Laki sotilashallinnon jatkamisesta valtakunnan yhteyteen palautetulla alueella

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen asetuskokoelma 837/1941.


L a k i
sotilashallinnon jatkamisesta valtakunnan yhteyteen palautetulla alueella.
Annettu Helsingissä 6 päivänä joulukuuta 1941.
____________


 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään, että Moskovassa 12 päivänä maaliskuuta 1940 päivätyllä rauhansopimuksella Suomesta luovutetulla ja vuokratulla alueella hoidetaan hallintoa senkin jälkeen, kuin luovutettu alue on palautettu Suomen valtakunnan yhteyteen ja vuokrattua aluetta koskevat Suomen sitoumukset on julistettu rauenneiksi, sotilasviranomaisten toimesta, kunnes asetuksella toisin määrätään.

Helsingissä 6 päivänä joulukuuta 1941.


Tasavallan Presidentti
RISTO RYTI.


Pääministerin estyneenä ollessa
Ministeri Väinö Tanner.