Laki eräistä väliaikaisista poikkeuksista sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annettuun lakiin (tammikuu 1945)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 74/1945.


L a k i
eräistä väliaikaisista poikkeuksista sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä
annettuun lakiin 30 päivänä joulukuuta 1941 annetun lain muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1945.


  Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan eräistä väliaikaisista poikkeuksista sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annettuun lakiin 30 päivänä joulukuuta 1941 annetun lain 13 § sekä muutetaan saman lain 11 ja 19 §, viimeksi mainittu sellaisena kuin se on 3 päivänä joulukuuta 1943 annetussa laissa, näin kuuluviksi:

11 §.

  Sotaylioikeuden päätöksen alistamisesta korkeimman oikeuden tarkastettavaksi ja muutoksen hakemisesta sotaylioikeuden päätökseen noudatettakoon sota-aikanakin, mitä sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain 67 §:ssä on säädetty.

19 §.

  Tämä laki on voimassa vuoden 1945 loppuun, mutta on sitä senkin jälkeen sovellettava niissä tämän lain mukaan käsiteltävissä oikeudenkäynneissä, jotka silloin ovat vireillä. Asetuksella voidaan kuitenkin määrätä, että lain soveltaminen on jo aikaisemmin lakkaava.

  Älköön tätä lakia sovellettako oikeudenkäynteihin, jotka olivat vireillä sotatuomioistuimissa 20 päivänä maaliskuuta 1940.

  Tämän lain säännöksiä sekä niitä sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnissä niissä annetun lain sodan aikana sovellettavia säännöksiä, jotka tämän lain rinnalla jäävät edelleen noudatettaviksi, sovellettakoon tämän lain voimassa ollessa vielä senkin jälkeen, kun sotatila ja liikekannallaolo ovat päättyneet, sellaisissa oikeudenkäynneissä, jotka koskevat sotatilan tai liikekannallaolon aikana tehtyjä rikoksia.


Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1945.


Tasavallan Presidentti
MANNERHEIM.


Oikeusministeri Urho Kekkonen.