Kuka kukin oli: Täydennys

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ö Täydennys
Kuka kukin oli
 
Kuka kukin oli


Täydennys[muokkaa]

a[muokkaa]

Anderson, Amos Valentin, teollisuus- ja sanomalehtimies, lahjoittaja. - * Kemiö 3. IX. 1878 † 2. IV. 1961; vanhemmat maanvilj. Anders Johan A. ja Alina Lindblom. - Kävi Turun kauppaop. 98, opisk. Göttingenin yliop. vakuutussemin. 00-01, Lontoossa 01-02, Berliinissä 04, matkoja Euroopan eri maihin. - Keskin. vak. yht. Teollisuus-Palon aktuaari 02-07, Mercator-lehden julk. 06-46, Nya Pressenin ilmoituspääll. 07-08, Försäkrings Tidskriftin julk. 05-13, Finsk Tidskriftin kustantaja 08-30, julk. 30-40, Dagens Tidningin 11-13, samalla mm. ab Indexin toimitusj., Tidnings- och Tryckeriab:n isänn. ja Pohjoism. ilmoitustoim. omist., Hufvudstadsbladets tryckeri ab:n hall. puheenj. 21-61, Hufvudstadsbladetin päätoimitt. 22-36, Hufvudstadsbladets förlags ab:n johtok. puheenj. 45-61, oy Tilgmann ab:n johtok. puheenj. -61, Mercators Tryckeri & Förlagsab:n -61, Attu ab:n johtok. - Edusk. j. (ruots.) 22-27, Turun tuomiokirkon restauroimisvaltuusk. j. 22-29, valtion Delaware-valtuusk. 38. - S. sanomalehtikust. l. hall. puheenj. 25-38, kirjapainokontt. valtuusk. 17-53, Finlands svenska köpmannaförbundin valtuusk. 45-55, Helsingin taidehallin isännistöneuv. 28-, Helsingin ruots. teatt. valtuusk. ja johtok. sekä teatt. säätiön ja Nya teaterhus ab:n johtok. 38-56, Svenska oratorieföreningin 42-52, Vaasan pankin hallintoneuv. j. -20, Liittopankin 20-32, Helsingin osakepankin 32-61, vak. yht. Kalevan hallintoneuv. j. 19-61, ajoitt. varapuheenj., Turun akat. säätiön hall. puheenj. 48-58, Turun akat. kauppakorkeak. johtok. 43-58, Kansan Näyttämön säätiön isänn. j. 28-33, Niilo Helanderin säätiön hall. j. 27-, Institutum Romanum Finlandiae säätiön valtuusk. puheenj. ja hall. j. 53-61, oy Stockmann ab:n johtok. j. 25-61, Rautatiekirjakauppa oy:n johtok. j. - S. taideyhd. puheenj. 50-, S. ruots. teatterijärj. keskusl. puheenj. 48-56. - S. taideakat. kunniaj., S. taideyhd., Taiteilijaseuran, Finlands svenska författarföreningin, S. ruots. sanomalehtimiesl. 47, Sanomal. liiton 48, S. ruots. näyttelijäl., Tukholman TSO:n draamall. akat., Svenska teaterföreningin kunniapuheenj. - Teatteriohjaaja (mm. Stora världsteatern Ruots. teatt. pohjoism. kiertueella 35). - Julk.: Flores ecclesiae Finlandiae medii aevi 21 (suom., ruots., saks., ransk., engl.), legendanäyt. Vallis Gratiae 24 (suom., esit. mm. Helsingissä, Tukholmassa ja Wienissä), Svenska Ålandsexpeditionen och förhållandena i Stockholm under frihetskriget 19, Våra politiska och ekonomiska förhållanden 29, Bilder från kampen mellan Rom och Byzans i Finland 31 (suom.), Ärkebiskop Nathan Söderblom i Finland 1927 31, Depressionstider och samhällskriser i forntiden 32, Guss Mattsson och Dagens Tidning 54 ym. - Omisti Söderlångvikin kartanon Dragsfjärdissä 27-61. - Teki lahjoituksia mm. Helsingin ruots. teatterille, Kansan Näyttämölle ja Turun akatemialle sekä Helsingin Taidehallin ja S. Rooman instit. perust. varten, kustansi Kemiön kirkon restauroimisen ym. - Vuorineuvos 45, fil. kunniatoht. (Turun akat.) 48.


Apajalahti (v:een 06 Lindqvist), Niilo Aulis, lääkäri. - * Helsinki 14. XI. 1897 † 30. III. 1961; vanhemmat pakettimest. Theodor Samuel L. ja Amanda Enqvist. Puoliso Lahja Maria Moliis 28-; vanhemmat muusikko Olof Gustaf Adolf M. ja Amanda Willgrund. - Yliopp. 16, lääket. kand. 20, lis. 26, lääket. ja kir. toht. 32. Opintomatk. Saksaan ja Unkariin 35, Ruotsiin 37. - Helsingin yl. sair. apul. lääk. 27-31, naistenklin. apul. ylilääk. 39-40, Helsingin yliop. synnytys- ja naistaut. apul. opett. 32-38, dos. 37-50, vt. prof. 38-39, kätilöopiston yliopett. ja joht. 40-61. - Gynekologiyhd. puheenj. 50, Mannerheiml. keskushall. j. 50-53. - Julk. Zur inflammatorischen Äthiologie der Tubenschwangerschaft (väitösk.) 31 ym. tutkim. - Prof. 47.


Arajuuri (v:een 35 Ahlroth), Johan Viktor, sotilas, hallintomies. - * Värtsilä 23. VI. 1894 † 28. II. 1961; vanhemmat teht. Viktor A. ja Ida Maria Suhonen. Puoliso 1) Elise Maria Seeck 20 er. 52; vanhemmat teht. Fritz August S. ja Josefina Henriksson; 2) Kaija Linnea Lönnström 53-; vanhemmat tilanhoit. Karl Edvard L. ja Impi Johanna Hjelt. - Yliopp. 12, sotakorkeak. 27. - Jääk. patl. 27:ssä 15-18, 2. jääk. rykm. ja Uudenm. rykm. patl. kom. 18-19 ja 21, suojelusk. yliesik. sot. os. pääll. 19-20, jalkav. aliups. koulun joht. 21-24, polkypyöräpatl. kom. 24-25, Keski-S. rykm. 25, Porin rykm. 25-32, Turunmaan sotilasläänin 33-34, Helsingin poliisikom. 34-44, sod. 39-40 4. div. kom. Viipurinlahdella, sod. 41-44 sotilashall. kom. jälleenvall. alueilla 41-42, Itä-Karjalassa 42-43, komenn. evak. teht. Ruotsiin 44, olesk. Ruotsissa, Etelä-Afrikassa ja Argentiinassa 44-48, S. paperiteht. yhd. tilastoll. os. pääll. 49-. - Kapt. 18, maj. 19, ev. luutn. 24, eversti 28, kenr. maj. 42.

b[muokkaa]

Bäckström, Harald, lakimies. -* Noormarkku 22. XII. 1870 † 3. XI. 1933; vanhemmat teht. hoit. Gustaf Selim B. ja Ida Amanda Gestrin. Puoliso Mary Alexandra Törnroth 07-; vanhemmat kaupp. Julius Leonard T. ja Alexandra Louisa Lundgren. - Yliopp. 89, kameraalitutk. 91, oikeustutk. 93, varatuom. 96. - Turun raastuvanoik. rikosos. notaari 01-07, Turun hovioik. kanslisti 07-08, reistraattori 10, Turun oikeuspormest. 10-17, Turun hovioik. asess. 17-20, hovioik. neuvos 20-21, oikeusneuvos 21-33, Turun rahatoimikam. notaari 07-11, köyhäinh. lautak. puheenj. 20-21.


Bähr (o. s. Westerstrand), Henrika Wilhelmina (Mimmi), kaunokirjoitustaidon kehittäjä. - * Alavus 15. X. 1844 † 2. V. 1923; vanhemmat nimism. Gustaf Erik W. ja Anna Henrika Åberg. Puoliso kaupp. Nikolai Edward Bähr 64 † 68. - Senaatin puhtaaksikirjoitt. ja finanssitoimitusk. arkistonhoit. 68-04, valtiop. puhtaaksikirjoitt. 78-06. - Järj. 77-23 opetuskursseja kaunokirjoit., julk. kaunokirjojtusjärjestelmiä kouluille 85-.

f[muokkaa]

Fougstedt, Nils-Eric, säveltäjä, ylikapellimestari. - * Turku 24. V. 1910 † 12. IV. 1961; vanhemmat joht. John Lorentz F. ja Thyra Helena Svensson. Puoliso laulajatar Greta Karin Thorborg Blumenthal 36-; vanhemmat ins. Oskar Edvard B. ja Cecilia Olivia Carlsén. - Yliopp. 29, Helsingin konservat. 34. Opisk. Salzburgissa ja Italiassa 34, Berliinissä 36 ja 38, opintomatka Yhdysvaltoihin 51. - Sibelius-akat. opett. 34-61, S. yleisradion palv. 38-61, radio-orkest. kapellimest. 44-, ylikapellimest. 51-61. - Per. Solistikuoron 40. Toimi mus. arvost., us. kuorojen joht. mm. Akademiska sångföreningenin ja Svenska sångaren. Valtion säveltaidelautak. ja S. säveltäjät ry:n varapuheenj. - Julk. mus. teorian oppik. mm. Kontrapunkti. Orkest. sävellyksiä: 2 sinfoniaa, Passacaglia, Ahdistus, sinfonin. Triptyk, Draamallinen kohtaus, Intrada, orkesterisarjoja, pianokonsertto, sellokonsertto, Concertino viululle, kantaatteja, lauluja ym. - Vier. orkest. joht. us. maassa. - Prof. 60.

i[muokkaa]

Idman, Karl Gustaf, ministeri. - * Tampere 1. XII. 1885 † 13. IV. 1961; vanhemmat lääkintöneuvos Gustaf Rudolf I. ja Olga Elisabeth Gustafsson. - Yliopp. 04, lakit. kand. 10, toht. 14. Opisk. Brysselissä, Pariisissa, Lontoossa, Pietarissa 11-13, Pietarissa 14-15. Lontoossa 16. - Helsingin yliop. dos. 15, valtio- ja kansainv. oik. vt. prof. 16-18, S. valtiosiht. viraston neuvott. virkam. 17, ulkoas. minist. kansliapääll. 18, lähettiläs Kööpenhaminassa 19, Budapestissa 22, Riiassa, Kaunasissa ja Prahassa 27, Varsovassa ja Bukarestissa 28-38, Tokiossa 39-45, ulkoas. minist. käytett. 45-47, Haagin pysyv. välitystuomioist. j. 23-, ulkoas. ministeri 25. - S. kumitehdas oy:n johtok. puheenj. 49-. - Suom.-ven. hallitusmuotokomit. j. 17, Tarton rauhanneuvotteluk. 20, hall. edust. us. kansainv. konfer. ja neuvott., S. valtuusk. puheenj. Suomen ja Puolan kauppaneuvott. 28-38, asiantunt. Ahvenanmaata kosk. neuvott. Tukholmassa 39, rauhankonfer. Pariisissa 46, Suomen ja Neuvostoliiton välisen ystävyyssopimuksen valmist. 48. - Julk.: Le traité de garantie dans le droit international (väitösk.) 13, La garantie Internationale (Académie Diplomatique, Internationale, Pariisi, N. 4) 30, Maamme itsenäistymisen vuosilta 53, Diplomatminnen 54.

k[muokkaa]

Knuutila, Kaarle Oskar, maanviljelijä, liikemies. - * Vampula 7. XII. 1868 † 29. IV. 1949; vanhemmat maanvilj. Kalle K. ja Mariana Lovisa. Puoliso Aleksandra Laati 86 † 18; vanhemmat maanvilj. Matti L. ja Eva Kristina Markula. - Vilj. omistamaansa Kärväselän Knuutilaa Vampulassa -98, per. meijerin ja tiilitehtaan, omisti Arpalahden kartanon Perniössä 99-04, Spurilan kartanon Paimiossa 05-16, Ispoisten kartanon Kaarinassa 19-23 ja lopuksi Viksbergin kartanon Tammelassa. Länsi-S. osakep. perust. ja hallintoneuv. j., us. liikeyritysten osakas. - Edusk. j. (suom. p.) 07-08, 10-13. - Lahjoitti Turun suom. yliop. pohjarahastoksi 1 milj. mk 18. - Kunnallisneuvos.

l[muokkaa]

Lahtela, Matti Oskari, kunnallismies, poliitikko. - * Kemijärvi 29. VI. 1881 † 24. III. 1961; vanhemmat maanvilj. Matti L. ja Kaisa Kustaava Imponen. Puoliso Briita Kaisa Heikkilä 03 † 54; vanhemmat maanvilj. Johan Henrik H. ja Briita Heikkilä. - Kemijärven höyryvene oy:n matkustajalaivojen pääll. 07-17, toimitusj., johtok. puheenj. ja rahastonhoit. 14-19, Kyrön mylly- ja sähkö oy:n johtok. puheenj., toimitusj. ja rahastonhoit. 21-30, maanvilj. Kemijarvellä. - Edusk. j. (maalaisl.) 30-58, Kemijärven holhouslautak. esimies 12-15, köyhäinhoitolautak. puheenj. 17-20, elintarvelautak. 17-18, kunnallislautak. esimies ja taksoituslautak. puheenj. 21-27 ja 29-33, kunnanvalt. j. 19-33, puheenj. 29, taajaväkisen yhdysk. rakennuslautak. puheenj. 19-44, kirkonkylän kansak. johtok. puheenj. 24-38, Koillis-Lapin kuntain l. johtok. j., Maalaisk. l. liittovaltuusk. 33-47. Kemijärven manttaalik. puheenj. 24-, Kemijärven emäntäk. johtok. 49-, Paliskuntain yhd. ja sen hallintoneuv. 48-, Kemijärven auto oy:n johtok. puheenj. ja toimitusj. 19-26, S. poronjalostusyhd. ja sen johtok. puheenj. 30-53, Kemijärven malminetsintäyhtymän toimitusj. 21-36 (Kärväsvaaran malmiesiintymän löytäjä), Paliskuntain jäädyttämö oy:n hallintoneuv. 52-, Kemijärven seudun maanomist. yhd. ja sen hallinnon 58-. - Kunnallisneuvos 41.

p[muokkaa]

Paalanen, Martti Rafael, arkkitehti, taidemaalari. - * Tampere 11. XI. 1887 † 28. II. 1961; vanhemmat kansak. opett. Villehad P. ja Anna, Palmqyist. Puoliso Gerda Julia Augusta Boijer 17-; vanhemmat rov. Gustaf Magnus B. ja 2. vaimo Julia Palmqvist. - Yliopp. 07, arkkit. 15. Tutkimusmatk. Ruotsiin 27, Ranskaan ja Saksaan 28, Saksaan ja Italiaan 37. - Arkkit. toim. Elias ja Martti Paalasen osakas 17-23, sitt. toim. omissa nimissä, sosiaaliminist. arkkit. 23-28, valtion talojen isänn. Helsingissä 34-37. - Töitä: kunnalliskoteja ja kouluja, ent. päällystök. Tuusulassa, Rauman kansak., Varkauden kirkko, seurak. talo ja pappila, Sisä-Suomen mielisairaanhoitokoti Suolahdessa (I. ja M. Aaltosen kanssa). - Taiteell. töitä: maalauksia Varkauden kirkossa, vihki- ja kastekappelissa, Heinolan kirkossa.


Peura, Heikki, maanviljelijä, liikemies. - * Laukaa 7. III. 1870 † 26. XI. 1937; vanhemmat maanvilj. Adolf P. ja Vilhelmiina Monthan. Puoliso Aina Josefina Kukkonen 93 † 40; vanhemmat maanvilj. ja kansanrunoilija Albert Kukkonen ja Josefiina Monthàn. - Harj. maanviljelystä Korholan kartanossa Rautalammilla ja 10- Haminalahden kartanossa Kuopion mlk:ssa. Per. lisveden sahan 96 ja rullatehtaan 08 sekä Pitkälahden sahan 11 ja puusepäntehtaan 32. - KOP:n hallintoneuv. j. - Kauppaneuvos 22. - Aina Peura per. Rautalammin pitäjänmuseon ja lahj. pääoman museon ylläpitäm. ja sen kokoelmien kartuttam.

r[muokkaa]

Räikkönen, Erkki Aleksanteri, lehti- ja järjestömies, kirjailija. - * Pietari 13. VIII. 1900 † 30. III. 1961; vanhemmat kantt. Pekka Bernhard R. ja Katri Raikkerus. Puoliso Ruth Alice Idman 31-; vanhemmat apt. Carl Walfrid I. ja Axa Matilda Malmstén. - Yliopp. 20, fil. kand. 26, maist. 27. - Akat. Karjala-seuran siht. 22-24, Loviisan Sanomain toimitt. 25, Itsenäis. liiton siht. 26-28, Itsenäisen Suomen päätoimitt. 26-32, Suomen Vapaussodan päätoimitt. 32-38, kust. oy Sanattaren toimitusj. 32-38, Kustaa Vaasan päätoimitt. 39-40, muutti Ruotsiin 45, kustannusl. Finlandia Förlagin perust. ja joht. Hälsingborgissa. - P. E. Svinhufvudin yksit. siht. 27-44. - Itsenäis. liiton puheenj. 30-33, Karjalan retkik. komppanian pääll.,patl. adjut. ja varapääll. 21-22. - Julk.: Metsäsissien parissa 22, Heimokirja 24, Svinhufvudin kertomukset Siperiasta 28 (ruots.), Ukko-Pekka Siperiassa 31, Vapaussodan kertomuksia I-III 34-38 (toimitt.), Svinhufvud ja itsenäisyyssenaatti 35 (ruots., tansk., vir., saks., engl. ja jap.), Ukko-Pekka, kansanmies 37.

u[muokkaa]

Unho, Kaino Ilmari, teatterinjohtaja. - * Uusikaupunki 22. X. 1906 † 2. IV. 1961; vanhemmat räätäli Kaarlo U. ja Ilma Hellsten. Puoliso 1) näytt. Katri Sisko (Kaisu) Leppänen 28 er. 31; vanhemmat talonomist. Johan Viktor L. ja Johanna Vilhelmiina Johnson; 2) näytt. Salli Viktorina Karuna (Friberg) 35-; vanhemmat merikapt. Viktor F. ja Ellen Sofia Södersund. - Kansallisteatt. näytt. 25-30, Rovaniemen näyttämön joht. 31-32, Porin teatt. näytt. ja ohjaaja 32-34, Viipurin kaup. teatt. 34-35, Karjalan Suunnan toimitussiht. ja päätoimitt. 35-38, Suomi-filmi oy:n skenaristi ja ohjaaja 38-52, Kouluteatt. joht. 52-56, Porin teatt. 57-61. - S. filmiväki ry:n puheenj. 43-53. - Julk. näytelmiä, elokuvakäsikirjoit. ym.