N. Idmanin petosten jälkiseuraukset

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun


N. Idmanin petosten jälkiseuraukset.


Vekseliprotestit.

Uudenmaan osakepankki on protestoinut Nils Idmanin asettaman ja Albert Snellmanin hyväksymän 120,000 mkn vekselin

Oikeusjutussa Idmania vastaan

tulee Suomen Yhdyspankkia edustamaan varatuom. Arthur Söderholm. Nils Idmania taasen avustaa varatuom. Kaarlo Fröjdman.

Rikosasiainkomisarius Helsingissä.

Tampereen rikosasiain komisario, lakit. kand. Allan Alasmaa saapui torstaina Helsinkiin toimittaakseen siellä tarpeelliseksi havaitsemansa tutkimukset. U. S. on ollut tilaisuudessa puhuttelemaan hra Alasmaata ja sai häneltä muutamia asiaa valaisevia tietoja.

Pankinjohtaja Idmanin antamat tiedot kavalluksien ja väärennyksien laadusta ja määrästä ovat osottautuneet, mikäli tähän asti on voitu todeta, yhtäpitäviksi todellisuuden kanssa. Eroavaisuudet saattavat olla yhtä paljon muistin pettämisestä kuin salaamishalusta aiheutuneita.

Helsingissä tulee hra Alasmaa kuulustelemaan Yhdyspankin pääkonttorin johtohenkilöitä ynnä muita henkilöitä, jotka saattavat tuntea asiaan vaikuttavia seikkoja ja antaa niistä joko välittömästi tai välillisesti valaisevia tietoja.

Toistaiseksi ei tutkimuksissa ole saatu selville mitään, joka muuttaisi sanottavammin tähän asti selville saatujen kavallusten ja väärennysten jo ennen mainittua loppusummaa.

Alunpitäen ei tuomari Alasmaalla ollut tarkoitus saattaa asiaa raastuvanoikeuteen ennen kuin poliisitutkintopöytäkirja koko laajuudessaan olisi lopullisesti valmis. Huhut Idmanin muka suunnittelemista pakoyrityksistä ynnä muut sellaiset seikat vaikuttivat sen, että asianomaiselta taholta annettiin määräys Idmanin vartioimisen vahvistamisesta. Tämä vartioiminen tuli täten hankalaksi eikä näin muutettuna enää ollut rikosasiainkomisarion valvonnan alaisena täydellisesti. Tällöin passitti hän hra Idmanin kaupungin vankilaan, jolloin asia myöskin tuli muodollisesti ilmoitetuksi raastuvanoikeudelle ja oli poliisijärjestyksen mukaan otettava raastuvanoikeudessa käsiteltäväksi kahdeksan päivän kuluessa. Tämän vuoksi tulee juttu hra Idmania vastaan esille ensi kerran jo ensi tiistaina, vaikka poliisitutkintopöytäkirja ei silloin vielä olekaan kokonaisuudessaan valmis.

Yhdyspankin tilintarkastajat antaneet selityksen
pankkivaliokunnalle.

Yhdyspankin tilintarkastajat jättivät keskiviikkona pankkivaliokunnalle seikkaperäisen selostuksen pankin Tampereen konttorissa toimittamastaan tarkastuksesta. Pankkivaliokunnan puheenjohtajalta tiedusteltaessa on tämä ilmoittanut, ettei mitään tietoja voida antaa tämän selityksen sisällöstä.

Poliisitutkinnon tuloksia

Eräältä asiantuntevalta henkilöltä on T. N. etukäteen saanut Idmanin jutun poliisitutkinnon tuloksista seuraavat tiedot:

Idmanin kuulustelussa ilmoittamien tietojen mukaan ja kuten myöskin poliisitutkinnon asiakirjat osaksi vakuuttavat, on Idman viimeisten 20 vuoden aikana väliintulollaan estänyt satakunta nimeltä mainittua ja nimittämätöntä liikettä ja henkilöä niistä useimman Yhdyspankin liikkeistä, menemästä konkurssiin. Hän on ainakin useissa tapauksissa todistettavasti maksanut sellaisten liikkeiden ja henkilöiden sitoumuksia ja nousevat ne summat, joita hän tähän tarkoitukseen Yhdyspankissa tekemiensä petosten ja väärennysten kautta sekä muualta lainaamalla on hankkinut, hänen oman ilmoituksensa mukaan n. 4 milj. markkaan.

Maksaakseen näitten lainojen korot, oli Idman vuoden kuluessa katsonut itsensä pakotetuksi uusiin petoksiin ja väärennyksiin, joten täten kavallettujen varojen summa hänen vangitsemisensa jälkeen toimitetussa tarkastuksessa nousi yli 8,600,000 mk.

Ensimäisen väärennyksensä sanoo Idman tehneensä noin 10 vuotta sitten auttaakseen erästä Helsingissä asuvaa henkilöä, jolla oli suurehko vajaus. Idman valmisti silloin erään Yhdyspankin talletustodistuksen 200,000 markalle, joka pantattiin erääseen pankkiin. Tästä summasta lienee Idman maksanut takaisin puolet. Myöskin on Idman täyttänyt kaksi muuta huomattavampaa vajausta Helsingissä.

Tutkittaessa Idmanin papereita löydettiin hänen hallustaan Yhdyspankissa aikoinaan diskontattuja, langenneita vekseleitä yhteensä 240,000 markan arvosta, jotka eräs kauppias oli hyväksynyt ja joitten päiväykset ulottuvat aina noin 20 vuotta taaksepäin. Näitä vekseleitä ei hyväksyjä ollut kyennyt lunastamaan, vaan oli Idman ne maksanut. Tästä summasta oli vielä 100,000 mk. järjestämättä.

Muuan täkäläinen suurehko teollisuuslaitos pelastui parisen vuotta sitten konkurssista sen kautta, että Idman luopui vaatimasta erästä 238,000 markan suuruista saatavaa, josta hän kuitenkin on sittemmin saanut 40,000 mk.

Muutamia vuosia sitten antoi Idman eräälle suurelle suomalaiselle yhtiölle Pietarissa noin 300,000 mk., jonka avulla yhtiö vältti konkurssin ja sen osakkaat saivat tilaisuuden muodostaa uudelleen yhtiön hankkimalla uutta pääomaa. Liike on nyt hyvällä pohjalla. Tästä summasta ei Idman vielä ole saanut takaisin mitään.

Samaten käytti Idman joitakin vuosia sitten oluttrustia muodostettaessa 600,000 mk. lunastamalla osaksi omaan osaksi parin muun henkilön laskuun O. Y. Pyynikin ja O. Y. Näsijärven Oluttehtaan osakkeita. Kun olutkaupassa sillä välin tapahtui vähennyksiä ja mallasveroa korotettiin, muuttuivat osakkeet arvottomiksi, ja lunasti Idman silloin toisten henkilöiden osakkeita. Täten menetti hän 600,000 markkaa.

Kun erästä suurempaa teollisuuslaitosta joku aika sitten uhkasi konkurssi, astui Idman väliin ja osti huomattavalla määrällä yhtiön uusia osakkeita. Osakkeet pantattiin erääseen pankkiin, joka kuitenkin pian sanoi lainan irti. Täten menetti Idman 200,000 markkaa.

Sen mukaan mitä toimitetussa tutkinnossa on käynyt selville, ei Idman ole keinotellut ulkomaiden pörssissä eikä ollut yhteydessä ulkomaalaisten kanssa. Idman on oleskellut ulkomailla vain kerran elämässään eikä silloinkaan kauempana kuin Tukholmassa.

Yksityiseen elämäänsä on Idman todellakin uhrannut melkoisia summia ei kuitenkaan enempää kuin henkilö, jonka varallisuuden on katsottu voivan sallia niin suuren kulutuksen. Hänen huvilansa Hatanpäällä lienee maksanut noin 400,000 markaa. Se kuuluu hänen veljelleen Fedi Idmanille, koska se ilman minkäänlaista vuokrasopimusta on rakennettu tämän maalle.


Lähde[muokkaa]

Aamulehti lauantai 25.1.1913 s. 3.