Marraskuun manifesti

Wikiaineistosta

Suomen suuriruhtinaanmaan asetus-kokoelma 4.11.1905/49.


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistuskirja
toimenpiteistä laillisen järjestyksen palauttamiseksi maahan.
Annettu Pietarhovissa, 22 p:nä Lokakuuta / 4 p:nä Marraskuuta 1905.


Me NIKOLAI Toinen, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m.

Kun Meillä on ollut lopullisesti harkittavanamme Suomenmaan Valtiosäätyjen alamainen anomus 31 p:ltä Joulukuuta 1904 toimenpiteistä laillisen järjestyksen palauttamiseksi maahan, olemme Me havainneet niiden ansaitsevan huomiotamme sekä olevan täytäntöön pantavat. Sen ohessa Me Suomen kansan perustuslaeissa säädettyjen oikeuksien kehittämiseksi olemme Armossa käskeneet, että ehdotuksia tärkeiksi perustuslain uudistuksiksi on valmistettava, kansan edustajille esitettäväksi.

Samalla kuin Me tämän johdosta käskemme, että 3/15 p:nä Helmikuuta 1899 annettuun Julistuskirjaamme kuuluvain perussäännösten noudattaminen on lakkautettava siksi kuin siinä mainitut asiat tulevat lainsäädäntötoimen kautta järjestetyiksi, tahdomme Me voimastaan ja vaikutuksestaan kumota:

asetuksen 2 p:ltä Huhtikuuta 1903, joka koskee toimenpiteitä valtiollisen järjestyksen ja yleisen rauhan säilyttämiseksi, sekä siihen kuuluvat selitykset ja lisäykset, niin myös määräykset 10 p:ltä Marraskuuta 1903, joiden kautta santarmiosastolle on annettu virka-toimivalta Suuriruhtinaanmaassa;

12 kohdan asetuksessa 10 p:ltä Heinäkuuta 1902, joka koskee asetusten ja hallituksen-määräysten kaavain sekä julistamisjärjestyksen muuttamista Suomen Suuriruhtinaanmaassa;

asetuksen 8 p:ltä Syyskuuta 1902 Keisarillisen Suomen Senaatin Ohjesäännön muuttamisesta eräiltä kohdin, asetuksen samalta päivältä Suomen kuvernöörien toimivallan laajentamisesta, asetuksen 26 p:ltä Maaliskuuta 1903 Suomenmaan Kenraalikuvernöörin ja hänen apulaisensa johtosääntöjen vahvistamisesta sekä asetuksen samalta päivältä kuvernöörien johtosäännön muuttamisesta, niin myös asevelvollisuuslain 12 p:ltä Heinäkuuta 1901;

asetuksen 31 p:ltä Heinäkuuta 1902 erinäisten Suomen siviilikunnan virkoja koskevain säännösten muuttamisesta, asetuksen 14 p:ltä Elokuuta 1902 siitä, missä järjestyksessä hallintovirastojen virkamiehiä on erotettava virasta, asetuksen samalta päivältä siitä, missä järjestyksessä virkamiehiä on syytettävä oikeudessa virkarikoksista, sekä myös asetuksen 2 p:ltä Heinäkuuta 1900, joka koskee julkisia kokouksia.

Tämän ohessa Me käskemme Senaattia viipymättä ryhtymään tarkastamaan muita anomuksessa mainittuja asetuksia, joihin muutoksia tarvitaan.

Sitä paitsi Me olemme Armossa nähneet hyväksi antaa Senaatille toimeksi:

1:ksi) tehdä ehdotuksen uudeksi valtiopäiväjärjestykseksi, joka tarkoittaa Suomen kansaneduskunnan ajanmukaista uudestaan-järjestämistä, sovelluttamalla kansanedustajia valittaessa yleisen ja yhtäläisen vaalioikeuden periaatteita;

2:ksi) valmistaa ehdotuksen perustuslainsäännöksiksi, jotka antavat kansaneduskunnalle oikeuden tarkastaa hallituksenjäsenten virkatointen laillisuutta sekä turvaavat maan kansalaisille sanan-, kokoontumis- ja yhdistymisvapauden; niin myös

3:ksi) tehdä ehdotuksen painovapauslaiksi sekä heti antaa julistuksen ennakkosensuurin toiminnan lakkauttamisesta.

Ja odotamme Me, että Senaatti on ehtivä valmistaa nämä ehdotukset, joita varten esitöitä jo on olemassa, niin hyvissä ajoin, että ehdotukset voidaan esittää Valtiosäädyille niillä väliaikaisilla valtiopäivillä, jotka Me tänä päivänä olemme päättäneet kokoonkutsua.

Me toivomme varmasti, että nämä Meidän osottamamme toimenpiteet, jotka ovat johtuneet huolenpidosta Suomen menestyksestä, tulevat vahvistamaan niitä siteitä, jotka yhdistävät Suomen kansan Hallitsijaansa.

NIKOLAI.


Pietarhovissa, 22 p:nä Lokakuuta / 4 p:nä Marraskuuta 1905.


Ministerivaltiosihteeri Linder.


Katso myös[muokkaa]