Laki sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain 77 §:n 3 momentin kumoamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

  Suomen asetuskokoelma 2/1972.


L a k i
sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain 77 §:n 3 momentin kumoamisesta.
Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1972.
__________


  Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

  Täten kumotaan sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä 16 päivänä huhtikuuta 1920 annetun lain (93/20)   77 §:n 3 momentti, jolloin pykälän entinen 4 momentti siirtyy 3 momentiksi.

  Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1972.

__________


Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1972.


Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN


Oikeusministeri K. J. Lång