Laki kruununkymmenysten lakkauttamisesta.

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 294/1924.


L a k i
kruununkymmenysten lakkauttamisesta.
Annettu Helsingissä, 29 päivänä marraskuuta 1924.


     Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen 60 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään seuraavaa:

1 §.

Kruununkymmenykset lakkautetaan tammikuun 1 päivästä 1925. Rästinä olevat erät aikaisemmin maksettaviksi joutuneista kruununkymmenyksistä ovat kuitenkin säädetyssä järjestyksessä perittävät. Lakkautus ei myöskään koske sitä osaa kruununkymmenyksistä, jonka Ahvenanmaan maakunta on elokuun 11 päivänä 1922 annetun lain 4 §:n mukaan oikeutettu tarpeisiinsa käyttämään.

2 §.

Ne eräille maalaisseurakunnille viini- ja rakennusjyväin nimellä jaoitetut kruununkymmenykset, joita määrätyt talot maksavat suoraan asianomaisille seurakunnille, suoritetaan valtiovaroista keskiverohinnan mukaan evankelis-luterilaisten seurakuntain vastikerahastoon.

3 §.

Turun kaupunkiseurakuntain papistolle palkkaukseksi jaoitetut kruununkymmenykset, joita määrätyt talot Maskun ja Piikkiön kihlakunnissa maksavat suoraan sanotulle papistolle, korvataan valtiovaroista keskiverohinnan mukaan mainitulle papistolle, kunnes nämä kruununkymmenykset evankelis-luterilaisten seurakuntain palkkauksesta 4 päivänä elokuuta 1922 annetun lain 9 §:ssä olevan säännöksen perusteella siirtyvät sanottujen seurakuntain vastikerahastoon.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.
Helsingissä, 29 päivänä marraskuuta 1924.
Tasavallan Presidentti
K. J. STÅHLBERG.


Valtiovarainministeri Yrjö Pulkkinen.