Laki sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain muuttamisesta (toukokuu 1955)

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

  Suomen asetuskokoelma 214/1955.


L a k i
sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1955.


__________


  Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä 16 päivänä huhtikuuta 1920 annetun lain (93/20)   49 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi:

49 §.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


  Puolustajana käytettäköön henkilöä, joka yleisen lain mukaan saa olla toisen asiamiehenä. Oikeuden määräämälle puolustajalle suoritettavasta palkkiosta ja korvauksesta on voimassa, mitä maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 6 §:ssä on säädetty.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__________


  Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1956.


Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1955.
Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI


Oikeusministeri W. Henriksson.