Laki eräistä väliaikaisista poikkeuksista sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annettuun lakiin (joulukuu 1982)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

  Suomen säädöskokoelma 892/1982.


L a k i
eräistä väliaikaisista poikkeuksista sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä
annettuun lakiin 11 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain voimassaoloajan pidentämisestä
Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1982
__________


  Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

  Eräistä väliaikaisista poikkeuksista sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annettuun lakiin 11 päivänä huhtikuuta 1947 annettu laki (268/47) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen on edelleen voimassa vuoden 1983 loppuun.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.


Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1982


Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO


Oikeusministeri Christoffer Taxell


Hallituksen esitys 157/82
Toisen lakivaliok. miet. 10/82
Suuren valiok. miet. 155/82