Laki sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain 55 §:n muuttamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

 Suomen asetuskokoelma 377/1952.


L a k i
sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain 55 §:n muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 1952.


__________


  Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä 16 päivänä huhtikuuta 1920 annetun lain 55 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 26 päivänä toukokuuta 1941 annetussa laissa (362/41), näin kuuluvaksi:


55 §.

  Sotaoikeuden tutkinta ja tuomio on alistettava Helsingin hovioikeuden tarkastettavaksi, jos jotakuta on syytetty rikoksesta, josta saattaa tulla kuolemanrangaistus tai kuritushuonetta elinkaudeksi, taikka osallisuudesta sellaiseen rikokseen.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


__________


  Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1953.


Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 1952.


Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.


Oikeusministeri Sven Högström.