Laki painoasioita koskevain asetusten kumoamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Kansanvaltuuskunnan asetuskokoelma 6.2.1918/19.


L a k i
painoasioita koskevain asetusten kumoamisesta.
Annettu Helsingissä, 6 päivänä helmikuuta 1918.
_______________


  Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä säädetään:

1 §.

Täten kumotaan asetus painotoimen asioista Suomenmaassa 31 päivältä toukokuuta 1867 ja kaikki sitä muuttavat myöhemmin annetut asetukset.

2 §.

Painoasiain ylihallituksessa ja sen alaisissa viroissa olleet henkilöt erotetaan ja julistetaan menettäneiksi kaikki virkaa seuranneet palkka- ja eläke-edut.

Painoasiain ylihallitus ja sen alaiset virat lakkautetaan.

Helsingissä, 6 päivänä helmikuuta 1918.


KULLERVO MANNER.
YRJÖ SIROLA.
EERO HAAPALAINEN.
ADOLF TAIMI.
LAURI LETONMÄKI.
O. W. KUUSINEN.
ANTTI KIVIRANTA.
JALO KOHONEN.
J. H. LUMIVUOKKO.
EVERT ELORANTA.
O. TOKOI.
KONSTANTIN LINDQVIST.
EMIL ELO.
MATTI TURKIA.