N. Idmanin väärinkäytösten seuraukset 3

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun


N. Idmanin väärinkäytösten seuraukset.


Yhdyspankin tarkastuksen tulos ja poliisitutkinto.


  Kuten viime numerossa kerroimme kävi rikosasiainkomisarius, tuomari A. Alasmaa viime maanantaina Hämeenläänin kuvernöörin puheilla sen johdosta, että Yhdyspankista ei oltu tahdottu hänelle antaa tarpeenvaatimia tietoja pankin tarkastuksen tuloksista. Neuvottelun tuloksena oli, että pankilla katsottiin olleen riittävästi aikaa selvittää asioita omasta puolestaan ja että pankin on ehdottomasti annettava tiedot ja kaikki asiakirjat selvityksen tuloksesta sekä kaikki mahdolliset todistuskappaleet poliisiviranomaisten käytettäväksi näiden mahdollisesti kutsumain asiantuntijain toimitettavaa tarkastusta varten, uhalla että nämä asiakirjat y. m. ainekset otetaan muuten takavarikkoon.

Asiaa eilen tiedustellessamme ilmoitti rikosasiainkomisario, että hän Uudenvuodenpäivänä sai pankilta kyseenalaiset tiedot, joihin nyt parhaillaan koetetaan tutustua. Jos ne osoittautuvat riittämättömiksi, tullaan viranomaisten puolelta kiireimmän kaupalla vaatimaan pankilta lisää selvitystä ja tarpeen tullen ryhtymään asian aiheuttamiin toimenpiteisiin.

Yhdyspankin johtajan ja tuomari Alasmaan selitykset.

Käännyimme asiassa eilen myöskin Suomen Yhdyspankin täkäläisen konttorin johtaja hra Sederholmin puoleen ja ilmoitti hän seuraavaa:

Viime kuluneen joulukuun 30 p:nä kävi tuomari Alasmaa pankissa ja halusi saada muutamia asiakirjoja, joita hän tarvitsi poliisitutkintoa varten. Nämä paperit eivät silloin vielä olleet saatavissa, jonkavuoksi sovittiin, että tuomari Alasmaa saisi ne seuraavana aamuna klo 10 ja lupasikin hra A. tulla ne noutamaan. Mutta kun häntä ei seuraavana päivänä kuulunut, ymmärsi pankki hänen saaneen jonkun esteen ja lähetti vahtimestarinsa mukana Uudenvuodenpäivänä halutut paperit rikosasiainkomisarion kotiin.

Kirjelmässä, joka seurasi mukana, lyhyesti huomautettiin, että kun tuomari Alasmaa ei voinutkaan jonkun esteen vuoksi tulla noutamaan papereita, pyytää pankki ne tässä lähettää.

Lisäksi mainitsi johtaja Sederholm, että pankki olisi kyllä voinut jo sovittuna vuoden viimeisenä päivänä  l ä h e t t ä ä  asiakirjat, mutta jäi se siitä syystä tekemättä, kun tuomari Alaspaa lupasi tulla ne noutamaan.

Tämän selityksen johdosta kännyimme[1] jälleen tuomari Alasmaan puoleen, joka puolestaan kertoi seuraavaa:

Jouluk. 30 pnä oli hän mennyt pankkiin pyytämään johtaja Sederholmilta kyseessäolevia asiakirjoja, mutta oli hra S. lausunut, ettei niitä vielä voida antaa. Kun hra Alasmaa tällöin oli pyytänyt saada edes osaa asiakirjoista oli hra S. selittänyt tahtovansa ensin keskustella asiasta hra Wasastjernan kanssa.

2—3 tuntia tämän jälkeen oli hra Alasmaa kysynyt puhelimitse hra Sederholmilta äskenmainitun keskustelun tulosta ja oli hra S. vastannut, että asiakirjat olisi jo ennen annettu rikosasiainkomisariolle, mutta häntä ei oltu tavattu. Kun hra A. tämän vastauksen johdosta oli kysynyt miksi ei asiakirjoja oltu annettu hänelle hänen käydessään pankissa pari kolme tuntia takaperin, ei hra S. ollut vastannut tähän mitään asiallista. Tämän jälkeen oli hra A. taasen kysynyt voisiko hän saada asiakirjoja seuraavana aamuna. Vastaukseksi oli hra S. ilmoittanut, että pankissa on paljon työtä, mutta luvannut kuitenkin neuvotella asiasta hra W:n kanssa.

Vertailtuaan toisiinsa pankinjoht. Sederholmin vastauksia, oli tuomari Alasmaa tullut siihen johtopäätökseen, että pankista ei tahdota asiakirjoja antaa ja tämän vuoksi oli hän lähtenyt seuraavana eli joulukuun 31 p:nä kuvernöörin puheille asian johdosta.

Idmanin kuulustelua

jatketaan täst'edes joka päivä. Eilen toimitetussa kuulustelussa ehditiin[2] käydä läpi kaikki väärennetyt, epätäydelliset ja puuttuvat vekselit. Luettelon mukaan tekee väärennettyjen ja epätäydellisten vekselien arvo yht. 705,000 mk. sekä puuttuvain vekselien arvo 1,333,000 mk. Talletustodistukset taasen, jotka on kuulustelussa läpikäyty jo aikaisemmin, ovat arvoltaan 750,000 mk.

Kaikki tähänastisessa kuulustelussa esiintulleet väärinkäytöksensä on Idman tunnustanut.

Mitään lähempiä tietoja rikosasiainkomisarion Yhdyspankista saamista tiedoista ei meille ole annettu.

Vekseliprotestit.

Eilen protesteerattiin täällä 50,000 mk. vekseli, jossa hyväksyjänä oli pankinjoht. N. Idman ja asettajana tehtailija H. Liljeroos. Protestin otti senaattori J. Peltonen maanviljelijä Otto Thunebergin puolesta.

Tampereen tapahtumat Englannin sanomalehdissä.

Hels. S:n kirjeenvaihtaja kirjoittaa lehdelleen:

Tampereen tapahtumat ovat herättäneet huomiota Englannissa ja on niistä ollut lausuntoja sanomalehdissä. Manchester Guardian julkaisi joku päivä sitten Lontoon kirjeenvaihtajansa kirjoituksen, jossa lausutaan, että erään parhaillaan Lontoossa oleskelevan suomalaisen tiedonannon mukaan ei Yhdyspankin vakavaraisuus tapauksen johdosta mitenkään tule järkytetyksi. Kirjeenvaihtaja tekee selvää pankin verrattain suurista vararahastoista ja hra Idmanin suuresta merkityksestä Tampereen kaupungille y. m. seikoista.

Myöskin Economist julkaisee otteita mainitusta Manchester Guardianin kirjoituksesta.

Poliisilaitoksesta kadonneet Idmanin rahat.

Uudenvuoden päivänä huhuttiin täällä, että poliisimestari olisi erotettu virastaan Idmanin 200 mk. jutun johdosta. Meidän tietääksemme on huhu kuitenkin perätön.

Tämän yhteydessä olkoon mainittu, että, mikäli me olemme kuulleet, lääninsihteeri S. Holpainen[3] on saapunut kaupunkiin ja lienee hänen tarkoituksensa ottaa selvää juuri yllämainitusta 200 mk. jutusta, mutta mahdollisesti myöskin muista samaa asiaa lähellä olevista seikoista.


Lähde[muokkaa]

Aamulehti perjantai 3.1.1913 s. 3.


Tallentajan huomautukset[muokkaa]

  1. pitää olla käännyimme
  2. pitää olla ehdittiin
  3. sic