Laki omaisuuden siirtämisestä ulkomaille

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Kansanvaltuuskunnan asetuskokoelma 21.2.1918/23.


L a k i
omaisuuden siirtämisestä ulkomaille.
Annettu Helsingissä, 21 päivänä helmikuuta 1918.
_______________


  Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä säädetään:

1 §.

Suomen Tasavallan kansalaisten tai yleisten ja yksityisten laitosten Suomessa olevaa kiinteää tai irtainta omaisuutta taikka arvopapereita älköön ilman Kansanvaltuuskunnan Raha-asiain Osaston antamaa lupaa missään muodossa siirrettäkö, luovutettako tai pantattako ulkomaalaisille tai ulkomailla oleville Suomen kansalaisille. Sama olkoon laki Suomen satamissa kirjoitettujen laivojen suhteen, olkootpa ne Suomessa tai ulkomailla. Sellainen jälkeen tammikuun 27 päivän tapahtunut siirto, luovutus tai panttaus on mitätön.

2 §.

Suomen Tasavallan rahaa taikka arvopapereita älköön vietäkö ulkomaille.

Oman tarpeensa takia on kuitenkin jokainen ulkomaille matkustava oikeutettu mukaansa ottamaan korkeintaan 1,500 Suomen markkaa, ellei Kansanvaltuuskunnan Raha-asiain Osasto tai Maksukonttori ole antanut lupaa suuremman rahasumman viemiseen.

3 §.

Suljettuja talletuksia älköön pankeista ja muista laitoksista ulosannettako muutoin kuin Kansanvaltuuskunnan Raha-asiain Osaston tai Raha-asiain Osaston laitokseen asettaman valtuutetun erityisellä luvalla.

4 §.

Jos joku rikkoo tai yrittää rikkoa tämän lain säännöksiä vastaan, saatettakoon hänet rangaistukseen vallankumousoikeudessa.


Helsingissä, 21 päivänä helmikuuta 1918.


Suomen Kansanvaltuuskunta:
KULLERVO MANNER.
YRJÖ SIROLA.
EERO HAAPALAINEN.
ADOLF TAIMI.
LAURI LETONMÄKI.
ANTTI KIVIRANTA.
O. W. KUUSINEN.
JALO KOHONEN.
J. H. LUMIVUOKKO.
EVERT ELORANTA.
O. TOKOI.
KONSTANTIN LINDQVIST.
EMIL ELO.
MATTI TURKIA.