Molotov–Ribbentrop-sopimus

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

MOLOTOV–RIBBENTROP-SOPIMUS 1939

Saksan ja Neuvostoliiton välinen hyökkäämättömyyssopimus

I pykälä

Sopimuspuolet sitoutuvat olemaan ryhtymättä minkäänlaiseen hyökkäykseen toinen toistaan vastaan.

II pykälä

Sopimuspuolet sitoutuvat siihen, että kumpikin pidättäytyy avustamasta kolmatta valtaa, joka mahdollisesti hyökkää jommankumman kimppuun.

III pykälä

Sopimuspuolet sitoutuvat ylläpitämään kosketusta ja neuvottelemaan kaikista molempia valtioita koskevista asioista.

IV pykälä

Sopimuspuolet sitoutuvat olemaan osallistumatta minkäänlaiseen valtaryhmitykseen, joka on suunnattu jompaakumpaa sopimuspuolta vastaan.

V pykälä

Sovitaan tämän sopimuksen mahdollisesti antaessa aihetta erimielisyyksiin, siitä, että tällainen erimielisyys alistetaan välitysmenetelmän ratkaisuun, ellei sitä ystävällisillä neuvotteluilla voida saada sovituksi.

VI pykälä

Säädetään, että tämä sopimus tulee voimaan 10 vuodeksi, minkä jälkeen se jää voimaan viideksi vuodeksi kerrallaan ellei sitä yhden vuoden irtisanomisaikaa noudattaen ole irtisanottu.

VII pykälä

Sopimus tulee voimaan heti ja on ratifioitava mahdollisimman pian ja ratifioimiskappaleet vaihdettava Berlinissä.

Laadittu kahtena alkuperäistekstinä saksan ja venäjän kielellä.

Moskovassa 23. elokuuta 1939.

Saksan Valtakunnanhallituksen puolesta v. Ribbentrop

SNTL:n Hallituksen valtuuttamana W. Molotov