Laki sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain muuttamisesta (heinäkuu 1948)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

 Suomen asetuskokoelma 516/1948.


L a k i
sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 1948.


  Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä 16 päivänä huhtikuuta 1920 annetun lain (93/20)   42 § näin kuuluvaksi:


6 luku.
Vangitseminen.


42 §.

  Mitä yleisessä laissa on säädetty rikoksesta tavatun, epäillyn tai tuomitun henkilön vangitsemisesta, pidättämisestä ja kiinniottamisesta, noudatettakoon myös tätä lakia sovellettaessa, ottaen kuitenkin huomioon, mitä jäljempänä sanotaan.

__________


  Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1948.


Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 1948.
Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.


Oikeusministeri Eino Pekkala.