Laki tammikuun 30 päivänä 1865 annetun Palkkaussäännön kumoamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Kansanvaltuuskunnan asetuskokoelma 1.2.1918/15.


L a k i
tammikuun 30 päivänä 1865 annetun
Palkkaussäännön kumoamisesta.
Annettu Helsingissä, 1 päivänä helmikuuta 1918.
_______________


  Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä säädetään:

Täten kumotaan 30 päivänä tammikuuta 1865 annettu Palkkaussääntö isännille ja palkollisille sekä asetukset 27 päivältä tammikuuta 1879 ja 28 päivältä joulukuuta 1888, joilla on tehty muutoksia Palkkaussäännön eri pykäliin.

Henkilö, joka Palkkaussäännön nojalla on pestautunut toisen palvelukseen, on oikeutettu neljäntoista päivän irtisanomisaikaa noudattaen purkamaan palkkausvälipuheensa.

Tämä laki astuu voimaan heti.

Helsingissä, 1 päivänä helmikuuta 1918.


KULLERVO MANNER.
YRJÖ SIROLA.
EERO HAAPALAINEN.
ADOLF TAIMI.
LAURI LETONMÄKI.
O. W. KUUSINEN.
ANTTI KIVIRANTA.
JALO KOHONEN.
J. H. LUMIVUOKKO.
EVERT ELORANTA.
O. TOKOI.
KONSTANTIN LINDQVIST.
EMIL ELO.
MATTI TURKIA.