Laki säästöpankkien oikeudesta laajentaa liiketoimintaansa

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Kansanvaltuuskunnan asetuskokoelma 19.2.1918/22.


Laki
säästöpankkien oikeudesta laajentaa liiketoimintaansa.
Annettu Helsingissä, 19 päivänä helmikuuta 1918.


  Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä säädetään:

1 §.

Säästöpankilla, niin maalla kuin kaupungissa, on oikeus ottaa vastaan talletuksia tilille, jolta varoja suoritetaan vaadittaessa joko shekkiä vastaan tai muuten.

Säästöpankin isännistön asiana on määrätä se korkein määrä, minkä säästöpankki yhdeltä tallettajalta vastaanottaa talletuksia sellaiselle tilille.

2 §.

Samoin on säästöpankilla oikeus antaa luottoa vekseliä vastaan sekä avata luottotilejä, joilta varoja suoritetaan vaadittaessa shekkiä vastaan tai muuten.

3 §.

Edellisissä pykälissä mainittu luotonotto ja luotonanto älköön kuitenkaan nousko korkeampaan määrään kuin 25 %:iin säästöpankin omien varojen sekä talletusten yhteismäärästä edellisen puolen vuoden tilinpäätöksen mukaan.

4 §.

Säästöpankilla on oikeus tämän lain perusteella ja sen mukaisesti laajentaa liiketoimintaansa säästöpankin sääntöjen estämättä.

5 §.

Tämä laki, jolla kumotaan sen kanssa ristiriidassa olevat säännökset, astuu voimaan heti.


Helsingissä, 19 päivänä helmikuuta 1918.


Suomen Kansanvaltuuskunta:
KULLERVO MANNER.
YRJÖ SIROLA.
EERO HAAPALAINEN.
ADOLF TAIMI.
LAURI LETONMÄKI
ANTTI KIVIRANTA.
O. W. KUUSINEN.
JALO KOHONEN.
J. H. LUMIVUOKKO.
EVERT ELORANTA.
O. TOKOI.
KONSTANTIN LINDQVIST.
EMIL ELO.
MATTI TURKIA.