Laki täytäntöönpanon ja ulosoton väliaikaisesta järjestämisestä

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Kansanvaltuuskunnan asetuskokoelma 13.3.1918/27.


L a k i
täytäntöönpanon ja ulosoton väliaikaisesta järjestämisestä.
Annettu Helsingissä, 13 päivänä maaliskuuta 1918.
_______________


  Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä säädetään:

1 §.

Ulosotto sekä tuomioiden ja päätösten täytäntöönpano on kaupungissa ulosottomiehen ja maalla järjestyksenvalvojan asiana.

2 §.

Se, jonka luona ulosmittaus on tapahtunut, olkoon oikeutettu valittamaan Vallankumousoikeudelle kymmenen päivän kuluessa. Kuitenkin on tyytymättömyys ilmoitettava järjestyksenvalvojalle maalla ja ulosottomiehelle kaupungissa viiden päivän kuluessa ulosmittauksesta lukien. Tyytymättömälle annettakoon ote ulosottopöytäkirjasta.

3 §.

Vallankumousoikeuden päätöksestä ulosottoasiassa voidaan valittaa Vallankumoukselliselle Ylioikeudelle siinä järjestyksessä ja sillä tavoin kuin siviliasioista on säädetty.

4 §.

Ellei tyytymättömyyttä ulosmittaukseen ole edellä säädetyn ajan kuluessa ilmoitettu tahi jos Vallankumousoikeus on valituksen hyljännyt, saatettakoon ulosotto viipymättä loppuun.

Valittaminen Vallankumoukselliselle Ylioikeudelle ei estä ulosoton loppuun saattamista, ellei valittaja aseta ulosotettavaa summaa juosseine korkoineen ja kuluineen vakuudeksi järjestyksenvalvojalle tai ulosottomiehelle.

5 §.

Suomen Pankin Johtokunnan tai komisaarin antama ulosottomääräys on täytäntöönpantava kuin oikeuden päätös tai tuomio.

6 §.

Tämä laki, jonka soveltamisesta lähemmät määräykset antaa Suomen Kansanvaltuuskunnan Oikeusasiain Osasto, astuu voimaan heti.


Helsingissä, 13 päivänä maaliskuuta 1918.


SUOMEN KANSANVALTUUSKUNTA:


KULLERVO MANNER.
YRJÖ SIROLA.
EERO HAAPALAINEN.
ADOLF TAIMI.
M. A. AIROLA.
HANNA KARHINEN.
LAURI LETONMÄKI.
ANTTI KIVIRANTA.
O. W. KUUSINEN.
JALO KOHONEN.
EDVARD GYLLING.
J. H. LUMIVUOKKO.
EVERT ELORANTA.
O. TOKOI.
KONSTANTIN LINDQVIST.
EMIL ELO.
J. O. ARJANNE.
MATTI TURKIA.