Laki eräiden maaverojen lakkauttamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 295/1924.

L a k i
eräiden maaverojen lakkauttamisesta.
Annettu Helsingissä, 29 päivänä marraskuuta 1924.


Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:

 Rälssivero, sääntönäisvero, metsävero, vero kalastuksesta ja hylkeen pyynnistä, veroheinärahat, lapinvero ja silta- ja jahtivoudinkapat sekä papistonvirkataloista maksettavat suostunta, karjaraha, taksa ja hengellinen rälssivero nimiset verot ynnä kaupunkien maksettava karjaraha lakkautetaan tammikuun 1 päivästä 1925. Rästinä olevat erät aikaisemmin maksettaviksi käyneistä veroista ovat kuitenkin säädetyssä järjestyksessä perittävät. Lakkautus ei myöskään koske sitä osaa mainituista veroista, jonka Ahvenanmaan maakunta on elokuun 11 päivänä 1922 annetun lain 4 §:n mukaisesti oikeutettu tarpeisiinsa käyttämään.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.


Helsingissä, 29 päivänä marraskuuta 1924.


Tasavallan Presidentti
K. J. STÅHLBERG.


Valtiovarainministeri Yrjö Pulkkinen.


Katso myös[muokkaa]