Nöyrä ja sydämmellinen Kiitos Wirsi Armollisellen Keisarillen ja Korkiallen Esiwallallen Isällisen huolen pidon edestä suuren näljän aikana

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Nöyrä ja sydämmellinen Kiitos Wirsi Armollisellen Keisarillen ja Korkiallen Esiwallallen Isällisen huolen pidon edestä suuren näljän aikana.

Kirjoittanut Pentti Lyytinen
Veisataan kuin entisestä Ruotsin Kuninkaasta tehty laulu: Kuninkaan Gustavin muisto juoda täytyy, parahaan, Kuin pohjan piiriss' löytyy j.n.e.


1. v.
      Keisari
Ja Nicolai ensimäinen,
      Haltia
Ja majesteetti suuri!
      Kuuluisa
Ja kunniasta rikas,
Jonka nimi Ja myös toimi
      Kauwas kajahtaa.
2. v.
      Valtias
Awaran waltakunnan yli,
      Laupias
Ja armollinen aiwan
      Kaikillen
Kuin Häntä palwelewat
Muistaa köyhät, Korjaa nöyrät
      Kunnia istuimell’.
3. v.
      Sodassa
Sankari sangen suuri ollut
      Turkissa
Persiassa, Puolass pulski.
      Voittamaan
On ollut woimallinen,
      Wiholliset
      Woimalliset
Pojes poistamaan.
4. v.
      Suomen maa
Tunneppa onnes oikiasi
      Ollessas
Hänen Valtikkaansa alla
      Kumarra
Ja kiitä Keisaria,
      Antajata,
      Kantajata
Isän sydäntä.
5. v.
      Minä myös,
Jos saisin olla ensimäinen
      Tässä työss’,
Kuin muistutan nyt muillen,
      Nöyrimmäst
Kumarran Keisaria,
      Että muisti
      Ja pois poisti
Suuren puutoksen
6. v.
      Suomen maa
Ja pohjan puoli Suomen saarta
      Näljästä
Jo oli nääntymässä.
      Keisari,
Kuin kuuli tämän huudon,
      Sekä tiesi,
      Että löysi
Magasiininsä.
7. v.
      Iloiten,
Sen isällisen huolen edest
      Kiitoksen
Kannamme Keisarillen.
      Keisarin
Istuimen edess’ weisaa
      Wanhat, nuoret,
      Pienet, suuret,
Yksi mielisest’.
8. v.
      Siunattu
Ja kirkastettu kiiltäväksi
      Olkoon
Nyt Keisarimme istuin.
      Paistakoon
Ain onnen aamu rusko
      Majoissansa
      Muurissansa
Keisarillemme!
9. v.
      Rajoilla,
Ympäri koko Waltakunnan,
      Waunuilla
Ajakoon armo suuri.
      Rajana
Tulinen olkoon muuri
      Wihollisen
      Woimallisen
Miekkaa murtamaan.
10. v.
      Julkisten
Ja salaistenkin wihamiesten
      Neuwot kaikk’
Kaatukoon päänsä päälle.
      Onneksi
Kääntyköön Keisarille,
      Wihan nuolet,
      Wiekkaat juonet
Kaikki hywäksi.
11. v.
      Siunattu
Ja kirkastettu kiiltäwäksi
      Olkoon myös
Kuuluisa Keisarinna
      Ruhtinat
Ja Keisarimme huone,
      Vanhat nuoret
      Pienet suuret
Ijankaikkisest.
12. v.
      Siunattu
Ja kirkastettu kiiltäwäksi
      Olkoon myös
Greivin Rehbinderimme
      Wiran työt
Ja kaikki askeleensa,
      Joka kulki,
      Ja on tulkki
Keisarillamme
13. v.
      Suomen maa
Kiitäppä miestä käytyvänsä
      Majoissas
Omaksi onneksesi.
      Armossa
Hän wastaanotti kaikki
      Köyhäin huudot,
      Nöyräin pyydöt
Kärsiwäisesti.
14. v.
      Siunattu
Sinaatti suuri Suomen maassa,
      Kruunattu
Nimessä Keisarimme
      Paistakoon
Kuin kirkas päiwä paiste
      Onnen muuri
      Toiwo suuri
Uniformussans.
15. v.
      Siunatut
Ne ensimäiset Käskyläiset
      Korkiat
Ja Wirkamiehet kaikki,
      Tuomarit
Tuomio istuimella,
      Jokaisellen
      Hakewallen
Osans antamaan.
16. v.
      Köyhillen
Rikasten kansa yhtäläisest,
      Kaikillen
Antamaan osa oikeen,
      Leskillen
Ja onnettomill’ orwoill’
      Jotk’ ei jaksa,
      Että maksaa
Kulkee Keisariin
17. v.
      Siunatut
Olkoon myös kaikki Esiwallan
      Personat
Merellä että maalla
      Oikeutta
Tekemään niillen kaikill’,
      Joitten sitä
      Hakee pitä
Esiwallalta.
18. v.
      Lewitköön
Ne Esiwallan armo siiwet
      Edespäin
Lapsillen Suomen maassa.
      Halla wuois,
Kuin kutsuu Suomalainen
      Se nyt käskee
      Joka laskee
Rikkaat köyhäksi.
19. v.
      Toivossa,
Me niinkuin lapset Keisarimme
      Helmoissa
Rukoilem ruuwan apuu.
      Nälkä suur’
Nyt lyöpi lapsianne
      Suomen maassa,
      Pohjan päässä
Waltakuntaanne
20. v.
      Isämme
Awatkoon vielä akkunansa,
      Armossa
Katsomaan kansan päälle:
      Palwelkoon
Myös kansa nöyryydessä
      Esiwallan
      Kunnialla
Aina edes päin.
21. v.
      Minä myös,
Kuin lapsi rakkaan Isäns syliin,
      Juoksen siis
Nyt nöyryydestä täynnä;
      Ilmoitan
Ja kirjoitan kans nimein:
      Tässä weisaa
      Ja myös laula
Bengti Lyytinen


Lähde: Lyytinen, Pentti ja Anna Reetta Korhonen 1961: Pentti Lyytisen ja Anna Reetta Korhosen runoja. Toimittanut Vihtori Laurila. Peuran museosäätiö, Rautalampi.