Muu kristillinen kirjallisuus

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

01.52 Uskonto[muokkaa]

 • Kuurne, Eljas & Leppänen, Aino: Uskonnollista kirjallisuutta 1993–1997. Kaunokirjallisuutta, henkilöhistorioita ja jokamiehen teologiaa. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 1998. ISBN 951-692-429-8.

10 Yleisteokset[muokkaa]

10.8 Mietelausekokoelmat. Sitaattikokoelmat[muokkaa]

 • Lewis, C. S.: Narnian mietekirja. (The wisdom of Narnia, 2001.) Suomentaneet Kaarina Helakisa ja Kyllikki Hämäläinen. Kuvittanut Pauline Baynes. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-17983-7.

11 Filosofia[muokkaa]

 • Moilanen, Olavi: Runoileva Jumala: Uskonto itsetuntemuksena. Suomussalmi: Myllylahti, 2010. ISBN 978-952-202-298-1.

11.2 Keskiajan filosofia[muokkaa]

 • O’Connor, D. J.: Tuomas Akvinolainen ja luonnollinen moraalilaki. (Aquinas and natural law, 1967.) Suomentanut Taisto Nieminen. Helsinki: Kirjapaja, 1969.

17 Etiikka. Elämänfilosofia. Estetiikka[muokkaa]

 • Küng, Hans (toim.): Vastuun aika: Puheenvuoroja eettisestä maailmanjärjestyksestä. (Ja zum Weltethos, 1995.) Suomentanut Taisto Nieminen. Suomenkielisen version toimittaja: Reijo E. Heinonen. Oulu: Pohjoinen, 1997. ISBN 951-749-282-0.

17.3 Elämänfilosofia. Elämäntaito[muokkaa]

 • Lewis, C. S.: Neljä rakkautta. (The four loves, 1960.) Suomentanut Taisto Nieminen. Esipuhe: Jason Lepojärvi. 2. painos (1. painos: Kirjaneliö, 1982). Helsinki: Kirjapaja, 2012. ISBN 978-952-247-310-3.
 • Lewis, C. S.: Muistiinpanoja surun ajalta. (A grief observed, 1961.) Suomennos: Anna-Mari Kaskinen. 3. korjattu painos. Helsinki: Kirjapaja, 2009. ISBN 978-951-607-861-1.
 • Myss, Caroline: Tie sisäiseen linnaan. (Entering the castle: An inner path to God and your soul, 2007.) Kansialanimeke: Ihmisen vaellus sielun sisimpään. Suomentanut Risto K. Träff. Hämeenlinna: Karisto, 2008. ISBN 978-951-23-4968-5.

20 Yleinen uskontotiede[muokkaa]

 • Laitila, Teuvo: Abrahamin vieraanvaraisuus: Näkökohtia kristityn ja muslimin dialogiin. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. Sarja B, Oppimateriaalia n:o 28. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2008. ISBN 978-952-219-202-8.
 • Vuola, Elina: Jumalainen nainen: Neitsyt Mariaa etsimässä. Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-22364-1.

20.2 Teologia[muokkaa]

 • Ahonen, Tiina & Komulainen, Jyri (toim.): Teologian ilmansuuntia: Näkökulmia uskontulkintoihin Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-892-3.
 • Alhovuori, Mikko: Uskonnollisen totuuden kriteerit. Oulu: Fine-kustannus, 2002. ISBN 951-98109-6-X.
 • Cottingham, John: Hengellinen ulottuvuus. (The spiritual dimension: Religion, Philosophy and human value, 2005.) Suomentanut. Humanitas. Helsinki: Perussanoma, 2012. ISBN 978-951-888-620-7.
 • Eco, Umberto & Martini, Carlo Maria: Mihin uskot jos et usko?. (In cosa crede chi non crede?, 1996.) Suomentanut Lea Peuronpuro. Turku: Kirja-Aurora, 2002. ISBN 951-29-2298-3.
 • Guite, Malcolm: Mihin uskovat kristityt. (What do Christians believe?, 2008.) Suomentanut Susanna Tuomi-Giddings. Helsingissä: Otava, 2009. ISBN 978-951-1-23227-8.
 • Hick, John: Uskonnonfilosofia. (Philosophy of religion, 1963.) Suomentaneet Taisto Nieminen ja Heikki Kirjavainen. 2. painos (1. painos 1969). Helsinki: Kirjapaja, 1992. ISBN 951-625-167-6.
 • Keating, Thomas: Sisäinen eheytyminen: Ihmisen hengellinen matka. (Invitation to love: The way of Christian contemplation, 1992.) Suomentanut Taisto Nieminen. Helsinki: Kirjapaja, 1999. ISBN 951-625-627-9.
 • Krogerus, Timo: Savolaiskirjeet: Ajatuksia uskosta ja uskonnosta. Kemi: Atrain Kustannus, 2013. ISBN 978-952-6643-69-4.
 • McGrath, Alister: Kristillisen uskon perusteet: Johdatus teologiaan. (Christian theology: An introduction, 5. laitos 2010.) Suomentanut Satu Kantola. 5. laitos. Helsinki: Kirjapaja, 2012. ISBN 978-952-247-238-0.
 • McGrath, Alister (toim.): Modernin teologian ensyklopedia. (The Blackwell encyclopedia of modern Christian thought, 1993.) Suomentaneet Satu Norja ja Kia Sammalkorpi-Soini. Helsinki: Kirjapaja, 2000. ISBN 951-625-495-0.
 • McGrath, Alister: Tätä on teologia. (Mere theology: Christian faith and the discipleship of the mind, 2010.) Suomennos: Kirsi Nisula. Helsinki: Kirjapaja, 2011. ISBN 978-952-247-153-6.
 • Robinson, John A. T.: Rehellinen Jumalan edessä. (Honest to God, 1963.) Suomentanut Helinä Kuusiola. Hämeenlinna: Karisto, 1965.
 • Sinkko, Aimo Y.: Minä olen – oliko Jeesus?. Tampere: Siniplaneetta, 2006. ISBN 952-5658-02-3.
 • Spong, John Shelby: Miksi kristinuskon tulee muuttua tai kuolla. (Why christianity must change or die: A bishop speaks to believers in exile, 1998.) Suomentanut Taneli Junttila. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-190-2.
 • Toukomies, Veli: Uskomatonta! Seksi ja sota Raamatussa ja Koraanissa. Helsinki: Dialogia, 2003. ISBN 952-5422-06-2.
 • Vattimo, Gianni: Uskon että uskon. (Credere di credere, 1996.) Suomennos: Juhani Vähämäki. Helsinki: Nemo, 1999. ISBN 952-5180-14-X.

21 Uskonnonfilosofia[muokkaa]

 • Cottingham, John: Hengellinen ulottuvuus. (The spiritual dimension: Religion, philosophy and human value, 2005.) Humanitas. Helsinki: Perussanoma, 2013. ISBN 978-951-888-620-7.
 • Eskola, Antti: Tiedän ja uskon. Helsingissä: Otava, 2003 (5. painos 2004). ISBN 951-1-18855-0.
 • Farrar, Frederick William: Jumalan etsijöitä. (Seekers after God, 1869.) Suomentanut Heikki Impivaara. Porvoo: WSOY, 1922.
 • Koistinen, Timo: Kontemplatiivinen filosofia: Wittgensteinilaisen uskonnonfilosofian näkökulmia. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2014. ISBN 978-952-9791-93-4.
 • Lepp, Ignace: Aikamme ateismin kasvot. (Psychanalyse de l’athéisme moderne, 1961.) Suomentanut Rauni Turkia.. Helsinki: Suomen kirkon sisälähetysseura, 1964.
 • Lilje, Hans: Ateismi – humanismi – kristinusko: Taistelu oman aikamme ihmiskuvasta. (Atheismus – Humanismus – Christentum: Der Kampf um das Menschenbild unserer Zeit, 1962.) Polttopisteessä 2. Porvoo Helsinki: WSOY, 1964.
 • McGrath, Alister: Ateismin lyhyt historia. (The twilight of atheism: The rise and fall of disbelief in the modern world, 2001.) Suomentanut Jukka Raunu. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-082-5.
 • McGrath, Alister: Dawkinsin jumala: Geenit, meemit ja elämän tarkoitus. (Dawkins' God: Genes, memes, and the meaning of life, 2005.) Suomentanut Kirsi Nisula. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-279-8.
 • McGrath, Alister & McGrath, Joanna Collicutt: Dawkins-harha? Ateistinen fundamentalismi ja jumalallisen olemassaolon kieltäminen. (The Dawkins delusion? Atheist fundamentalism and the denial of the divine, 2007.) Suomentanut Jani Kurki. Hyvinkää: Cranite, 2008. ISBN 978-952-92-4259-7.
 • Moilanen, Olavi: Runoileva Jumala: Uskonto itsetuntemuksena. Suomussalmi: Myllylahti, 2010. ISBN 978-952-202-298-1.
 • Schaeffer, Francis A.: Pako järjestä. (Escape from reason, 1968.) Suomennos: Raimo Koski-Homi. Helsinki: SLEY kirjat, 1975. ISBN 951-617-338-1.
 • Schleiermacher, Friedrich: Puheita uskonnosta: Sen sivistyneille halveksijoille. (Über die Religion: Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern, 1799.) Suomentanut Aina Lähteenoja. Porvoo: WSOY, 1920.
 • Swinburne, Richard: Tuntematon tekijä: Jumalan olemassaolo ja tieteellinen maailmankuva. (Is there a God?, 1996.) Suomennos: Tytti Träff. Asiatarkastus ja esipuhe: Reijo Työrinoja. Helsinki: Kirjapaja, 1997. ISBN 951-625-436-5.
 • Teinonen, Riitta & Teinonen, Seppo A.: Keskustelua mystiikasta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16175-6.
 • Tolstoi, Leo: Mikä on uskoni. (V tšom moja vera?, 1884.) Suomentanut K. W. Järnefelt. Otavan helppohintainen kirjasto n:o 136. Kuopio: Otava, 1907.

21.5 Teosofia[muokkaa]

 • Jokipii, A. E.: Teosofinen liike Suomessa: Historiaa, oppi ja arviointia. Porvoo: WSOY, 1937.

22 Raamattu. Raamatuntutkimus[muokkaa]

 • Hinton, Michael: Raamattu 100 minuutissa. (The 100-minute Bible, 2005.) Tekstien lyhennys: Michael Hinton. Suomennos: Riitta Bonny. Helsinki: Suomen lähetysseura, 2007. ISBN 978-951-624-361-3.
 • Toukomies, Veli: Uskomatonta! Seksi ja sota Raamatussa ja Koraanissa. Helsinki: Dialogia, 2003. ISBN 952-5422-06-2.

23 Dogmatiikka. Kristillinen etiikka[muokkaa]

 • Hunt, Gladys M.: Kuolema – tie valoon. (The Christian way of death, 1971.) Suomentanut Taisto Nieminen. Helsinki: Kirjaneliö, 1974. ISBN 951-600-283-8.
 • Lewis, C. S.: Kärsimyksen ongelma. (The problem of pain, 1940.) Suomentanut Maritta Pesonen. 2. tarkistettu painos. Suomen lähetysseuran julkaisu. 1. painos 1963 Suomen lähetysseuran kustantamana. Helsinki: Kirjaneliö, 1979. ISBN 951-600-462-8.
 • Lewis, C. S.: Tätä on kristinusko. (Mere Christianity, 1943.) Suomentanut Marja Liljeqvist. 2. painos 1985. Suomen lähetysseuran julkaisu. Ilmestynyt aiemmin 1962 nimellä Ehyt elämä. Helsinki: Kirjaneliö, 1978. ISBN 951-600-425-3.
 • Lewis, C. S.: Ihmeet. (Miracles. A Preliminary Study, 1947, 1960.) Suomentanut Kirsi Nisula. Helsinki: Kirjapaja, 2016. ISBN 978-952-288-371-1.
 • McGrath, Alister: Tuntematon Jumala: Kohti hengellistä täyttymystä. (The unknown God: Searching for spiritual fulfilment, 1999.) Suomentanut Ulla Salava. Helsinki: Sley-kirjat, 2000. ISBN 951-618-421-9.
 • Pöhlmann, Horst Georg: Dogmatiikan pääkohdat. (Abriss der Dogmatik, 1973.) Suomeksi toimittaneet Riitta ja Seppo A. Teinonen. Helsinki: Kirjaneliö, 1974. ISBN 951-600-298-6.
 • Robinson, John A. T.: Rehellinen Jumalan edessä. (Honest to God, 1963.) Suomentanut Helinä Kuusiola. Hämeenlinna: Karisto, 1965.
 • Richardson, Alan: Uskon pääpuolustuslinjalla: Kristillinen apologetiikka. (Christian apologetics, 1947.) Suomentanut Mario Talaskivi. Helsinki: Suomen lähetysseura, 1966.
 • Robinson, John A. T.: Uusi uskonpuhdistus. (The new reformation, 1965.) Suomentanut Aaro Hurskainen. Hämeenlinna: Karisto, 1965.
 • Räntilä, Kari M. ym. (toim.): Hyvät satamat: Suomen kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen opinkäsityksiä. Julkaisija: Suomen ekumeenisen neuvoston opillisten kysymysten jaosto. 2. korjattu painos. Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja 45. Helsinki: Suomen ekumeeninen neuvosto, 1995. ISBN 952-9529-18-X.
 • Tillich, Paul: Rajalla: Valikoima Paul Tillichin teoksista. (Auf der Grenze: Aus dem Lebenswerk Paul Tillichs, 1962.) Suomentanut Taisto Nieminen. Taskutieto 116. Porvoo Helsinki: WSOY, 1973. ISBN 951-0-05834-3.

23.2 Kristologia. Jeesuksen elämä[muokkaa]

 • Wilson, Ian: Käärinliinan arvoitus. (The shroud of Turin, 1979.) Suomentanut Klaus Karttunen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1979. ISBN 951-0-09056-5.

23.8 Kristillinen etiikka[muokkaa]

 • Lewis, C. S.: 365 päivää C. S. Lewisin seurassa. (A year with C. S. Lewis: Daily readings from his classic works, 2003.) Suomentanut Taneli Junttila. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-409-5.
 • Lewis, C. S.: 365 päivää C. S. Lewisin seurassa. (A year with C. S. Lewis: Daily readings from his classic works, 2003.) Suomentanut Taneli Junttila. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-409-5.
 • Vuola, Elina: Köyhien Jumala: Johdatus vapautuksen teologiaan. Helsinki: Gaudeamus, 1991. ISBN 951-662-529-0.

24 Kristillinen hartauskirjallisuus[muokkaa]

 • Barth, Karl: Kristus ja me kristityt. (Christus und wir Christen, 1947.) Suomentanut Juhani Simojoki. Pisara-sarja 7. Helsinki: Kirjaneliö, 1978. ISBN 951-600-410-5.

24.12 Päivänsanat. Kristilliset päivänavaukset[muokkaa]

 • Lewis, C. S.: 365 päivää C. S. Lewisin seurassa. (A year with C. S. Lewis: Daily readings from his classic works, 2003.) Suomentanut Taneli Junttila. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-409-5.

25.2 Sakraaliteologia[muokkaa]

 • Parland, Milena: Juhlitaan yhdessä!. Alanimeke kannessa: Monikulttuurisia juhlia koulussa. (Fira tillsammans!, 2010.) Suomentaja: Elina Uotila. Helsinki: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-5510-0.

25.26 Kirkolliset esineet ja symbolit[muokkaa]

 • Stemp, Richard: Kirkkojen ja katedraalien kieli: Mitä kirkkojen arkkutehtuurin ja taiteen yksityiskohdat kertovat. (The secret language of churches & cathedrals: Decoding the sacred symbolism of Christianity's holy buildings, 2010.) Suomentaneet Pajari Räsänen, Nina Tarvainen ja Juho Gröndahl. Helsinki: Nemo, 2011. ISBN 978-952-240-103-8.

25.4 Sielunhoito[muokkaa]

 • Lappalainen, Tertti (toim.): Elämän ja kuoleman salaisuus: Ihmisiä elämän perimmäisten kysymysten äärellä. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-24302-7.
 • Lewis, C. S.: Muistiinpanoja surun ajalta. (A grief observed, 1961.) Suomennos: Anna-Mari Kaskinen. 3. korjattu painos. Helsinki: Kirjapaja, 2009. ISBN 978-951-607-861-1.

28 Kristilliset kirkot ja yhteisöt. Kirkkohistoria[muokkaa]

 • Bourdeaux, Michael: Glasnost ja usko: Neuvostovallan vainoamat kristilliset kirkot kaaoksen keskellä. (Gorbachev, glasnost & the gospel, 1990.) Suomentanut Risto K. Träff. Vantaa: RV-kirjat, 1991. ISBN 951-606-247-4.
 • Elonheimo, Kalle: Pieni pyhiinvaelluskirja. Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja 69. Helsinki: Kirjapaja, 2003. ISBN 951-625-937-5.

28.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Metso, Pekka & Ryökäs, Esko (toim.): Kirkkotiedon kirja: Ekumeeninen johdatus kirkkojen oppiin ja elämään. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-212-7.
 • Niinisalo, Suvi (toim.): Epäluuloista ekumeniaan: Ortodoksisen ja luterilaisen kirkon vuoropuhelu. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Etelä-Karjala-instituutti, Raportti 2. Lappeenranta: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Etelä-Karjala-instituutti, 2005. ISBN 952-214-027-9.

28.2 Ortodoksinen kirkko[muokkaa]

 • Benz, Ernst: Idän kirkko. (Geist und Leben der Ostkirche, 1957.) Suomentanut Irinja Nikkanen. Avain-sarja 29. Helsinki: Kirjayhtymä, 1970.

28.7 Protestanttiset kirkot ja yhteisöt[muokkaa]

 • Leitzinger, Antero (toim.): Vapaa usko: Unitaariuniversalistien ja kveekarien ajatuksia. Helsinki: Kirja-Leitzinger, 1997. ISBN 952-9752-13-X.

28.709 Historia[muokkaa]

 • Saari, Elvi: Kveekareiden jäljillä Suomessa 1945–1975: Kveekarit, työleirit, Viittakivi. Helsinki: Hauho: Kristillis-yhteiskunnallinen työkeskus: Viittakiven opisto, 1976.

28.8 Muut kristillisperäiset yhteisöt[muokkaa]

 • Östman, Kim: Käsittelyssä ”Pääsin irti mormoneista”. Kirjassa käsitellään Pentti Maljasen teosta Pääsin irti mormoneista (1982). Tampere: Kim Östman, 2004. ISBN 952-91-6971-X.

28.7 Protestanttiset kirkot ja yhteisöt[muokkaa]

 • Leitzinger, Antero (toim.): Vapaa usko: Unitaariuniversalistien ja kveekarien ajatuksia. Helsinki: Kirja-Leitzinger, 1997. ISBN 952-9752-13-X.

28.709 Historia[muokkaa]

 • Lohikko, Anneli: Baptistit Suomessa 1856–2006. Tampere: Kharis, 2006. ISBN 951-97895-4-5.
 • Saari, Elvi: Kveekareiden jäljillä Suomessa 1945–1975: Kveekarit, työleirit, Viittakivi. Helsinki: Hauho: Kristillis-yhteiskunnallinen työkeskus: Viittakiven opisto, 1976.

28.8 Muut kristillisperäiset yhteisöt[muokkaa]

 • Alhonsaari, Antti: Kveekarit luterilaisesta näkökulmasta. Turku: Kveekarituki, 1990. ISBN 951-95032-2-6.
 • Howard, Peter: Huomenna on liian myöhäistä: Valikoima puheita. (Teoksista Design for dedication, 1964; Tomorrow will be too late, 1964.) Suomentaneet Aulis Snellman, Pertti Kajanne ja Aaro Melasniemi. Helsinki: Moraalisen varustautumisen säätiö, 1965.

37.42 Lasten ja nuorten huolto ja suojelu[muokkaa]

 • Weele, Teo van der: Häpeästä rauhaan. Seksuaalisesti hyväksikäytettyjen auttaminen. (From Shame to Peace. Counselling and caring for the sexually abused, 1995.) Suomentanut Tarja Rouhiainen. Turku: Kristillinen tervehtymiskeskus CHC, 1999. ISBN 951-96927-4-6.

38 Kasvatus. Opetus. Kasvatustiede[muokkaa]

 • Kurki, Leena: Kasva vapaaksi: Matka jesuiittojen kasvatusajatteluun. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-036-1.

69.7 Posti[muokkaa]

84 Kertomakirjallisuus[muokkaa]

 • Blake, William: Taivaan ja helvetin avioliitto ja muuta proosaa. (Tekstejä vuosilta 1788–1820.) Valikoima alkuteoksista The prophetic writings of William Blake, 1926; The marriage of heaven and hell, 1927; The complete writings of William Blake, 1957. Suomennos ja johdanto: Tuomas Anhava. 3. painos (1. painos 1959). Hämeenlinna: Karisto, 1997. ISBN 951-23-3772-X.

Uskonnollinen kirjallisuus[muokkaa]

 • Crozier, W. P.: Pontius Pilatuksen kirjeet: Kirjoitetut hänen ollessaan Juudean maaherrana hänen ystävälleen Senecalle Roomaan. (Letters of Pontius Pilate: Written during his governorship of Judea to his friend Seneca in Rome, 1928.) Suomentanut Aapeli Saarisalo. 1. painos 1938 Gummeruksen kustantamana. Jyväskylä: Atena, 2000. ISBN 951-796-210-X.
 • Gibran, Kahlil: Jeesus, ihmisen poika: Hänen sanansa ja tekonsa niiden tallentamina ja kertomina jotka tunsivat Hänet. (Jesus, the Son of Man, 1928.) Suomentanut Helmi Krohn (1. laitos 1945). Hämeenlinna: Karisto, 1975 (2. painos 1984). ISBN 951-23-2162-9.

Lasten ja nuorten fantasiakirjallisuus[muokkaa]

 • Wangerin, Walter: Kannusjalka. (The book of the dun cow, 1978.) Suomentanut Kersti Juva. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980. ISBN 951-0-10070-6.

86 Kirjallisuustiede[muokkaa]

86.11 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Kirk, E. J.: Narnia: Opas fantasiamaailmaan. (Beyond the wardrobe: The official guide to Narnia, 2005.) Suomentanut Tarja Kontro. Perustuu C. S. Lewisin Narnian tarinoihin. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20698-2.
 • Lindskoog, Kathryn: Matka Narniaan. (Journey into Narnia, 2004.) Suomennos: Mervi Pöntinen. Kauniainen: Perussanoma, 2006. ISBN 951-888-409-9.

98.114 Israel. Palestiina[muokkaa]

 • Kahan, Semy: Ikkuna Jerusalemiin: Kulttuuria, katuja, kulkijoita. (Jerusalem i kulturens och religionens spegel, 2004.) Suomentanut Karmela Belinki. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-625-992-8.

99.1 Elämäkerrat. Muistelmat[muokkaa]

99.12 Uskontojen ja kirkkokuntien edustajat[muokkaa]

 • Sölle, Dorothee: Vastatuuleen: Muistelmat. (Gegenwind: Erinnerungen, 1995.) Suomentanut Taisto Nieminen. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14142-2.