N. Idmanin petosten seuraukset 3

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun


N. Idmanin petosten seuraukset.


Yhdyspankin tarkastajat

ovat nyttemmin saaneet loppuun suoritetuksi valmistavat tutkimuksensa Idmanin väärennysten summasta sekä sen yhteydessä tutkimuksen johdosta lausuneet mielipiteensä kysymyksestä, onko mitään huomautuksia [epäselvä sana] keskushallintoa kohtaan tarkastuksen leväperäisyydestä, kun väärennykset ovat voinet[1] jatkua niin pitkän ajan tulematta huomatuiksi. Tämä tarkastajain kertomus, joka on salainen, on jätetty pankkivaliokunnalle, joka sen johdosta tulee vaatimaan johtokunnan selitystä. Tämän jälkeen jätetään lausunto jälleen tarkastajille, jotka annettuaan lausunnolle lopullisen muodon jättävät sen yhtiökokoukselle. Sääntöjen mukainen vuositilintarkastus on tämän tarkastuksen johdosta lykkääntynyt niin, ettei sitä ole vieläkään voitu alkaa.

Vekseliprotestit.

Eilen protesteerasi Yhdyspankki tehtailija H. Liljeroosin tunnustaman ja hra Knut Tammelanderin aktiebolaget Mallasveden puolesta asettaman 3,000 mk. suuruisen vekselin.

Tuomari Vieno Toivosta

koskevien erinäisten sanomalehtiuutisten johdosta, joissa, kuten tunnettua, on m. m. kerrottu, että kuvernööri olisi määrännyt hänet ottamaan selkoa siitä missä määrin Idman mahdollisesti on käyttänyt kavaltamiaan varoja poliittisiin tarkoituksiin, olemme tiedustelleet asiaa tuomari Toivoselta. Hän on ilmoittanut, ettei kuvernööri, yhtä vähän kuin kukaan mukaan[2] korkeampi henkilö, ole määrännyt häntä toimittamaan tutkintoa missään suhteessa tässä jutussa. Rikosasiainkomisarion apulaisen valitseminen oli jätetty yksinomaan tuomari Alasmaan toimeksi, joka sitten oli kääntynyt tuomari Toivosen puoleen, tämä kun paikkakuntalaisena hyvin tuntee kaupungin asiat. Heti kun tuomari Toivonen oli ryhtynyt kyseessäolevaan toimeen, toimitettiin luonnollisesti työjako ja tällöin otti tuomari Toivonen — ei mistään määräyksestä — m. m. tehtäväkseen tutkia mihin Idmanin kavaltamia varoja on käytetty.

Poliisitutkinnon tuloksia.

Perjantaina kertoi Tammerfors Nyheter joukon tietoja Idmanin jutun poliisikuulustelusta. Nämä tiedot, joita lehti kertoi saaneensa eräältä asiantuntevalta henkilöltä, mikäli meille on ilmoitettu, eivät suureksi osaksi pidä paikkaansa.

Palaamme vielä asiaan.

Senaattori Hedlundin käynnistä Tampereella

ilmottaa Tietotoimisto:

Kuten jo ennen on mainittu, kävi senaattori Hedlund, mukanaan esittelijäsihteeri Airaksinen Tampereella yksinomaan Idmanin jutun tähden. Käynnillä oli poliittinen luonne. Joko salaisten ilmiantojen tai Novoje Vremjan kirjoitusten perusteella on eräillä tahoilla alettu vainuta, että Idman olisi käyttänyt suurin määrin kavaltamiaan summia erinäisiin poliittisiin tarkoituksiin. Tällä taholla ei myöskään näytetä luotettavan siihen, että asia nykyisessä tutkimuksessa tulisi selville. Tämän vuoksi on lääninhallituksen taholta tuon tuostakin käyty asian tätä puolta tutkimassa. Samasta syystä määrättiin — kuulematta tutkinnon toimeenpanijaa — että ulkopuolella etsivää osastoa olevan ylikonstaapelin on aina oltava Idmania vahtimassa, hän kun voisi karata. Senaattori Hedlundin matka, kuten sanottu, koski yksinomaan tätä asian poliittista puolta. Mihin toimenpiteisiin tämän käynnin jälkeen mahdollisesti ryhdytään, ei ole vielä tiedossa, koska asianomaiset kieltäytyvät antamasta minkäänlaisia tietoja.

Rikosasiainkomisarion tutkimukset Helsingissä.

Tampereen rikosasiain komisario lakit. kand. Allan Alasmaa kuulusteli Helsingissä eilen Yhdyspankin johtohenkilöitä ja yhtiön keskushallinnon jäseniä. Tämä kuulustelu on aiheutunut pelkästään muodollisista syistä, sillä Yhdyspankki on ollut Idmanin ilmiantaja sekä on itse asianosaisena jutussa. Tutkimuksen pääasiallisena tarkotuksena on ollut tarkistaa Idmanin antamia tietoja ja ilmotuksia. Hra Alasmaa palaa tänään takaisin Tampereelle sekä palaa tällä viikolla takaisin Helsinkiin jatkamaan tutkimuksia. Poliisitutkinnon lopullisesta valmistuksesta ei vielä voida sanoa mitään varmaa ja sen päätyttyä tulee vielä tutkintopöytäkirjan laatiminen ja puhtaaksikirjottaminen, jotka vievät lisäksi hyvän aikaa.

Jutun tullessa ensi tiistaina esille täkäläisessä raastuvanoikeudessa, tulee heti pyydettäväksi lykkäystä tutkimuksien keskeneräisyyden vuoksi.


Lähde[muokkaa]

Aamulehti sunnuntai 26.1.1913 s. 3.

Tallentajan huomautukset[muokkaa]

  1. pitää olla voineet
  2. pitää olla muukaan