Laki eräistä väliaikaisista poikkeuksista sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annettuun lakiin (heinäkuu 1942)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 545/1942.


L a k i
eräistä väliaikaisista poikkeuksista sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä
annettuun lakiin 30 päivänä joulukuuta 1941 annetun lain muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 1942.
__________


  Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräistä väliaikaisista poikkeuksista sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annettuun lakiin 30 päivänä joulukuuta 1941 annetun lain 16 § näin kuuluvaksi:


16 §.

  Sen estämättä, mitä sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain 77 §:n 1 momentissa on säädetty sotatuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta, siinä tarkoitettu päällikkö saattaa, jos sotilalliset syyt sitä vaativat eikä tuomioistuin ole määrännyt tuomittua vangittavaksi taikka päätöstä 12 §:n nojalla ole määrätty heti pantavaksi täytäntöön, siirtää päätöksessä tuomitun rangaistuksen täytäntöönpanon toistaiseksi, enintään tämän lain voimassaolon ajaksi, milloin se voi tapahtua sotilaallista kuria ja järjestystä vaarantamatta. Täytäntöönpanon siirtämisen voi päällikkö peruuttaa, milloin katsoo syytä siihen olevan.

  Mitä 1 momentissa on sanottu sotatuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta, koskee vastaavasti myös yleisten tuomioistuinten päätöksiä.

Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 1942.


Tasavallan Presidentti
RISTO RYTI.


Oikeusministeri Oskari Lehtonen.