Laki sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain muuttamisesta (marraskuu 1950)

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

 Suomen asetuskokoelma 567/1950.


L a k i
sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1950.


  Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä 16 päivänä huhtikuuta 1920 annetun lain (93/20)   7 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi:


7 §.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


  Sotaylioikeuden puheenjohtajan ja jäsenet nimittää määräajaksi, enintään kolmeksi vuodeksi, tasavallan presidentti, siviilijäsenet korkeimman oikeuden ja sotilasjäsenet puolustusministerin esityksestä.


Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1950.


Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.


Oikeusministeri H. A. Kannisto.