Luterilainen kirjallisuus

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

00 Kirja-ala[muokkaa]

00.2 Symbolit. Koodit. Merkkijärjestelmät[muokkaa]

 • Lempiäinen, Pentti: Kuvien kieli: Vertauskuvat uskossa ja elämässä. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26457-1.

04 Yleiset kokoomateokset[muokkaa]

 • Eskola, Antti: Vaikka en niin kuin kirkko opettaa.
 • Lehtinen, Torsti: Hyvän ja pahan tällä puolen. Helsinki: Kirjapaja, 1991. ISBN 951-625-090-4.
 • Lehtinen, Torsti: Sika vai Sokrates: Kirjoituksia kaipauksesta, kirkosta ja karaokesta. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2009. ISBN 978-952-492-298-2.
 • Lempiäinen, Pentti: Muistakaa menneitä päiviä. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-30536-7.

10 Yleisteokset[muokkaa]

10.8 Mietelausekokoelmat. Sitaattikokoelmat[muokkaa]

11 Filosofia[muokkaa]

 • Laurikainen, K. V.: Kantista kvanttiin: Filosofiaa fyysikon silmin. 2. uudistettu painos (1. painos 1991 nimellä Filosofiaa fyysikon silmin). Helsinki: Yliopistopaino, 1994. ISBN 951-570-208-9.
 • Laurikainen, K. V. (toim.): Kvanttifysiikka ja filosofia: Symposio Helsingissä 29.–30.1.1988. Report series in theoretical physics 1/1989. Helsinki: Helsingin yliopisto. Teoreettisen fysiikan tutkimuslaitos, 1989. ISBN 951-45-4920-1.
 • Laurikainen, K. V. (toim.): Luonnonfilosofian seminaarin alustukset ja keskustelut syyslukukaudella 1989. Avustajat: Erkki Laurikainen ym. Report series in theoretical physics 3/1990. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1990. ISBN 951-45-5384-5.
 • Laurikainen, K. V.: Tieteellä on rajansa: Kvanttiteoria ja todellisuus. Helsinki: Yliopistopaino, 1997. ISBN 951-570-372-7.
 • Laurikainen, K. V. & Rainio, Kullervo: Todellisuus ja kuvajainen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16207-8.
 • Ojanen, Eero: Järjen valossa: Elämänviisautta filosofiasta. Helsinki: Kirjapaja, 2011. ISBN 978-952-247-146-8.
 • Vainio, Olli-Pekka (toim.): Hitaan järjen kritiikki. Humanitas. Helsinki: Perussanoma, 2011. ISBN 978-951-888-571-2.

11.4 Uusimman ajan filosofia[muokkaa]

 • Vainio, Olli-Pekka: Ihmiseksi tuleminen: Søren Kierkegaardin teologia. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-091-4.

14 Psykologia[muokkaa]

14.12 Oppimisen psykologia[muokkaa]

 • Tamm, Maare: Lasten ja nuorten uskonnollinen maailma. (Barnens religiösa föreställningsvärld, 1986.) Suomentanut Pirkko Jarasto. Helsinki: Lasten keskus, 1988 (2. painos 2002). ISBN 951-626-715-7.

14.16 Tunne- ja tahtotoiminnot[muokkaa]

 • Kettunen, Paavo: Kätketty ja vaiettu: Suomalainen hengellinen häpeä. Helsinki: Kirjapaja, 2011. ISBN 978-952-247-155-0.
 • Nissilä, Kalervo: Kuolevan kuolemattomuus: Haastattelututkimus lähellä kuolemaa eläneitten kuolemattomuudesta ja kuolemisen psykodynamiikasta. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 179. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1992. ISBN 951-9111-91-3.

15 Rajatieto[muokkaa]

15.9 Okkultismi. Spiritismi. Henkimaailma[muokkaa]

 • Arlebrand, Håkan: Aura, karma, kabbala... Uuden aikakauden hengellisyys ja salatieteen nousu. (Det okända, 1992.) Suomentanut Oili Aho. Helsinki: Kirjaneliö, 1994. ISBN 951-600-863-1.

16 Tietoteoria. Tiedeoppi[muokkaa]

 • Latvus, Päiviö: Ymmärryksen siivet: Miksi tiede on länsimaista?. Esipuhe: Jukka Kemppinen. Espoo: Omega-Kirjat, 2000. ISBN 951-98646-1-X.

16.7 Tiedeoppi. Tieteenfilosofia[muokkaa]

 • Laurikainen, K. V.: Tieteen giljotiini. Visio. Helsingissä: Otava, 1987. ISBN 951-1-09678-8.

17 Etiikka. Elämänfilosofia. Estetiikka[muokkaa]

 • Heinimäki, Jaakko: Vapahtajan varpajaiset. Helsinki: Johnny Kniga, 2003. ISBN 951-0-28276-6.

17.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Ahokallio, Tapio & Ollila, Maija-Riitta & Salmenkylä, Riitta: Ihmisen hyvä ja paha. Helsinki: Kirjapaja, 1995 (4. painos 2001). ISBN 951-625-251-6.

17.1 Etiikka. Moraalifilosofia[muokkaa]

 • Ijäs, Kirsti: Arvot asuvat kotona: Ajatuksia perhearvoista. Helsinki: Kirjapaja, 2009. ISBN 978-951-607-973-1.
 • Kunnas, Tarmo: Mitä jäljellä moraalista. Helsinki: Kirjapaja, 2002. ISBN 951-625-885-9.
 • Riikonen, Teuvo V.: Minä, vain minä! Näkökulmia uusitsekkääseen aikaan. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-349-2.
 • Saarinen, Risto: Sosiaalietiikka ja uskonnon eetos: Teologisia tutkielmia. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1999. ISBN 952-9791-36-4.

17.1065 Kokoukset[muokkaa]

 • Häkkinen, Seppo & Kolehmainen, Riitta (toim.): Ajatuksia arvoista: Arvojen akatemia. Helsinki: Kirkkohallitus, 2008. ISBN 978-951-789-251-3.

17.107 Oppikirjat[muokkaa]

 • Hanki, Katri ym.: Silta. 3, Etiikka ja kirkon oppi. Helsinki: WSOY oppimateriaalit, 2009. ISBN 978-951-0-33733-2.
 • Nurmi, Suvielise ym.: Uskonnon matkakirja. Hyvää etsimässä. 1. uudistettu painos. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-951-607-854-3.

17.3 Elämänfilosofia. Elämäntaito[muokkaa]

 • Ehrnrooth, Jari: Lähemmäksi kuin lähelle: Kertomus toisesta ihmisestä. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-546-7.
 • Junkkari, Kaija: Naiseksi joka olet. 3. uudistettu taskukirjapainos. Helsinki: Kirjapaja, 2012. ISBN 978-952-247-296-0.
 • Wikström, Owe: Kaipauksen puolustus. (Till längtans försvar eller vemodet i finsk tango, 2008.) Suomentanut: Oili Räsänen. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-951-607-918-2.
 • Vilska, Jussi: Toivo voittaa pelon: Tuokiokuvia toivoa etsivän ihmisen arjesta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-14822-9.

20 Yleinen uskontotiede[muokkaa]

 • Askola, Irja & Lampinen, Tapio & Lempiäinen, Pentti (toim.): Kirkkososiologia. Helsinki: Kirjapaja, 1982. ISBN 951-621-350-2.
 • Astala, Aarne: Ateismin historia ja sen uskontotieteellistä arvostelua. Jyväskylä: Gummerus, 1939.
 • Bäckman, Eero: Evoluutio – kreationismi – luomisusko: Keskustelu suomalaisessa lehdistössä 1981. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1983.
 • Heikka, Mikko: Vapaina ja tasavertaisina: Ihmisoikeudet uskontojen näkökulmasta. Helsinki: Kirjapaja, 2014. ISBN 978-952-288-138-0.
 • Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo. Helsinki: WSOY, 1997 (2. painos 2002). ISBN 951-0-27265-5.
 • Hiltunen, Pekka Yrjänä: Kaikki ja ei mitään: Uskontojen markkinat. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-344-9.
 • Komulainen, Jyri: Guru Jeesus: Tutkielmia hindulaisuudesta ja kristinuskosta. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2006. ISBN 952-9791-65-8.
 • Kotiranta, Matti (toim.): Kirkot ja Euroopan murros: STKS:n symposiumissa marraskuussa 1995 pidetyt esitelmät. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1997. ISBN 952-9791-17-8.
 • Kääriäinen, Kimmo: Ateismin jälkeen: Uskonnollisuus Venäjällä. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2004. ISBN 951-693-253-3.
 • Mikkola, Teija & Niemelä, Kati Petterson, Juha (toim.): Urbaani usko: Nuoret aikuiset, usko ja kirkko. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2006. ISBN 951-693-271-1.
 • Pruuki, Heli (toim.): Pyhän rajoilla: Temppelitappeluista uskontodialogiin. Helsinki: Suomen lähetysseura, 2010. ISBN 978-951-624-395-8.
 • Rautionmaa, Heidi (toim.): Näin uskon: Nuorten puheenvuoroja. Helsinki: Suomen Lähetysseura, 2012. ISBN 978-951-624-411-5.
 • Sinnemäki, Maunu: Selvitettävä vyyhti: Valtion ja kirkon suhde suomalaisessa yhteiskunnassa. Helsinki: Kirjapaja, 1970.
 • Toivanen, Antti (toim.): Pyhän silmässä: Puheenvuoroja ja mietelmiä Espoon 12. Kulttuurifoorumista. Helsinki: Kristillinen kulttuuriliitto, 2007. ISBN 978-952-92-2686-3.
 • Wikström, Owe: Pyhän salaisuus: Kätketty todellisuus ja nykyaika. (Om heligheten och dess envisa vägran att försvinna: Religionspsykologiska perspektiv, 1993.) Suomentanut Oili Räsänen. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-086-8.
 • Virkkunen, T. P.: Uskonto ja maailmankuva. Helsinki: Kirjapaja, 1982. ISBN 951-621-362-6.
 • Virkkunen, T. P.: Yksilön uskonnollinen kehitys. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1974 (2. painos 1977). ISBN 951-9111-04-2.
 • Yeung, Anne Birgitta & Pesonen, Heikki & Sundback, Susan (toim.): Rajojen ylityksiä: Uskonto, kirkko, sosiologia. Professori Eila Helanderin 60-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2006. ISBN 952-9791-63-1.

20.07 Oppikirjat. Harjoituskirjat[muokkaa]

 • Ahokallio, Tapio ym.: Uskonto ja maailmankatsomus. AD 2000. Helsinki: Kirjapaja, 1994 (6. uudistettu painos 2000). ISBN 951-625-249-4.
 • Antturi, Arto ym.: Uskonnon matkakirja. Raamattu – nyt. 1. uudistettu painos. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-807-9.
 • Dunderberg, Ismo ym.: Theo: Lukion uskonto. Osa 1, Pyhän piirit. Helsingissä: Otava, 2005 (5. painos 2007). ISBN 951-1-19700-2.
 • Hanki, Katri ym.: Silta. 2, Kristinuskon historia. Helsinki: WSOY oppimateriaalit, 2009. ISBN 978-951-0-33731-8.
 • Hanki, Katri ym.: Silta. 3, Etiikka ja kirkon oppi. Helsinki: WSOY oppimateriaalit, 2009. ISBN 978-951-0-33733-2.
 • Holm, Kristiina ym.: Lipas. 7, Maailmanuskonnot. Helsinki: WSOY oppimateriaalit, 2008. ISBN 978-951-0-33039-5.
 • Honkaheimo, Marja & Kalske, Annukka: Guru: Uskonnon kertauskirja abiturientille. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-208-9.
 • Ketola, Kimmo ym.: Suomalaisen uskonnon arkki. 5. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2004 (8. painos 2007). ISBN 951-37-4147-8.
 • Komulainen, Jyri ym.: Uskonnon matkakirja. Totuutta etsimässä. 1. uudistettu painos. Helsinki: Kirjapaja, 2009. ISBN 978-951-607-852-9.
 • Nurmi, Suvielise ym.: Uskonnon matkakirja. Hyvää etsimässä. 1. uudistettu painos. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-951-607-854-3.
 • Tiimonen, Soili: Uskonto: Lukion kertauskirja. Porvoo Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-29836-0.

20.2 Teologia[muokkaa]

 • Ahonen, Risto A.: Käännyttämistä vai kääntymystä? Vallankäytön ja kristillisen todistuksen suhde. Helsinki: Suomen lähetysseura, 2010. ISBN 978-951-624-393-4.
 • Alanen, Yrjö J. E.: Ajan ja iäisyyden ongelmia. Porvoo: WSOY, 1960.
 • Ala-Prinkkilä, Jouko: Todennäköisin vaihtoehto: Richard Swinburnen käsitys kristillisen teismin rationaalisuudesta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2014. ISBN 978-952-9791-92-7.
 • Amnell, Matti T.: Uskontojen universumi: John Hickin uskonnollisen pluralismin haaste ja siitä käyty keskustelu. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 217. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1999. ISBN 952-9791-31-3.
 • Aukee-Peiponen, Mirja & Kirjavainen, Heikki: Jumala, logiikka ja evidenssi: Uskonnonfilosofisia tarkasteluja historiallisten ja modernien aiheiden pohjalta. Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksen julkaisuja 16. Helsinki: Luther-Agricola-seura, 2000. ISBN 951-9047-54-9.
 • Bockmühl, Klaus: Kristikunta ilman Kristusta. (Atheismus in der Christenheit: Anfechtung und Überwindung, die Unwirklichkeit Gottes in Theologie und Kirche, 1969.) Suomentanut Taisto Nieminen. Helsinki: Kirjaneliö, 1971.
 • Eskola, Antti: Uskon tunnustelua: Mitä Jumalasta pitäisi ajatella?. Helsingissä: Otava, 1999 (3. painos 2000). ISBN 951-1-16483-X.
 • Eskola, Antti: Tiedän ja uskon. Helsingissä: Otava, 2003 (5. painos 2004). ISBN 951-1-18855-0.
 • Hagman, Patrik: Vastarintausko. (Om kristet motstånd, 2011.) Suomentanut Salla Ranta. Helsinki: Kirjapaja, 2016. ISBN 978-952-288-263-9.
 • Heiliö, Matti: Enkelitikkaat: Tiedon reuna ja kielipelien kumppanuus. Helsinki: Yliopistopaino, 2003. ISBN 951-570-502-9.
 • Hiltunen, Pekka Y. (toim.): Teologia uskontojen maailmassa. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 81. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2003. ISBN 951-693-244-4.
 • Hukari, Ari (toim.): Signum unitatis – ykseyden merkki: Piispa Juha Pihkalan juhlakirja. Tampereen hiippakunnan vuosikirja 2007. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-406-5.
 • Hytönen, Maarit: Ykseys rakkaudessa: Friedrich Heilerin evankeliskatolinen ohjelma. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 210. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1997. ISBN 952-9791-23-2.
 • Hämeen-Anttila, Jaakko: Usko. Henki & elämä. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-244-5.
 • Juva, Mikko & Simojoki, Martti: Tästä on kysymys. Porvoo Helsinki: WSOY, 1965.
 • Kainulainen, Pauliina & Mäkinen, Aulikki (toim.): Näen Jumalan toisin: Kristinuskon feministisiä tulkintoja. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-313-1.
 • Karttunen, Tomi (toim.): Oppi ja maailmankuva: Professori Eeva Martikaisen 60-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2009. ISBN 978-952-9791-75-0.
 • Kirjavainen, Heikki: Uskon ja tiedon samanaikaisuus: Totuus-, perustelu- ja varmuusehdon esiintymisiä uskonnollisen uskon määrittelyssä antiikista korkeaskolastiikkaan. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 137. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1983. ISBN 951-9111-48-4.
 • Knuuttila, Simo: Järjen ja tunteen kerrostumat. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 215. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1998. ISBN 952-9791-29-1.
 • Koistinen, Timo & Seppänen, Juha (toim.): Usko ja filosofia. Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksen julkaisuja 12. 2. korjattu painos. Helsinki: Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitos, 1996. ISBN 951-45-7280-7.
 • Kontula, Anna: Mistä ei voi puhua: Kirja uskosta ja uskonnosta. Helsinki: Into, 2012. ISBN 978-952-264-183-0.
 • Koskenniemi, Erkki & Nisula, Timo & Vainio, Olli-Pekka (toim.): Kadonnut horisontti: Näkökulmia uskoon, valtaan ja totuuteen. Helsinki: Arkki, 2006. ISBN 951-618-770-6.
 • Kuronen, Matti J.: Väitöskirja: Johdatus urbaanin teokomiikan perusteisiin. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-519-1.
 • Kylliäinen, Antti & Riekkinen, Wille: Uskon kintereillä. Helsinki: Art House, 2013. ISBN 978-951-884-505-1.
 • Kärkkäinen, Pekka (toim.): Johdatus Lutherin teologiaan. Theologia systematica. Helsinki: Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitos, Kirjapaja, 2001. ISBN 951-625-789-5.
 • Laitinen, Jorma: Syntiinlankeemus, häpeä ja syyllisyys: Uskonnonfilosofinen tutkielma. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 232. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2002. ISBN 952-9791-46-1.
 • Lehtinen, Torsti: Syntiset saarnat: Kirjoituksia maan ja taivaan väliltä. Helsinki: Arktinen banaani, 2014. ISBN 978-952-270-166-4.
 • Leinonen, Juha & Mustakallio, Pekka & Salminen, Joona (toim.): Annalan teologinen perintö: Kirjoituksia Pauli Annalalle juhlapäivänä 6. helmikuuta 2010. 2. korjattu ja täydennetty painos. Helsinki: Joona Salminen, 2010. ISBN 978-952-92-7744-5.
 • Lempiäinen, Pentti: Seimestä Öljymäelle. Kansialanimeke ja nimeke esiössä: Hetkiä suomalaistaiteilijoiden teosten äärellä. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35445-2.
 • Leppälä, Reetta (toim.): Nuoret ja kirkon nuorisotyö: Nuorten uskonnollisuus ja elämänhallinta. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. B, Ajankohtaista. Kokkola: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2010. ISBN 978-952-6602-10-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Liiman, Raigo: Uskonnollisuus muuttuvassa Virossa. Kirkon tutkimuskeskus. Sarja C, nro 59. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2002. ISBN 951-693-238-X.
 • Mannermaa, Tuomo: Karl Rahnerin varhainen filosofinen antropologia. Missiologian ja ekumeniikan seuran julkaisuja 21. Helsinki: Missiologian ja ekumeniikan seura, 1971.
 • Martikainen, Eeva (toim.): Teologia tieteen murroksissa. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 144. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1986. ISBN 951-9111-56-5.
 • Martikainen, Eeva: Teologian perusmalleja klassisesta postmoderniin. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 219. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1999. ISBN 952-9791-33-X.
 • Myllykoski, Matti: Epäilys. Henki & elämä -sarja. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-248-8.
 • Mäkelä, Raimo ym.: Tapaus Robinson: Ateistiko piispan valepuvussa. Eripainos Teologia ja Kirkko -lehdestä no. 2/1965. Helsinki: Ylioppilaslähetys, 1965.
 • Nuoret ja kirkon nuorisotyö: Nuorten uskonnollisuus ja elämänhallinta. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. B, Ajankohtaista. Kokkola: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2010. ISBN 978-952-6602-10-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Pihkala, Juha: Uskoa tiedosta ja tietoa uskosta: Johdatus dogmatiikkaan. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5561-4.
 • Pinomaa, Lennart (toim.): Teologia etsii suuntaa: Yhdentoista aikamme teologin elämäntyö. Porvoo Helsinki: WSOY, 1965.
 • Pruuki, Heli (toim.): Pyhän rajoilla: Temppelitappeluista uskontodialogiin. Helsinki: Suomen lähetysseura, 2010. ISBN 978-951-624-395-8.
 • Pursiainen, Terho: Summa: Kootut teologiset teokset. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-232-1.
 • Raunio, Antti & Luomanen, Petri (toim.): Teologia: Johdatus tutkimukseen. 4. uudistettu painos. Logos-sarja. Helsinki: Edita, 2010. ISBN 978-951-37-5637-6.
 • Riekkinen, Wille & Kuula, Kari: Paavalin jalanjäljissä. Helsinki: Kirjapaja, 2002. ISBN 951-625-798-4.
 • Saarinen, Risto: Sosiaalietiikka ja uskonnon eetos: Teologisia tutkielmia. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1999. ISBN 952-9791-36-4.
 • Saarinen, Risto & Uro, Risto (toim.): Jumalakuvakirja. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1991. ISBN 951-693-159-6.
 • Salakka, Yrjö: Uskon todellisuus: Postuumit tutkimukset. Toimittanut Matti Poutiainen. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1993. ISBN 951-9111-98-0.
 • Salminen, Joona (toim.): Kristillisyys elämäntapana. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran symposiumissa marraskuussa 2013 pidetyt esitelmät. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 280. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2014. ISBN 978-952-9791-94-1.
 • Seppälä, Olli: Lentävä omena: Uusia kertomuksia lajien synnystä. Kertomukset julkaistu alun perin Kotimaa-lehdessä. Helsinki: Kirjapaja, 2012. ISBN 978-952-247-387-5.
 • Solberg, Richard W.: Ahdistettu kirkko: Kirkko ja kommunismi kohtaavat Itä-Saksassa. (Der Konflikt zwischen Staat und Kirche in Mitteldeutschland seit 1945, 1962.) Suomentanut Kai Selinheimo. Helsinki: Suomen kirkon sisälähetysseura, 1964.
 • Sollamo, Raija (toim.): Paimentolaisten uskonnosta kirkkolaitokseksi. Perustuu Helsingin yliopistossa syksyllä 1988 pidettyyn yleisöluentojen sarjaan Studia Biblica. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 1991. ISBN 951-9217-10-X.
 • Tamm, Maare: Lasten ja nuorten uskonnollinen maailma. (Barnens religiösa föreställningsvärld, 1986.) Suomentanut Pirkko Jarasto. Helsinki: Lasten keskus, 1988 (2. painos 2002). ISBN 951-626-715-7.
 • Teinonen, Timo: Terveys ja usko. Pohjautuu tekijän väitöskirjaan Uskonnollisuus ja terveys iäkkäillä. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-422-4.
 • Tiililä, Osmo: Johdatus teologiaan. Pieksämäki: Suomen kirkon sisälähetysseura, 1968.
 • Vainio, Olli-Pekka: Postmoderni filosofia, kulttuuri ja kristillinen teologia. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2013. ISBN 978-952-9791-90-3.
 • Vainio, Olli-Pekka (toim.): Johdatus luterilaisen spiritualiteetin teologiaan. Helsinki: Kirjapaja, 2003. ISBN 951-625-932-4.
 • Vainio, Olli-Pekka & Kemppainen, Lauri (toim.): Modernin teologian suuntauksia. Helsinki: Kirjapaja, 2014. ISBN 978-952-247-447-6.
 • Vainio, Olli-Pekka & Visala, Aku: Johdatus uskonnonfilosofiaan. Helsinki: Kirjapaja, 2011. ISBN 978-952-247-204-5.
 • Vasko, Timo (toim.): Kristinuskon globaalit haasteet ja mahdollisuudet. Lähetysteologinen aikakauskirja 9. Helsinki: Kirkon lähetystyön keskus, Lähetysteologinen instituutti, 2007. ISBN 978-951-789-228-5.

20.2038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Teinonen, Riitta & Teinonen, Seppo A.: Ajasta ylösnousemukseen: Sata sanaa teologiaa. Uudistettu laitos. Helsinki: Kirjapaja, 2003. ISBN 951-625-996-0.

20.2053 Vuosikirjat[muokkaa]

 • Kivekäs, Jaana (toim.): Käytännöllinen teologia – teoriaa vai käytäntöä? STKS:n symposiumissa marraskuussa 2004 pidetyt esitelmät. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran vuosikirja 2005. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 245. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran vuosikirja 2005. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2005. ISBN 952-9791-59-3.

20.2065 Kokoukset[muokkaa]

 • Larjo, Lassi (toim.): Jumalan kuvasta geenikartaksi? Ihmiskuvien galleria: STKS:n symposiumissa marraskuussa 2001 pidetyt esitelmät. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 233. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2002. ISBN 952-9791-47-X.
 • Larjo, Lassi (toim.): Teologian uudet virtaukset: STKS:n symposiumissa marraskuussa 2003 pidetyt esitelmät. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 241. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran vuosikirja 2004. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2004. ISBN 952-9791-55-0.

20.207 Oppikirjat[muokkaa]

 • Aula, Olavi: Kristikunnan koulussa: Johdatus kristilliseen ajatteluun. Porvoo Helsinki: WSOY, 1964.
 • Rossi, Jyrki: Kohtaamisia: Suomalainen usko. AD 2000. Helsinki: Kirjapaja, 1996 (5. painos 2003). ISBN 951-625-371-7.

20.209 Historia[muokkaa]

 • Annala, Pauli: Antiikin teologinen perintö: Kristillisen platonismin viisi vuosisataa. Helsinki: Yliopistopaino, 1993 (2. korjattu painos 2001). ISBN 951-570-163-5.
 • Laitinen, Aappo (toim.): Kristinusko Suomessa: Karjalan teologisen seuran, Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran ja Joensuun yliopiston symposiumissa marraskuussa 2005 pidetyt esitelmät. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2006. ISBN 952-9791-64-X.
 • Marty, Martin: Kristitty maailma: Kristinuskon globaali historia. (The Christian world: A global history, 2008.) Suomennos: Juha Meriläinen. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-952-247-043-0.
 • Myllykoski, Matti & Lundgren, Svante: Murhatun Jumalan varjo: Antisemitismi kristinuskon historiassa. Helsinki: Yliopistopaino, 2005. ISBN 951-570-614-9.

21 Uskonnonfilosofia[muokkaa]

 • Ahokallio, Tapio: Elämys – maailmankatsomuksen perustus. Helsinki: Kirjapaja, 1987. ISBN 951-621-743-5.
 • Eskola, Timo: Kielen vallankumous: Kielellinen käänne ja teologian postmodernismit. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 258. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2008. ISBN 978-952-9791-72-9.
 • Heikkilä, Risto: Tähtitaivaan merkityksiä: Raamatusta ja tähtitieteestä. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-644-0.
 • Hiltunen, Pekka Yrjänä: Vieraassa pöydässä: Vastapäätä Buddhaa ja Kristusta. Helsinki: Suomen lähetysseura, 1999. ISBN 951-624-259-6.
 • Huovinen, Eero: Ei on kyllä: Karl Barthin filosofis-teologinen lähtökohta. Taskukirjasto. Helsinki: Kirjapaja, 1999. ISBN 951-625-634-1.
 • Johnston, William: Rakkauden salattu viisaus: Johdatus mystiikan teologiaan. (Mystical theology: The science of love, 1995.) Suomentanut Vuokko Rissanen. Helsinki: Kirjapaja, 1997. ISBN 951-625-468-3.
 • Johnston, William: Rakkauden kutsu: Kristillisen mystiikan lähteillä. (The wounded stag, 1998.) Suomentanut Kai Takkula. Helsinki: Kirjapaja, 1999. ISBN 951-625-566-3.
 • Koistinen, Timo: Usko ja tiedollinen oikeutus. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 229. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2001. ISBN 952-9791-43-7.
 • Koskenniemi, Erkki & Nisula, Timo & Vainio, Olli-Pekka (toim.): Kadonnut horisontti: Näkökulmia uskoon, valtaan ja totuuteen. Helsinki: Arkki, 2006. ISBN 951-618-770-6.
 • Laurema, Seppo & Hallamaa, Olli (toim.): Luonnontieteen haaste teologialle ja filosofialle. Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksen julkaisuja 17. Helsinki: Luther-Agricola-seura, 2001. ISBN 951-9047-58-1.
 • Laurikainen, K. V.: Atomien tuolla puolen: Wolfgang Paulin ajatuksia hengestä ja aineesta, todellisuuden luonteesta ja pahan asemasta maailmassa. Helsinki: Kirjapaja, 1985. ISBN 951-621-627-7.
 • Laurikainen, K. V.: Fysiikka ja usko. Taskutieto 141. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1978. ISBN 951-0-08465-4.
 • Laurikainen, K. V.: Luonto puhuu Luojastaan: Uuden todellisuuskäsityksen hahmottelua. Helsinki: Kirjapaja, 1983. ISBN 951-621-449-5.
 • Laurikainen, K. V. & Laurikainen, Erkki & Ahokallio, Tapio (toim.): Luomisusko tänään: Kohti kehitysajatuksen ja luomisuskon synteesiä. Helsinki: Kirjapaja, 1982. ISBN 951-621-343-X.
 • Lehtinen, Torsti: Hyvän ja pahan tällä puolen. Helsinki: Kirjapaja, 1991. ISBN 951-625-090-4.
 • Lehtinen, Torsti: Saatana. Henki & elämä. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-084-1.
 • Murtorinne, Eino & Virkkunen, T. P. (toim.): Arvoja etsimässä: Ajankohtaisia puheenvuoroja kristinuskon ja kulttuurin suhteista. Helsinki: Kirjapaja, 1978. ISBN 951-621-197-6.
 • Mustonen, Matti A.: Jumalattomuusliike ja taistelevien jumalattomien liitto Neuvosto-Venäjällä: Neuvostovenäläisten lähteiden pohjalla. Jyväskylä: Tekijä, 1941.
 • Pursiainen, Terho: Jumala. Henki & elämä. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-085-X.
 • Suomalainen, Hannu: Tiede, usko ja ateismi. Nyt-sarja 6. Helsinki: Kansan raamattuseuran säätiö, 1973. ISBN 951-655-018-5.
 • Työrinoja, Reijo: Uskon kielioppi: Uskonnollisten väitteiden ja käsitteiden luonne Ludwig Wittgensteinin myöhäisfilosofian valossa. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 141. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1984. ISBN 951-9111-52-2.
 • Vainio, Olli-Pekka & Visala, Aku: Johdatus uskonnonfilosofiaan. Theologia systematica. Helsinki: Kirjapaja, 2011. ISBN 978-952-247-204-5.
 • Wikström, Owe: Kaipauksen puolustus. (Till längtans försvar eller vemodet i finsk tango, 2008.) Suomentanut: Oili Räsänen. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-951-607-918-2.

21.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Oikeat vaakakupit ja muita kertomuksia kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden piiristä. Toimitus: Ilona Kuukka ja Isra Lehtinen. Työryhmä: Marjatta Jaanu-Schröder ym. Helsinki: Lasten keskus, 2000. ISBN 951-627-320-3.

21.09 Historia[muokkaa]

 • Lehmijoki-Gardner, Maiju: Kristillinen mystiikka: Läntinen perinne antiikista uudelle ajalle. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-463-7.

22 Raamattu. Raamatuntutkimus[muokkaa]

 • Heikkilä, Risto: Tähtitaivaan merkityksiä: Raamatusta ja tähtitieteestä. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-644-0.
 • Heinimäki, Jaakko: Pyhä nauru: Kirjoituksia huumorista ja uskonnosta. Helsinki: Like, 2000. ISBN 951-578-791-2.
 • Hukari, Ari (toim.): Signum unitatis – ykseyden merkki: Piispa Juha Pihkalan juhlakirja. Tampereen hiippakunnan vuosikirja 2007. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-406-5.
 • Kirkko Raamatun tulkkina / Jussi Koivisto ja Anni Pesonen (toim.).
 • Kuula, Kari & Nissinen, Martti & Riekkinen, Wille: Johdatus Raamattuun. 2. tarkistettu ja korjattu painos. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-648-8.
 • Tulkinnan kehällä : puheenvuoroja Raamatusta ja kirkon tunnustuksesta / Kari Latvus, Kai Peltonen (toim.).
 • Miettinen, Esko: Velhon uskontunnustus: Raamattu ja fantasiakulttuuri kohtaavat. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-747-8.
 • Kieli ja kokemus : raamattuteologian mahdollisuudet ja rajat / Matti Myllykoski & Risto Saarinen.
 • Pursiainen, Terho: Uusin testamentti. 8. painos (1. painos 1969). Espoo: Notte, 1993. ISBN 952-9736-02-9).
 • Ruokanen, Miikka: Hermeneutica moderna: Teologinen hermeneutiikka historiallis-kriittisen raamatuntutkimuksen aikakaudella. Helsinki: Gaudeamus, 1987. ISBN 951-662-430-8.
 • Räisänen, Heikki & Saarinen, Esko: Raamattutieto. Helsingissä: Otava, 1978 (6. painos 1997). ISBN 951-1-04445-1.
 • Sollamo, Raija & Dunderberg, Ismo (toim.): Naisia Raamatussa: Viisaus ja rakkaus. Helsinki: Yliopistopaino, 1992. ISBN 951-570-119-8.

22.03 Hakuteokset[muokkaa]

 • Sinnemäki, Maunu: Raamatun sitaattisanakirja. 2. painos (1. painos 1977). Helsingissä: Otava, 1992. ISBN 951-1-12507-9.
 • Sinnemäki, Maunu: Elämän vesi: Raamatun sitaatteja selityksineen. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-18153-X.

22.053 Vuosikirjat. Kalenterit. Almanakat[muokkaa]

 • Larjo, Lassi (toim.): Raamattu ja länsimainen kulttuuri: STKS:n symposiumissa marraskuussa 2002 pidetyt esitelmät. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2003. ISBN 952-9791-51-8.

22.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Antturi, Arto ym.: Uskonnon matkakirja. Raamattu – nyt. 1. uudistettu painos. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-807-9.

22.1 Vanha testamentti[muokkaa]

 • Gardell, Jonas: Jumalasta. (Om Gud, 2003.) Suomentanut Otto Lappalainen. Helsinki: Johnny Kniga, 2006. ISBN 951-0-30360-7.
 • Jokiranta, Jutta (toim.): Aarre saviastioissa: Qumranin tekstit avautuvat. Helsinki: Kirjapaja, 2009. ISBN 978-951-607-795-9.
 • Kiilunen, Jarmo & Huhtala, Aarre (toim.): Urhea Judit, viisas Sirak: Johdatus Vanhan testamentin apokryfikirjoihin. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-745-4.
 • Emmauksen tiellä : miten ensimmäiset kristityt selittivät Vanhaa testamenttia? / Antti Laato.
 • Marttila, Marko: Ihminen Jumalan edessä: Näkökulmia psalmien ja apokryfikirjojen teologiaan. Julkaisija: Herättäjä-yhdistys. Helsinki: Kirjapaja, 2011. ISBN 978-952-247-041-6.
 • Smend, Rudolf: Vanhan testamentin synty. (Die Entstehung des Alten Testaments, 1978.) Suomeksi toimittanut Martti Nissinen. Helsinki: Yliopistopaino, 1989. ISBN 951-570-052-3.
 • Sollamo, Raija (toim.): Kuolleen meren kirjakääröt: Qumranin tekstit suomeksi. Helsinki: Yliopistopaino, 1991. ISBN 951-570-072-8.
 • Sollamo, Raija (toim.): Qumranin kirjasto: Valikoima teoksia. Helsinki: Yliopistopaino, 1997. ISBN 951-570-369-7.
 • Särkiö, Pekka: Kuningasajalta: Kirjoituksia Salomosta ja rautakauden piirtokirjoituksista. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 2006. ISBN 951-9217-45-2.
 • Vanhan testamentin apokryfikirjat. Toimituskunta: Juhani Pihkala ym. 2. korjattu painos (1. painos 2009). Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-951-607-780-5.
 • Veijola, Timo: Dekalogi. Raamatullisen etiikan perusteita. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 1988 (2. painos 1993). ISBN 951-9217-04-5.
 • Veijola, Timo: Teksti, tiede ja usko: Epäajanmukaisia eksegeettisiä tutkielmia ajankohtaisista aiheista. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 1998. ISBN 951-9217-24-X.
 • Veijola, Timo: Vanhan testamentin tutkimus ja teologia. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1990 (2. painos 2003). ISBN 951-9111-79-4.

22.12 Vanhan testamentin runolliset kirjat[muokkaa]

 • Agricola, Mikael: Mikael Agricolan Psalttari: 1551. Toimittanut Kaisa Häkkinen. Turku: Turun yliopisto, 2010. ISBN 978-951-29-4243-5.

22.2 Uusi testamentti[muokkaa]

 • Aejmelaeus, Lars: Jeesuksen ylösnousemus. Osa 1, Tausta ja Paavalin todistus. Suomen eksegeettinen seura, 1993. ISBN 951-9217-12-6.
 • Aejmelaeus, Lars: Kristinuskon synty: Johdatus Uuden testamentin taustaan ja sanomaan. Uusittu laitos. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-529-0.
 • Aejmelaeus, Lars: Uuden testamentin kreikan kielioppi. 2. korjattu painos. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-870-3.
 • Carmichael, Joel: Jeesuksen elämä ja kuolema. (The death of Jesus, 1962.) Suomentanut Väinö J. Tervaskari. Helsinki: Tammi, 1962.
 • Dunderberg, Ismo & Marjanen, Antti (toim.): Nag Hammadin kätketty viisaus: Gnostilaisia ja muita varhaiskristillisiä tekstejä. 3. uusittu painos. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-26043-6.
 • Enroth-Voitila, Anne-Marit & Myllykoski, Matti (toim.): Alkukirkko ja juutalaisuus. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 1991. ISBN 951-9217-08-8.
 • Eskola, Timo: Uuden testamentin hermeneutiikka: Tulkintateorian perusteita. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. ISBN 951-570-289-5.
 • Uusi testamentti ja antiikin filosofia : tutkimusnäkökulmia / Niko Huttunen.
 • Huuhtanen, Pauli & Marjanen, Antti & Uro, Risto: Jeesuksen salaiset sanat: Tuomaan evankeliumi. 2. tarkistettu painos. Helsinki: Yliopistopaino, 1994. ISBN 951-570-218-6.
 • Kuula, Kari: Nainen uudessa uskossa: Uuden testamentin naisnäkemyksiä. Helsinki: Kirjapaja, 2002. ISBN 951-625-852-2.
 • Lohse, Eduard: Uuden testamentin synty. (Die Entstehung des Neuen Testaments.) Suomentanut Heikki Räisänen. Helsinki: Gaudeamus, 1986. ISBN 951-662-397-2.
 • Uuden testamentin sanoma / Eduard Lohse
 • Marjanen, Antti & Dunderberg, Ismo (toim.): Juudaksen evankeliumi: Johdanto, käännös ja tulkinta. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-32399-3.
 • Riekkinen, Wille & Kuula, Kari: Paavalin jalanjäljissä. Helsinki: Kirjapaja, 2002. ISBN 951-625-798-4.
 • Syreeni, Kari: Uusi testamentti ja hermeneutiikka: Tulkinnan fragmentteja. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 1995. ISBN 951-9217-16-9.

22.21 Evankeliumit[muokkaa]

 • Kylliäinen, Antti: Kompastuskiviä: Ajatuksia evankeliumeista. Helsinki: Tammi, 2001. ISBN 951-31-2059-7.
 • Varhaiskristilliset evankeliumit / toimittaneet Matti Myllykoski & Arto Järvinen.

22.22 Apostolien teot. Apostolien kirjeet[muokkaa]

 • Riekkinen, Wille & Kuula, Kari: Paavalin jalanjäljissä. Helsinki: Kirjapaja, 2002. ISBN 951-625-798-4.

22.22 Apostolien teot. Apostolien kirjeet[muokkaa]

 • Mustakallio, Antti & Aejmelaeus, Lars (toim.): Paavali valokeilassa. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 96. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 2008. ISBN 978-951-9217-51-2.

22.3 Raamatun henkilöt[muokkaa]

 • Kuula, Kari: Paavali: Kristinuskon ensimmäinen teologi. Helsinki: Edita, 2001. ISBN 951-37-3455-2.
 • Lempiäinen, Pentti: Seimestä Öljymäelle. Kansialanimeke: Hetkiä suomalaistaiteilijoiden teosten äärellä. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35445-2.
 • Riekkinen, Wille: Pieni kirja Jeesuksesta. Helsinki: Kirjapaja, 1995. ISBN 951-625-321-0.
 • Sölle, Dorothee: Raamatun vahvat naiset. (Gottes starke Töchter: Grosse Frauen der Bibel, 2003.) Suomentanut Laura Werner. Helsinki: Nemo: Naisten kulttuuriyhdistys, 2004. ISBN 952-5180-76-X.
 • Uro, Risto & Lehtipuu, Outi (toim.): Nasaretilaisen historia. Helsinki: Kirjapaja, 1997 (2. painos 2001). ISBN 951-625-457-8.

23 Dogmatiikka. Kristillinen etiikka[muokkaa]

 • Teologisia tutkimuksia / Lauri Haikola.
 • Hiltunen, Juha: Valokuva Jeesuksesta? Torinon käärinliina tieteen, historian ja Uuden testamentin valossa. Helsinki: Kirjapaja, 2009. ISBN 978-951-607-806-2.
 • Huovinen, Eero: Kuolemattomuudesta osallinen: Martti Lutherin kuoleman teologian ekumeeninen perusongelma. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1981. ISBN 951-9111-41-7.
 • Huovinen, Eero: Elävä dogma: Teologisia tutkielmia ja sovellutuksia. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1987. ISBN 951-9111-67-0.
 • Hytönen, Maarit (toim.): Minä uskon? Jumala-usko 2010-luvulla: Synodaalikirja 2010. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2010. ISBN 978-951-693-301-9.
 • Juntunen, Sammeli: Kirkon raamattuteologiasta ja sen puutteesta. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-952-247-018-8.
 • Kirjavainen, Heikki: Johdatus teologiseen etiikkaan. Helsinki: Kirjapaja, 1969.
 • Kylliäinen, Antti: Kaikki pääsevät taivaaseen: Välttämättömiä tarkistuksia kristillisiin opinkohtiin. Helsinki: Nemo, 1997. ISBN 952-5180-05-0.
 • Kylliäinen, Antti: Maan päällä niin kuin taivaassa: Jumalan ja ihmisen armo. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19685-5.
 • Laulaja, Jorma: Kultaisen säännön etiikka: Lutherin sosiaalietiikan luonnonoikeudellinen perusstruktuuri. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Missiologian ja ekumeniikan seura, 1981. ISBN 951-95205-7-0.
 • Mannermaa, Tuomo: Kristillisen opin vaiheet: Dogmihistorian peruskurssi. Helsinki: Gaudeamus, 1975. ISBN 951-662-140-6.
 • Mannermaa, Tuomo: In ipsa fide Christus adest: Luterilaisen ja ortodoksisen kristinuskonkäsityksen leikkauspiste. Helsinki: Missiologian ja ekumeniikan seura, 1979. ISBN 951-95205-5-4.
 • Mannermaa, Tuomo: Kontrapunkteja: Teologisia tutkimuksia ajankohtaisista teemoista. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1990. ISBN 951-9111-32-8.
 • Mannermaa, Tuomo: Lumen fidei et obiectum fidei adventicium: Uskontiedon spontaanisuus ja reseptiivisyys Karl Rahnerin varhaisessa ajattelussa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Missiologian ja ekumeniikan seura, 1971.
 • Mannermaa, Tuomo: Paralleeleja: Lutherin teologia ja sen soveltaminen. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1993. ISBN 951-9111-94-8.
 • Mannermaa, Tuomo: Preussista Leuenbergiin: Leuenbergin konkordian teologinen metodi. Helsinki: Missiologian ja ekumeniikan seura, 1978.
 • Martikainen, Eeva: Teologian perusmalleja klassisesta postmoderniin. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1999. ISBN 952-9791-33-X.
 • Melanchthon, Philipp: Ydinkohdat. (Loci communes, 1521.) Suomennos, johdanto ja selitykset: Risto Saarinen (1. painos: SLEY-kirjat, 1986). Helsinki: Aurinko, 2010. ISBN 978-952-230-195-6.
 • Merenlahti, Petri: Ihmisen näköinen Jumala ja muita Raamatun henkilöitä. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21661-2.
 • Metzke, Erwin: Jumala ja materia: Lutherin sakramenttiteologian maailmankatsomuksellinen merkitys. (Sakrament und Metaphysik: Eine Luther-Studie über das Verhältnis des christlichen Denkens zum Leiblich-Materiellen, 1961.) Kääntäneet Anja ja Heikki Kirjavainen. Helsinki: Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys, 1968.
 • Pihkala, Juha: Uskoa tiedosta ja tietoa uskosta: Johdatus dogmatiikkaan. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5561-4.
 • Ruokanen, Miikka: Jumalan valtakunta ja syntien anteeksiantamus: Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen opilliset korostukset 1977–1979. Tampere: Kirkon tutkimuslaitos, 1980. ISBN 951-693-073-5.
 • Saarinen, Risto & Uro, Risto (toim.): Lopun ajat eilen ja tänään. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1988. ISBN 951-693-129-4.
 • Saarinen, Risto & Uro, Risto (toim.): Jumalakuvakirja. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1991. ISBN 951-693-159-6.
 • Salonen, K. E.: Harhaoppista ihmistä karta! Arvosteleva esitys huomattavimmista lahkoista. 3, Baptismi. Helsinki: Suomen luth. evank.-yhdistys, 1933.
 • Ihmiseksitulon ihme : kuinka varhaiskristityt ymmärsivät Jeesuksen / Oskar Skarsaune
 • Sormunen, Eino: Dogmihistoria: Kristillisten oppien ja uskontotuuksien vaiheet. Luterilaisen kirjallisuuden säätiön julkaisuja 5. Helsinki: Kirjapaja, 1952.
 • Suomalainen, Hannu: Tiede, usko ja ateismi. Nyt-sarja 6. Helsinki: Kansan raamattuseuran säätiö, 1973. ISBN 951-655-018-5.
 • Teinonen, Seppo A.: Kirkkojen tunnustukset: Johdatus symboliikkaan. 4. painos (3. p. 1978 Gaudeamuksen kustantamana nimellä: Symboliikan peruskurssi). Helsinki: Yliopistopaino, 1991. ISBN 951-570-081-7.
 • Tiililä, Osmo: Systemaattinen teologia 1. Helsinki: WSOY, 1951.
 • Tiililä, Osmo: Systemaattinen teologia 2. Porvoo Helsinki: WSOY, 1954.
 • Tiililä, Osmo: Kuolema. Porvoo: WSOY, 1961.
 • Tiililä, Osmo: Kuolema. 2. painos (1. painos 1961). Virikekirjat. Helsinki: Kirjaneliö, 1973. ISBN 951-600-251-X.
 • Ukkola, Helge: Uskon maailma: Tutkielmia systemaattisen teologian alalta. Teologisen tutkimusseuran julkaisuja 1. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1967.
 • Waltari, Toivo: Puhuuko Ingersoll totta?. Helsinki: Suomen merimieslähetysseura, 1908.
 • Wisløff, Fredrik: Kymmenen käskyä. (De ti bud, 1978.) Suomentanut Helinä Kuusiola. Helsinki: Kirjaneliö, 1980. ISBN 951-600-476-8.
 • Wisløff, Fredrik: Uskontunnustus. (Trosbekjennelsen, 1979.) Suomentanut Helinä Kuusiola. Helsinki: Kirjaneliö, 1980. ISBN 951-600-477-6.
 • Wisløff, Fredrik: Isä meidän. (Fader vår, 1979.) Suomentanut Helinä Kuusiola. Helsinki: Kirjaneliö, 1980. ISBN 951-600-511-X.
 • Wisløff, Fredrik: Kirkon armonvälineet. (Kirkens nådemidler, 1979.) Suomentanut Helinä Kuusiola. Helsinki: Kirjaneliö, 1980. ISBN 951-600-512-8.

23.09 Historia[muokkaa]

 • Hällström, Gunnar af & Laato, Anni Maria & Pihkala, Juha: Johdatus varhaisen kirkon teologiaan. Theologia systematica. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-227-5.

23.1 Jumala-käsite. Jumalan toiminta[muokkaa]

 • Gardell, Jonas: Jumalasta. (Om Gud, 2003.) Suomentanut Otto Lappalainen. Helsinki: Johnny Kniga, 2006. ISBN 951-0-30360-7.
 • Huovinen, Eero: Toinen aurinko. Toimittanut Leena Huima. Helsinki: Kirjapaja, 2003. ISBN 951-625-964-2.
 • Kuula, Kari: Paholaisen biografia: Pahan olemus, historia ja tulevaisuus. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-951-607-837-6.
 • Lankinen, Jouko (toim.): Suomalaisen Jumala tänään. Kirjoittajat: Timo Airaksinen ym. Helsinki: Kirjapaja, 2003. ISBN 951-625-973-1.
 • Lehtinen, Torsti: Saatana. Henki & elämä. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-084-1.
 • Mannermaa, Tuomo: Pieni kirja Jumalasta. Helsinki: Kirjapaja, 1995 (2. painos 1996). ISBN 951-625-318-0.
 • Pursiainen, Terho: Summa: Kootut teologiset teokset. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-232-1.
 • Pursiainen, Terho: Jumala. Henki & elämä -sarja. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-085-X.
 • Savuoja, Ari: Mikä on ihme ja mitä ihmeistä voidaan tietää? Keskustelu ihmeistä uusimmassa englanninkielisessä uskonnonfilosofiassa. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Oulu: Ari Savuoja, 2007. ISBN 978-952-92-2736-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Valk, Ülo: Perkele: Johdatus demonologiaan. (Kurat Euroopa usundiloos, 1991.) Viron kielestä suomentanut Tapani Hietaniemi. Sivilisaatiohistoria-sarja. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-768-019-8.

Enkelit[muokkaa]

 • Ramstadius, Nina (koonnut): Enkeli lensi ohi: Suomalaisten enkelikokemuksia. Helsinki: Gummerus, 2005. ISBN 951-20-6899-0.
 • Seppälä, Olli: Näkymättömän hipaisu: Enkelit ennen ja nyt. Helsinki: Kirjapaja, 1995. ISBN 951-625-308-3.
 • Seppälä, Olli: Enkeli: Taivaallinen sanansaattaja. Helsinki: Kirjapaja, 2003. ISBN 951-625-968-5.
 • Seppälä, Olli & Seppälä, Ullamaija (toim.): Enkeli tuli luokseni: Suomalaisia kokemuksia. Helsinki: Kirjapaja, 1999. ISBN 951-625-632-5.

23.2 Kristologia. Jeesuksen elämä[muokkaa]

 • Aejmelaeus, Lars: Jeesuksen ylösnousemus. Osa 1, Tausta ja Paavalin todistus. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 57. Suomen eksegeettinen seura, 1993. ISBN 951-9217-12-6.
 • Auvinen, Ville & Holmén, Tom & Kankaanniemi, Matti & Ollilainen, Vesa: A.D. 30: Kirja Jeesuksen kuolemaan liittyvistä tapahtumista. Toimittaneet Tom Holmén ja Matti Kankaanniemi. Helsinki: Art House, 2009. ISBN 978-951-884-449-8.
 • Riekkinen, Wille: Pieni kirja Jeesuksesta. Helsinki: Kirjapaja, 1995. ISBN 951-625-321-0.
 • Seppälä, Olli & Latvanen, Marko: Vapahtajia valkokankaalla: Jeesus-hahmo elokuvassa. Helsinki: Kirjapaja, 1996. ISBN 951-625-359-8.

23.3 Pelastusoppi[muokkaa]

 • Heinimäki, Jaakko: Seitsemän syntiä: Sisäisen sankarivainajan sielunavaus. Helsinki: Like, 1999. ISBN 951-578-656-8.
 • Luukkaan teologian ydin : Luukkaan evankeliumin ja Apostolien tekojen pelastuskäsitys / Kalervo Salo.

23.31 Kääntymys. Uskoon tuleminen[muokkaa]

 • Lankinen, Jouko (toim.): Suomalaisen Jumala tänään. Kirjoittajat: Timo Airaksinen ym. Helsinki: Kirjapaja, 2003. ISBN 951-625-973-1.
 • Lappalainen, Tertti (toim.): Uskon, epäilen: Ihmisiä elämän perimmäisten kysymysten äärellä. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-24929-7.

23.6 Eskatologia[muokkaa]

 • Lopun ajat ja Uusi testamentti : johdatus eskatologiaan / Simo Lampela

23.7 Uskontunnustukset. Katekismukset[muokkaa]

 • Gassmann, Günther & Hendrix, Scott: Johdatus luterilaiseen tunnustukseen. (Fortress introduction to the Lutheran confessions, 1999.) Suomentaneet Tiina Ahonen, Jaakko Rusama. S. 238–247: Sanasto. Theologia systematica. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-122-8.

23.7 Uskontunnustukset. Katekismukset[muokkaa]

 • Gassmann, Günther & Hendrix, Scott: Johdatus luterilaiseen tunnustukseen. (Fortress introduction to the Lutheran confessions, 1999.) Suomentaneet Tiina Ahonen, Jaakko Rusama. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-122-8.
 • Kiviranta, Simo (toim.): Luterilainen usko tänään. Augsburgin tunnustuksen selityksiä. Helsinki: SLEY-kirjat, 1981. ISBN 951-617-488-4.
 • Luther, Martti: Iso katekismus. Evankelis-luterilaisen kirkon suomennos 1990. Helsinki: SLEY-kirjat, 1992. ISBN 951-618-022-1.
 • Poutiainen, Matti: Katekismuksen sisältö. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1998. ISBN 951-693-219-3.
 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon katekismus. Sisältö: Martti Lutherin Vähä katekismus, 1529; Kristinoppi lyhyesti esitettynä. Hyväksytty Suomen kuudennessatoista varsinaisessa kirkolliskokouksessa vuonna 1948. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-654-9.

23.8 Kristillinen etiikka[muokkaa]

 • Gulin, Eelis Gideon: Kirkko ja työväenliike. Helsinki: Tammi, 1961.
 • Harva, Urpo: Marxismi ja perimmäiset kysymykset. Tampere: Tampereen yliopisto, 1970.
 • Heinimäki, Jaakko: Seitsemän syntiä: Sisäisen sankarivainajan sielunavaus. Helsinki: Like, 1999. ISBN 951-578-656-8.
 • Heinimäki, Jaakko: Pyhä nauru: Kirjoituksia huumorista ja uskonnosta. Helsinki: Like, 2000. ISBN 951-578-791-2.
 • Heinimäki, Jaakko: Vapahtajan varpajaiset. Helsinki: Johnny Kniga, 2003. ISBN 951-0-28276-6.
 • Hällström, Gunnar af & Raunistola, Eeva (toim.): Vastuun uudet ulottuvuudet: Globaalin etiikan haaste. Joensuu: Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta, 1998. ISBN 951-708-688-1.
 • Järveläinen, Petri (toim.): Kristinusko ja moraali. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1994. ISBN 952-9791-05-4.
 • Kainulainen, Pauliina (toim.): Pyhän kosketus luonnossa: Johdatus kristilliseen ekoteologiaan. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-462-0.
 • Kuula, Kari: Hyvä, paha ja synti: Johdatus Raamatun etiikkaan. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-121-X.
 • Nissinen, Martti & Tuovinen, Liisa (toim.): Synti vai siunaus: Homoseksuaalit, kirkko ja yhteiskunta. Helsinki: Kirjapaja, 2003. ISBN 951-625-963-4.
 • Ojakangas, Mika: Ystävästä ja vihollisesta. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-310-7.
 • Palo, Toivo I.: Poliittinen sitoutuminen eettisenä ja uskonnollisena kysymyksenä. Tampere: Kirkon tutkimuslaitos, 1979. ISBN 951-693-070-0.
 • Pellinen, Sinikka: Homoseksuaalinen identiteetti ja kristillinen usko. Helsinki: Kirjaneliö, 1997. ISBN 951-600-945-X.
 • Pursiainen, Terho: Välittämisen tauti. Lapua: Herättäjä-Yhdistys, 1990. ISBN 951-878-020-X.
 • Päivänsalo, Ville: Maallinen oikeudenmukaisuus: Järkiliberalismin rajat ja rosoinen lähimmäisyys. Pohjautuu tekijän väitöskirjaan Balancing reasonable justice: John Rawls and crucial steps beyond. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2011. ISBN 978-952-9791-84-2.
 • Pöntinen, Mari & Helminen, Mikko (toim.): Oikeus uskoon, toivoon ja rakkauteen: Ihmisoikeudet ja kirkon missio. Helsinki: Suomen lähetysseura, 2005. ISBN 951-624-323-1.
 • Riikonen, Teuvo V.: Minä, vain minä! Näkökulmia uusitsekkääseen aikaan. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-349-2.
 • Ryökäs, Esko: Elä itse! Etiikan peruskurssi. Harjavallan sosiaali- ja terveydenhuolto-oppilaitoksen julkaisusarja 1/1992. Harjavalta: Harjavallan sosiaali- ja terveydenhuolto-oppilaitos: Harjavallan kaupunki, 1992.
 • Saarelma, Antti (toim.): Homoseksuaalisuus kristillisessä ihmiskuvassa ja lainsäädännössä: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seminaari parisuhdelaista 28.–29.11.2007. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2009. ISBN 978-951-693-291-3.
 • Saarelma, Antti (toim.): Homoseksuaalisuus Raamatussa ja kirkon opetuksessa. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2007. ISBN 978-951-693-285-2.
 • Saari, Jaakko: Elämän laki: Paul Althausin teologisen etiikan teoria. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1993. ISBN 951-9111-95-6.
 • Saarinen, Risto: Sosiaalietiikka ja uskonnon eetos: Teologisia tutkielmia. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1999. ISBN 952-9791-36-4.
 • Salminen, Joona (toim.): Muuttuvan maailman etiikka: STKS:n symposiumissa marraskuussa 2009 pidetyt esitelmät. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2010. ISBN 978-952-9791-80-4.
 • Sihvo, Jouko: Näkökulma suomalaisten moraaliin: Avoliitto, avioliitto ja seksi kirkollisessa etiikassa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981. ISBN 951-0-10715-8.
 • Tanskanen, Kalevi: Luther ja keskiajan talousetiikka: Vertaileva tutkimus. Väitöskirja. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1990. ISBN 951-9111-81-6.
 • Tillich, Paul: Muuttuvan maailman moraali. (Morality and beyond, 1963.) Suomentanut Pauli Annala. Helsinki: Kirjapaja, 1983. ISBN 951-621-397-9.
 • Vikström, John: Myös maan päällä: Artikkeleita, esitelmiä ja puheita sosiaalietiikan alalta. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1992. ISBN 951-9111-88-3.
 • Yli-Opas, Antti: Avioliiton teologia: Englannin kirkossa ja Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vuosina 1963–2006. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2010. ISBN 978-951-693-305-7. Teoksen verkkoversio (PDF).

23.8065 Kokoukset[muokkaa]

 • Visala, Aku (toim.): Kirkko ja usko tämän päivän Suomessa: STKS:n symposiumissa marraskuussa 2006 pidetyt esitelmät. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2007. ISBN 978-952-9791-67-5.

23.807 Oppikirjat[muokkaa]

 • Ahokallio, Tapio & Ollila, Maija-Riitta & Salmenkylä, Riitta: Ihmisen hyvä ja paha. AD 2000. Helsinki: Kirjapaja, 1995 (4. painos 2001). ISBN 951-625-251-6.
 • Hanki, Katri ym.: Silta. 3, Etiikka ja kirkon oppi. Helsinki: WSOY oppimateriaalit, 2009. ISBN 978-951-0-33733-2.
 • Nurmi, Suvielise ym.: Uskonnon matkakirja. Hyvää etsimässä. 1. uudistettu painos. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-951-607-854-3.
 • Tammi, Helena & Tolonen, Anja: Uskalla elää: Lukiolaisen elämäntaito, ihmissuhteet. AD 2000. Helsinki: Kirjapaja, 1996 (4. painos 2001). ISBN 951-625-372-5.

24 Kristillinen hartauskirjallisuus[muokkaa]

 • Hallesby, O.: Viimeiset ajat. Suomentanut Aino Hjelt. Porvoo: WSOY, 1938.
 • Kurki-Suonio, Kaarle: Tieto ja usko: (Kokoelma puheita). Helsinki: Limes ry:n raamattupiirit, 1969.
 • Pohjakallio, K. A.: Usko ja aikamme ihminen. Porvoo Helsinki: WSOY, 1968.

24.1 Hartaus[muokkaa]

 • Tiililä, Osmo: Rukoilevaisten kirjoja. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 270. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seura, 1961.

24.11 Rukous. Hartaudenharjoitus[muokkaa]

 • Aaltonen, Matti (toim.): Rukoileva kirkko. Rukoushetket kirkon perinteen mukaisesti. Helsinki: SLEY-kirjat, 1996 (1. laitos 1978). ISBN 951-618-170-8.
 • Barclay, William: Avun ja paranemisen rukouksia. (Prayers for Help and Healing, 1975.) Suomentaneet Anna-Maija ja Taisto Nieminen. Helsinki: Kirjapaja, 1976. ISBN 951-621-156-9.
 • Elonheimo, Kalle: Pieni pyhiinvaelluskirja. Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja 69. Helsinki: Kirjapaja, 2003. ISBN 951-625-937-5.
 • Hirsto, Johanna & Paalanne, Helena & Siukonen, Antti: Todella mystistä. Hengellisen harjoittelijan kirja. Helsinki: Lasten Keskus ja Kirjapaja, 2015. ISBN 978-952-288-094-9.
 • Hirsto, Johanna & Paalanne, Helena & Siukonen, Antti: Todella mystistä. Ohjaaminen kohti hiljaisuutta. Helsinki: Kirjapaja, 2015. ISBN 978-952-288-225-7.
 • Johnston, William: Rakkauden kutsu: Kristillisen mystiikan lähteillä. (The wounded stag, 1998.) Suomentanut Kai Takkula. Helsinki: Kirjapaja, 1999. ISBN 951-625-566-3.
 • Lehtiö, Pirkko: Seniorin rukouskirja. 2. painos (1. painos 2008). Helsinki: Kirjapaja, 2015. ISBN 978-952-288-187-8.
 • Parke, Simon: Miten tulla... minuutissa mystikoksi: Kirja niille, joilla on vain 59 sekuntia aikaa. (One-minute mystic: For those with only 59 seconds to spare, 1999.) Suomentanut Jaakko Heinimäki. Helsinki: Kirjapaja, 2002. ISBN 951-625-844-1.
 • Stinissen, Wilfrid: Kristillinen syvämietiskely. (En bok om kristen djupmeditation, 1979.) Suomentanut Thea Aulo. Helsinki: Katolinen tiedotuskeskus, 1981 (6. painos 2007). ISBN 951-9386-15-7.
 • Tanska, Johanna & Juha: Silitä kissaa: Hengellisiä harjoituksia hengästyneille. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-951-607-987-8.
 • Zink, Heidi & Zink, Jörg: Aurinko ja kuu kutsuvat toisiaan: Keskusteluja ja rukouksia lasten kanssa. (Wie Sonne und Mond einander rufen: Espräche Und Gebete Mit Kindern, 1980.) KuvittanutHans Deininger. Suomeksi toimittanut Anna-Maija Raittila. Helsinki: Kirjaneliö, 1981. ISBN 951-600-560-8.

24.12 Päivänsanat. Kristilliset päivänavaukset[muokkaa]

 • Lempiäinen, Pentti: Nimipäiväsanat: Mitä nimet kertovat. 4. uudistettu painos. Helsinki: Kirjapaja, 1994. ISBN 951-625-282-6.

24.2 Saarnat. Postillat[muokkaa]

 • Bergh, Johan Fredrik: Postilla eli saarnakirja: Koottu tohtori Johan Fredrik Berghin jäljelle jääneistä saarnoista ja saarnan juurista. 4. korjattu painos (1. painos 1875). Rauma: Länsi-Suomi, 1962.
 • Kierkegaard, Søren: Kärsimysten evankeliumi: Kristillisiä puheita. (Lidelsernes evangelium: Christelige taler, 1847.) Suomentanut Niilo Syvänne. Porvoo: WSOY, 1948.
 • Kierkegaard, Søren: Rakkauden teot: Muutamia kristillisiä mietteitä puheiden muodossa. (Kjerlighedens gjerninger: Nogle christelige overveielser i talers form, 1847.) Suomentanut J. Hollo. Porvoo: WSOY, 1926.
 • Luther, Martti: Iloinen kärsimys: Valikoima Martti Lutherin saarnoja. Johdanto, suomennos, selitykset: Anja Ghiselli. Hengen tie 18. Helsinki: Kirjaneliö, 1996. ISBN 951-600-921-2.
 • Simojoki, Martti (toim.): Suomalainen saarnakirja. 1, Saarnat ensimmäisen vuosikerran evankeliumiteksteihin. Porvoo: WSOY, 1960.
 • Simojoki, Martti (toim.): Suomalainen saarnakirja. 2, Saarnat toisen vuosikerran evankeliumiteksteihin. Porvoo: WSOY, 1960.
 • Simojoki, Martti (toim.): Suomalainen saarnakirja. 3, Saarnat kolmannen vuosikerran evankeliumiteksteihin. Porvoo: WSOY, 1961.
 • Tillich, Paul: Perustukset järkkyvät. (The shaking of the foundations, 1955.) Avain-sarja 14. Suomentanut Tuulikki Palomurto. Helsinki: Kirjapaja, 1966.

24.21 Saarnaoppi. Homiletiikka[muokkaa]

 • Jolkkonen, Jari & Peura, Simo & Vatanen, Osmo (toim.): Saarnan käsikirja. Helsinki: Kirjapaja, 2001. ISBN 951-625-788-7.

24.3 Virret. Hengelliset laulut[muokkaa]

 • Happonen, Juuso (toim.): Nuoren seurakunnan veisukirja. Julkaisija: Kirkkohallitus/Kirkon nuorisotyön keskus. Afrikkalaisten laulujen rytmisovitukset: Pekka Nyman. Kuvitus: Erkki Kuusanmäki. 6. laitos. Helsinki: Nuorten keskus: Lasten keskus, 1994. ISBN 951-627-053-0.
 • Jaakko Finnon virsikirja. Toimittanut ja jälkisanan laatinut Pentti Lempiäinen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 463. Näköispainos. Alkuteos julkaistu: Tukholma, noin 1583. Näköispainos ensimmäisestä suomalaisesta virsikirjasta sekä uudelleen ladottu laitos alkuperäisestä tekstistä ja sitä täydentävistä käsikirjoituksista. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988. ISBN 951-717-491-8.
 • [Johannes Gezelius]: Suomenkielinen wirsi ja ewangeliumi kiria. Josa myös paidzi nijtä löytän, d. Marthinus Lutheruksen catechismus, Herran Jesuxen Christuxen pijnan historia, nijn myös Jerusalemin häwitöxen historia. Jonga nyt wastaudest, monen anomisen ja toiwotuxen jälken, täsä suuremmasa muodosa, omalla culutuxellans on uloskäydä andanut Johannes Gezelius s.s. d. & ep. Ab. Virsikirja (1668). Esipuhe: Turku 3.2.1668 Johannes Gezelius. Präntätty Turusa: Petar Hansoniuxelda A. t., anno 1668.
 • Lempiäinen, Pentti: Virsikirja sanasta sanaan: Virsikirjan raamattuviitteet, virsikirjan sanahakemisto. 2. korjattu ja täydennetty painos. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-520-7.
 • Lempiäinen, Pentti ym.: Virsitieto: Käsikirja virsikirjan käyttäjille. 2. korjattu ja täydennetty painos. Helsinki: Kirjapaja, 1988. ISBN 951-621-823-7.
 • Tuppurainen, Erkki (toim.): Virsin, lauluin, psalttarein. Juhlakirja Reijo Pajamon 60-vuotispäivänä 27.9.1998. Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 17. Helsinki: Kuopio: Sibelius-akatemia, kirkkomusiikin osasto ja Kuopion osasto, 1998. ISBN 952-9658-61-3.
 • Vaalas, Pauli: Laulujen lähteillä. Hengellisiä lauluja ja virsiä -kokoelman vaiheita ja tekijöitä. Helsinki: Suomen lähetysseura, 1973. ISBN 951-624-126-3.

24.31 Virsioppi. Hymnologia[muokkaa]

24.3103 Hakuteokset[muokkaa]

 • Väinölä, Tauno: Virsikirjamme virret. Pohjautuu Kotimaa-lehdessä vuodesta 1996 alkaen julkaistuihin virsiesittelyihin. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-611-2.

25 Käytännöllinen teologia[muokkaa]

 • Heino, Harri: Kirkko tulevaisuuden yhteiskunnassa. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisu 6. Tampereen hiippakunnan synodaalikirja vuonna 1985. Helsinki: Kirjapaja, 1985. ISBN 951-621-621-8.
 • Ikonen, Tiina (toim.): Käytännöllinen teologia Helsingin yliopistossa: Käytännöllisen teologian tutkimus ja opetus 2000-luvun alussa. Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja 115. Helsinki: Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian laitos, 2011. ISBN 978-952-10-6973-4.
 • Juntunen, Hannu: Valtion vai kirkon tunnustus? Oppia koskevat päätökset Norjan valtiosääntö- ja kirkko-oikeuden mukaan. Kirkon tutkimuskeskus. Sarja B, nro 66. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1991. ISBN 951-693-165-0.
 • Kallunki, Valdemar: Yhteisön ja yhteiskunnan ehdoilla: Seurakuntien ja kuntien yhteistyö vuorovaikutuksen näkökulmasta. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsinki: Valdemar Kallunki, 2010. ISBN 978-952-92-6771-2.
 • Kettunen, Paavo: Kätketty ja vaiettu: Suomalainen hengellinen häpeä. Helsinki: Kirjapaja, 2011. ISBN 978-952-247-155-0.
 • Kirkko suomalaisessa kulttuurissa: Erään tutkimusprojektin tuloksia. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1988. ISBN 951-693-132-4.
 • Knuutila, Jyrki & Koskenvesa, Esko & Tamminen, Kalevi (toim.): Käytännöllinen teologia ja kirkko: Juhlakirja dosentti Pentti Lempiäisen täyttäessä 60 vuotta 18. syyskuuta 1992. Helsinki: Käytännöllisen teologian laitos, 1992. ISBN 951-45-6191-0.
 • Lampela-Kivistö, Liisa (toim.): Uskonto ja viestintä. Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja 104. Käytännöllisen teologian laitoksen vuosikirja 2002. Helsinki: Helsingin yliopisto, käytännöllisen teologian laitos, 2002. ISBN 952-10-0513-0.
 • Miettinen, Matti A.: Uskonnolliset ihmeparantumiset lääketieteellis-psykologisesta näkökulmasta. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1990. ISBN 951-693-143-X.
 • Miettinen, Matti A.: Sinä paranet – nyt?. Kuopio: Kustannuskiila, 1990. ISBN 951-657-318-5.
 • Peura, Simo (toim.): Usko ja rakkaus: Luterilaisen teologian mahdollisuudet tänään. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1989. ISBN 951-9111-77-8.
 • Sihvo, Jouko: Uskonnollisuus ja kirkollisuus Suomessa. Tampere: Kirkon tutkimuslaitos, 1979. ISBN 951-693-067-0.
 • Tammi, Ari (toim.): Vieraita ja muukalaisia: Kirkko monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Helsingin hiippakunnan synodaalikirja 1998. Helsinki: Kirjapaja, 1997. ISBN 951-625-431-4.

25.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Heino, Harri: Uskonnollisuuden ja kirkollisuuden muutoksia toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1988. ISBN 951-693-128-6.

25.2 Sakraaliteologia[muokkaa]

 • Agricola, Mikael: Mikael Agricolan käsikirja 1549. Toimittanut Kaisa Häkkinen. Turku: Turun yliopisto, 2011. ISBN 978-951-29-4846-8.
 • Holm, Annika ym.: Askeleeni: Juhlapäivät. (Högtidsboken, 1998.) Suomentanut Tuula Kallioniemi. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-16499-6.
 • Juusten, Paulus Petri: Se pyhä messu: Somen kielen ei pauin mutta pyhän euangeliumin ia christilisen seuracunnan tauan iälken. Näköispainos. Alkuteos julkaistu: Stockholmis, 1575. Toimittanut ja jälkikirjoituksella varustanut Martti Parvio. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1978. ISBN 951-717-137-4.
 • Koivula, Veijo: Kirkonmenot. Laajennettu 2. painos (1. painos 2003). Rovaniemi: Väylä, 2013. ISBN 978-952-5823-49-3.
 • Kormilainen, Risto: Kirkkovuosi tutuksi: Elämää kirkkovuoden kaikkina päivinä. Helsinki: Kirjapaja, 2011. ISBN 978-952-247-176-5.
 • Ryhänen, Timo (päätoim.): Ajan virrassa: Vuodenkierto. Helsinki: Weilin + Göös, 2007. ISBN 978-951-0-32347-2.
 • Sariola, Yrjö: Johdatus homiletiikkaan. Helsinki: Ylioppilastuki, 1972 (2. korjattu painos 1975). ISBN 951-662-003-5.
 • Suokunnas, Seppo: Viettäkäämme juhlaa: Perustietoa kirkkovuodesta. Helsinki: SLEY-kirjat, 1986. ISBN 951-617-719-0.
 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja I–III. Kansi- ja selkänimeke: Kirkkokäsikirja I–III. Jumalanpalvelusten kirja hyväksytty kirkolliskokouksessa 12. tammikuuta 2000. – Evankeliumikirja hyväksytty kirkolliskokouksessa 8. toukokuuta 1999. – Kirkollisten toimitusten kirja: Kausaalitoimitukset hyväksytty kirkolliskokouksessa 8. marraskuuta 2003. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-668-6.
 • Ylimys, Reijo: Pyhän vuoden pyhät: Mitä tapahtuu?. Helsinki: WSOY: Johnny Kniga, 2003. ISBN 951-0-28364-9.

25.2065 Kokoukset[muokkaa]

 • Salminen, Joona (toim.): Jumalanpalveluselämä muutoksessa: STKS:n symposiumissa marraskuussa 2008 pidetyt esitelmät. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 26. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2009. ISBN 978-952-9791-77-4.

25.209 Historia[muokkaa]

 • Lempiäinen, Pentti: Lapsensynnyttäjien ja morsianten kirkkoonotto. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 81. Helsinki: Kirjapaja, 1969.

25.25 Sakramentit. Kirkolliset toimitukset[muokkaa]

 • Aaltonen, Pirjo ym.: Hautaustoimen käsikirja. Logos. Helsinki: Edita, 2005. ISBN 951-37-4461-2.
 • Hakkarainen, Matti: Läheisen lähdettyä: Surukodin kirja. Helsinki: Kirjapaja, 1986. ISBN 951-621-699-4.
 • Järveläinen, Matti: Elämä jatkuu: Surukodin kirja. Helsinki: Kirjapaja, 2004 (6. painos 2007). ISBN 951-607-011-6.
 • Kiiskinen, Kyösti: Hautauskulttuuri Suomessa: Suomen hautaustoimistojen liiton 50-vuotisjuhlakirja. Historiallisen katsauksen kirjoittanut Leena Aaltonen. Helsinki: Suomen hautaustoimistojen liitto, 1992. ISBN 952-90-4089-X.
 • Knuutila, Jyrki: Avioliitto oikeudellisena ja kirkollisena instituutiona Suomessa vuoteen 1629. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 151. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 1990. ISBN 951-9021-80-9.
 • Korpela, Salla: Hän on poissa: Opas hautajaisten järjestäjälle. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-167-8.
 • Lampinen, Anne: Kun ihminen kuolee: Toimintaopas surussa. Helsinki: Perhemediat, 2006. ISBN 952-210-126-5.
 • Lempiäinen, Pentti: Hautajaiset: Valmistamme surujuhlan. 4. uudistettu painos. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-127-9.
 • Lempiäinen, Pentti: Häät: Valmistamme vihkijuhlan. 5. uudistettu painos. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-126-0.
 • Lempiäinen, Pentti: Pyhät toimitukset. 4. uudistettu painos. Theologia practica. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-054-X.
 • Lempiäinen, Pentti: Ristiäiset: Valmistamme kastejuhlan. 7. uudistettu painos. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-125-2.
 • Lempiäinen, Pentti & Nickels, Brita (toim.): Viimeiset leposijamme: Hautausmaat ja hautamuistomerkit. Helsinki: SLEY-Kirjat, 1990. ISBN 951-617-907-X.
 • Sihvo, Jouko: Seurakunta elämän käännekohdissa. Helsinki: Kirjaneliö, 1992. ISBN 951-600-830-5.
 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja I–III. Kansi- ja selkänimeke: Kirkkokäsikirja I–III. Jumalanpalvelusten kirja hyväksytty kirkolliskokouksessa 12. tammikuuta 2000. – Evankeliumikirja hyväksytty kirkolliskokouksessa 8. toukokuuta 1999. – Kirkollisten toimitusten kirja: Kausaalitoimitukset hyväksytty kirkolliskokouksessa 8. marraskuuta 2003. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-668-6.
 • Vilenius, Eila: Kirkolliset toimitukset palveluna: Seurakuntalaisten palvelunlaatuodotusten toteutuminen kasteen, avioliittoon vihkimisen ja hautaan siunaamisen yhteydessä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1997. ISBN 951-693-216-9.

25.26 Kirkolliset esineet ja symbolit[muokkaa]

 • Kuorikoski, Arto (toim.): Uskon tilat ja kuvat: Moderni suomalainen kirkkoarkkitehtuuri ja -taide. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 260. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2008. ISBN 978-952-9791-74-3.
 • Lempiäinen, Pentti: Katsokaa taivaan lintuja. Helsinki: Kirjapaja, 1982. ISBN 951-621-382-0.
 • Lempiäinen, Pentti: Kuvien kieli: Vertauskuvat uskossa ja elämässä. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26457-1.
 • Saartio, Rafael: Kristilliset vertauskuvat ja tunnukset: Johdatusta kristilliseen symboliikkaan. Porvoo: WSOY, 1963.
 • Seppälä, Olli: Surun ja toivon kuvat: Hautamuistomerkkien sanoma. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-243-7.
 • Väisänen, Liisa: Kristilliset symbolit: Ikkuna pyhään. Helsinki: Kirjapaja, 2011. ISBN 978-952-247-156-7.
 • Väisänen, Liisa & Luodeslampi, Juha: Jouluseimen tarina. Helsinki: LK-kirjat, 2009. ISBN 978-951-627-812-7.

25.3 Kristillinen opetus ja kasvatus[muokkaa]

 • Ahokallio, Tapio ym.: Ripari: Rippikoululaisen kirja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991 (8. painos 2000). ISBN 951-0-17257-X.
 • Autio, Marko & Kiilunen, Katariina (toim.): Rippikoulun ydinkohdat. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 978-951-607-181-0.
 • Auvinen, Ville & Rahkonen, Pekka: Johannes 3:16: Rippikoulukirja. Helsinki: Sley-kirjat, 2002 (3. painos 2007). ISBN 978-951-618-522-7.
 • Elämän siiville: Isosen käsikirja. Helsinki: Kirjapaja, 1995 (4. painos 2001). ISBN 951-625-271-0.
 • Hilska, Päivi & Kallioniemi, Arto & Luodeslampi, Juha (toim.): Uskontokasvatus monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-233-X.
 • Innanen, Tapani & Niemelä, Kati (toim.): Rippikoulun todellisuus. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2009. ISBN 978-951-693-294-4.
 • Jolkkonen, Jari: Mihin kirkko uskoo.
 • Koivula, Kirsti: Riemua ristillisesti: Virikkeitä ja visailuja ryhmien ohjaajalle. Forssa: Programmes KK & Co, 2008. ISBN 978-951-9255-15-6.
 • Porkka, Jouko (toim.): Johdatus kristilliseen kasvatukseen. Helsinki: Lasten Keskus: LK-kirjat, 2008. ISBN 978-951-627-705-2.
 • Pyysiäinen, Markku (toim.): Kasvatus ja uskonto: Juhlakirja professori Kalevi Tammisen täyttäessä 60 vuotta 5.4.1988. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-14816-4.
 • Raittila, Kaisa: Lapsen oikeus pyhään. Julkaisija: Seurakuntien lapsityön keskus. Helsinki: Lasten keskus, 2009. ISBN 978-951-627-788-5.
 • Repo, Hannele: Askel seurakuntaan: Virolaisten rippikoulunopettajien käsitykset rippikoulusta ja konfirmaatiosta. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto, käytännöllisen teologian laitos, 2002. ISBN 952-10-0507-6.
 • Tamminen, Kalevi ym.: Johdatus uskontokasvatukseen. Helsinki: Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1987. ISBN 951-45-4358-0.
 • Vermasvuori, Juha & Nurmi, Kari E.: Nuoret ja rippikoulu. Helsinki: Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian laitos, 1992. ISBN 951-45-6037-X.

25.4 Sielunhoito[muokkaa]

 • Aalto, Kirsti ym. (toim.): Sielunhoidon käsikirja. Helsinki: Kirjapaja, 1997. ISBN 951-625-459-4.
 • Huhtinen, Aki-Mauri: Sielun parantamisesta sielun hoitamiseen: Ihmisen usko eksistenssisen auttamisen perustana: Terapeuttinen rekonstruktio. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Tampere: Tampereen yliopisto, matemaattisten tieteiden laitos, filosofia, 1996. ISBN 951-44-4048-X.
 • Järveläinen, Matti: Elämä jatkuu: Surukodin kirja. Helsinki: Kirjapaja, 2004 (6. painos 2007). ISBN 951-607-011-6.
 • Kettunen, Paavo: Kätketty ja vaiettu: Suomalainen hengellinen häpeä. Helsinki: Kirjapaja, 2011. ISBN 978-952-247-155-0.
 • Kuula, Kari: Usko, perhe ja rakkaus: Raamatullisia esseitä kasvatukseen ja kasvamiseen. Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 4:2005. Helsinki: Kirkkohallitus, kasvatus ja nuorisotyö, 2005. ISBN 951-789-181-4.
 • Nissilä, Kalervo: Kuolevan kuolemattomuus: Haastattelututkimus lähellä kuolemaa eläneitten kuolemattomuudesta ja kuolemisen psykodynamiikasta. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 179. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1992. ISBN 951-9111-91-3.

25.5 Diakonia. Sisälähetys. Evankelioiminen[muokkaa]

 • Heino, Harri & Lahti, Pirkko & Salonen, Kristina (toim.): Uskonnon kahdet kasvot: Mielenterveyden tuki vai taakka. Julkaisija: Suomen mielenterveysseura. Helsinki: SMS-tuotanto, 1995. ISBN 951-9458-37-9.
 • Mäkinen, Virpi (toim.): Lasaruksesta leipäjonoihin: Köyhyys kirkon kysymyksenä. Jyväskylä: Atena, 2002. ISBN 951-796-269-X.
 • Rostedt, Anu: Elämän ensimmäinen suuri juhla. Kansialanimekkeet: Kauneimmat kasteasut ja niiden teko-ohjeet; Ohjeita kastejuhlan järjestäjälle. Helsingissä: Gummerus: Ajatus, 2003. ISBN 951-20-6363-8.

26 Kristillinen lähetystyö[muokkaa]

 • Ahonen, Risto A.: Käännyttämistä vai kääntymystä? Vallankäytön ja kristillisen todistuksen suhde. Helsinki: Suomen lähetysseura, 2010. ISBN 978-951-624-393-4.
 • Pelastus ja yhteiskunta: Kaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen toimeksiannosta laadittua mietintöä. Alkusanan kirjoittanut Martti Simojoki. Mietinnöt valmistaneiden toimikuntien puheenjohtajat: John Vikström ja Paavo Kortekangas. Toimittanut Maunu Sinnemäki. Helsinki: Kirjapaja, 1972. ISBN 951-621-049-X.
 • Pöntinen, Mari (toim.): Kohtaamisen haaste. Näkökulmia kulttuurienväliseen vuoropuheluun. Helsinki: Suomen lähetysseura, 2002. ISBN 951-624-299-5.
 • Vasko, Timo (toim.): Kristinuskon globaalit haasteet ja mahdollisuudet. Lähetysteologinen aikakauskirja 9. Helsinki: Kirkon lähetystyön keskus, Lähetysteologinen instituutti, 2007. ISBN 978-951-789-228-5.

28 Kristilliset kirkot ja yhteisöt. Kirkkohistoria[muokkaa]

 • Askola, Irja & Lampinen, Tapio & Lempiäinen, Pentti (toim.): Kirkkososiologia. Helsinki: Kirjapaja, 1982. ISBN 951-621-350-2.
 • Heinimäki, Jaakko: Pyhät ystäväni. Kuvittanut Katja Tukiainen. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-22015-2.
 • Heinimäki, Jaakko: Pieni mies jalustalla: Kertomuksia pyhimyksistä ja sankareista. Kuvat: Ismo Rekola. Helsinki: Like, 1994. ISBN 951-578-169-8.
 • Heinimäki, Jaakko: Pyhiä naisia ja muita pyhimysesseitä. Kuvat: Ismo Rekola. Helsinki: Like, 1995. ISBN 951-578-247-3.
 • Kotila, Heikki (toim.): Yhteisöt ja kirkon uudistuminen. Helsinki: Kirjaneliö, 1994. ISBN 951-600-869-0.
 • Liiman, Raigo: Uskonnollisuus muuttuvassa Virossa. Kirkon tutkimuskeskus. Sarja C, nro 59. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2002. ISBN 951-693-238-X.
 • Pöntinen, Mari & Helminen, Mikko (toim.): Oikeus uskoon, toivoon ja rakkauteen: Ihmisoikeudet ja kirkon missio. Kurkistus: Kansainvälisen työn koulutuspalvelujen julkaisuja 1. Helsinki: Suomen lähetysseura, 2005. ISBN 951-624-323-1.

28.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Jaanu-Schröder, Marjatta & Lehmuskoski, Tarja & Työrinoja, Pirjo (toim.): Ekumeeninen perhekirja. Helsinki: Suomen ekumeeninen neuvosto, 1995. ISBN 952-9529-17-1.
 • Metso, Pekka & Ryökäs, Esko (toim.): Kirkkotiedon kirja. Ekumeeninen johdatus kirkkojen oppiin ja elämään. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-212-7.
 • Niinisalo, Suvi (toim.): Epäluuloista ekumeniaan. Ortodoksisen ja luterilaisen kirkon vuoropuhelu. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Etelä-Karjala-instituutti, Raportti 2. Lappeenranta: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Etelä-Karjala-instituutti, 2005. ISBN 952-214-027-9.
 • Rusama, Jaakko: Kohti ykseyttä. Suomen ekumeenisen neuvoston synty ja toiminta 1917–1997. Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja 61. Kirkon tutkimuskeskus. Sarja A, nro 75. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1999. ISBN 951-693-227-4.
 • Saarelma, Antti (toim.): Ekumenia ja teologia. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 188. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran vuosikirja 1993. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1993. ISBN 952-9791-00-3.
 • Saarinen, Risto: Johdatus ekumeniikkaan. Helsinki: Kirjaneliö, 1994. ISBN 951-600-873-9.

28.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Airaksinen, Tiina ym.: Portti: Lukion uskonto. III kurssi. Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-23981-9.
 • Dunderberg, Ismo ym.: Theo: Lukion uskonto. Osa 1, Pyhän piirit. Helsingissä: Otava, 2005 (5. painos 2007). ISBN 951-1-19700-2.

28.09 Historia[muokkaa]

 • Aejmelaeus, Lars: Kristinuskon synty: Johdatus Uuden testamentin taustaan ja sanomaan. Uusittu laitos. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-529-0.
 • Ahola, Minna & Antikainen, Marjo-Riitta & Salmesvuori, Päivi (toim.): Eevan tie alttarille: Nainen kirkon historiassa. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3733-0.
 • Hiltunen, Juha: Valokuva Jeesuksesta? Torinon käärinliina tieteen, historian ja Uuden testamentin valossa. Helsinki: Kirjapaja, 2009. ISBN 978-951-607-806-2.
 • Hällström, Gunnar af & Laato, Anni Maria & Pihkala, Juha: Johdatus varhaisen kirkon teologiaan. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-227-5.
 • Kainulainen, Pauliina & Mäkinen, Aulikki (toim.): Näen Jumalan toisin: Kristinuskon feministisiä tulkintoja. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-313-1.
 • Lehmijoki-Gardner, Maiju: Kristillinen mystiikka: Läntinen perinne antiikista uudelle ajalle. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-463-7.
 • Marty, Martin: Kristitty maailma: Kristinuskon globaali historia. (The Christian world: A global history, 2008.) Suomennos: Juha Meriläinen. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-952-247-043-0.
 • Salminen, Joona (toim.): Reformaatio. Henkilökuvia ja tutkimussuuntia. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran ja Suomen kirkkohistoriallisen seuran yhteisessä symposiumissa marraskuussa 2007 pidetyt esitelmät. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 2008. ISBN 978-952-5031-49-2.

28.109 Historia[muokkaa]

 • Heininen, Simo: Ihmistä suurempi. Paaviuden historia. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4184-2.

28.7 Protestanttiset kirkot ja yhteisöt[muokkaa]

 • Arffman, Kaarlo: Mitä oli luterilaisuus? Johdatus kadonneeseen eurooppalaiseen kristinuskon tulkintaan. 2. korjattu painos. Helsinki: Yliopistopaino, 2004. ISBN 951-570-597-5.
 • Fitzer, Gottfried: Mitä Luther todella sanoi. (Was Luther wirklich sagte, 1968.) Suomentanut Taisto Nieminen. 2. painos (1. painos 1970). Taskutieto 52. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-01500-8.
 • Dahlgren, Sam: Vainottu kirkko: Luterilaiset kirkot Itä-Euroopan maissa. (Politik och kyrka – lutherska kyrkor i Östeuropa, 1989.) Kirjan on suomentanut ja täydentänyt Jaakko Launikari. Helsinki: SLEY-Kirjat, 1990. ISBN 951-617-896-0.
 • Jansson, Marianne & Lemmetyinen, Riitta: Kun luostarin muurit murtuvat.... (Wenn mauern fallen..., 1977.) Suomentanut Aune-Inkeri Björkström. 5. painos (1. painos 1998). Helsinki: Kirjapaja, 2002. ISBN 951-625-898-0.
 • Jansson, Marianne & Lemmetyinen, Riitta: Uskolla alistetut. Matkalla eheyteen. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-293-3.
 • Luther, Martti: Juutalaisista ja heidän valheistaan. (Von den Juden und ihren Lügen, 1543.) Suomentanut T. T. Karanko. Helsinki: Kustannus-oy. Vasara, 1939. Teoksen verkkoversio (PDF).

28.709 Historia[muokkaa]

 • Arffman, Kaarlo: Auttamisen vallankumous: Luterilaisuuden yritys ratkaista köyhyyden aiheuttamat ongelmat. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 2008. ISBN 978-951-746-954-8.

28.71065 Kokoukset[muokkaa]

 • Visala, Aku (toim.): Kirkko ja usko tämän päivän Suomessa: STKS:n symposiumissa marraskuussa 2006 pidetyt esitelmät. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 253. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2007. ISBN 978-952-9791-67-5.

28.71 Suomen evankelis-luterilainen kirkko[muokkaa]

 • Halava, Ilkka & Helin, Matti & Salmi, Pontus: Kansankirkon myytinmurtajat. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5608-6.
 • Hauta-aho, Henna & Tornivaara, Sanna-Maaria: Kirkosta kiinni!. Nuori aikuinen kirkon jäsenenä -projekti. Julkaisijat: Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Kirkkohallitus, Kirkkopalvelut ry. Helsinki: Kirjapaja, 2009. ISBN 978-951-607-964-9.
 • Heinimäki, Jaakko & Jolkkonen, Jari: Luterilaisuuden ABC: Synkkä ja harmaa sanakirja. Helsinki: Edita, 2008. ISBN 978-951-37-5290-3.
 • Raamattu ja kirkon usko tänään : synodaalikirja 2004 / Maarit Hytönen (toim.).
 • Häkkinen, Seppo: Ihanne ja todellisuus: Jäsenyyteen sitoutuminen Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1960-luvulta 2000-luvulle. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2010. ISBN 978-951-693-297-5.
 • Häkkinen, Seppo: Rohkeasti luterilainen
 • Janatuinen, Mailis & Haverinen, Soili: Paimenuus, ihmisarvo ja sukupuoli. Helsinki: Uusi tie, 2009. ISBN 978-951-619-473-1.
 • Juva, Mikko: Suomen sivistyneistö uskonnollisen vapaamielisyyden murroksessa 1848–1869. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 1950.
 • Juva, Mikko: Valtiokirkosta kansankirkoksi: Suomen kirkon vastaus kahdeksankymmentäluvun haasteeseen. Porvoo: WSOY, 1960.
 • Kauppinen, Juha: Takaisin kirkkoon: Tutkimus aikuisena kirkkoon liittyneistä Tampereella 1996–2006. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2008. ISBN 978-951-693-290-6.
 • Kauppinen, Juha & Särkiö, Riitta & Hiilamo, Heikki: Seurakunnan luottamushenkilön käsikirja. Helsinki: Edita, 2010. ISBN 978-951-37-5753-3.
 • Kurronen, Era & Aspegrén, Jorma (toim.): Seurakunnan luottamushenkilön perustieto. Julkaisija: Kirkkopalvelut, Kristillinen opintokeskus. Helsinki: Kirjapaja, 2002. ISBN 951-625-868-9.
 • Kääriäinen, Kimmo ym.: Kirkko muutosten keskellä: Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2000–2003. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2004 (2. korjattu painos 2004). ISBN 951-693-256-8.
 • Kääriäinen, Kimmo ym.: Monikasvoinen kirkko: Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2004–2007. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2008. ISBN 978-951-693-289-0.
 • Lehtinen, Lasse Juhani: Tunnustuksellisten oikeuksista kirkossa. Kokkola: Kärppä-julkaisut, 2003. ISBN 951-98639-4-X.
 • Lumijärvi, Johanna: Miksi kuulua kirkkoon? Espoolaisten kirkkoon sitoutuminen 1990-luvulla. Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja 91. Helsinki: Helsingin yliopisto, käytännöllisen teologian laitos, 1998. ISBN 951-45-8029-X.
 • Niemelä, Kati: Uskonko niin kuin opetan? Seurakuntatyöntekijä uskon ja elämän ristipaineessa. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2004. ISBN 951-693-252-5.
 • Närhi, Paula: Kun alttari erottaa: Erilaisten pappisvirkaa koskevien näkemysten aiheuttamat ristiriidat Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2006. ISBN 951-693-268-1.
 • Palmu, Heikki: Suomen kirkon tulevaisuus? Kipukohtia, ongelmia ja mahdollisuuksia. Turku: Sammakko, 2010. ISBN 978-952-483-146-8.
 • Pesonen, Heikki: Vihertyvä kirkko: Suomen evankelisluterilainen kirkko ympäristötoimijana. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 161. Helsinki: Suomen tiedeseura, 2004. ISBN 951-653-329-9.
 • Rusama, Jaakko: Taistelu kulttuurista: Puoli vuosisataa kristillistä kulttuuritoimintaa. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2007. ISBN 978-951-693-284-5.
 • Salonen, Kari & Kääriäinen, Kimmo & Niemelä, Kati: Kirkko uudelle vuosituhannelle: Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 1996–1999. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2000. ISBN 951-693-229-0.
 • Suhonen, Katri: Mitä hiljainen tieto on hengellisessä työssä? Kokemuksellinen näkökulma hiljaisen tiedon ilmenemiseen, siirrettävyyteen ja siirrettävyyden merkitykseen ikääntyneiden diakoniatyöntekijöiden ja pappien työssä. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009. ISBN 978-951-39-3553-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Vastuu ja yhteys: Luterilaisen maailmanliiton viidennen yleiskokouksen asiakirjoja. Esipuheen kirjoittanut Martti Simojoki. Selittävät johdannot kirjoittanut Mikko Juva. Suomentanut Aaro Hurskainen. Toimittanut Maunu Sinnemäki. Helsinki: Kirjapaja, 1971.
 • Vikström, John: Myös maan päällä: Artikkeleita, esitelmiä ja puheita sosiaalietiikan alalta. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1992. ISBN 951-9111-88-3.

28.71038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Jussila, Jarmo ym. (toim.): Kirkon ja uskon sanakirja: Aamenesta öylättiin. Julkaisija: Kirkon tiedotuskeskus. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-625-923-5.

28.71063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Laine, Tuija (toim.): Luther, reformaatio ja kirja. Liittyy näyttelyyn Luther, reformaatio ja kirja 7.6.–20.10.2012, Kansalliskirjasto, Helsinki. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura: Suomen teologinen kirjallisuusseura, 2012. ISBN 978-952-5031-68-3.

28.7107 Oppikirjat[muokkaa]

 • Ketola, Kimmo ym.: Suomalaisen uskonnon arkki. 5. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2004 (8. painos 2007). ISBN 951-37-4147-8.

28.7109 Suomen kirkkohistoria[muokkaa]

28.714 Suomen herätysliikkeet[muokkaa]

 • Hintsala, Meri-Anna: Tuoreet oksat viinipuussa: Vanhoillislestadiolaisuus peilissä. Helsinki: Kirjapaja, 2013. ISBN 978-952-247-412-4.
 • Kurvinen, Jorma: Raportti lestadiolaisuudesta. Helsinki: Kirjapaja, 1980. ISBN 951-621-265-4.
 • Ruokanen, Miikka: Jumalan valtakunta ja syntien anteeksiantamus: Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen opilliset korostukset 1977–1979. Sarja A, n:o 36. Tampere: Kirkon tutkimuslaitos, 1980. ISBN 951-693-073-5.

28.8 Muut kristillisperäiset yhteisöt[muokkaa]

 • Åberg, Herrick: Nykyajan Baabelin orjat: Kuusitoista vuotta Vartiotornin varjossa. Helsinki: Kirjaneliö, 1976 (3. painos 1987). ISBN 951-600-338-9.

29.07 Oppikirjat[muokkaa]

Peruskoulu[muokkaa]

 • Holm, Kristiina ym.: Lipas. 7, Maailmanuskonnot. Helsinki: WSOY oppimateriaalit, 2008. ISBN 978-951-0-33039-5.

Lukio[muokkaa]

30.12 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia[muokkaa]

 • Vartia, Niini: Kotona kaikkialla: Kansainvälisen kanssakäymisen taitoja. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-771-3.

32 Valtio-oppi. Politiikka[muokkaa]

32.2 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa[muokkaa]

 • Friman-Korpela, Sarita ym.: Romanit ja kirkko: Opas seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille. Suomen ev.-lut. Kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 2005:2. Helsinki: Kirkkohallitus, 2005. ISBN 951-789-178-4.
 • Murdoch, Paul: Puolikuu ja Pohjantähti: Muslimit keskellämme. Kohtauspaikka. Helsinki: Suomen lähetysseura, 1996. ISBN 951-624-225-1.
 • Pirjola, Jari & Pulkkinen, Eila (toim.): Uskonto ja ihmisoikeudet. Helsinki: Kirkon ulkomaanapu: SR-kustannus, 1998. ISBN 952-9747-20-9.
 • Pöntinen, Mari & Helminen, Mikko (toim.): Oikeus uskoon, toivoon ja rakkauteen: Ihmisoikeudet ja kirkon missio. Kurkistus: Kansainvälisen työn koulutuspalvelujen julkaisuja 1. Helsinki: Suomen lähetysseura, 2005. ISBN 951-624-323-1.
 • Reijonen, Mikko: Uskonnonvapaus yhdentyvässä Euroopassa. Kirkon tutkimuskeskus. Sarja A, nro 59. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1992. ISBN 951-693-188-X.
 • Seppo, Juha: Uskonnonvapaus 2000-luvun Suomessa. Logos-sarja. Helsinki: Edita, 2003. ISBN 951-37-3917-1.

32.3 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa[muokkaa]

32.309 Historia[muokkaa]

 • Kainulainen, Pauliina & Mäkinen, Aulikki (toim.): Näen Jumalan toisin: Kristinuskon feministisiä tulkintoja. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-313-1.
 • Kuula, Kari: Nainen uudessa uskossa: Uuden testamentin naisnäkemyksiä. Theologia biblica. Helsinki: Kirjapaja, 2002. ISBN 951-625-852-2.

33 Oikeustiede[muokkaa]

33.27 Kirkko-oikeus[muokkaa]

 • Lehtinen, Lasse Juhani: Tunnustuksellisten oikeuksista kirkossa. Kokkola: Kärppä-julkaisut, 2003. ISBN 951-98639-4-X.
 • Seppo, Juha: Uskonnonvapaus 2000-luvun Suomessa. Logos-sarja. Helsinki: Edita, 2003. ISBN 951-37-3917-1.

37 Sosiaalipolitiikka[muokkaa]

37.41 Päivähoito. Esiopetus[muokkaa]

 • Hilska, Päivi & Kallioniemi, Arto & Luodeslampi, Juha (toim.): Uskontokasvatus monikulttuurisessa maailmassa. Pääosa artikkeleista Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen symposiumin 2005 alustuksia. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-233-X.

38 Kasvatus. Opetus. Kasvatustiede[muokkaa]

38.1 Perhe- ja kotikasvatus[muokkaa]

 • Ijäs, Kirsti: Arvot asuvat kotona: Ajatuksia perhearvoista. Helsinki: Kirjapaja, 2009. ISBN 978-951-607-973-1.

38.291 Filosofian ja psykologian opetusoppi[muokkaa]

 • Rauhala, Pentti ym.: Ammattitaito ja elämäntaito: Näkökohtia arvokasvatuksen kehittämiseksi ammatillisissa oppilaitoksissa. Helsinki: Kirkon kasvatusasiain keskus, 1992.

38.292 Uskonnon opetusoppi[muokkaa]

 • Kaikkonen, Helena & Peltola, Sonja (toim.): Puheenvuoroja evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, opettajainkoulutuslaitos, i.v. Verkkojulkaisu (PDF).
 • Niemi, Hannele: Uskonnon didaktiikka: Oppilaista elämän subjekteja. Helsingissä: Otava, 1991. ISBN 951-1-10513-2.
 • Pöyhönen, Veikko: Uskonnonopetus uhattuna: Puheenvuoroja koulun ja suomalaisen arvopohjan suunnasta. Toimittanut Janne Villa. Veikko Pöyhösen juhlakirja. Helsinki: Katharos, 2011. ISBN 978-952-5957-05-1.
 • Pöysti, Sirkka: Uskontoa vai ei? Koulukohtaisen uskonnon opetussuunnitelman toteutuminen peruskoulun ala-asteella. Väitöskirja: Helsingin yliopisto 2002. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, Tutkimuksia 234. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2001. ISBN 951-45-9848-2.
 • Pyysiäinen, Markku: Tunnustuksellinen, tunnustukseton ja objektiivinen uskonnonopetus: Opetussuunnitelma-analyysi Suomen ja Ruotsin peruskoulun uskonnonopetuksen tavoitteista ja sisällöstä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Kirjapaja, 1982. ISBN 951-621-396-0.
 • Pyysiäinen, Markku: Yksi oppiaine, seitsemän opetussuunnitelmaa: Peruskoulun ja lukion opetushallituksen 1990-luvulla vahvistamien uskonnon opetussuunnitelmien tunnustuksellinen luonne. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 223. Porvoo Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 2000. ISBN 951-45-9357-X.
 • Pyysiäinen, Markku & Seppälä, Jarkko (toim.): Uskonnonopetuksen käsikirja. Helsinki Porvoo: WSOY, 1998. ISBN 951-0-23094-4.
 • Kallioniemi, Arto & Luodeslampi, Juha (toim.): Uskonnonopetus uudella vuosituhannella. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-234-8.

38.4 Yliopistot. Korkeakoulut[muokkaa]

 • Niemelä, Kati & Salminen, Veli-Matti (toim.): Teologiksi kasvamassa: Koulutusalan valinta, opiskeluprosessi ja ammattiin suuntautuminen. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2013. ISBN 978-951-693-325-5.

39 Maanpuolustus[muokkaa]

 • Niskanen, Hannu & Ahonen, Seppo (toim.): Ihmisestä on kysymys: Arvot väkivallan maailmassa. Julkaisija: Pääesikunnan kirkollinen osasto. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-052-3.

41 Eurooppa[muokkaa]

 • Elonheimo, Kalle: Pieni pyhiinvaelluskirja. Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja 69. Helsinki: Kirjapaja, 2003. ISBN 951-625-937-5.

48.2 Afrikka[muokkaa]

 • Harvala, Jukka (toim.): Minunkin Afrikkani. Helsinki: Suomen lähetysseura, 2003. ISBN 951-624-308-8.

50 Luonnontieteet[muokkaa]

 • Laurikainen, K. V.: Todellisuus ja elämä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980. ISBN 951-0-09908-2.

50.1 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu[muokkaa]

 • Kainulainen, Pauliina (toim.): Pyhän kosketus luonnossa: Johdatus kristilliseen ekoteologiaan. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-462-0.
 • Raitapuro, Sulo: Rakas maapallotalomme. 2. painos. Helsinki: Liikennesuunnittelun seura, LS-Service, 2007. ISBN 978-951-97334-1-8.

52 Tähtitiede. Geodesia[muokkaa]

52.09 Tähtitieteen historia[muokkaa]

52.2 Maailmankaikkeus. Tähdet. Tähtijärjestelmät[muokkaa]

 • Heikkilä, Risto: Tähtitaivaan merkityksiä: Raamatusta ja tähtitieteestä. Kuvittanut Toni Brantberg. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-644-0.

53 Fysiikka[muokkaa]

 • Laurikainen, K. V. & Rainio, Kullervo: Todellisuus ja kuvajainen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16207-8.

53.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Laurikainen, K. V.: Luonnontiede ja usko Jumalaan. University of Helsinki. Report series in physics. Sarja A 37. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1975. ISBN 951-45-0759-2.

53.13 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka[muokkaa]

 • Laurikainen, K. V.: Tieteellä on rajansa: Kvanttiteoria ja todellisuus. Helsinki: Yliopistopaino, 1997. ISBN 951-570-372-7.

59 Lääketiede. Terveydenhoito[muokkaa]

59.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Hyvä ja paha kuolema: Eutanasia-symposium 1995. Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 4/1995. Helsinki: Kirkkohallitus: Kirkon sairaalasielunhoidon keskus, 1995. ISBN 951-9301-82-8.
 • Kotila, Heikki (toim.): Elämän pyhyys ja ihmisen halu kuolla: Puheenvuoroja eutanasiasta. Helsinki: Kirjaneliö, 1995. ISBN 951-600-884-4.

59.49 Saattohoito[muokkaa]

 • Nissilä, Kalervo: Kuolevan kuolemattomuus: Haastattelututkimus lähellä kuolemaa eläneitten kuolemattomuudesta ja kuolemisen psykodynamiikasta. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 179. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1992. ISBN 951-9111-91-3.

59.8 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten taudit[muokkaa]

 • Teinonen, Timo: Terveys ja usko. Pohjautuu tekijän väitöskirjaan Uskonnollisuus ja terveys iäkkäillä. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-422-4.

59.562 Psykoterapia. Mielenterveystyö[muokkaa]

 • Aalto, Kirsti ym. (toim.): Sielunhoidon käsikirja. Helsinki: Kirjapaja, 1997. ISBN 951-625-459-4.

72 Arkkitehtuuri[muokkaa]

72.24 Kirkot ja muut uskonnolliset rakennukset[muokkaa]

 • Airas, Jukka-Pekka: Uuden kirkkoarkkitehtuurin ongelmat: Kirkkorakennus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon taidekysymyksenä. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 178. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1992. ISBN 951-9111-90-5.

74 Maalaustaide. Piirustustaide[muokkaa]

74.3 Aiheet piirustus- ja maalaustaiteessa[muokkaa]

 • Itkonen, Satu: Enkelin kosketus: Ikkuna suomalaiseen taiteeseen. Helsinki: Kirjapaja, 2002. ISBN 951-625-843-3.

74.92 Suomi[muokkaa]

 • Komulainen, Matti: Pohjois-Savon vanhat kirkkomaalaukset: Kuopion vanhan emäseurakunnan alueen kirkkomaalaukset 1721–1809. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Aarni 21. Kuopio: Kustannuskiila, 1986. ISBN 951-657-172-7.
 • Laine, Annukka: Pyhät kuvat: Ikkunoita kirkkovuoteen. Esipuhe: Jouko Martikainen. Helsinki: Kirjapaja, 2012. ISBN 978-952-247-335-6.
 • Lempiäinen, Pentti: Seimestä Öljymäelle. Kansialanimeke ja nimeke esiössä: Hetkiä suomalaistaiteilijoiden teosten äärellä. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35445-2.

77 Näyttämötaide. Elokuvataide[muokkaa]

77.43 Elokuvan lajit[muokkaa]

 • Miettinen, Esko: Velhon uskontunnustus: Raamattu ja fantasiakulttuuri kohtaavat. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-747-8.

78.896 Hengellinen populaarimusiikki[muokkaa]

 • Ojaniemi, Kare (toim.): Nuoren seurakunnan veisuja 9. Julkaisija: Kirkon nuorisotyön keskus. Helsinki: Nuorten keskus, 1977. ISBN 951-9051-26-0.
 • Saarainen, Pekka (toim.): Elämän siiville: Laulukirja. 10. painos, uudistettu laitos (1. painos 1996). Julkaisija: Kirkon nuorisotyön keskus. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-625-832-7.

82 Runot[muokkaa]

82.204 Kokoomateokset. Kokoelmat[muokkaa]

84 Kertomakirjallisuus[muokkaa]

Historiallinen kaunokirjallisuus[muokkaa]

 • Galilealaisen varjossa / Gerd Theissen

Uskonnollinen kirjallisuus[muokkaa]

 • Waltari, Mika: Jumalaa paossa: Kertomus Jumalan johdatuksesta. 2. näköispainos. Alkuperäinen: Helsingissä: Suomen merimieslähetysseura, 1925. Helsinki: Suomen merimieskirkko, 2008. ISBN 978-951-98549-4-6.

86 Kirjallisuustiede[muokkaa]

86.12 Kaunokirjallisuuden aihepiirien historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Miettinen, Esko: Velhon uskontunnustus: Raamattu ja fantasiakulttuuri kohtaavat. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-747-8.

86.2 Suomen ja suomalais-ugrilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Kurtén, Tage: Suomen kirjailijat, jumalausko ja kirkko. Kirkon tutkimuskeskus. Sarja B, n:o 54. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1988. ISBN 951-693-127-8.

87 Kielitiede[muokkaa]

87.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Eskola, Timo: Kielen vallankumous: Kielellinen käänne ja teologian postmodernismit. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 258. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2008. ISBN 978-952-9791-72-9.

98.114 Israel. Palestiina[muokkaa]

 • Junkkaala, Eero: Israelin historian pääpiirteitä tekstien ja arkeologian valossa. Iustitia 11. Helsinki: Suomen teologinen instituutti, 1999. ISBN 952-9857-08-X.
 • Pesonen, Anni & Valkama, Kirsi: Arkielämä Raamatun aikaan: Juudan kylistä roomalaisiin kaupunkeihin. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-952-247-042-3.

99 Henkilö- ja sukuhistoria[muokkaa]

99.12 Uskontojen ja kirkkokuntien edustajat[muokkaa]

 • Aaltonen, Tapio: Luova kutsumus: Tarkoituksen kokemisen taito. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-444-6.
 • Bainton, Roland: Tässä seison. Martti Lutherin elämä. (Here I Stand. A Life of Martin Luther, 1950.) Saksankielisestä laitoksesta suomentanut Helinä Kuusiola. Runot (virsikirjaan kuuluvia lukuunottamatta) suomentanut Helvi Vasara. Helsinki: SLEY-kirjat, 1982. ISBN 951-617-528-7.
 • Bonhoeffer, Dietrich: Kirjeitä vankilasta 1943–-1944. (Widerstand und Ergebung.) Suomentaneet Kai Selin ja Erkki Niinivaara. Johdanto ja selitykset: Tomi Karttunen. 3. uudistettu painos. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-211-9.
 • Heinimäki, Jaakko (toim.): Piispanpolku 10. Hengellisiä matkakertomuksia. Helsinki: Kirjapaja, 2015. ISBN 978-952-288-302-5.
 • Hukari, Ari (toim.): Signum unitatis – ykseyden merkki: Piispa Juha Pihkalan juhlakirja. Tampereen hiippakunnan vuosikirja 2007. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-406-5.
 • Jansson, Marianne & Lemmetyinen, Riitta: Kun luostarin muurit murtuvat.... (Wenn mauern fallen..., 1977.) Suomentanut Aune-Inkeri Björkström. 5. painos (1. painos 1998). Helsinki: Kirjapaja, 2002. ISBN 951-625-898-0.
 • Jansson, Marianne & Lemmetyinen, Riitta: Uskolla alistetut: Matkalla eheyteen. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-293-3.
 • Manns, Peter: Martti Luther. (Martin Luther, 1982.) Kuvat: Helmuth Nils Loose. Suomentanut Helinä Kuusiola. Helsinki: SLEY-kirjat, 1983. ISBN 951-617-545-7.
 • Pinomaa, Lennart: Kuka Luther todella oli. Saarijärvi: Ari-kustannus, 1976. ISBN 951-786-035-8.
 • Pinomaa, Lennart: Kuka Luther todella oli. 2. painos (1. painos: Ari-kustannus, 1976). Helsinki: Alppilan seurakunta, 1995.
 • Ruokanen, Tapani: Ukko-Paavo: Paavo Ruotsalainen ja 1800-luvun heräävä Suomi. Ilmestynyt aikaisemmin nimellä Paavo Ruotsalainen: Talonpoikain herättäjä, 1989. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-18022-3.
 • Saarisalo, Aapeli: Laestadius – Pohjolan pasuuna. Porvoo Helsinki: WSOY, 1970.
 • Tarkiainen, Viljo & Tarkiainen, Kari: Mikael Agricola, Suomen uskonpuhdistaja. Helsingissä: Otava, 1985. ISBN 951-1-08176-4.

99.13 Yhteiskuntaelämän, kasvatuksen ja maanpuolustuksen edustajat[muokkaa]

 • Eskola, Antti: Uskon tunnustelua: Mitä Jumalasta pitäisi ajatella?. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-16483-X.
 • Eskola, Antti: Mikä henki meitä kantaa: Katselen työni jälkiä. Helsinki: Tammi, 2009. ISBN 978-951-31-4757-0.

99.22 Uskontojen ja kirkkokuntien edustajat[muokkaa]

 • Colliander, O. I.: Suomen kirkon paimenmuisto: 19:n vuosisadan alusta nykyaikaan. Ensimmäinen osa. 1. Suomen kirkon hiippakunnat ja niiden tuomiokapitulit. 2. Suomen kirkon seurakunnat ynnä niiden kirkkorakennukset ja papisto. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 8:1. Helsinki: Otava, 1907–1910.
 • Colliander, O. I.: Suomen kirkon paimenmuisto: 19:n vuosisadan alusta nykyaikaan. Toinen osa. 1. Suomen kirkon papisto yhdeksännellätoista vuosisadalla. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 8:2. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 1916–1918.