Laki eräistä väliaikaisista poikkeuksista sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annettuun lakiin (joulukuu 1970)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

  Suomen asetuskokoelma 764/1970.


L a k i
eräistä väliaikaisista poikkeuksista sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annettuun
lakiin 11 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain voimassaoloajan pidentämisestä.
Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1970.
__________


  Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

  Eräistä väliaikaisista poikkeuksista sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annettuun lakiin 11 päivänä huhtikuuta 1947 annettu laki (268/47) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen on edelleen voimassa vuoden 1974 loppuun.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1970.


Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN


Vt. oikeusministeri Kristian Gestrin