Laki ruplaveron lakkauttamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 293/1924.


L a k i
ruplaveron lakkauttamisesta.
Annettu Helsingissä, 29 päivänä marraskuuta 1924.


     Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen 60 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään seuraavaa:

1 §.

Ruplavero lakkautetaan tammikuun 1 päivästä 1925. Rästinä olevat erät aikaisemmin maksettavaksi joutuneesta ruplaverosta ovat kuitenkin säädetyssä järjestyksessä perittävät. Lakkautus ei myöskään koske sitä osaa mainitusta verosta, jonka Ahvenanmaan maakunta on elokuun 11 päivänä 1922 annetun lain 4 §:n mukaisesti oikeutettu tarpeisiinsa käyttämään.

2 §.

Yksityisen omistaman tai hallitseman tilan kaupungille lahjoitetusta ruplaverosta maksetaan kaupungille veroruplan 1923 vuoden verohinnan mukaan rahaksi laskettu korvaus muunnettuna pääomaksi kahdeksan prosentin mukaan.

Jos kaupunki sille luovutetusta maasta suorittaa valtiolle kerta kaikkiaan määrättyä vuotuista maksua, vähennetään tämä maksu edellisen momentin mukaan korvattavaa ruplaveroa vastaavasta rahamäärästä.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.
Helsingissä, 29 päivänä marraskuuta 1924.


Tasavallan Presidentti
K. J. STÅHLBERG.


Valtiovarainministeri Yrjö Pulkkinen.


Katso myös[muokkaa]