumoissa 27, Taistelujen kirja I-IV 36-41.


Parviainen, Hanna Maria, kauppaneuvos. - * Jyväskylä 3. VIII. 1874 † 12. II. 38; vanhemmat kauppaneuvos Johan P. ja Maria Charlotta Hedberg. - Kävi tyttökoulun 91, käsityök. 92, keittok. ja kauppakoulu Tukholmassa 93-94. - T:mi Joh. Parviaisen kassanhoit. Jyväskylässä 95-00, hoiti yhtiön maataloutta Sulkulan, Vähälahden, Pitkälahden ja Karhujärven maatiloilla 00-20, Joh. Parviainen oy:n ja Kiminki oy:n toimitusjohtaja 22-25, Joh. Parviaisen teht. oy:n yksinomistaja 25-36, johtokunnan jäsen 23-30, puheenjohtaja 25-30, hallintoneuvoston jäsen 23-36. - Rakensi kirkon Säynätsalon seurak:lle 27 ym. lahjoit. - Kauppaneuvos 26.


Parviainen, Johan, liikemies. - * Kiihtelysvaara [21]. III. 1834 † 8. I. 00; vanhemmat taloll. Juho P. ja Vappu Kärnä. Puoliso Maria Charlotta Hedberg 68 † 19; vanhemmat kappalainen Henrik H. ja Lovisa Vilhelmina Ahlqvist. - Oma vähittäis- ja tukkuliike Jyväskylässä 57-, harj. laivaliikenn. Päijänteellä, rakensi laivanveistämön, per. Korkeakosken sahan 74, Tourulan nahkateht. 87, osti Kimingin rautateht. 87, omisti viinapolttimon ja olutteht. ym., rak. 97 Säynätsalon tehtaat. - Kauppaneuvos 84.


Parviainen, Oscar Andreas, taidemaalari. - * Helsinki 9. VI. 1880 † 15. X. 38; vanhemmat kauppias Anders P. ja Olga Maria Kleineh. Puoliso 1) Jenny Eli Christine Sievers 01 er.; 2) Emmy Julie Helena Nilsson 24-. - Kävi 6 l. oppik. Taideopint. S. taideyhdistyksen piirustusk. 96-98. Opintomatk. Euroopan eri maihin 99-34, Pohjois-Afrikkaan 08-09, 25-27. - Henkilö- ja maisemamaalari sekä graafikko, töitä näytt. 05-.


Parviainen, Johan Walter, lääkäri ja liikemies. - * Jyväskylä 5. XI. 1869 † 13. VIII. 25; vanhemmat kauppaneuvos Johan P. ja Maria Charlotta Hedberg. Puoliso Charlotte Dorothea Adèle von Heuking 17-; vanhemmat valtioneuvos, lääketieteen tohtori Edouard Wolfgang Alexander von H. ja Dorothea Henriette von Grosch. - Ylioppilas 86, filosofian kandidaatti 88, lääketieteen kandidaatti 91, lisensiaatti 94, lääketieteen ja kirurgian tohtori 97. Opintomatk. Berliiniin, Wieniin, Pariisiin, tutkimusmatkoja Ruotsiin, Norjaan, Englantiin ja Amerikkaan. - Yksit. lääkäri Jyväskylässä 95-96, 97-00, Helsingissa 01-20, oman synnytyslaitoksen lääkäri 04-20, Joh. Parviainen oy:n toimitusjohtaja 20-25, Joh. Parviainen oy:n, A. Parviainen & co oy:n ja Nobelin öljyntuonti oy:n johtokunnan jäsen. - JyväskyIän valt. jäsen 00-01, porvarissäädyn jäsen 04-05, Takaharjun keuhkotautiparantolan perustajia, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 07-10, tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen rahavarain hoitaja 12-, Suomen hallituksen edustaja Suomen ja Ruotsin kauppasopimuskonferenssissa Tukholmassa 18. - Julk.: Zur Kenntniss der senilen Veränderungen der Gebärmutter (väitösk.) 97.


Paulaharju, Samuli, kansantietouden tallettaja, kirjailija. - * Kurikka 14. IV. 1875 † 6. II. 44; vanhemmat torpp. Jaakko P. ja Kaisa Reinikka. Puoliso 1) Kreeta Isokorpi 95 † 13; vanhemmat torpp. Esa I. ja Liisa Harju; 2) opettaja Jenny Olivia Simelius 19-; vanhemmat kantt. Josef S. ja Jenny Theodora Stenbäck. - Kansakoulunopettaja 01, Helsingin ammattik. huonekalupuusepäntutk. 06, kuuromykkäink. opettaja tutk. 06. Opintomatk. Skandinaviaan 12. - Oulun kuuromykkäink. veiston ja piirust. opettaja 06-35. Oulun hist. ja kansatieteen mus. kokoelmainhoit. 08-24. - Julk.: Uudenkirkon asuinrakennukset 06, Kuvauksia Hailuodosta 14, Kolttain mailta 21, Lapin muisteluksia 22, Kainuun mailta 22, Vanhaa Lappia ja Peräpohjaa 23, Vanha Raahe 25, Takalappia 27, Ruijan suomalaisia 28, Suomenselän vieriltä 30, Härmän aukeilta 31, Seitoja ja seidan palvontaa 32, Tunturien yöpuolta 34, Ruijan äärimmäisillä saarilla 35, Kiveliöitten kansaa 37, Sompio 39, Rintakyliä ja larvamaita 43, Vaeltaja tunturien maassa 47. - S. muinaismuistoyhdistyksen kunniajäsen 35, Pohj.-Pohjanm. maakuntal. 37. - Professori 43.


Paulig, Eduard Gustav Heinrich, liikemies. - * Helsinki 19. III. 1889 † 20. IV. 53; vanhemmat konsuli Gustav P. ja Bertha Bohnhof. Puoliso Ellen Ingeborg Sofia Riska 12 † 42; vanhemmat kansak. opettaja Leander R. ja Sofia Jaakontytär. - Kävi 8 l. oppik. Opintomatk. Saksaan, Venäjälle, Et.-, Keski- ja Pohj.-Amerikkaan. - Tmi Gustav Pauligin prokuristi 16-19, Gustav Paulig oy:n toimitusjohtaja ja johtokunnan puheenj. 19-28, liikkeen omistaja 28-53. - Pauligin teoll. oy:n johtokunnan puheenjohtaja 42-53, oy Krolaco ab:n 48-53. - Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 23-25, S. merivak. oy:n johtokunnan jäsen. - Kauppaneuvos 39.


Paunu (vuoteen 06 Dufva), Uno Henrik Berndt, pappi, lähetysjohtaja. - * Koski H. l. 26. II. 1873 † 24. VII. 48; vanhemmat tilanomistaja Johan Berndt D. ja Maria Adolfina Widbom. Puoliso Fanny Elisabeth Lampén 96-; vanhemmat teol. tohtori Johan Kristian L. ja Selma Adolfina Ottelin. - Ylioppilas 90, vihitty papiksi 95, filosofian kandidaatti 98, teol. kandidaatti ja lisensiaatti 10. Opintomatk. Skandinaviaan, Saksaan, Sveitsiin ja Englantiin 01, 02, Englantiin 10. - Lähetysk. opettaja 98-14, Oriveden kirkkoherra 14-18, Valkealan kirkkoherra 18-36, S. lähetysseuran lähetysj. 36-46, Helsingin yliopiston dosentti 11-14. Porvoon tuomiokapit. asessori 17-18, Savonlinnan ja Viipurin 21-27, vt. käytänn. teol. prof. 31. - Kirkolliskok. jäsen 18-4 1, kirkolliskok. kirkkolakikomitean jäsen, viimeksi puheenjohtaja, S. kirkon sisälähetysseuran johtokunnan puheenj. 26-37, Suomen ja Englannin kirkon suhteista neuvott. komitean jäsen 33 ja 34. - Julk, : Lähetysaate synopt. evankeliumeissa 04, Suomen pakanalähetystoimi I (väitösk.)-II 08-09, Kristinuskon ja pakanuuden taistelua Intiassa: Brahmo Samadsh 10, Liturgiikan oppikirja 11, 2. p. 16, Seurakuntasaarnan tehtävä 27, Kansakoulun raamatunhistoria (F. E. Liljan kanssa) 28, 12. p. 40, toimitti Suomen Lähetyssanomia ja Missionstidning för Finland 00-14 sekä 38-, oli Vartijan, Teol. Aikakauskirjan ja Kirkko ja Kansan toim. jäsen.


Pautola, Lauri Johannes, nuorisotyöntekijä. - * Kalajoki 15. X. 08 † 6. XII. 57; vanhemmat kansak. opettaja Jaakko Fredrik Hiivala ja Katri Sofia Siipola. Puoliso sairaanhoit. Hilkka Maila Marjatta Rainiemi 40-; vanhemmat Fredrik Vilhelm R. ja Edla Emilia Grönlund. - Ylioppilas 27, filosofian kandidaatti 32. Opintomatk. Viroon 38, Ruotsiin 48, Länsi- ja Keski-Eurooppaan 52. - Kulmakoulun usk. ja suomenk. opettaja 33-41, opetusminist. nuorisoasiain esitt. 44-57. - S. teinil. kuraatt. 40-48, valtion nuorisotyölautak. sihteeri 44-57, sukupuoli- ja siveellisyyskasvatuksen keskustoimik. puheenjohtaja 48-51. - Julk.: Kuvataiteen Aapinen (Eero Vainion kanssa) 44, Teinin kirja 44, Teinin laulukirja 48, Kurssitoiminnan opas (J. Louhivuoren kanssa) 49, Taidatko kasvattaa, johtaa, opettaa (A. Kaljusen kanssa) 52, Lapsuus- ja nuoruusiän sukupuolinen kehitys ja kasvatus (A. Stenbäckin kanssa) 52.
Pehkonen, Eero Yrjö, talous- ja hallintomies. - * Liminka 28. V. 1882 † 27. II. 49; vanhemmat maanviljelijä Juho P. ja Maria Kaakinen. Puoliso Saimi Koski 11 † 49; vanhemmat kirjansit. Frans Vilhelm K. ja Hanna Finne. - Ylioppilas 02, agron. 05. Opintomatk. Skandinaviaan 13 ja 14. - Peltosalmen maanviljelysk. opettaja lisalmella 05-07, Kuopion maanviljelyseuran sihteeri ja konsul. 07-18, S. maatalousseurojen keskusl. sihteeri 17, senaatin talousosaston jäsen ja maatal. toimitusk. apul. päällikkö 17-18, Jokioisten kartanon hoitok. jäsen ja toim.j. 18-25, Oulun l. maaherra 25-48, Maatalousministeri 20-21. - Maatal. tuott. keskusl. valtuuskunnan puheenjohtaja 29-49, Oulun l. talousseuran puheenjohtaja 26-48, Pohj.-Savon meijeril. ja Pohjois-Savon hevosl. sihteeri eri aik., Kuopion karjanm. osuusk. johtokunnan jäsen ja puheenjohtaja, Kuopion kotiteoll. yhdistyksen sihteeri. - Eduskunnan jäsen (maalaisl.) 14 ja 17-18, maataloushall. ja sen al. lait. uudell. järjestämiskomitean 17-19, S. maatalousseurojen keskusl. valtuuskunnan 17, Oulun lys. vanh. neuv. puheenjohtaja, S. pun. ristin neuv. jäsen 40. - Julk.: Kuopion maanviljelyseuran toiminta 1861-1911 11. - Valtioneuvos 48.


Pehkonen, Frans Albert, lakimies. - * Oulu 28. III. 1870 † 25. VIII. 57. Puoliso Katarina Charlotta Forsman 04 † 58; vanhemmat puuseppä Pehr Erik F. ja Anna Elisabeth Höglund. - Ylioppilas 88, kameraalitutk. 90, yl. oikeustutkinto 92, varatuomari 95. - Asianajaja Vaasassa 99-07, Vaasan hovioikeuden ylim. virkamies 99-06, kanslisti 06-07, notaari 07-08, Oulun tuomiok. tuomari 08-17, senaatin oik. os. jäsen 17-18, korkeimman oikeuden oikeusneuvos 18-29, korkeimman oikeuden presidentti 29-40, sotatal. tarkastusoik. puheenjohtaja 41-47. - Valtiorikosylioik. puheenjohtaja 18-20, erinäisten komit. jäsen ja puheenjohtaja, Vaasan rahatoimikam. jäsen 07-08, Oulun kaupunginvaltuuston 12-17, Suom. lakim. yhdistyksen johtokunnan 18-22, kunniajäsen 48. - Lakit. kunniatohtori 48.


Pekkala, Eino Oskari, lakimies, poliitikko. - * Seinäjoki 29. XI. 1887 † 30. IX. 56; vanhemmat metsätyönjohtaja Johan Oskar P. ja Amanda Matilda Grönroos. Puoliso 1) Salme Annette Murrik 13 er. 24; vanhemmat asianajaja Ernst Murrik ja Katarina Kokkamägi; 2) Mary Rhodes Moorhouse 28-; vanhemmat tilanomistaja Edward M. ja Mary Anne Rhodes. - Ylioppilas 06, filosofian kandidaatti 08, lakit. kandidaatti 18. - Asianajaja Helsingissä 18-56. - Eduskunnan jäsen (sos. dem.) 27-30, (SKDL) 45-48, 1. varapuhem. 45. Opetusministeri 45-46, oikeusministeri 46-48. Elannon edustajiston j. 23-30 ja 39-56, hallintoneuvoston 24-30 ja 36-56, KK:n johtokunnan 25-30 ja 45-, S. ammattijärjestön varapuheenj. 29-30, TUL:n puheenjohtaja -19-27, XV olympiakisojen järjestelytoimik. jäsen 47-52, valtion urheilulautak. jäsen 45-56.


Pekkala, Mauno, metsähallintomies, poliitikko. - * Sysmä 27. I. 1890 † 30. VI. 52; vanhemmat metsätyönjohtaja Johan Oskar P., Amanda Matilda Grönroos. Puoliso Ilma Elina Lörpys 17-; vanhemmat maanviljelijä Anton Sarvana ja Elina Lörpys. - Ylioppilas 09, metsänhoitaja 13, filosofian kandidaatti 21. Opintomatk. Norjaan ja Ruotsiin 24, Keski-Eurooppaan 25 ja 28-32. - Metsäneuvos ja metsähall. maankäyttö- ja asutusos. päällikkö 21-44, metsähall. vt. ylijohtaja 28-29 ja 32-37, vt. pääjohtaja 37-44, pääjohtaja 44-52. - Maatalousministeri 26-27, valtiovarainministeri 39-42, salkuton ministeri 44-45, puolustusministeri 45-46, pääministeri 46-48, eduskunnan jäsen (sos. dem., sitt. SKDL) 27-52, pankkivaltuusm. 39-52, Pienvilj. l. puheenjohtaja 27-52, keskusmetsäseura Tapion johtokunnan varapuheenjohtaja 29-52, S. maatal. kerhol. hallintoneuvoston jäsen 28-52, Puutekn. tutkim. kannatusyhdistyksen hall. 29-52, Veitsiluoto oy:n hallintoneuvoston 32-52, Oulu oy:n 36-52, oy Alkoholiliikk. hallintoneuvoston puheenjohtaja 45-49, Enso-Gutzeit oy:n 46-52. - Us. komitean jäsen tai sihteeri. - Julk.: Tutkimuksia kruununmetsätorppien taloudesta jne. 20, Verollepano- ja jakotoimituksista Kuusamon, Kemijärven ja Kuolajärven knihtikontrahtipitäjissä 21.


Pekkanen, Toivo Rikhart, kirjailija. - * Kotka 10. IX. 02 † 29. V. 57; vanhemmat kivityöm. Taneli P. ja Iita Kärpänen. Puoliso Aino Halonen 33-; vanhemmat työnjohtaja Anton H. ja Maria Lommi. - Metallityöl. 14-32, S. akatemian jäsen 55-57. - Julk.: Rautaiset kädet 27, Satama ja meri 29, Tientekijät 30, Kuolemattomat 31, Tehtaan varjossa 32, Kauppiaiden lapset 34, Ihmisten kevät 35, Isänmaan ranta 37, Levottomuus 38, Musta hurmio 39, Ne menneet vuodet 40, Tie Eedeniin 42, Hämärtyvä horisontti 44, Elämän ja kuoleman pidot 45, Nuorin veli 46, Aamuhämärä 48, Toverukset 48, Mies ja punapartaiset herrat 50, Täyttyneiden toiveiden maa 51, Voittajat ja voitetut 52, Lapsuuteni 53, näytelmät Sisarukset 33, Takaisin Austraaliaan 36, Ukkosen tuomio 37, Demoni 42, runokok. Lähtö matkalle 55, mietekirja Totuuden ja kirkkauden tiellä 57, Kootut teokset I-VII 57-58. - S. akatemian jäsen 55.


Pelin, Johannes, liikemies. - * Askola 13. II. 1871 † 16. II. 55; vanhemmat seppä Anders P. ja Anna Peltola. Puoliso Hulda Emilia Gammelin 94 † 49; vanhemmat työnjohtaja Anders Gustav G. ja Eeva Kristiina Johanneksentytär. - Kävi kansak., kauppaop. 90. Us. matk. eri Euroopan maihin. - Per. oman liikk. Helsinkiin 96, Sörnäisten puutav. oy:n perustaja ja toimitusjohtaja 03-, Kolsan maatila ja tiilitehdas oy:n toimitusjohtaja 07-, oy Saidanlahden sahan 18-, oy Haminankylän 28-. - S. maal. paloapuyhdistyksen johtokunnan jäsen 25-, Puunvienti oy:n 26, Savon tuolitehdas oy:n 08, Maanviljelijäin maitokeskus oy:n 16, Helsingin kaupungin verotuslautak. jäsen, satamalautak. (-hall.) jäsen 26, S. sahanomist.yhdistyksen johtokunnan jäsen 27, S. tiiliteoll. liiton puheenjohtaja 29, Helsingin kauppiasyhdistyksen perustaja, sihteeri 96-02, varapuheenjohtaja 05-28. - Kauppaneuvos 31.


Pellas (vuoteen 38 Enegrén), Lauri, liikemies. - * Mänttä 9. XI. 1892 † 28. XII. 53; vanhemmat konttoristi Karl Anders E. ja Minna Pättiniemi. Puoliso 1) Katri Tyyne Salminen 24 † 34; vanhemmat kunnallisneuvos Johan Niklas S. ja Maria Matilda Sundbäck; 2) hammaslääkäri Aune Kyllikki Rauvola 38 † 44; vanhemmat hammaslääkäri Tobias Edvard R. ja Ada Holmberg; 3) Estrid Klingendahl 46-; vanhemmat kauppaneuvos Fabian K. ja Gärda Laurén. - Kävi lys. 10, Suomen liikemiesten kauppaop. 13. Opintomatk. Saksaan 13-14, Yhdysvaltoihin 19-22. - Oy Paperin pääkirjanpit. Pietarissa sekä yht. ja S. paperiteht. yhd. myyntikontt. johtaja Odessassa 16-19, eri tuonti- ja vientiliikk. Skandinavian os. johtaja, S. pääkonsulinviraston pääkirjanpit. New Yorkissa 19-22, J. N. Salminen oy:n kaupall. johtaja 24-35, johtokunnan puheenjohtaja 35-53, Klingendahl oy:n johtokunnan jäsen ja johtaja 46-53, toimitusjohtaja 50-53, konsulinviraston hoitaja Odessassa 18-19. - S. nahkateollisuusl. johtok. jäsen 32-53, S. villatehtailijain yhdistyksen ja Villateht. ostokontt. johtokunnan jäsen 50-53, Tampereen Pohjola-Norden yhdistyksen puheenjohtaja 45-50, Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen 47-50.


Peltonen, August Fridolf, teologi. - * Vesilahti 23. X. 1870 † 20. VIII. 52; vanhemmat tilanomistaja Johan August P. ja Emma Susanna Hietaniemi. Puoliso Tyyne Pohjala 04-; vanhemmat lääninrovasti Gustaf Fredrik P. ja Ida Josefina Malmstedt-Stenbäck. - Ylioppilas 89, filosofian kandidaatti 92, vihitty papiksi 94, teol. kandidaatti 99, lisensiaatti 06, tohtori 07. Opisk. Upsalassa 97, Berliinissä ja Hallessa 00. - S. lähetysk. opettaja 01-06, Helsingin yliopiston raamatun alkukielten apul. 07-17 ja, 31-36, Mikkelin maaseurak. kirkkoherra 17-31, Savonlinnan tuomiokapit. asessori 20-23, Viipurin 27-30, Mikkelin rovastik. lääninrovasti 24-31. Kirkolliskok. jäsen 18, 23 ja 28, Suom. teol. kirjallisuuden seuran varapuheenjohtaja. - Julk.: Sarks käsite apostoli Paavalin teologiassa (väitösk.) 06, Alkukristilliset seurakunnat 22. - Professori 40.


Peltonen, Johannes Victor, lakimies. - * Vesilahti 4. IX. 1868 † 25. II. 41; vanhemmat tilanomistaja Johan August P. ja Emma Susanna Hietaniemi. - Ylioppilas 87, filosofian kandidaatti 89, maisteri 90, lakit. kandidaatti 93, varatuomari 95. - Senaatin oikeusosaston kanslisti 02, Viipurin hovioikeuden apuj. 02-04, asessori 04-06, senaatin oikeusosaston jäsen 09-12, 17-18, korkeimman oikeuden oikeusneuvos 18-19. - Asianajaja Tampereella 13-16, kirkolliskokouksen jäsen 18, 23 ja 28, kirkkolakikomitean jäsen 18-28, puheenjohtaja 25-28, eduskunnan jäsen (kokoomus) 22-27, perustuslakivaliok. puheenjohtaja 26-27, kunnallislakivaliok. sihteeri 27, Vesilahden kunnanvalt. esimies 29-. Tampereen osakep. hallintoneuv. jäsen 23-29. - Omisti Palhon kartanon Vesilahdella.


Pelttari (vuoteen 06 Helenius), Paavo Johannes, metsänhoitomies. - * Tyrväntö 10. I. 1887 † 18. IV. 49; vanhemmat kappalainen Johan Gustaf Alfred H. ja Hilda Amanda Sainio. Puoliso Vera Regina Kierinkivaara (Molnberg) 14-; vanhemmat kultaseppä John Olof M. ja Brita Maria Majava. - Ylioppilas 07, metsänh. tutk. 12. Opintomatk. Ruotsiin ja Norjaan 26, 30. - Lapin tarkastusp. ylim. metsänhoitaja 12-13, vt. aluemetsänhoitaja Sodankylässä 13-18, Oulun l. lääninmetsäntarkastaja 19-28, keskusmetsäseura Tapion ylimetsänhoit. 29-49, Kansanhuoltominist. osastonhoit. 41-42, toimistopäällikkö 42-44. Sodankylän kunnanvalt. varapuheenjohtaja 15-18, elintarvikelautak. puheenjohtaja 17-18, Oulun kaupungin kiint. lautak. puheenjohtaja 22-28, Helsingin metsänh. yhdistyksen johtokunnan jäsen ja sihteeri 29-35, metsäopetuskomitean sihteeri 39. - Julk.: Selitykset yksityismetsälakiin (muiden kanssa) 37. - Metsäneuvos 41.


Pennanen, Pekka, maanviljelijä, poliitikko. - * Kesälahti 24. II. 1872 † 21. II. 60; vanhemmat maanviljelijä Pekka P. ja Walpuri Berg. Puoliso Emma Hirvonen 10 † 53; vanhemmat maanviljelijä Juho H. ja Kristiina Helena Sallinen. - Kävi kansak. ja kansanop. - Maanviljelijä omistamallaan Pennalan tilalla. - Apulaismaatalousministeri 24-25, talonpoikaissäädyn jäsen 04-06, eduskunnan (nuorsuom.) 07-18 ja (kokoomusp.) 22-45, kirkolliskok. 23 ja 28, Kuopion l. it. vaalip. keskuslautak. puheenjohtaja 07-16 ja 36-44, kokoomusp. puoluevaltuuskunnan jäsen -32 ja 34-36, puheenjohtaja 36-43. - Kunnallisneuvos 30.


Pennanen-Rolf, Ain'Elisabet, kirjailija. - * Käkisalmi 30. IX. 1881 † 13. II. 45; vanhemmat Heikki P. ja Maria Sofia Sjödahl. Puoliso filosofian toht. Bruno Rolf 11 er. 18. - Ylioppilas 02, kasvatusop. talousk. opettajatarkurssi 04. Opintomatk. Italiaan ja 07, Tanskaan 07-08, Ranskaan 11, Ruotsiin 12-13. - Julk.: Tschandalan vanki (run.) 07, Rossit (näyt.) 17, Palkkapiian päiväkirja 18, Arvolan kauhea lapsi (näyt.) 19, Ja se laiva lähti kuitenkin (näyt.) 19, Vuorenviemät 20, Erään perhosen joululahja 21, Huomensynty (run.) 43.


Pentti (vuoteen 05 Fransén), Samuel Johannes, sanomalehti- ja lakimies. - * Kalvola 11. VIII. 1885 † 27. III. 54; vanhemmat kirkkoherra Wilhelm Waurio (ent. F.) ja Aina Matilda Alander. Puoliso filosofian maisteri Helmi Arneberg 16-; vanhemmat ylioik. asianajaja Jonas Lund-A. ja Lydia Matilda Lagus. - Yliopp. 04, filosofian kandidaatti 09, maisteri 10, lakit. kandidaatti 16, varatuomari 28. - Asianajaja Lahdessa, Tampereella ja Helsingissä 14-54, S. suojelusl. asiamies 20-21, Kauppalehden päätoimittaja 21-22, Yhtyn. paperiteht. oy:n lakim. 22-54, Iltalehden päätoimittaja, Uuden Suomen toim. 27-28, päätoimittaja 32-40. Yhtyn. paperiteht. oy:n hall. jäsen.


Pero, Paavo August, teknologian tutkija. - * Turku 14. X. 1875 † 13. I. 61; vanhemmat varusmestari Heikki P. ja Fredrika Kankare. Puoliso Aino Emilia Angervo 11-; vanhemmat konemestari Johan Andersson ja Wilhelmina Lindström. - Teollisuusk. 96, höyrykonemestari 99, Ylioppilas 03, dipl. insinööri 06. - Helsingin teollisuusk. lehtori 06-11, metallien ja puun mekaanisen teknolog. prof. sij. 09-13, konerak. opin lehtorin sij. 09-13, tekn. korkeak. aineenkoetuslait. 1. os. vt. johtaja 11-13, Tampereen tekn. op. yliopettaja 13-19, teoll. neuvos 19-26 ja 36-38, ammattienedistämislait. konetekn. aineiden opettaja 26-36, mekaanisen teknolog. professori 38-48, tekn. korkeak. erikoisopettaja 48-54. - Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen 16-19, rahatoimik. 17-19, maatal. hall. konetarkastuslautak. 07-13, maatalouskoneiden koetuslautak. jäsen ja puheenjohtaja 21-46, valtion kivääriteht. johtokunnan jäsen 36-44, käsiteoll. edistämissäätiön hall. puheenjohtaja 45-. - Julk.:Mekaaninen teknologia 6. p. 47, Karkaisijan kirja 4. p. 49, Maatalouspolttomoottorit 4. p. 55, Juottajan kirja 3. p. 49, Työnjohdon perusteet 30, Voiman siirtimet 31, Sorvien taloudellinen käyttö 35. - S. tekn. seuran ja Insinööril. kunniajäsen.


Pertamo (vuoteen 35 Petrelius), Bertel (Perttu) Abraham, sotilas, insinööri. - * Helsinki 26. I. 1892 † 17. XII. 1956; vanhemmat arkkitehti Albert Abraham P. ja Agnes Maria Rönnqvist. Puoliso Irma Inkeri Engelberg 22-; vanhemmat johtaja Johan Eliel E. ja Ilma Kristina Enlund. - Ylioppilas 10, insinööri (Karlsruhe) 23. - Jääk. pataljoona 27:ssä 15-17, Vöyrin sotak. johtaja 18, Viipurin ups. kokelaskurss. opetusups. 18-19, suojelusk. yliesikunnan koulutusosastonjohtaja 19-20, suojelusk. yliesikunnan radioups. 24-44, puol. minist. radiolaborat. johtaja 25-45, sähkölaborat. ja pajan 27-45, Valtion sähköpajan 45-, puol. lait. Santahaminan tehtaan. - Julk.: Elektrooniputki ja sen käytäntö radiotekniikan alalla 24. - Luutn. ja kapteeni 18, maj. 25, everstiluutnantti 28, eversti 38.


Pesonen, Johannes, lakimies. - * Rantasalmi 28. VI. 1864 † 23. III. 1919; vanhemmat maanviljelijä Mikko P. ja Maria Sofia Eronen. Puoliso Hanna Gräsbäck 94 † 20; vanhemmat kirkkoherra Adolf Fredrik G. ja Ida Adolfina Järnefelt. - Ylioppilas 84, yl. oikeustutkinto 89, varatuomari 92. - Viipurin hovioikeuden ylim. virkamies 93-98, 99, Turun hovioikeuden asessori 03-04, Maskun tuomiok. tuomari 04-05, Turun hovioikeuden apuj. 04-05, hovioikeudenneuvos 05-07 (erotettu poikkeuslain noj.), Halikon tuomiok. tuomari 07-11, senaatin oikeusosaston jäsen 11-17, Ulvilan tuomiok. tuomari 19.


Pesonen, Matti, koulumies. - * Sääminki 1. VIII. 1868 † 11. XII. 57; vanhemmat lastauspaikan hoitaja Gabriel P. ja Agatha Liukko. Puoliso Ellen (Ella) Irene Malmberg 95 † 44; vanhemmat rovasti Wilhelmi Malmivaara ja 1. vaimo Karin Rajander. - Ylioppilas 91, filosofian kandidaatti ja maisteri 94, Opintomatk. Skandinaviaan ja Keski-Eurooppaan 14. - Helsingin suom. tyttökoulun usk. opett. 97-01, suom. jatko-op. 98-08, uuden yhteiskoulun 99-02, suom. lys. 99-08, suomalaisen normaalilys. vt. usk. yliopettaja 02-05, Helsingin kaupungin suom. kansak. tarkastaja 08-35. - Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 05-13, oppivelvollisuuskomitean 07, eduskunnan (nuorsuom.) 07-08 ja (kokoomusp.) 22-23, Helsingin et. suom. seurak. kirkkoneuv. 17-28 ja kirkkovaltuuston -28, kirkolliskok. katkismuskomitean 18-21, S. kirkon seurak. työn keskusl. valtuuskunnan 19-, johtokunnan -40, suom-ugr. kulttuuritoimik. suom. puheenjohtaja 21-38, suom.-ugr. kulttuurikongr. suom. puheenjohtaja 21, 24, 28 ja 31. - Julk.: Herran kansan juhlasaatossa 47, Ystävien parissa 52, hoiti Uuden Testamentin toimittam. liivin kielelle 42, suom.-vir.-unk. Fenno- Ugrian päätoimittaja 25, Hengellisen kuukauslehden toimittaja 08-, vast. 22-. - Kouluneuvos 32.


Petersen Dyggve (vuoteen 28 Petersen), Holger Niels, kielentutkija, koulumies. - * Maarianhamina 11. VI. 1880 † 5. IX. 54; vanhemmat johtaja Julius August Peter P. ja Anna Lovisa Holmberg. Puoliso Elsa Maria Ulrika Salén 07 † 53; vanhemmat kauppias Ehrnfrid Florentin S. ja Mathilda Jansson. - Ylioppilas 98, filosofian maisteri 03, lisensiaatti ja tohtori 25. Us. opinto- ja tutkimusmatkoja Ranskaan 00-39. - Helsingin oppik. opettaja 04-19, Turun akat. saksan- ja ranskank. lehtori 19-20, Helsingin nya svenska läroverketin johtaja 20-24, ruots. normaalilys. vanh. lehtori 22-38, Helsingin yliopiston dosentti 25-38, romaan. filol. ylim. professori 38-50. - Julk.: Deux versions de la vie de saint Eustache en vers français (väitösk.) 25 ym. tutkim. muinaisransk. al., oppikirjoja, toimitti ransk.-ruots. sanakirjan, ruotsinsi Rabelais'n teokset.


Petrowsky, Paul, liike- ja pankkimies. - * Hämeenlinna 12. V. 1886 † 12. VI. 43; vanhemmat kenraalimajuri Wasilij P. ja Betty Maria Henriksson. Puoliso 1) Elli Leistén 08 er.; vanhemmat vank. johtaja Karl Oskar Leonard L. ja Hilma Emilia Andstén; 2) Agda Margareta Sundberg 23-; vanhemmat ratainsinööri Oskar Erik S. ja Hanna Axelina Sjöholm. - Ylioppilas 05, al. hallintotutk. 08. Opintomatk. Müncheniin 08-09. - S. yhdysp. Kotkan ja Tampereen kontt. apul. johtaja 09-18, Maakunt. keskusosakep. johtokunnan jäsen 18-22, Helsingin osakep. Turun kontt. johtaja 22-23, Viipurin 23-26, Suom-engl. biscuit-tehdas oy:n ja Hangon margariinitehdas oy:n toimitusjohtaja 26-27, oy Ph. U. Strengberg & K:nin toimitusjohtaja 28-30, Helsingin osakep. pääjohtok. jäsen 30-43.


Pettinen, August, lähetyssaarnaaja. - * Ristiina 9. XII. 1857 † 5. III. 14; vanhemmat koulumestari Karl P. ja Eeva Katarina. Puoliso Anna Wilhelmina Lattu 86 † 15; vanhemmat kaupunginsihteeri Petter L. ja Anna Sofia Sjöholm. - Kävi S. lähetysseuran lähetysk., vih. lähetyssaarn. 86. - Lähetyssaarn. Ambomaalla Lounais-Afrikassa 87-96, 99-08, 11-14. - Kokeili puuvillan viljelyä Ambomaalla, per. ja kehitti lähetyskouluja. - Julk.:koulukirjoja ndongan kielellä. P:n keräämää arvokasta kieli- ja kansatieteen aineistoa julkaistu 25-27 aik. kirjassa Zeitschrift für Eingeborenensprachen.


Petäys (vuoteen 05 Friberg), Sulo Onni, lakimies. - * Tuusula 31. I. 1885 † 17. III. 46; vanhemmat rakennusmestari Salomon F. ja Leena Mariana Junttiin. Puoliso Edith Charlotta Kalima (Landgren) 11 er. 19; vanhemmat asemap. Axel Emerik K. ja Ida Amanda Rosenqvist. - Ylioppilas 03, oikeustutkinto 06, varatuomari 09. Opintomatk. Saksaan, Itävaltaan ja Englantiin. Viipurin hovioikeuden asessori 13-17, ero 17, kanslisti 17, notaari 17-18, viskaali 18-19, kanneviskaali 19, asessori 19-28, hovioikeudenneuvos 28, Hollolan tuomiok. tuomari 28-30, korkeimman oikeuden apuj. 28-29, oikeusneuvos 30-46. Asianajaja 10-13, sotatuom. 20-28. - Valtion puhelinneuvotteluk. puheenjohtaja 34, vakuutusneuvostokomitean puheenjohtaja 42, us. oikeudenkäyntilait. uudist. toimik. ja komitean puheenjohtaja ja jäsen, sotasyyllisyystutkintolautak. puheenjohtaja 45.


Peurakoski (vuoteen 05 Renfors), Juhana Oskari, metsänhoitomies, poliitikko. - * Pori 13. VIII. 1869 † 17. X. 44; vanhemmat kauppias Johan Gustaf R. ja Anna Elisabet Juhantytär. Puoliso Selma Ottilia Stenbäck 00 † 51; vanhemmat lääninrovasti Karl Emil S. ja Selma Josefina Grönberg. - Ylioppilas 90, metsänh. tutk. 96. Tutkimusmatk. Ruotsiin 11, Norjaan ja Ruotsiin 30. - Evon-Vesijaon hoitoal. metsänhoitaja 04-06, Nikkarilan metsäk. johtaja 06-18, metsäneuvos (yksit. mets. ylitarkastaja) 18-21, metsähall. vt. ylijohtaja (apul. ylijohtaja) 21-33, vak. yht. Metsäpalon toimitusjohtaja 33-44. - Eduskunnan jäsen (suom. p.) 09-17, talousvaliok. puheenjohtaja 17-18, Pieksämäen kunnanvalt. esimies 16, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 30-33, Mikkelin l. maanviljelysseuran puheenj. 15-17, henkivak. yhtiö Salaman ja keskusmetsäseura Tapion hallintoneuvoston sekä S. hypoteekkiyhdistyksen. - Tapion kunniajäsen 33.
von Pfaler, Karl Elis Leonard, pankkimies. - * Turku 20. XII. 1856 † 28. II. 31; vanhemmat lääninrahastonhoit. apul. Carl Fredrik von P. ja Karolina Miller. Puoliso Sigrid Alice Levón 82 † 26; vanhemmat kauppaneuvos Alexander August L. ja Alexandra Teresia Gottsman. - Fil. kandidaatti 76, lakit. kandidaatti 82, varatuomari 87. - Pohjoism. osakep. Helsingin haarakontt, prokuristi 84-88, senaatin valtionvaraintoimitusk. ensimm. apukamreeri 89-92, Pohjoism. osakep. Helsingin haarakontt. johtaja 92-98, S. yhdyspankin keskusjohtok. jäsen 98-06, Pohjoism. yhdyspankin johtaja 19-28. - Helsingin kaupunginvaltuuston notaari 81-83 ja 86-87, sihteeri 88, Helsingin rahatoimikam. sihteeri 89. - Suomen kauppavaltuuskunnan sihteeri 88-00, Helsingin kauppaseuran sihteeri 89-00, pörssikomitean puheenjohtaja 12-18, pankkiyhdistyksen 19-28, kunniapuheenjohtaja 28, Helsingin rahatoimikam. jäsen 89-97, varapuheenjohtaja 88, puheenjohtaja 91, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 92-94, 97-05, porvarissäädyn jäsen 85-06, puhem. 05-06. - Julk.: Förteckning öfver i Finland före 1879 utgifven rätts- och statsvetenskaplig litteratur.


von Pfaler, Teodor Natanael, pappi,. - * Mynämäki 22. XI. 1864 † 17. XI, 54; vanhemmat rovasti Henrik Johan von P. ja Ebba Fredrika Roos. Puoliso Selma Sofia Wiklund 89 † 45; vanhemmat rakennusmestari Leander W. ja Anna Sofia Bagarnäs. - Ylioppilas 83, vihitty papiksi 87. Opintomatk. Tanskaan 11, Saksaan 23. - Lokalahden kappalainen 91-98, Turun 98-10, Uskelan kirkkoherra 10-15, Ähtärin 15-51. Turun tyttökoulun usk. opett. 06-10, Porvoon lys. 20-23, Porvoon ja Tampereen hiippak. tuomiokapit. asessori 18-24, Perniön rovastik. lääninrovasti 11-15, Ruoveden rovastik. 28-40. - Pappissäädyn jäsen 05-06, kirkolliskok. 03 ja 13-33, v:n 18 kirkolliskok. asett. virsik. komitean jäsen ja ositt. puheenjohtaja. - Rovasti 19.
Pietilä, Antti Jaakko, teologi. - * Oulun msk. 9. III. 1878 † 9. IX. 32; vanhemmat suutarimestari Aappo P. ja Kaisa Helena Kjellin. Puoliso Siiri Ida Maria Tavela 06-; vanhemmat kartanonomistaja Kaarle Oskar T. ja Ida Maria Liljeroos. - Ylioppilas 97, filosofian kandidaatti 00, teol. erotutk. 03, teol. kandidaatti 05, lisensiaatti 07; us. tutkimusmatkoja Pohjoimaihin ja Saksaan. Kuopion lys. usk. lehtori 05-08, Tampereen lys. 08-11, Helsingin yliopiston apul. 11-19, dogmatiikan ja siveysopin professori 19-32. - S. kirkon pappisliiton johtokunnan puheenjohtaja 18-21. - Julk.:Daniel Juslenius, hänen elämänsä ja vaikutuksensa I-II (väitösk.) 07-10, Drei Versuchungsgeschichten: Zarathustra, Buddha, Christus 10 (suom. 11), Jeesuksen siveysoppi ja nykyaika 18, Die Entwicklung des Offenbahrungsbegriffs seit Schleiermacher 18, Yhteiskunnallinen siveysoppi 25, Kristillinen dogmatiikka I-III 30-33. Vartijan päätoimittaja 19-32.


Pihlajamäki (vuoteen 92 Saastamoinen), Aapo, näyttelijä. - * Kiuruvesi 1. VI. 1861 † 2. XII. 56; vanhemmat puuseppä Pekka S. ja Ulrika Tallgren. Puoliso näyttelijä Hilda Johanna Koivisto-Martin 06 † 51. - Opisk. Berliinissä 90, Berliinissä ja Pariisissa 00. - A. Aspegrenin kansanteatt. näyttelijä 87-97, Uuden teatt. johtaja ja näyttelijä 97-99, Suom. maaseututeatt. näyttelijä ja ohjaaja 99-03, Kasimir Leinon Suomen näyttämön 03-04, Kansallisteatt. näyttelijä 04-34, ohjaaja 14-17. - Kuopion patalj. laulunjohtaja 84, Kuopion raitt. seuran laulukuoron johtaja 85-87. Kansallisteatt. näyttelijäyhdistyksen johtokunnan jäsen 14-34, S. näyttelijäl. hall. jäsen 25-.


Pihlajamäki (o. s. Martin), Hilda Johanna, näyttelijätär. - * Kangasala 11. XI. 1866 † 23. VIII. 51; vanhemmat maanviljelijä Kustaa Ranta-Koivisto ja Johanna Lovisa Pulkki (h. 1. aviol.). Puoliso näyttelijä Aapo Pihlajamäki 06 † 56. - Opisk. Ruotsissa 93, 95, 97 ja 99, Saksassa 96, Pariisissa, Berliinissä ja Kööpenhaminassa 10, Pariisissa 26. - A. Aspegrenin kansanteatt. näytt. 87-97, Uuden teatt. 97-99, Suom. maaseututeatt. 99-03, Kasimir Leinon S. näyttämön 03-04, Kansallisteatt. 04-32. - Helsingin kansankonservat. näyttämöluokan opettaja 32 -34, Ruusu-Ristin johtaja 34-51.


Pihlajamäki, Kustaa, painija. - * Nurmo 17. IV. 02 † 10. II. 44; vanhemmat maanviljelijä Kustaa P. ja Maria Matilda Tervala. Puoliso Maija Kaunismäki 26-; vanhemmat maanviljelijä Kustaa K. ja Maria Sofia Penttilä. - Helsingin poliisilaitoksen palv. 25-44, ylikonst. 32-44. - 29-kertainen S. mestari painissa 24-, 9-kertainen Euroopan mestari 30-39, kultamit. (kärpässarja) Pariisin olympial. 24, hopeamit. (höyhensarja) Amsterdamin 28 ja kultamit. (höyhensarja) Berliinin olympial. 36.


Piilonen, Kalle Kustaa, liike- ja valtiopäivämies. - * Laukaa 25. XII. 1844 † 8. VII. 1919; vanhemmat, taloll. Juho P. ja Anna Erkintytär. Puoliso Maria Vilhelmina Kauppinen 73 † 32; vanhemmat taloll. Juho K. ja Kristiina Möttönen. - Maanviljelijä ja puutavaraliikemies, omisti lukuisia metsätiloja Keski-Suomessa, rakensi Äänekosken höyrysahan, sen omistaja 80-96, omisti Laukaan Suojoen tilan. - Talonpoikaissäädyn jäsen 88-05.


Pingoud, Ernest, säveltäjä. - * Pietari 14. X. 1888 † 1. VI. 42; vanhemmat piispa Guido P. ja Emilia Sesemann. Puoliso Nina Hanna Rosenlew (h. 1. aviol.) 18 er. 26; vanhemmat varakonsuli Hugo R. ja Hanna Maria Ericsson. - Kävi kymnaasin Pietarissa. Opisk. Saksan yliopistoissa 06-12, Pietarin ja Leipzigin konservat. ja yksit. professori Max Regerin johd. - Musiikinopettaja Turussa 22-24, Fazerin konserttitoim. palv. 24-31, 35-37, oma konserttitoim. 31-35. Helsingin kaupungin orkest. int. 24-42. - Sävellyksiä: 4 sinfoniaa, sinf. runoja (Avaruuden laulu, Profeetta), baletteja (Epäjumala, Sokeat, Suurkaupungin kasvot), 4 pianokonserttoa, viulukonsertto, 2 sello- ja 2 viulusonaattia sekä kamarimusiikkia.


Piponius, Elias August, insinööri. - * Mikkeli 7. I. 1868 † 21. VI. 45; vanhemmat komissiomaanmittari Elias P. ja Anna Lovisa Paasonen. Puoliso Lydia Irene Malmström 93 † 47; vanhemmat rakennusmestari Gustaf Robert M. ja Maria Karolina Berghäll. - Kävi reaalik. 86, maanmitt. 88, insinööri (Bonn-Poppelsdorf) 00. Tutkimusmatk. Saksaan ja Sveitsiin 08, Skandinaviaan 09, Sveitsiin ja Baijeriin 28, Englantiin 30. - Varamaanmitt. Viipurin l:ssä 93-00, polytekn. op. apuopettaja 00-08, tekn. korkeak. maanjako- ja katasteritekniikan vt. professori 08-10, vakinainen 10-35. Yliop. kenttämitt. ja vaakituksen ylim. opettaja 20, laki- ja talousvaliok. sihteeri 12 ja 13. - Julk.: Maanjaosta ja sen vaikutuksesta maatilan arvoon 06. - S. maanmitt. yhdistyksen kunniajäsen.


Pipping, Knut Hugo, foneetikko ja kielentutkija. - * Hämeenlinna 5. XI. 1864 † 31. VII. 44; vanhemmat insinöörieverstiluutnantti, filosofian tohtori Knut Theodor P. ja Christina Lovisa Alina Standertskjöld. Puoliso Anna Constance Westermarck 88 † 42; vanhemmat asessori Nils Christian W. ja Constance Gustava Maria Blomqvist. - Ylioppilas 82, filosofian kandidaatti ja maisteri 86, lisensiaatti ja tohtori 90. Opisk. Kielissä 88-89, 93-94, Upsalassa 98-01. - Helsingin yliop. dos. 91-03, Göteborgin korkeak. pohjoism. kielten ja fonet. dosentti 03-07, Helsingin yliopiston ruotsink. ja kirjallisuuden ylim. professori 07, pohjoism. filol. professori 08-29. - Muinaistiet. toimik. jäsen 12-18, Ruots. kirjallisuuden seuran hall. jäsen 03-04 ja 07-36, varapuheenj. 18-22 ja 24-36, puheenjohtaja 22-24, Turun akatemian valtuuskunnan puheenjohtaja 29-30, Uusmaal. osakunnan kuraattori 01-02, inspeht. 18-24, Svenska landsmålsföreningen -yhdistyksen puheenjohtaja 08-24, ritariston ja aatelin jäsen 97. - Julk.: Om klangfärgen hos sjungna vokaler (väitösk.) 90, Theorie der Vocale 94, Zur Phonetik der finnischen Sprache 99, Gotländska studier 01, Guta lag och Guta saga 05-07, Äldre Västgötalagens ordskatt 13, Finländska ortnamn 18, Inledning till studiet av de nordiska språkens ljudlära 22, Eddastudier I-IV (Studier i nordisk filologi 16, 17, 18, 20) 25-30, Rökstensinskriften en rättsurkund 32, Nya bidrag till eddametriken I-II 33 III-XIII 35, Studier i metrik och prosodi 37, Zur homerischen Metrik 37, toimitti sarjaa Studier i nordisk filologi 10-30. - Hiðíslenzka bókmentafjélagin 16, Deutsche Gesellschaft für Stimm- und Sprachheilkunden 28, International Society of Experimental Phoneticsin 30, Ruots. kirjallisuuden seuran kunniajäsen 36. - Fil. kunniatohtori (Upsala) 27.


Pipping, Wilhel m, lääkäri. - * Helsinki 26. VI. 1854 † 13. III. 26; vanhemmat prof. Joachim Wilhelm P. ja Josefina Lovisa Kellgren. Puoliso Elna Maria Idestam 91 † 36; vanhemmat teht. omistaja Knut Fredrik I. ja Maria Rosina Krook. - Ylioppilas 71, filosofian kandidaatti 75, maisteri 77, lääketieteen kandidaatti 78, lisensiaatti 82, lääketieteen ja kirurgian tohtori 86. - Helsingin yliopiston patologian dosentti 87-89, lastentautiopin 89-92, ylim. professori 92-21 ja professori 21-23. - Högsandin risatautisten lasten parantolan perustaja ja johtokunnan puheenjohtaja 00-26. - Ritariston ja aatelin jäsen 94-06, Helsingin kaupungin kansakoulujohtokunnan puheenjohtaja 05-08, Uusmaal. osakunnan inspeht. 04-07. - S. lääkäriseuran sihteeri 87-88, puheenjohtaja 97, kunniajäsen 25, Pohjoim. lastenlääkäriyhd. kunniajäsen 11. - Julk.: Studier öfver Pneumococcus (väitösk.) 86, Till kännedomen om ventrikelns funktioner i den späda åldern i normalt och patologiskt tillstånd 91.


Pirilä, Paavo Werner, lääkäri. - * Teisko 16. VI. 1883 † 31. VIII. 57; vanhemmat maanviljelijä Heikki P. ja Anna Kristiina Riihilahti. Puoliso Anni Siviä Ikonen 12-; vanhemmat kunnallisneuvos Matti I. ja Hilma Elisabet Engström. - Ylioppilas 03, lääketieteen kandidaatti 06, lisensiaatti 10, lääketieteen ja kirurgian tohtori 14. Opintomatk. Kööpenhaminaan 17-18. - Helsingin yl. sairaalan ihotautios. apulaislääk, 11-13, Helsingin kaupungin terveystoim. apulaislääkäri 13-15, Helsingin yliopiston dosentti 16-22 ja 36-43, iho- ja sukupuolitautiopin vt. professori 41-42, professori 43-51, Töölön ylim. veneeristen sairaalan ylilääkäri 16-21. Hoiti iho- ja veneeristen tautien professori virkaa 18-19 ja 25, antoi yliopiston iho- ja sukupuolitautien opetusta 29-36. - S. ihotautilääkäri yhdistyksen puheenjohtaja 42-51, kunniajäsen 52, lääkintöhall. tiet. neuv. jäsen 43-52, Pohjoism. ihotautilääkäriyhdistyksen hall. jäsen 43-53. - Julk.:väitösk. syfilistutkim. al. 14.


Pirjola, Kosti, lastensuojelun johtohenkilö. - * Hausjärvi 21. V. 1887 † 24. IV. 57; vanhemmat maanviljelijä Juho P. ja Maria Koskela. Puoliso Maiju Hellman 19-; vanhemmat pankinjohtaja Victor H. ja Anna Ryselin. - Ylioppilas 07, vihitty papiksi 11. Opintomatk. Skandinaviaan, Saksaan ym. 21-24. - Pietarin suom. yhteiskoulun opettaja 11-13, Helsingin uuden yhteiskoulun 13-15, Perttulan tylsämiel. kasvatuslait. 16-17, Koivulan kasvatuslait. yliopettaja ja johtaja 18-19, Kotiniemen kasvatuslait. johtaja 19-35, sosiaaliminist. lastensuojelutarkastaja 35-42, sosiaaliminist. toimistopäällikkö. ja lastensuojelun ylitarkastaja 42-52, siirtolatoiminnan johtaja 35-38. - Vilppulan kunnanvalt. puheenjohtaja 32-35, Koteja kodittomille lapsille yhdistyksen hall. jäsen 38-42, sosiaaliminist. lastensiirtokomitean puheenjohtaja 41-48, vajaamielislait. suunnitelmakomitean puheenjohtaja 47, Helsingin kaupunkilähetyksen johtokunnan 46, Lastensuojelun keskusl. ja S. sokeain l. hallintoneuvoston jäsen. - Lastensuojelulehden toimittaja 22-34, Huoltajan 36, Nordisk Tidsskrift for Aandssvageforsorgin toim. j.


Pitkänen, Matti, maanviljelijä, poliitikko. - * Sortavalan mlk. 21. XI. 1885 † 11. VI. 58; vanhemmat maanviljelijä Pekka P. ja Anna Laapotti. Puoliso Katri Helena Pitkänen 05-. - Kävi kansak. ja puusepänk. - Toimi käsityöl. ja maanvilj. töissä sukutilalla Sortavalan mlk., myöh. samalla tilalla itsen. maanviljelijä -39. - Itä-Karjalan maanviljelyseuran johtokunnan jäsen 20-23, Pellervon, Osuuskassojen keskus oy:n ja Hankkijan hallintoneuvoston jäsen, Itä-Karjalan maatal. tuott. piiril. puheenj. 26, maalaisl. kunnallistoimik. 19-, piirijärj. 28-31. - S. pankin tilintarkastaja 29-32, eduskunnan jäsen (maalaisl.) 22-35 ja 39-45.


Pitkäniemi, Frans Mikael (Mikko), osuustoimintamies. - * Pirkkala 15. IX. 1878 † 18. IX. 48; vanhemmat maanviljelijä Karl Efraim P. ja Ulrika Vilhelmina Pispa. Puoliso 1) Margit Björklund 06 † 09; vanhemmat apt. Magnus Malcolm B. ja Ida Sundgren; 2) Anna Strömblad 16-; vanhemmat kauppias Herman August S. ja Emilia Vilhelmina Ingman. - Ylioppilas 97, filosofian kandidaatti 02, maisteri 05, lisensiaatti 08, tohtori 09. Opisk. Leipzigissä 06 ym., us. matk. etenkin Englantiin. - Valion toimitusjohtaja 08-45, Pellervon päätoimittaja 18-25, S. osuustoimintalehden 18-27. - Pellervon johtokunnan jäsen 09-18, puheenjohtaja 18-27, Maatal. tuott. keskusl. valtuuskunnan jäsen 17-29, KOP:n, S. raakasokeritehdas oy:n hallintoneuvoston jäsen, viimeksimain. johtokunnan jäsen 20-22, ympärysvaltain kanssa kauppasuht. järjest. valtuuskunnan jäsen 19, Suomen valtuut. kauppasopimusneuvott:ssa Saksan kanssa 26, 29, 30, 32-38, samoin Englannin kanssa 33. - Julk.: Yhtymät suurteollisuuden alalla (väitösk.) 08. - Professori 38.
Pohjala, Lauri, koulumies. - * Isokyrö 22. VII. 1870 † 30. I. 47 vanhemmat lääninrovasti Gustaf Fredrik P. ja Ida Josefina Malmstedt. Puoliso Siviä Magdalena Pöyhiä 98-; vanhemmat isännöitsijä Mathias P. ja Ada Edla Miller. - Ylioppilas 88, filosofian kandidaatti ja maisteri 90, teol. kandidaatti 98. Opintomatk. Saksaan 93-94, 98, Saksaan ja Sveitsiin 00-01. - Helsingin suom. reaalilys. usk. opettaja 98-00, Viipurin suom. lys. usk. lehtori 00-19, rehtori 03-19, suomalaisen normaalilys. usk. yliopettaja 19-38, Helsingin kaupunginkirjaston avust. kirjastonhoitaja 21-39. - Sosiaaliministeri 24-25, eduskunnan jäsen (kokoomus) 24-27. - Viipurin kaupunginvaltuuston jäsen 10-12 ja 17-19, varapuheenjohtaja 19, Viipurin suom. seurak. kirkkoneuv. jäsen 08-19, kirkkovaltuuston jäsen 09-19, us. lautak. ja johtokunnan jäsen ja puheenjohtaja Viipurissa, opettajaneuv. jäsen 22-24, 25-28, 29-32. - Julk.:Vietämmekö sabattia vai sunnuntaita? 02.


Pohjanmies (vuoteen 18 Lindfors), Jalmari Juhani Aleksanteri, säveltäjä, urkutaiteilija. - * Helsinki 19. VIII. 1893 † 22. XI. 59; vanhemmat mekaanikko Gustav Aleksander L. ja Anna Vilhelmiina Pepenius. Puoliso 1) Anna Maria Aaltonen 22 er. 44; 2) lausuntataiteilija Lempi Hilja Lydia Hannukkala 45-; vanhemmat maanviljelijä Emil H. ja Hilma Vilhelmiina Pekara. - Kävi urkurik. 11-14, Helsingin konservat. 18. Opisk. Leipzigin konservat. 22. - Jyväskylän kaup. seurak. urk. 19-28, Jyväskylän semin. soitonopettaja 20-27, Kangasalan urkuteht. suunnitt. ja piirt. sekä apulaisjohtaja 36-42. - Sävelsi yksinlauluja, 7 vihkoa hengell. duettoja, urku- ja pianosonaatin, kantaatteja, orkesteri- ja pianokappaleita, kuorolauluja, näyttämömus., lastenlauluja. - Julk.: nuorisokirjat Helikopteri 46, Laboratorio 13 48, Avaruuslaiva 48. Sävellys- ja urkukonsertteja.


Pohjanpalo (vuoteen 06 Friis), T u om a s, teollisuusmies. - * Himanka 3. III. 1861 † 27. II. 33; vanhemmat lukkari Johan P. ja Kaisa Kreeta Iso-Pöntiö. Puoliso Neena Merenoja 83 † 43; vanhemmat maanviljelijä Jaakko M. ja Lucina Helander. - Kokkolan ruots. ala- ja yläalkeisk. 70-74, Oulun kauppakoulu 77-78. - Weljekset Friisin teollisuuslaitosten perustaja ja johtaja 85-33. - Keski-Pohjanmaan osuusk. hall. esimies, Keski-Pohjanmaan säästöp. hall., Kokkolan kaupunginvaltuuston jäsen, us. komitean jäsen, Kokkolan-Suomenlahden rautatiekomitean puheenjohtaja. - Eduskunnan jäsen (suom. p.) 07-09. - Talousneuvos.


Pohjanpää (vuoteen 05 Nordqvist), Arvi, lakimies, kirjailija. - * Helsinki 10. VII. 1887 † 21. XII. 59; vanhemmat vaatturimestari Kaarle Henrik P. ja Iida Vilhelmina Kourlaa. Puoliso 1) hammaslääkäri Lempi Vilma Ranttila 22 † 47; vanhemmat maanviljelijä Juho Vihtori R. ja Mandi Vilhelmina Mattila; 2) filosofian maisteri Aila Heikinheimo 53-; vanhemmat lääketieteen lisensiaatti Hannes H. ja Lyyli Kallioniemi. - Ylioppilas 05, oikeustutkinto 10, varatuomari 13. - Viipurin hovioikeuden kanslisti 13-14, notaari 14-15, viskaali 15-17, korkeimman oikeuden ylim. virk. 17-18, sosiaaliminist. protokollasihteeri 19-20, sotaylioik. sotaviskaali 20-27, Viipurin hovioikeuden asessori 27-31, vanh. sotaylituom. 31-52, sotaylioik. väliaik. II os. puheenjohtaja 40-47, Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvos 52-54. - Asianajaja 11-12 ja 17-18, valtiorikosylioik. kansliapäällikkö 18-19. - S. kirjailijal. sihteeri 19-20. Osallistui Lontoon olympiakisoihin 08. - Julk.: kertomuskok. Tuntureilta 13, Revontulten alla 16, näyt. Vala esit. 18, Jumalan käskynhaltija 37, Keisarin käräjät 43, Häkkilintuja 57.


Polón, Ulrik Wilhelm Eduard, teollisuusmies, itsenäisyyspoliitikko. - * Nastola 16. VI. 1861 † 30. IX. 30; vanhemmat nimismies Ulrik P. ja Thérèse Kleopatra Henriette Sofia Wilhelmina Strömm. Puoliso Edit Maria Ottilia Ahnger 91 † 15; vanhemmat esitt. sihteeri Berndt Johan A. ja Ulrika Vilhelmina Nyberg. - Ylioppilas 80, yl. oikeustutkinto 87, varatuomari 90. - Vankeinhoitohall. kanslisti 91-03, asianajaja Helsingissä 90-97, S. gummitehdas oy:n toimitusjohtaja 01-30. - Porvarissäädyn jäsen 04-05, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 06-11, »Kagaalin» jäsen ja rahastonhoit. »sortovuosina». - Karkotettuna poliitt. syistä Kostroman kuvernementtiin Venäjälle 16-17.


Polón, Knut Aksel, pankinjohtaja. - * Hollola 31. III. 1873 † 28. XII. 41; vanhemmat nimismies Ulrik P. ja Thèrese Kleopatra Henriette Sofia Wilhelmina Strömm. Puoliso hammaslääkäri Ester Rönneberg 04-; vanhemmat lääninkamreeri Karl Gustaf Waldemar R. ja Hilma Helena Parviainen. - Ylioppilas 91, filosofian kandidaatti ja maisteri 94. Opintomatk. Saksaan, Sveitsiin, Ranskaan ja Tanskaan 97-98, 07, KOP:n Kotkan kontt. esimies 02-03, Pohjoism. osakep. Savonlinnan kontt. esimies 03-05, johtokunnan sihteeri 05-07, Kuopion kontt. esimies 07-16 ja johtokunnan jäsen 16-19, Pohjoism. yhdyspankin johtokunnan jäsen 19-36, S. teollisuushypoteekkip. oy:n toimitusjohtaja 36-41. - Hämäl. osakunnan kuraattori 00-01, Helsingin yliopiston ylioppilask. puheenjohtaja 02, Savonlinnan kaupunginvaltuuston jäsen 05, Kuopion kaupungin 11-13 ja 16, valtiovar. minist. finanssiagentti New Yorkissa 21.


Ponkala, Erkki Vilho, liikemies, lahjoittaja. - * Alatornio 28. IX. 1862 † 26. V. 43; vanhemmat maanviljelijä Niilo Pekka P. ja Priita Liisa Niemi. Puoliso Judit Valborg Nortamo (Nordling). - Kävi Jyväskylän semin. 87. - Kansakoulunopettaja Kuusamossa 88-96, Helsingissä 98-06, oy Valistuksen toimitusjohtaja 02-08, Angelniemen Sapalahden tilan omistaja ja vilj. 14-18, S. maanvilj. tehdas oy:n (Peltokalu oy:n) toimitusjohtaja 27-. - Kuusamon kunnan rahastonhoit. ja kunnankirjuri 92-94, säästöp. hoitaja 95-96. Luk. lahjoit. yleishyödyll. tarkoituksiin. - Julk.:Uusi latu 22, Uskontojen kehityksen pääpiirteet 26, Asioimiskirjoituksen opas, 15. p. 30.


Pontán, Johan Frans Einar, yliopettaja. - * Helsinki 11. I. 1884 † 23. II. 60; vanhemmat kollegiasessori Johan Adolf P. ja 2. vaimo Onni Viktoria Snellman. Puoliso Märta Maria Sandelin 15-; vanhemmat professori Eino Kauno S. ja Sigrid Elisabet Hartman. - Ylioppilas 01, filosofian kandidaatti 06, maisteri 07. Us. opintomatkoja Italiaan 09-54. - Ruots. normaalilys. klass. kielten vt. vanh. lehtori 12-14, vakinainen 14-, vt. yliopettaja 38-39, 42, 44, vakinainen 45-51, ruots. tyttölys. latinanopettaja 45-58, Helsingin kaupungin ruots. kansak. vt. tarkastaja 26-27, taloudenhoit. 27-44, Svenska folkskolans vännerin sihteeri 19-25, johtokunnan jäsen 11-60, puheenjohtaja 45-58. - Valtionoppik. opettajal. johtokunnan jäsen 28-30, ruots. kansanakatemian johtokunnan puheenjohtaja 30-46, Institutum Romanum Finlandiae -säätiön valtuuskunnan ja johtokunnan jäsen 38-60. Ruotsink. kirjallisuuden valtuuskunnan sihteeri 36-60. - Julk.: oppikirjoja, mm. Lectiones latinae 5. p. 32, Svenska Folkskolans Vänner 1882-1957 57. Skola och Hem -aik. lehd. päätoimittaja 38-58.


Poppius (o. s. Finne), Olga Wilhelmina, näyttelijätär, lausuntataiteilija. - * Kangasala 17. VII. 1866 † 23. VI. 39; vanhemmat kirjakauppias Gustaf Adolf F. ja Wilhelmina Westerling. Puoliso pääjohtaja Wilhelm Gabriel Poppius 92 † 39. - Kävi tyttökoulun, opisk. näyttämötaid. Kaarola Avellanin johd. Opintomatk. Pariisiin 90, 94, Saksaan 25. - Suom. teatt. näyttelijä 85-99, Helsingin mus. op. lausunnanopettaja 20-25. - Toimi yksit. lausunnanopettajana.


.Poppius, R o b e r t  B e r t i l, hyönteistieteilijä. - * Kirkkonummi 28. VII. 1876 † 27. XI. 16; vanhemmat tuomari Fredrik Wilhelm P. ja 2. vaimo Alexandra Antonia Sesemann. - Ylioppilas 95, filosofian kandidaatti ja maisteri 00, lisensiaatti 12, tohtori 14. Tutkimusmatk. Itä-Karjalaan 96, Lappiin 97, Lenan laaksoon 01, Kaninin niemimaalle 03. - Helsingin yliopiston eläintiet. mus. ylim. aman. 00-04, aman. 04-16, luonnonhist. opettaja eri kouluissa 01-14. - Julk.. Förteckning öfver Ryska Karelens Coleoptera 00, Suomen petokuoriaiset 06.


Poppius, Wilhelm Gabriel (Ville), hallintomies. - * Nurmes 26. III. 1867 † 7. VI. 39; vanhemmat piirilääkäri Wilhelm Gabriel P. ja Tekla Magdalena Streng. Puoliso näyttelijä Olga Wilhelmina Finne 92 † 39. - Ylioppilas 86, yl. oikeustutkinto 90. - Tullihall. apukamreeri 00-04, Kuopion tullinhoit. 04-17, tullihall. ylikamreeri 18, vt. pääjohtaja 17-18, pääjohtaja 18-35. Asianajaja Helsingissä 94-02. - Kuopion kaupunginvaltuuston jäsen 07-13 ja 15-17, varapuheenjohtaja 08-09, Kuopion säästöp. hall. jäsen 08-12, puheenjohtaja 12-17, Suomi-yhtiön hallintotoneuv. jäsen 18-39. - Erin. komit. jäsen ja S. edustaja salakulj. vastust. konfer:ssa sekä tullineuvott., Kansainliiton kuts. asiantunt. liikenne- ja kauttakulkukomissiossa Genèvessä 30. - Tullivirkamiesliiton kunniajäsen 35.


Poranen, Elis, liikemies. - * Perho 24. V. 1892 † 6. VIII. 60; vanhemmat maanviljelijä Antti P. ja Ulla Tiala. Puoliso Auli Albertiina Pirilä 21-; vanhemmat kunnallisneuvos Isakki P. ja Maria Rahko. - Kauppak. 15. - Rovaniemen kauppa oy:n, Sodankylän kauppa oy:n, Kittilän kauppa oy:n ja Petsamon kauppa oy:n toimitusjohtaja. - Rovaniemen kaupp.hall. jäsen 36-44, kaupp. hoitok. jäsen 45-46, Rovaniemen kauppaoppilait. johtokunnan puheenjohtaja, Yksityisyritt. kustannusoy:n hallintoneuvoston jäsen 51, Yksityisyritt. keskin. vak. yht, hall. jäsen 52. - Kauppaneuvos 49.


Porila (vuoteen 07 Grönfors), Evert Martialis, kuvanveistäjä. - * Sääksmäki 30. VI. 1887 † 18. IV. 41; vanhemmat maanviljelijä August G. ja Vilhelmiina Yli-Porila. - Opisk. kuvanveistoa Emil Wikströmin johd. 05-07, Taideyhdistyksen koulussa 07-09, Berliinissä 11. - Töitä: muotokuvia sekä muita veistoksia, kymmeniä hauta- ja sankaripatsaita, M. A. Myhrbergin (Raahe) ja sotamarsalkka G. Mannerheimin (Tampere) muistopatsaat.


Porthan, Johan Lennart Gabriel, lääkäri. - * Kuopion mlk. 14. XI. 1873 † 14. XII. 41; vanhemmat rovasti Samuel P. ja Laura Maria Engelberg. Puoliso Hanna Loviisa Wahlström 04 † 52; vanhemmat maalarimestari Johan Gustaf Wilhelm W. ja Anna Liukkonen. - Ylioppilas 93, lääketieteen kandidaatti 99, lisensiaatti 04. Opintomatk. Tanskaan 24, Skandinaviaan 27 ja 39. - Nivalan kunnanlääkäri 04-07, Alavuden ym. 07-09, Kuopion maalaisk. 10-17, Kuopion 1. kaupunginlääkäri 17-28, Kuopion p. piirilääkäri 28-31, Helsingin p. 31-, lääkintöneuvos 33-39. Kansak. lääkäri Kuopiossa 17-30. - Kuopion kaupungin terveydenh. lautak. jäsen, varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja 17-28, Kuopion kaupungin lastensuoj. lautak. jäsen ja puheenjohtaja 17-31, Kuopion kaupunginvaltuuston jäsen 31, Pohj.-Savon keuhkotaudin vastust. yhdistyksen johtokunnan jäsen, varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja 11-31.


Poukka, Kalle Aukusti, matemaatikko. - * Tottijärvi 2. IV. 1882 † 20. XII. 35; vanhemmat maanviljelijä Kalle Mattila (P.) ja Wilhelmina Tolppa. Puoliso Ina Irene Vikholm 12-; vanhemmat teht. Tuomas V. ja Erika Sederholm. - Ylioppilas 00, filosofian kandidaatti 03, lisensiaatti 07, maisteri ja tohtori 07. Opisk. Göttingenissä kesäisin 05-07, opintomatkoja Euroopan eri maihin 12-30. - Tampereen kauppaoppilait. opettaja 12-26, Tampereen klass. lys. vanh. lehtori 16-19, Tampereen tekn. oppilait. yliopettaja ja johtaja 19-26, tekn. korkeak. professori 26-35. Luennoi matemat. Helsingin yliop. 07-10, tekn. korkeak. apuopettaja 07-10, Tampereen tekn. op. tuntiopettaja 13-19. - Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen ja eri kunnall. lautak. jäsen tai puheenjohtaja. - Julk.:väitösk. ja luk. tiet. tutkim. matemat. ja mekaniikan al.; oppikirjoja.
Procopé, Hjalmar Fredrik Eugen, runoilija. - * Helsinki 28. IV. 1868 † 24. IX. 27; vanhemmat kenraaliluutnantti Berndt Feodor Georg P. ja Agathe von Knorring. - Ylioppilas 89, filosofian kandidaatti ja maisteri 97, opintomatkoja Tanskaan, Saksaan ja Ranskaan 08. - Aftonpostenin aputoimittaja 98-99, Vasa Nyheterin 99-00 ja Tammerfors Nyheterin 00-04, ruots. teatterin sihteeri ja kirjallinen neuvonantaja 09-15. - Julk.:(run.) Dikter 00, Mot öknen 05, Röda skyar 07, Fädrens anda 09, Vers och visa 09, Oväder 10, Dikter i urval 11, Under stjärnorna 13, I sanden 15, Osamse strängar 20, ruotsinn. (Ibsen, Heine), näyt. Belzasars gästabud 05, Inspektorn på Siltala 15, Medaljongen 22 sekä Diktarhemmet 24, Eget och andras 27.


Procopé, Hjalmar Johan Fredrik, poliitikko ja diplomaatti. - * Helsinki 8. VIII. 1889 † 8. III. 54; vanhemmat kenraalimajuri Carl Albert Fredrik P. ja Elin Hedvig Vendla von Törne. Puoliso 1) Mary Ek 16 er.; vanhemmat kauppaneuv. Victor Reinhold E. ja Anna Waldenström; 2) Anna Margaretha (Maggie) Norrmén (h. 2. aviol.) 27 er. 39; vanhemmat pankinjohtaja Johan Alfred N. ja Eliza Ida Eva-Paulina Björkstén; 3) Margaret Katherine Mary Shaw 40 er; vanhemmat Edward S. ja Adela Durant; 4) Brita Leila von Heidenstam 49-; vanhemmat toimitusjohtaja, kabinettikamarih. Rolf Magnus von H. ja Karin von Schmalensée. - Ylioppilas 07, oikeustutkinto 13, yl. hallintotutk. 14, varatuomari 16. Opisk. Berliinissä 14. - Asianajaja 15-22, lähetystösihteeri Berliinissä, sitt. ulkoas. minist. 1. sihteeri 18, lähettiläs Varsovassa 26-27, S. paperiteht. yhdistyksen toimitusjohtaja 31-39, lähettiläs Washingtonissa 38-44. - Kauppa ja teollisuusministeri 20-21 ja 24, ulkoministeri 24-25 ja 27-31. - Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 18-19, eduskunnan (ruots.) 19-22 ja 24-26, tmi Victor Ekin hallintoneuvoston puheenjohtaja 22-24, S. ulkom. kauppal. hall. jäsen 32-38, S. paperikontt. hall. 34-39, Suom.-belg. kauppayhdistyksen puheenjohtaja 34, The Paper Exporters of Finlandin hallintoneuvoston jäsen 35-38, kauppasopimuskomitean jäsen 21-39. Edust. Kansainl. neuv. 28-30, sen 51. ja 52. kok. puheenjohtaja 28, Yhdysvaltain ja Egyptin väl. sovintolautak. jäsen 33, edustaja Lontoon taloudell. maailmankonfer. 33, erin. Kansainl. mandaattikomit. - Julk.: Oavhängighet eller fortsatt förtryck 17, La Finlande et la situation internationale dans l'Europe du Nord 32, Några randanmärkningar till Finlands handelstraktatpolitik 33, Kansainvälisen ja pohjoismaisen kauppapolitiikan suuntaviivoja 35, Fällande dom som friar 46, avusti teosta The Northern Countries in World Economies. - Lakit. kunniatohtori.


Procopé, Victor Napoleon, sotilas, senaattori. - * Mietoinen 5. VIII. 1839 † 23. IX. 06; vanhemmat kihlak. tuomari Berndt Johan P. ja Henriette Lovisa Trapp. Puoliso Alexandrine Jurenjeff 68 † 28; vanhemmat aliratsumestari Nikolai J. ja vaimonsa, o. s. Katshaloff. - Kävi Haminan kadettik. 57. - Palv. Jekaterinoslavin henkikrenatöörirykm. 57-61, henkikaartin suomenmaal. rykm. 61-77, 01, Permin jalkaväkirykm. komentaja 77, henkikaartin 3. Suom. tarkkampujapataljoona 77-84, Vaasan l. kuvernööri 84-88, Uudenmaan l. 88, senaatin talousosaston jäsen ja sotilastoimitusk. päällikkö 88-91, ministerivaltiosihteerit. apul. 91-00, vt. ministerivaltiosihteeri 98-00. - Valtakunnanlainsäädäntökonfer. suom.-ven. sekakomitean jäsen 90, ns. Bungen komitean 99. - Luutn. 57, kaartinaliluutnantti 61, luutnantti 63, alikapteeni 65, kapteeni 68, eversti 71, keis. sivusadjut. 78, kenr. maj. keis. seur. 78, kenraaliluutnantti 89, jalkav. kenr. 00. - Aateloitu 83.
Puhakka, Juho Pekka, kansanvalistus- ja koulumies. - * Eno 21. II. 1874 † 29. VIII. 49; vanhemmat suntio Juho P. ja Stiina Lindh. Puoliso opettaja Tyyne Maria Hakulinen 04 † 42; vanhemmat maanviljelijä Pekka H. ja Anna Brita Haaranen. - Kansakoulunopettaja 97. - Kansakoulunopettaja Joensuussa, Pohj.-Karjalan kansanopiston opettaja, kansak. opettaja Kaurilassa ja Värtsilässä, Helsingissä 13-36. Pohjois-Karjalan päätoimittaja 04-05, Nuoren Karjalan 08-10, Rajaseudun 24-. - Pohj.-Karjalan keskusnuorisoseuran sihteeri ja esimies 98-13, S. opettaja yhdistyksen sihteeri 15-21, Suom. liiton sihteeri 22-24, S. rajaseutuyhdistyksen sihteeri 24-, Helsingin yliopp. semin. harjoitusopettaja 25-31. - Julk.: Pielisen varrelta 08, Suomen nuorison laulukirja (toisten avust.) 6. p. 21, Maamiehen laulukirja 2. p. 29, toimitti Suomen kansakoulukalenterin 16-29.


Pulkkinen, Albin, lakimies. - * Mikkelin mlk. 21. IV. 1875 † 29. X. 44; vanhemmat taloll. Petter Juhana P. ja Ulla Maria Noponen. Puoliso Aino Serafia Ollikainen 05 † 56; vanhemmat kelloseppä Antti O. ja Serafia Fredrika Andersson. - Ylioppilas 93, filosofian kandidaatti 97, lakit. kandidaatti 03, varatuomari 05. Opintomatk. Keski-Eurooppaan ja Venäjälle 12, 13. - Senaatin siviilitoimitusk kanslisti 07, protokollasihteeri 09, oik toimitusk. esitt. sihteeri, myöh. -neuvos 12, Mikkelin l. maaherra 27-33, Ilomantsin tuomiok. tuomari 33-44. - Edusk. talousvaliok. sihteeri 07 ja 08, vak. neuv. lainopill. jäsen, ajoitt. vt. puheenjohtaja 18-27, Luottopankki oy:n julk. asiamies 17-22, henkivak. yhtiö Salaman lakias. avust. 16-26. - Helsingin kirkkovaltuuston jäsen 09-23, eduskunnan jäsen (edistysp.) 22-23, kirkolliskokouksen jäsen 41, eräänlaat. yht. ym. maanhank. rajoit. kosk. lainsääd. tarkistamiskomitean puheenjohtaja ym., henkivak. yhtiö Salaman hallintoneuvoston jäsen 30-44. - Julk.: Suomen itsenäisyys tuhatvuotisen kehityksen tuloksena 17, Itsenäisyysajan tärkeimmät lainsäädäntötoimet 27.


Pulkkinen, Yrjö Rafael, talousmies. - * Parkano 3. IV. 1875 † 4. II. 45; vanhemmat metsänhoitaja Adam P. ja Ellida Rosalie Ljuboff Achté. Puoliso 1) Lyyli Pajunen 29 † 32; vanhemmat kansak. opettaja Aapo P. ja Erika Lönnroth; 2) Edith Marianne Gleerup 35-; vanhemmat tukkukauppias Carl Gustaf Magnus G. ja Edith Hanna Diona af Ekenstam (h. 1. aviol.). - Ylioppilas, 93, yl. hallintotutk. 95, oikeustutkinto 97, varatuomari 00. - Asianajaja Tampereella 04-17, Ahlman & Pulkkisen lakias. toim. osakas 04-12, yksinomistaja 13-17, Tampereen osakep. pääjohtaja 17-20, lainvalmisteluk. 5. os. vanh, jäsen 20-21, keskuskauppakam. yliasiamies 22-40. - Valtiovarainministeri 24-25, kauppa- ja teoll. ministeri 25. Eduskunnan jäsen (kokoomusp.) 22-29, pankkivaltuusm. 25-29 ja 32-33. Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen 07-19, varapuheenjohtaja 18, kauppaseuran puheenjohtaja 18-20, us. eri liike- ja teoll. yht. johtok. jäsen ja puheenjohtaja. - Us. komit. jäsen ja puheenjohtaja. - Vuorineuvos 31.


Pullinen, Erkki, maatalousmies. - * Antrea 6. VI. 1871 † 20. XI. 34; vanhemmat taloll. Antti P. ja Eeva Kristina Kaiponen. Puoliso Emilia Sofia Fredriksson 00 † 42; vanhemmat työnjohtaja Karl F. ja Iida Abbors. - Ylioppilas 91, al. hallintotutk. 94, agron. 97. Us. opintomatkoja Tanskaan, Ruotsiin, Saksaan, Puolaan ja Venäjälle. - Maanviljelijä Antreassa 98-34, Suom. maanviljelijäin kauppa oy:n johtaja 99-00, Viipurin l. maanviljelysseuran sihteeri 01-15, puheenjohtaja 22-34. - Kulkulaitosministeri 21, 22-24, eduskunnan jäsen (suom., sitten edistysp. ja maalaisl.) 07-18, 22-24, 30-33, S. pankin tilintarkastaja 19-21, Maatal. seur. keskusl. valtuuskunnan puheenjohtaja 28-34, 13. yl. maatal. näyttelyn keskustoimik. puheenjohtaja, Antrean kunnanvalt. puheenjohtaja us. v., Antrean säästöp. hall. puheenjohtaja 01-34, Rauhan piirimielisairaalan johtokunnan puheenjohtaja -34, Et.-Karjalan keuhkotautiparant. - Maanviljelysneuvos 22.


Puokka (vuoteen 06 Johansson), Wäinö Jalmari, graafisen alan johtohenkilö. - * Helsinki 3. V. 1879 † 26. III. 58; vanhemmat ajuri Evert J. ja Emilia Karoliina Heikkilä. Puoliso Fanny Elisa Lampén 04 † 49; vanhemmat seppä Leander L. ja Eeva Kristiina Birckman. - Kävi kansak. Us. opintomatkoja. - Kemigrafi 96-06, Kemigrafinen oy:n perustaja ja toimitusjohtaja 06-45. Kirjapainotarvike oy:n johtokunnan puheenjohtaja, Graafisen teoll. l. johtokunnan jäsen 14-49, erin. yht. johtokunnan jäsen.


Puro, Olavi Heikki, poliitikko. - * Kaavi 15. III. 1883 † 11. III. 33; vanhemmat Juho Heikki P. ja Cecilia Hallikainen. Puoliso Agda Silvennoinen 08-. - Kävi kansak. ja teollisuusk. - Eteenpäin-lehden toimittaja 07-11, SOK:n neuvontaos. virk. ja Yhteishyvän toimittaja 12-16, Työmiehen toimittaja 17, Kuluttajain Lehden 18-23, vak. yht. Kansan kirjall. sihteeri 24-25, KK:n johtokunnan sihteeri 26-33. - Sisäministeri 27, eduskunnan jäsen (sos. dem.) 19-21, valtiontilintarkastaja 20-26, taloudell. puolustusvalmiuskomitean jäsen 26-28, puolustusrevisiokomitean 24-26, Helsingin elintarvelautak. jäsen 17-21, valtion revisiokomitean puheenjohtaja. - Työväen sivistysl. hall. jäsen 19-33, Työväen akatemian hallintoneuvoston 24-33, Kansalaiskorkeak. hallintoneuvoston 25-33.


Puro (vuoteen 04 Bäckman), Kaarlo Teuvo, näyttelijä. - * Helsinki 9. XI. 1884 † 24. VII. 56; vanhemmat maalarimestari Karl Fredrik B. ja Erika Gustava Semenius. Puoliso 1) Lydia Cecilia Lindkvist (Lyyli Kanerva) 07 † 14; 2) Tyyni Elina Rissanen 16-; vanhemmat sotilaspukimonomistaja Vilho R. ja Saara Kattelus. - Kävi lys., opisk. S. taideyhdistyksen piirustusk., kieliopint. Us. ulkom. opintomatkoja. - Tampereen teatt. näyttelijä 04-06, johtaja 23-25, Kansallisteatt. näyttelijä 06-23, 25-30 ja 32-54, toimitusjohtaja 43-56. Kansan näyttämön johtaja 30-31. - Kansallisteatt. johtokunnan jäsen 19-23, 26-30 ja 35-56, sen säätiön hallintoneuvoston ja johtokunnan sihteeri, Suom. teatteritalon oy:n johtokunnan jäsen ja isännöitsijä, S. näyttelijäl. puheenjohtaja 15-23 ja 26-30, kunniapuheenjohtaja 38, Suom. näyttämöiden eläkelait. puheenjohtaja 14-21, Kordelinin säätiön jäsen us. v., S. näyttämöiden l. puheenjohtaja 30-56, S. teatterijärjestöjen keskusl. hall. jäsen 42-56, Teatteri-lehden johtokunnan, valtion näyttämötaidelautak. ja näyttämöväen eläkekomit. jäsen. Teki ensimm. kotim. elokuvat. - Teatterineuvos 48.


Puro (vuoteen 03 Bäck), Weikko Ferdinand, sanomalehtimies, taiteilija. - * Säkylä 7. VI. 1884 † 4. IV. 59; vanhemmat maanviljelijä Fredrik Ferdinand B. ja Johanna Albertina Jussila. Puoliso Ester Emilia Martin 17-; vanhemmat director cantus Viktor Rafael M. ja ja Hilda Emilia Lindegren. - Turun taideyhdistyksen koulu 06. Opintomatk. Saksaan 21-22, Pariisiin 28. - Turun Sanomain toimittaja 11-59, päätoimittaja 47-59. Taidemaalari, töitä näytt. 08-. - Turun taideyhdistyksen johtokunnan jäsen 24-26, varapuheenjohtaja 39-59, Turun taiteilijaseuran johtokunnan jäsen 26-34, Turun kaupungin museolautak. 34-51, kaupunginvaltuuston 48-59, teatterilautak. 45-59, oy Turun Sanomain ja Ota oy:n johtokunnan 38-59, Turun sanomalehtim. yhdistyksen puheenjohtaja 38-49.


Puromies (vuoteen 06 Bäckman), Karl Frithiof, kirjanpainaja. - * Helsinki 22. VI. 1873 † 2. X. 43; vanhemmat puuseppä Johan Berndt B. ja Wilhelmina Keisari. Puoliso Lyydia Konttinen 02 † 56; vanhemmat nahkuri Petter K. ja Ida Heikkinen. - Kävi kansak. 86, konepain. opin 91, opisk. Pietarissa ja Saksassa 94-96, us. opintomatkoja Skandinaviaan, Ranskaan, Englantiin ja 25 Yhdysvaltoihin. - Per. kirjapainoliikkeen Helsinkiin 03, K. F. Puromiehen kirjap. oy:n toimitusjohtaja 10-43. - S. graafill. teoll. harjoitt. liiton johtokunnan jäsen 11-43, varapuheenjohtaja 17-43, puheenjohtaja 23-43, Pohjoism. kirjanpain. neuv. jäsen 20-43, S. työnant. keskusl. hall. jäsen 19-22, Helsingin käsityö- ja tehdasyhdistyksen varapuheenjohtaja 27-43, rahastontarkastaja 25-43, puheenjohtaja 34-39, S. teoll. valtuuskunnan keskuskomitean jäsen 25-43, S. käsityö- ja teollisuusl. hall. varapuheenjohtaja 29-43, puheenjohtaja 38-43, S. käsityöläisosakep. hallintoneuvoston jäsen 32, puheenjohtaja 38-43, Ammatt. edist. lait. johtokunnan jäsen ja varapuheenjohtaja 34-43, valtion ammattikasvatusneuv. jäsen 37-43. - Talousneuvos 33.


Putro, Mooses, musiikkimies. - * Inkerin Tuuteri 31. VIII. 1848 † 24. XI. 1919; vanhemmat taloll. Matti P. ja Maria Kaipiainen. Puoliso Nanny Sofia Juvonen 79 † 37; vanhemmat kauppias Stefan Robert J. ja Sofia Lovisa Wahlman. - Kävi Kolppanan semin. 66, opisk. Volgan saks. semin. 67. Kolppanan semin. opettaja 67-72, Pietarin suom. seurak. lukkari-urkuri 72-18. Pietarin suom. sekakuoron johtaja. - Julk.: Raittiusseura Inkerin laulukokoelma I-II 99, 05, Sävelmistö 06.


Puukko, Antti Filemon, teologi. - * Hirvensalmi 25. II. 1875 † 4. XII. 54; vanhemmat lautam. Antti P. ja Wilhelmiina Ahvenainen. Puoliso Clara Maria Helene Fücksel 10 † 44; vanhemmat kieltenopettaja Carl August F. ja Lina Bertha Pauline Engelhardt. - Ylioppilas 96, filosofian kandidaatti 01, lisensiaatti 09, teol. kandidaatti 16, lisensiaatti 17. Tutkimusmatk. Leipzigiin 06-09, 12, 21. - Helsingin yliopiston dosentti 10-17, raamatun alkukielten apul. 18-, Vanhan Testamentin eksegetiikan professori 27-45. - Edusk. ulkoas. valiok. sihteeri 18-25, perustuslakivaliok. 19-22, sivistysvaliok. 23-28. - Savol. osakunnan inspeht. 29-45, teol. tiedekunnan varadekaani 30-31, dekaani 31-45, raamatunkäännöskomitean jäsen 25-38, kirkolliskok. 33, 38, 41, 44. Kordelinin säätiön tiet. jaoston jäsen 34-54, Kansanvalistusseuran toimik. 12-37, valtuuskunnan 37-54, valtion humanist. toimik. jäsen 50-54. - Julk.: Israelin profeettain sosiaaliset mielipiteet 07, 2. p. 48, Das Deuteronomium (väitösk.) 10, Paulus und das Judentum 27, Raamatun suomennokset 33, Israelin uskonnon historia 40, Vieraat kansat profeettain julistuksessa 41 (unk. 46), Vanhan Testamentin johdanto-oppi 45, Suom. Raamattumme 46, Raamatun selitysteos I-IV 52-56, Raamatun tietokirjan II osan päätoimittaja 39, Teol. Aikakauskirjan 26-.

[muokkaa]
Päiwiö (vuoteen 95 Andersson), Juho Aukusti, pappi, kansanopistomies. - * Turku 3. VI. 1869 † 7. I. 49; vanhemmat salvumies Juho Kustaa A. ja Lovisa Cederlöf. Puoliso Hilma Naëmi Kyander 03 † 41; vanhemmat kunnallisneuvos Axel K. ja Hilma Charlotte von Pfaler. - Ylioppilas 90, vihitty papiksi 96. Opintomatk. Skandinaviaan 99, Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan 09. - Paimion kansanop. johtaja 99-18 ja 25-39, Hospits Betel oy:n hall. puheenjohtaja 36 ja toimitusjohtaja 39-, Uuden Auran päätoimittaja 18-25, maatal. os. toimittaja 25-31. - Paimion kuntakok. esimies 05-06 ja 12-17, Loun.-Suomen maanviljelyseuran puheenjohtaja 09-24, S. saviteoll. oy:n toimitusjohtaja 13-14, kirkollisvirkak. leski- ja orpokassan johtokunnan jäsen 20-49, Turun kaup. valt. jäsen 20-25, tuomiokirkkoseurak. kirkkovaltuuston jäsen 23-25, Paimion seurak. kirkko hallintok. puheenjohtaja 37-39. - Julk.: Seitsemän vuotta Varsinais-Suomen kansanopistossa 06, Varsinais-Suomen eli Paimion kansanopisto 1899-1929 29, Paimion vaiheita 40. - Rovasti 29.


Päivänsalo (aik. Helander), Bror Hannes, pappi, sisälähetystyöntekijä. - * Turku 1. I. 1875 † 23. VIII. 33; vanhemmat kenkäkauppias Johan H. ja Augusta Magdalena Jansson. Puoliso Laina Elisabet Leidenius 01 † 53; vanhemmat rovasti, teol. tohtori Albert Ferdinand Leikola (Leidenius) ja Matilda Lovisa Landén. - Ylioppilas 93, filosofian kandidaatti 95, teol. kandidaatti 98, lisensiaatti 04, tohtori 07, vihitty papiksi 99. Opintomatk. Euroopan eri maihin 97-14, Egyptiin ja Palestiinaan 27 ja 29, Kreikkaan ja Vähään-Aasiaan 28. - Heinolan semin. usk. ja hist. lehtori 01-07. Helsingin kaupunkilähetyksen johtaja 06-17 ja 21-33, kappalainen Helsingissä 15-17, Kuopion kirkkoh. 17-21. Eduskunnan jäsen (suom. p., myöh. kokoomusp.) 17-18 ja 29-33. Per. S. sisälähetysseuran. - Julk.: Piirteitä neologian vaikutuksesta Suomen kirkollisiin ja uskonnollisiin oloihin 18:nnen vuosisadan keskivaiheilta 19:nnen vuosisadan keskivaiheille (väitösk.) 01, Suomen koulun uskonnonopetus ja valistussuunta 04, Apostolein teot I-II (selityksiä) 04-05, Raamattua lapsille 06, uskonn. rom. Näkymätön käsi 15, Kiirastulen läpi 16, Johanneksen ilmestys 21, matkakuv. Gennesaretin rannoilla 26, Jerusalemissa 27 ym., Suomen sisälähetys I-II 31-32.


Päivärinta (vuoteen 76 Swan), Jakob Daniel, kansanvalistusmies. - * Purmo 23. X. 1847 † 6. VII. 02; vanhemmat kappalainen Edward S. ja Charlotta Wegelius. Puol. Sigrid Augusta Theodora Cederberg (h. 2. aviol.) 82 † 20; vanhemmat kirkkoherra Johan Daniel C. ja Augusta Sofia Carolina Angel. - Fil. kandidaatti ja maisteri 73, vihitty papiksi 79, teol. kandidaatti 99. - Helsingin suom. tyttökoulun opettaja 73-79, Helsingin normaalilys. 74-78, Mikkelin lys. usk. ja suomenk. lehtori 87-94, Lammin kirkkoherra 94-02. - Kansanvalistusseuran sihteeri 74-78, Kansankirjasto-sarjan toimittaja. - Julk.: maant. kuv. Norja 76, Venäjä 80, Mikkelin lääni 90, Kansanopistosta ja sen perustamisesta Suomeen 89, Mitä kansanopisto tarkoittaa 92, Kristuksen seurakunta, sen laatu, synty ja vaikutus 96. - Kirkoll. Kuukausilehden toimittaja 81-82.


Päivärinta, Pietari, kirjailija. - * Ylivieska 8. IX. 1827 † 26. VII. 13; vanhemmat itsellinen Juho P. ja Liisa Rautio. Puoliso 1) Liisa Tuomikoski 50 † 89; 2) Anna Liisa Koskela 90 † 51. - Alavieskan lukkarin apul. 56-61, Oulunsalon 61-68, Ylivieskan lukkari 68-13. - Kirkolliskok. jäsen 76-93, talonpoikaissäädyn 82-91. - Julk, : Seurakunnan kosto 67, Elämäni 77, Elämän havainnoita 80-89, Tintta-Jaakko 83, Torpan poika 83, Minä ja muut 85, Isäin pahat teot lasten päällä 87, Jälkipoimintoja I-III 89, Oukkari 89, Pikakuvia 1867 katovuodesta 93, Syyslehtiä 00, Pikku Mari 03, Pikku kuvia elämästä 04, Ulpukkalehti 10, teoksia käänn. ruots., saks., ven. ja flaam.


Pärnänen, Eevertti, pappi. - * Pietari 10. VII. 1881 † 9. V. 58; vanhemmat hopeaseppä Antti P. ja Iida Maria Pastinen. Puoliso 1) Hilda Wilhelmina Rokkanen 06 † 27; vanhemmat tuomiokapit. asessori Otto Wilhelm R. ja Vilhelmiina Liikkanen; 2) Hilja Ahola 28-; vanhemmat taloll. Taneli A. ja Anna Simola. - Ylioppilas 01, vihitty papiksi 06. - Kelton (Inkeri) kappalainen 09-14, Markkova-Järvisaaren kirkkoherra 15-18, Tyrön 19-20, Tampereen rykm. pastori 21-25, Uudenkirkon (V. l.) kirkkoherra 25-40, Janakkalan 41-53. - Moskovan suom. seurak. saarn. 12-15, Lahden lys. usk. opettaja 24-25, Äyräpään rovastik. lääninrovasti 38-40. - Uudenkirkon (V. l.) köyhäinhoidon esimies 28-30, Uudenkirkon kantakirj. johtokunnan puheenjohtaja 26-40, Uudenkirkon kirkonk. kansak. johtokunnan 30-40. - Julk.: Bolshevikit 23, Antti Kivekäs 24, toimitti ja kust. Inkerissä kuukauslehteä Hyvä Sanoma 12-18. - Rovasti 32.


Pärssinen (o. s. Lindgren), Hilja Amanda, kirjailija, poliitikko. - * Halsua 13. VII. 1876 † 23. IX. 35; vanhemmat pastori Karl Henrik L. ja Anna Elisabeth Dahllund. Puoliso filosofian tohtori Jaakko Pärssinen (h. 1. aviol.) 99 er. 35. - Kävi tyttökoulun ja Sortavalan semin. 96. - Kansakoulunopettaja Helsingissä 96-00, Viipurissa 00-06, Työläisnaisen toimitussihteeri 07-17, Talikkalan yhteiskoulun opettaja 27-35. - Eduskunnan jäsen (sos. dem.) 07-18, 29-35. Sos. dem. naisliiton puheenjohtaja 02-09. - Julk.: Primuloita 00, Kyllikki ja Lemminkäinen 02, Taistelun tuoksinasta 07, Musta virta 12, Elämän harha 17, Jälleen vapaana 23, Muistojen mailla 28 (us. nim. Hilja Liinamaa).

[muokkaa]
Pöyhönen (o. s. Europaeus), Aleksandra Eleonora (Nora), kasvitarhanopetuksen uranuurtaja. - * Liperi 16. VII. 1849 † 1. IV. 38; vanhemmat filosofian ja teol. tohtori Anders Josef E. ja 2. vaimo Selma Augusta Lampa. Puoliso rovasti Johan Pöyhönen 75 † 06. - Kävi semin. Opintomatk. Ruotsiin 98. - Haapaveden kasvitarha- ja keittok. johtaja 93-38. Valtion kotital. toimik. jäsen 08-14. - Kodin kasvitarhan toimittaja 12-16. - S. kotital. opettajain yhdistyksen kunniajäsen.


Pöyry, Toivo Johannes, insinööri. - * Kotka 27. VIII. 1881 † 24. X. 46; vanhemmat poliisi Karl Aksel P. ja Edla Virtanen. Puoliso käsit. opettaja Bertha Reinilä (Rehnbäck) 10 † 52; vanhemmat pankinkomiss. Johan Edvard R. ja Elisabeth Hellman. - Ylioppilas 02, koneinsinööri 06. Opintomatk. Saksaan ja Itävaltaan 10, Ruotsiin 14, Ruotsiin ja Saksaan 29. - Kotkan poikain ammattik. opettaja 08-10, Kajaanin puutavara oy:n käyttöinsinööri 10-12, Raahen puutavara oy:n koneinsinööri ja Kemin sahan hoitaja 12-17, Turun p. ammatt. tarkastaja 18-21, John Barker oy:n insinööri 21-25, Tampereen p. ammatt. tarkastaja 25-36, ammatt. ylitarkastaja 37-46. - Höyrykattilain ja koneiston tarkastaja Kajaanissa ja Kemissä 11, 15-17, maahöyrykattilain piiritarkastaja Tampereella 27-36. - Hall. edustaja kansainväl. työkonfer:ssa 39, Tapaturmatorjuntayhdistyksen hall. jäsen 40, työaikakomitean jäsen 36, kaivoslakikomitean 39, työaikalautak. 37-41.