Laki eräiden asioiden siirtämisestä Vaasan hovioikeudesta Rovaniemen hovioikeuteen

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen säädöskokoelma 845/1981


L a k i
eräiden asioiden siirtämisestä Vaasan hovioikeudesta
Rovaniemen hovioikeuteen
Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1981
____________


   Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Rovaniemen hovioikeuspiiriin kuuluvasta yleisestä alioikeudesta Vaasan hovioikeuteen saapuneet 1 päivänä marraskuuta 1981 käsittelemättä olevat muutoksenhakuasiat, joissa alioikeuden ratkaisu on annettu tai julistettu 2 päivänä tammikuuta 1980 tai sen jälkeen, siirretään Rovaniemen hovioikeuden käsiteltäviksi.

Vaasan hovioikeuden on viipymättä ilmoitettava asian siirtämisestä hovioikeuteen saapuville tulleille asianosaisille. Ilmoitus voidaan lähettää postitse asianosaiselle tai hänen asiamiehelleen.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 14 päivänä joulukuuta 1981.


Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1981


Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa
Pääministeri
MAUNO KOIVISTO


Oikeusministeri Christoffer Taxell


Hallituksen esitys 159/81
Lakivaliok. miet. 9/81
Suuren valiok. miet. 160/81