Laki lausunto-, kokoontumis- ja yhdistymisvapaudesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

1906

N:o 38
S U O M E N
SUURIRUHTINAANMAAN
ASETUSKOKOELMA.


(Julkiluettava saarnastuolista.)


L a k i
lausunto-, kokoontumis- ja yhdistymisvapaudesta.
Annettu Pietarhovissa, 20 (7) p:nä elokuuta 1906.


    ME NIKOLAI toinen, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Sittenkuin Suomen Valtiosäädyille on annettu armollinen esitys lausunto-, kokoontumis- ja yhdistymisvapautta koskevista perustuslainsäännöksistä ja tätä lainsäädäntöasiaa on käsitelty 3 (15) päivänä Huhtikuuta 1869 annetun Valtiopäiväjärjestyksen 71 §:ssä säädetyssä järjestyksessä, tahdomme Me täten noudatettavaksi vahvistaa Valtiosäätyjen asiasta hyväksymän lain, sanasta sanaan näin kuuluvan:


Laki lausunto-, kokoontumis- ja yhdistymisvapaudesta.


    Suomen kansalaisten yleisten oikeuksien kehittämiseksi ja turvaamiseksi säädetään täten perustuslain voimalla niinkuin seuraa:

Suomen kansalaisella on sanan vapaus sekä oikeus kirjoituksen ja kuvallisen esityksen painosta julkaisemiseen, älköönkä niille ennakolta estettä pantako.

Suomen kansalaisilla on oikeus edeltäpäin lupaa hankkimatta kokoontua keskustelemaan yleisistä asioista tai muussa luvallisessa tarkoituksessa sekä perustaa yhdistyksiä tarkoitusten toteuttamista varten, jotka eivät ole vastoin lakia tai hyviä tapoja.

Säännöksiä siitä, mitä näiden oikeuksien käyttämisessä on noudatettava, annetaan yleisen lain säätämisestä voimassa olevassa järjestyksessä.


    Paremmaksi vakuudeksi olemme Me tämän Omakätisesti allekirjoittaneet.

NIKOLAI.


    Pietarhovissa 7/20 päivänä elokuuta 1906.


Ministerivaltiosihteeri A. Langhoff.