Maanpuolustuksen bibliografia

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

39 Maanpuolustus[muokkaa]

 • Aakko, Kyllikki ym.: Kriisiturvallisuuden käsikirja. Helsinki: Art House, 2003. ISBN 951-884-367-8.
 • Aalto, Mika: Strategin tragedia: Suomalaisupseerit clausewitzlaisina strategeina. Väitöskirja. Aalto University publication series. Doctoral dissertations, 29/2012. Helsinki: Aalto-yliopisto, kauppakorkeakoulu, johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta, 2012. ISBN 978-952-60-4547-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Clausewitz, Karl von: Sodankäynnistä. (Vom Kriege, 1832.) Käsikirjaksi muokanneeet ja selittävällä jälkisanalla varustaneet Wolfgang Pickert ja Wilhelm Ritter von Schramm. Suomentanut Heikki Eskelinen. 5. painos (1. painos 1998). Helsinki: Art House, 2009. ISBN 978-951-884-459-7.
 • Huhtinen, Aki-Mauri: Sanasota: Johdatus sodan ja sodanjohtamisen filosofiaan. Toimittanut Tuomo Aimonen. Lahti: Elan Vital: Helsinki: Johtamisen laitos, Maanpuolustuskorkeakoulu, 2005. ISBN 952-99577-0-X.
 • Hägglund, Gustav: Suomen puolustus. Toimittanut Ulla Appelsin. Helsingissä: Ajatus, 2001. ISBN 951-566-061-0.
 • Isaksson, Eva: Hän Lottansa vei mukanaan. Helsinki: Rauhankirjallisuuden edistämisseura, 1988. ISBN 951-9457-23-2.
 • Isaksson, Eva (toim.): Nainen ja sotalaitos. Suomen rauhanliiton ja International Peace Bureaun järjestämän, Siuntiossa 22.–25.1.1987 pidetyn symposiumin aineisto. Helsinki: Suomen rauhanliitto, 1988. ISBN 951-9193-12-X.
 • Jukarainen, Pirjo & Terävä, Sirkku (toim.): Tasa-arvoinen turvallisuus? Sukupuolten yhdenvertaisuus suomalaisessa maanpuolustuksessa ja kriisinhallinnassa. Helsinki: Minerva, 2010. ISBN 978-952-492-347-7.
 • Kolstela, Risto: Clausewitz ja Yhdysvaltain sotataito. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu, 1998. ISBN 951-25-0933-4.
 • Kuronen, Tanja: Kansalaistyötä kaikille!.
 • Kuusisto, Riikka: Oikeutettu sota ja julma teurastus? Läntisten suurvaltajohtajien sotaretoriikkaa Persianlahdella ja Bosniassa. Julkaisijat: Suomen rauhantutkimusyhdistys, Suomen rauhanpuolustajat. Helsinki: Like, 1998. ISBN 951-578-539-1.
 • Laitinen, Kari & Nokkala, Arto: Suomalainen asevelvollisuus: Historiaa, haasteita ja tulevaisuutta. Helsinki: Puolustusministeriö, 2005. ISBN 951-25-1574-1.
 • Lilius, Herbert: Uskonnon ja kirkon vaikutus maanpuolustustahtoon. Helsinki: Sotakorkeakoulu. Sotatieteen laitos, 1987. ISBN 951-25-0421-9.
 • Balkanin palapeli / Peter Lodenius (toim.) ;
 • Luukkanen, Arto: Georgian sota: Miten mahdottomasta tuli mahdollinen. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-35253-3.
 • Nokkala, Arto: Kyky ja tahto: Suomen puolustus murroksessa. Jyväskylä: Docendo, 2014. ISBN 978-952-291-045-5.
 • Pursiainen, Christer & Hellenberg, Timo & Kivelä, Hanna-Mari: Puolustusvoimat ja sisäinen turvallisuus. Helsinki: Aleksanteri-instituutti, 2004. ISBN 952-10-1947-6.
 • Ronson, Jon: Vuohia tuijottavat miehet. (The men who stare at goats, 2004.) Suomentanut Jussi Pelkonen. Turku: Sammakko, 2008. ISBN 978-952-483-066-9.
 • Rosén, Gunnar & Parkkari, Juhani: Sodan lait: Käsikirja. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4001-3.
 • Rummakko, Sanna (toim.): Tahdon asia: Suomalainen maanpuolustus murroksessa. Helsinki: Like: Sadankomitea, 2006. ISBN 952-471-881-2.
 • Saarelainen, Jorma: Näkemyksiä Venäjän informaatiosodankäynnistä. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu, 1999. ISBN 951-25-1097-9.
 • Sainio, Pentti: Armeijan hukatut miljardit. Sotajohtomme salaisuudet. Helsinki: Into, 2016. ISBN 978-952-264-548-7.
 • Sanders, Barry: Militarismi vs. ympäristö : tuhoavatko sotilaat maapallon sotimattakin.
 • Scheinin, Martin & Tarvain, Kirsi (toim.): Oikeus kieltäytyä sotilaskäskyistä. 29.9.–1.10.1990 Espoossa ja Helsingissä järjestetyn kansainvälisen symposiumin The right to refuse military orders aineisto. Julkaisijat: Suomen rauhanliitto – YK-yhdistys, Juristit rauhan ja eloonjäämisen puolesta ry. Helsinki: Suomen rauhanliitto – YK-yhdistys, 1991. ISBN 951-9193-34-0.
 • Sinkko, Risto (toim.): Arvot ja velvollisuudet isänmaan puolustuksessa. Perustuu Maanpuolustuskorkeakoulussa 17. helmikuuta 2005 pidetyn seminaarin esitelmiin. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu, johtamisen laitos, 2005. ISBN 951-25-1594-6.
 • Virolainen, Raili: Kielenhuoltoa sotilaille. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu, 2003.

39.06 Järjestöt[muokkaa]

 • Tuominen, Pirjo (päätoim.): Lotat: Suomen naisten suuri tarina. Helsinki: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-4784-6.
 • Sulamaa, Kaarle: Lotat: Uskonto ja isänmaa: Lotat protestanttis-nationalistisina nunnina. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-071-4.

39.09 Historia[muokkaa]

 • Elfvengren, Eero (päätoim.): Suomen puolustusvoimat ennen ja nyt. Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksen julkaisuja. Helsinki: WSOY, 2003 (6. painos 2006). ISBN 951-0-28151-4.
 • Keegan, John: Sodankäynnin historia. (A history of warfare, 1993.) Suomentanut Jouni Suistola. Helsingissä: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6967-9.
 • Klemettilä, Hannele (päätoim.): Suomalainen sotilas 3: Muinaisurhosta nihtiin. Toimituskunta: Mikko Lantz, Markus Hotakainen, Sakari Viertiö. Helsinki: Karttakeskus: Weilin+Göös, 2010. ISBN 978-951-593-290-7.
 • Kulomaa, Jukka: Käpykaartiin? 1941–1944: Sotilaskarkuruus Suomen armeijassa jatkosodan aikana. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1754-2.
 • Mälkki, Juha: Sotataitoa ihmisten johtajille: Sotataito ja sen klassikot uudelleenarvioituna. Helsinki: Suomen mies, 2010. ISBN 978-952-9872-60-2.
 • Newark, Tim: 50 taistelua jotka muuttivat maailmaa. (Turning the tide of war: 50 battles that changed the course of modern history, 2001.) Suomennos Veikko Ahola ja Irmeli Kuhlman. Helsinki: Gummerus, 2002. ISBN 951-20-6139-2.
 • Nojonen, Matti (toim.): Jymäyttämisen taito. Kansialanimeke: Strategiaoppeja muinaisesta Kiinasta. Suomentanut ja toimittanut Matti Nojonen. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-089-3.
 • Strachan, Hew: Clausewitzin Sodankäynnistä. (Clausewitz’s On War: A Biography, 2007.) Suomentanut Jouni Avelin. Helsinki: Ajatus, 2010. ISBN 978-951-20-7443-3.
 • Sunzi: Sodankäynnin taito. (Sunzi bing fa.) Suomentanut ja toimittanut Matti Nojonen. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-956-3.
 • Virtanen, Rauli: Suezilta Afganistaniin: Suomalaiset rauhaa turvaamassa. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-37872-4.

39.1 Aseistus. Asevarustelu. Asekauppa[muokkaa]

 • McNab, Chris (toim.): Suuri asekirja. (The great book of guns: An illustrated history of military, sporting, and antique firearms, 2004.) Suomentanut Kai Kankaanpää. Helsinki: Gummerus, 2005. ISBN 951-20-6890-7.
 • Hyytinen, Timo: Arma Fennica 4, Suuri jousikirja: Jouset, jousiammunta, jousimetsästys. Uudistettu painos. Jyväskylä: Arma Fennica, 2008. ISBN 978-952-5687-05-7.
 • Suuri asekirja: Aseiden kiinnostava historia. (Firearms: The illustrated history, 2014.) Suomentanut Marko Niemi. Helsinki: Readme.fi, 2014. ISBN 978-952-220-868-2.

39.109 Historia[muokkaa]

 • Enqvist, Ove: Itsenäisen Suomen rannikkotykit 1918–1998. Helsinki: Sotamuseo, 1999. ISBN 951-25-1033-2.
 • Hintsala, Kari (toim.): Miekka Suomessa. Turun museokeskuksen julkaisuja 52. Turku: Turun museokeskus, 2010. ISBN 978-951-595-151-9.
 • Smith, Graham (toim.): Sotilaskäsiaseet. (Military small arms, 1994.) Esipuhe ja esittely: Ian V. Hogg. Suomentanut Kai Kankaanpää. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1996. ISBN 951-20-4750-0.

39.709 Historia[muokkaa]

 • Niemi, Heidi: Tyttö intissä: Tosikertomus normaalijoukkojen ensimmäisestä naisvarusmiehestä. Tampere: Revontuli, 2007. ISBN 978-952-5170-65-8.
 • Rönnqvist, Ronny: Rautaista estetiikkaa. Helsinki: Japanilaisen kulttuurin ystävät, 2007. ISBN 978-951-98012-8-5.

39.4 Maavoimat. Maasodankäynti[muokkaa]

39.409 Historia[muokkaa]

 • Jokipii, Mauno: Hitlerin Saksa ja sen vapaaehtoisliikkeet: Waffen-SS:n suomalaispataljoona vertailtavana. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-335-9.
 • Vehviläinen, Raimo & Lappi, Ahti & Palokangas, Markku: Itsenäisen Suomen ilmatorjuntatykit 1917–2000. Sotamuseon julkaisuja 1/2005. Helsinki: Sotamuseo, 2005. ISBN 951-25-1618-7.

39.6 Ilmavoimat. Ilmasodankäynti[muokkaa]

39.609 Historia[muokkaa]

 • Johnson, Johnnie: Spitfire-ässä. (Wing leader, 1956.) Suomentanut Lauri Mäkelä. Helsinki: Koala, 2009. ISBN 978-952-5186-97-0.
 • Toliver, Raymond F. & Constable, Trevor J.: Erich Hartmann. (The blond knight of Germany: A biography of Erich Hartmann, 1986.) Suomentanut Petri Kortesuo. Helsinki: Koala, 2003. ISBN 952-5186-46-6.

39.7 Sotilaskoulutus[muokkaa]

 • Hoikkala, Tommi & Salasuo, Mikko & Ojajärvi, Anni: Tunnetut sotilaat: Varusmiehen kokemus ja terveystaju. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura, 2009. ISBN 978-952-5464-58-0.
 • Lackman, Matti: Suomen vai Saksan puolesta? Jääkäreiden tuntematon historia: Jääkäriliikkeen ja jääkäripataljoona 27:n (1915–1918) synty, luonne, mielialojen vaihteluita ja sisäisiä kriisejä sekä niiden heijastuksia itsenäisen Suomen ensi vuosiin saakka. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16158-X.

39.709 Historia[muokkaa]

 • Waltari, Mika: Siellä missä miehiä tehdään. 3. painos, näköispainos (alkuteos ilmestynyt 1931). Helsinki: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21470-1.