Laki sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain muuttamisesta (21 tammikuuta 1955)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

 Suomen asetuskokoelma 22/1955.


L a k i
sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1955.


__________


  Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä 16 päivänä huhtikuuta 1920 annetun lain (93/20)   23 §:n 1 ja 2 momentin 6 kohta sekä lisätään sanottuun lakiin uusi 79 a § seuraavasti:

23 §.

  Sotatuomioistuimeen kuuluvat rauhan aikana seuraavat asiat:

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  6) syyte sotavankia, vakoilijaa tai sellaista ulkovallan kansalaista vastaan, joka vieraitten valtojen välisen sodan aikana, jossa Suomi on puolueeton, on valtakunnassa ollut pidätettynä, muiden kuin sotavangin osalta kuitenkin vain sikäli, kuin rikokseen voidaan soveltaa sotaväen rikoslakia;

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Sotatuomioistuimeen kuuluvat siitä päivästä alkaen, jona valtakunnan sotavoima on muussa tarkoituksessa kuin harjoitusta varten asetettu sotakannalle, seuraavat asiat:

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  6) syyte sotavankia vastaan sekä syyte vihollisen vakoilijaa tai ulkovallan kansalaista vastaan, joka on valtakunnassa ollut pidätettynä, sikäli kuin rikokseen voidaan soveltaa sotaväen rikoslakia;

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

79 a §.

  Mikäli Suomea sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa on määrätty sotavankeja koskevista oikeudenkäynneistä ja heille tuomittujen rangaistusten täytäntöönpanosta toisin kuin tässä tai muussa laissa, noudatettakoon sopimuksen määräyksiä.


Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1955.
Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.


Oikeusministeri W. Henriksson.