Laki erinäisten virkamiesten ja toimihenkilöitten eroittamisesta ja toimeenottamisesta vallankumouksen jälkeen

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Kansanvaltuuskunnan asetuskokoelma 21.2.1918/23.


L a k i
erinäisten virkamiesten ja toimihenkilöitten eroittamisesta
ja toimeenottamisesta vallankumouksen jälkeen.
Annettu Helsingissä, 21 päivänä helmikuuta 1918.
_______________


  Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä säädetään:

1 §.

Kaikki valtion ja kuntien sekä muiden julkisten laitosten palveluksessa olleet virkamiehet, virkailijat ja muut toimihenkilöt, jotka vallankumouksen jälkeen ovat tahallaan jättäneet toimensa, katsotaan viroistaan ja toimistaan erotetuiksi.

2 §.

Kun yksityinen liike tai laitos on otettu tai otetaan valtion tai kunnan haltuun tahi työväen hallintoon, on sen palveluksessa ollut toimihenkilö, joka on tahallaan jäänyt toimeensa tulematta, katsottava toimestaan erotetuksi.

3 §.

Valtion ja kuntain virkoihin ja toimiin taikka sellaisten yksityisten laitosten toimiin, jotka on vallankumouksen jälkeen otettu tai otetaan valtion tai kunnan haltuun tahi työväen hallintoon, voidaan vapaasti ottaa ne toimihenkilöt kuin tarpeellisiksi katsotaan, olkootpa entisiä toimien hoitajia tahi uusia, kuin myöskin näistä toimista eroittaa tarpeettomat virkamiehet tai toimihenkilöt.

4 §.

Tämä laki, jolla kumotaan kaikki sen kanssa ristiriidassa olevat säännökset ja sopimukset, astuu voimaan heti.


Helsingissä, 21 päivänä helmikuuta 1918.


Suomen Kansanvaltuuskunta:
KULLERVO MANNER.
YRJÖ SIROLA.
EERO HAAPALAINEN.
ADOLF TAIMI.
LAURI LETONMÄKI.
ANTTI KIVIRANTA.
O. W. KUUSINEN.
JALO KOHONEN.
J. H. LUMIVUOKKO.
EVERT ELORANTA.
O. TOKOI.
KONSTANTIN LINDQVIST.
EMIL ELO.
MATTI TURKIA.