Laki eläväinkuvain teatterien verottamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Kansanvaltuuskunnan asetuskokoelma 9.3.1918/27.


L a k i
eläväinkuvain teatterien verottamisesta.
Annettu Helsingissä, 9 päivänä maaliskuuta 1918.
_______________


  Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä säädetään:

1 §.

Kinematografikuvia saa näytellä vain se, joka on siihen hankkinut luvan.

Luvan määräajaksi antaa tässä säädetystä maksusta niin kaupungeissa kuin maalaiskunnissa järjestyslaitos.

2 §.

Lupatodistuksesta on järjestyslaitoksen perittävä maksua kultakin kuukaudelta tai kuukauden osalta:

Helsingissä, Turussa, Viipurissa ja Tampereella 5 markkaa, Porissa ja Kotkassa 4 markkaa, maan muissa kaupungeissa ja kauppaloissa 2 markkaa ja maalla 1 markka istuinsijalta.

Jos lupa myönnetään määrätyiksi näytännöiksi, on jokaisesta näytännöstä maksettava kymmenesosa edellisessä momentissa mainitusta kuukautisesta maksusta.

Järjestyslaitosten on tilitettävä kantamansa varat lääninkonttoriin viimeistään seuraavan kuukauden 15 päivänä.

3 §.

Pääsylipusta kinematografinäytäntöihin suoritetaan veroa 10 penniä, kun pääsylipun hinta on korkeintaan 50 penniä, sitä kalliimmista pääsylipuista 20 penniä markalta, jolloin markkaa pienemmät erät lasketaan täydeksi markaksi.

4 §.

Joka toimeenpanee edellämainittuja näytäntöjä, on velvollinen niissä kävijälle antamaan postimerkillä säädettyyn määrään varustetun pääsylipun.

Vapaalipuista näytäntöihin viranomaisten lippuja lukuunottamatta kannetaan sama vero kuin vastaavista maksunalaisista lipuista.

5 §.

Veronalaiset pääsyliput on järjestettävä vihkoihin ja pitää veromerkit kiinnittää lippuihin siten, että merkkien yläosa jää kävijälle annettavaan pääsylippuun ja alaosa vihon kannassa olevaan lipun osaan. Vihon jokaisen lehden kannassa olevassa osassa pitää olla juokseva numero ja lipun hinta.

6 §.

Kinematografinäytäntöjen toimeenpanijain tulee yhden viikon kuluessa niiden jälkeen antaa kaupungeissa järjestyslaitokselle ja maalla järjestyksen valvojalla tiedot kannetun veron määrästä sekä samalla jättää myytyjen lippuvihkojen kannat. Mainitut tiedot liitteineen ja yhteenveto kuluneena kuukautena kannetusta veromäärästä on järjestyslaitosten ja järjestyksenvalvojien toimitettava viimeistään seuraavan kuun 15 päivänä asianomaiseen lääninkonttoriin.

7 §.

Läänin esimiesten ja järjestysviranomaisten huoleksi jää valvoa, että näitä säännöksiä tarkasti noudatetaan.

8 §.

Tämä laki astuu voimaan heti.

Helsingissä, 9 päivänä maaliskuuta 1918.


SUOMEN KANSANVALTUUSKUNTA:
KULLERVO MANNER.
YRJÖ SIROLA.
EERO HAAPALAINEN.
ADOLF TAIMI.
LAURI LETONMÄKI.
ANTTI KIVIRANTA.
O. W. KUUSINEN.
EDVARD GYLLING.
JALO KOHONEN.
J. H. LUMIVUOKKO.
EVERT ELORANTA.
O. TOKOI.
KONSTANTIN LINDQVIST.
EMIL ELO.
MATTI TURKIA.