Lappalaisten alkuperä

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Lappalaisten alkuperä.

Kirjoittanut A.A.
Lappalaisten alkuperä.


Niinkuin muiden kansakuntain alkuperä on pimiässä, niin on myös Lapin-sukukunnanki. Lappalaisilla itsellä ei tästä asiasta ole pienintäkään tietoa. Norjan maalla Bergen hiippakunnassa on saari nimeltä Gideschöe. Siinä on patsas johon on kirjoitettu: "Find weljensä murhaisi että menoissansa menestyisi, sill'ei kanssansa sopinut. Kauwas maahan pohjaseen pakeni, joss' sukunsa paljon suureni, kuu siell' rauhass' on elää saanut. Hänestä tuli Pohjan kansa kaikki, jotka nimensä hänen jälkeen saiwatkin". — Lappalaiset mainitaan Norjan maan asujamilta Finner. Norjan maassa muinain elänyt ja oppinsa puolesta arwossa pidetty mies, nimeltä Rasmus, arwelee kirjassansa Norges Beskr. siw. 174, että mainittu weljensä murhaaja oli esi-isä sille historiassa niin paljon kiitetylle Norjan miehelle Giedsköe, suwusta Find Arnesen, josta luuli pohjan perällä asuwat alkuusa saaneen ja että hän on ollut Lappalaisten est-isä; mutta Lappalaiset eli niin kutsutut Finner owat peräti toista kansaa, kuin Norjan kansa, sen tietä antaa heidän kielensäkin. — Leibnits ja Bayes arwelewat Lappalaisten saaneen alkuperänsä niistä wanhoista Skyyteistä (Schyterne) jotka, niinkuin Lappalaisetki, wiljeliwät waatteita nahasta, oleskeliwat erämaissa, muutellen yhdestä paikasta toiseen, waimoinen ja lapsineen, elättiwät itsensä ei maan wiljelyksellä, waan karjan hoidolla, myös oli kielensä muutamissa sanoissa yhdenmoinen. Tämä arwellus on epätietoinen. — Rudbeck se nuorin, Björner ja Högström luulewat Lappalaisten saaneen alkunsa niistä 10 Israelin sukukunnasta, jotka kuningas Salmanassar wei wankeuteen. Lappalaiset owat monessa Israelin kansan kaltaisia. Usioilla Juutalaisista oli mustat hiukset, niinkuin usialla Lappalaisella. Juutalaiset oliwat warreltansa lyhyet, niinkuin Lappalaisetkin owat. Israelitat tekiwät palteen waatteitensa liepeeseen, niin tekemät myös Lappalaiset. Israelitat pyhittiwät lauwantain niin tekiwät myös Lappalaiset pakanuuden aikana. Israelitat wäärensiwät uhrinsa Jumalalle, niin tekiwät myös Lappalaiset, uhratessansa epäjumalillensa, että söiwat uhrin lihan, antaen luut Jumalillensa. Israelitat pystyttiwät patsaita ja merkkikiwiä, osoittaen näille Jumalisen kunnian, ehkä Herra oli sanonut: "ei teidän pidä patsaita pystyttämän teillenne, eikä myös yhtään merkkikiweä paneman teidän maallanne, kumartaaksenne niitä (3 Mos. kirj. 26:1); niin rukoiliwat myös Lappalaiset kiwiä ja pystyttiwät muistopatsaita. Alttarinsa piti Israelittain tekemän kiwistä, joihin rauta-aseilla ei oltu satuttu; Lappalaiset tekiwät myös altarinsa epäjumalillensa kiwestä ilman että rauta-aseella sitä silittilvät. Ruuan laitos oli Israelitailla miesten niinkuin se wieläki on Lapinmiesten toimitus. Israelitat pitiwät waimon wissina aikoina saastaisena, saman tekiwät myös Lappalaiset muinais-aikoina. — Knud Leem ja hänen kanssansa Strahlenberg arwelewat Lappalaisten saaneen alkperänsä Samojedeista, sanoen Lappalaisten sekä kielensä että elämänsä tapain puolesta olewan yhdenkaltaiset. Samasta ajatuksesta owat myös Coring Scheffer ja rohwessor Schöning. Tämä Schöning päättää Lappalaisten olewan siirtolaisia Permiasta, joka siihen aikaan oli woimassa lähettämään siirtolaisia aina Suomenmaahan. — Näin arwelusten kautta olen ainoastaan tahtonut mieleenjohdattaa lukijalle, kuinka erinäiset ajatukset oppineilla ollut on muinais-ajoista ja niistä kansoista, kuin silloin eliwät. Se on täydeksi näytytty nykyisiltä muinaisaikain tutkioilta, että Suomalaiset ja Lappalaiset kuuluwat yhteen ja samaan kansakuntaan. Siitä kuin Suomalaiset owat kotoperää, sieltä omat myös Lappalaisetkin.


A.A.


Lähde: Suometar, n:o 18, 8.5.1857