Nikaian uskontunnustus

Wikiaineistosta

Nikaialais-konstantinopolilainen (Nikealais-konstantinopolilainen) uskontunnustus (tai lyhyemmin Nikaian (Nikean) uskontunnustus) on yksi kolmesta ns. vanhan kirkon uskontunnustuksesta. Latinankieliseen versioon ja sen suomennokseen on merkitty filioque-lisäys hakasulkeilla. Alkuperäiskielellä uskontunnustus kuuluu:


Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.

Suomen ortodoksisen kirkon käyttämä suomennos kreikasta ilman "ja Pojasta" (Filioque)-lisäystä[muokkaa]


Uskon yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan.

Uskon yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja Neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi, ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua.

Uskon Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta.

Uskon yhteen, pyhään, katoliseen ja apostoliseen kirkkoon. Tunnustan yhden kasteen syntien anteeksiantamiseksi, odotan kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Aamen.[1]

Uskontunnustuksen teksti latinaksi[muokkaa]


Credo in unum Deum, patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.

Et in unum Dominum, Jesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum, non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spirito Sancto ex Maria Virgine: et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas: et ascendit in caelum. Sedet ad dexteram Dei Patris. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos: cujus regni non erit finis.

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patri [Filioque] procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per Prophetas.

Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi.

Amen.

Sanantarkka suomennos latinasta[muokkaa]

Suomennoksessa on pyritty noudattamaan alkutekstin aikamuotoja, sanavalintoja jne.

Uskon yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan.

Ja yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan ja Isästä ennen kaikkia aikoja syntyneeseen. Jumalaan Jumalasta, valoon valosta, tosi Jumalaan tosi Jumalasta. Syntyneeseen, ei luotuun, yhtä olemusta[2] Isän kanssa, jonka kautta kaikki on luotu. Joka meidän ihmisten vuoksi ja meidän pelastuksemme[3] vuoksi laskeutui taivaista. Ja on syntynyt lihaksi[4] Pyhältä Hengeltä Neitsyt Mariasta[5]: ja on tullut ihmiseksi. Myös ristiinnaulittu meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, on kärsinyt ja haudattu. Ja heräsi kuolleista kolmantena päivänä Kirjoitusten mukaisesti: ja nousi taivaaseen. Istuu Isän Jumalan oikealla puolella. Ja on jälleen tuleva kunnialla tuomitsemaan eläviä ja kuolleita: jonka valtakunnalla[6] ei ole[7] loppua.

Ja Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekevään[8], joka lähtee Isästä [ja Pojasta]. Jota samalla Isän ja Pojan kanssa palvotaan ja yhdessä kunnioitetaan: joka on puhunut Profeettojen kautta.

Ja yhteen pyhään yleiseen ja apostoliseen Kirkkoon.[9] Tunnustan yhden kasteen syntien anteeksiantoon. Ja odotan kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan aikakauden[10] elämää.

Aamen.

Suom.huom.: On toivottavaa, että tämä suomennos korvataan kirkkojen käyttämillä suomennoksilla, jos todetaan, etteivät niitä koske tekijänoikeudet.

Viitteet[muokkaa]

  1. https://www.ort.fi/kirkkotutuksi/uskontunnustus
  2. con- 'yhdessä', substantia 'materia', 'tavara'
  3. tai "voittomme"
  4. "inkarnoitunut"
  5. latinaksi käytetty prepositioita de ja ex, jotka molemmat suomennetaan elatiivina
  6. "kuningaskunnalla"
  7. futuurissa
  8. "virvoittavaan", "elävöittävään"
  9. Toisin kuin varsinaisissa uskonkohdissa, tässä ei käytetä prepositiota "in"; uskominen kirkkoon on siis erilaista uskomista kuin Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. On kuitenkin huomattava, että tällaista eroa ei ole uskontunnustuksen alkukielisessä l. kreikkalaisessa muodossa, vaan prepositio eis sovelletaan myös kirkkoa koskevaksi.
  10. "iankaikkista"