Metsähallituksen lausunto arvojärjestysehdotuksesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

METSÄHALLITUS

Sihteeri.

HELSINGISSÄ,

marraskuun 6 p:nä 1919.

N:o 897.

Herra Protokollasihteeri V. Ilves.


  Herra Protokollasihteerin kehoituksesta saan täten kunnioittavimmin antaa tietoja seikoista, jotka Metsähallintoon nähden olisivat otettavat huomioon uutta Arvojärjestystä laadittaessa.

Kun Senaatin päätöksen mukaan tammikuun 26 päivältä 1909 valtion palvelukseen asetettujen kahden metsänhoidonneuvojan virat olivat lakkautettavat, avoinna oleva silloin heti ja toinen sen jouduttua avoimeksi ja koska metsänhoidonneuvojalle, vapaaherra Hjalmar Ossian Carpelan'ille viime elokuun 28 päivänä on myönnetty ero virastaan, lienee Arvojärjestyksen 10:ssä luokassa mainittu "Metsänhoidonneuvoja" siitä poistettava.

Samalla olisivat Arvojärjestyksestä poistettavat 6:ssa luokassa mainittu "Metsänhoitolaitoksen Ylitirehtöörin Apulainen", 7:ssä luokassa mainittu "Evon Metsänhoito-opiston Johtaja", 8:ssa luokassa mainitut "Metsänhoitohallituksen Insinööri" ja "Evon Metsänhoito-opiston Opettaja" sekä 10:ssä luokassa mainittu "Alimetsänhoitaja", koska vastaavia virkoja ei enää ole olemassa, sen jälkeen kun Metsähallitus on tullut uudestaan järjestetyksi ja Evon metsäopisto on lakkautettu (Asetukset 24/I 1908 ja 28/XII 1907 sekä Senaatin päätös 15/XI 1911). Lisäksi olisi huomioon otettava että milloin Arvojärjestyksessä puhutaan Metsänhoitohallituksesta (esim. 5:ssä luokassa "Metsänhoitohallituksen Ylitirehtööri") tämä olisi muutettava "Metsähallituksen" (siis esim. "Metsähallituksen Ylitirehtööri").

Metsähallituksen virkamiesten virka-arvo on mainittuna 24 päivänä tammikuuta 1908 Metsähallituksen uudestaan järjestämisestä annetun asetuksen 7 §:ssä; ja asetuksessa 24 päivältä huhtikuuta 1911, Metsähallituksen kolmannen metsäinsinöörin viran asettamisesta vakinaiselle palkkakannalle, mainitaan että sanottu metsäinsinööri m.m. virka-arvoon nähden on niiden metsäinsinöörien vertainen, jotka 24 päivänä tammikuuta 1908 Metsähallituksen uudestaan järjestämisestä annetun asetuksen mukaan ovat Metsähallitukseen asetetut.

Metsätieteellisen koelaitoksen perustamisesta 24 päivänä lokakuuta 1917 annetun asetuksen 9 §:ssä mainitaan Koelaitoksen professorien virka-arvo.

Marraskuun 2 päivänä 1917 yksityismetsien ylitarkastajan viran perustamisesta Metsähallitukseen annetun asetuksen 4 §:ssä mainitaan sanotun ylitarkastajan virka-arvo.

Arvojärjestyksen 9:ssä luokassa mainittu "Virkatalon-Metsänhoitaja" olisi muutettava "Virkatalojenmetsänhoitajaksi" (Asetuksen mukaan 26/I 1918, jossa näiden virkamiesten virka-arvo mainitaan §:ssä 5).

Vielä saan huomauttaa että metsänpäällysmiehet, jotka mainitaan Arvojärjestyksen 14:sta luokassa, Senaatin päätöksen mukaan tammikuun 1 päivältä 1909 ovat asetetut lakkautuspalkalle.


Heikki Hakosalo.


Lähde[muokkaa]

  • Kansallisarkistossa oleva valtioneuvoston kirjaajankonttorin arkiston saapuneet kirjeasiakirjat kirjeakti 309/448 KD 1919.