Laki sisähallinnon väliaikaisesta järjestämisestä

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Kansanvaltuuskunnan asetuskokoelma 14.2.1918/21.


L a k i
sisähallinnon väliaikaisesta järjestämisestä.
Annettu Helsingissä, 14 päivänä helmikuuta 1918.
_______________


  Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä säädetään:

1 §.

Sisähallinnon ylin johto kuuluu Kansanvaltuuskunnalle ja sen Sisäasiain Osastolle.

2 §.

Niitä tehtäviä suorittamaan, jotka tähän saakka ovat kuuluneet kuvernöörin eli maaherran virastolle, on valittava lääninvaltuuskunta, johon kuuluu viisi jäsentä. Kunnallisjärjestö siinä kaupungissa, jossa lääninhallitus sijaitsee, valitsee siihen kaksi jäsentä; toiset kaksi valitsee piiritoimikunta tahi, jos näitä on useampia, ne yhdessä; piiritoimikuntain toimittamat vaalit ovat alistettavat piirineuvostojen vahvistettaviksi. Lääninvaltuuskunnan puheenjohtajana toimii Kansanvaltuuskunnan määräämä läänin esimies.

Lääninvaltuuskunta ottaa ja erottaa lääninkanslian, lääninkonttorin ja läänin maanmittauskonttorin toimihenkilöt.

Sisäasiain Osasto tai lääninvaltuuskunta voivat erityisillä säännöksillä jättää päätösvallan vähemmän tärkeissä asioissa läänin esimiehelle yksin.

3 §.

Niitä tehtäviä suorittamaan, jotka tähän saakka ovat kuuluneet kruununvoudeille ja nimismiehille, on kuhunkin maalaiskuntaan asetettava järjestyksenvalvoja, joka samalla voi olla vallankumousoikeuden yleisenä syyttäjänä.

Järjestyksenvalvojan valitsee ja virkaansa asettaa kunnallisjärjestö. Ellei sellaista kunnassa ole, on lääninvaltuuskunnan pyydettävä jonkun muun työväenjärjestön tai, ellei sellaistakaan ole, kuntakokouksen ehdotusta ja sen jälkeen nimitettävä kuntaan järjestyksenvalvoja.

4 §.

Kuhunkin maalaiskuntaan on myös asetettava tarpeellinen määrä järjestysmiehiä. Järjestysmiesten luvun ja heidän piirinsä määrää sekä heidät toimiinsa valitsee kunnallisjärjestö tai, missä sellaista ei ole, järjestyksenvalvoja. Järjestysmiesten tehtävänä on järjestyksenvalvojan johdon alaisina järjestyksen pito ja ne muut toimet, jotka poliisille tai miliisille ennen ovat kuuluneet.

5 §.

Jokaiseen kaupunkiin valitkoon kunnallisjärjestö järjestystoimikunnan, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Järjestystoimikunnan tehtävänä on käsitellä ja päättää ne asiat, jotka ennen ovat olleet poliisimestarin käsiteltäviä ja päätettäviä. Järjestystoimikunta ottaa ja erottaa järjestyksenvalvojan, järjestysmiehet ja järjestyslaitoksen muun henkilökunnan.

6 §.

Ulosotto kaupungissa on ulosottomiehen asiana. Hänet ottaa toimeensa ja siitä erottaa järjestystoimikunta. Hänen esityksestään järjestystoimikunta ottaa ja erottaa ulosottoapulaiset, jotka ovat toimistaan lähinnä vastuunalaiset ulosottomiehelle.

7 §.

Tämän lain perusteella älköön ketään asetettako toimeensa yhtä vuotta pitemmäksi ajaksi.

8 §.

Tämän lain kautta lakkautetaan kuvernöörin eli maaherran, kruununvoudin, poliisimestarin, nimismiehen ja kaupunginvoudin virat.

Sisäasiain Osastolla ja lääninvaltuuskunnalla on valta tarpeen mukaan lakkauttaa muitakin läänin hallintovirkoja.

9 §.

Lähempiä määräyksiä, ohjeita ja selityksiä tämän lain täytäntöön panoa varten antakoon Sisäasiain Osasto.

10 §.

Tämä laki, jolla kumotaan kaikki tämän kanssa ristiriidassa olevat lainsäännökset, astuu voimaan heti.


Helsingissä, 14 päivänä helmikuuta 1918.


KULLERVO MANNER.
YRJÖ SIROLA.
EERO HAAPALAINEN.
ADOLF TAIMI.
LAURI LETONMÄKI.
ANTTI KIVIRANTA.
O. W. KUUSINEN.
JALO KOHONEN.
J. H. LUMIVUOKKO.
EVERT ELORANTA.
O. TOKOI.
KONSTANTIN LINDQVIST.
EMIL ELO.
MATTI TURKIA.