Laki työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2020


216/2020
Laki
työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään työttömyyskassalakiin (603/1984) väliaikaisesti uusi 25 b § seuraavasti:

25 b §
Omavastuuajalta maksettavan ansiopäivärahan rahoitus

Yrittäjälle omavastuuajalta maksettava ansiopäiväraha rahoitetaan kokonaan valtionosuudella, joka muodostuu perusosasta ja ansio-osasta. Valtion osuus maksetaan Työllisyysrahastolle valtion osuuden ennakon yhteydessä arvioon perustuen. Valtion osuuden lopullinen määrä vahvistetaan työttömyyskassojen rahoitusosuuksien vahvistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan työttömyyskassakohtaisten tilastojen perusteella.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 6 päivään heinäkuuta 2020.

Tätä lakia sovelletaan, jos omavastuuaika on alkanut 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen mutta ennen 7 päivää heinäkuuta 2020.


Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2020


Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö


Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen