Pankinjohtaja N. Idmanin petokset

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun


Uutisia
Tampereelta ja lähiseuduilta.


Pankinjohtaja N. Idmanin petokset.


Vekseliprotestit.


  Eilen protesteerasi toiminimi K. P. Ruuskanen erään tilanomistaja Fedi Idmanin asettaman ja pankinjohtaja Nils Idmanin tunnustaman 200,000 markan suuruisen vekselin. Protestin johdosta on vekseliin tilanomistaja Idmanin pyynnöstä tehty seuraava merkintä:

Vekselissä, joka hyväksyjän tunnustuksen mukaan on annettu protestin ottajalle vakuudeksi, oli silloin ainoastaan nimet ja summa, ja oli protestin ottaja sen johdosta, että hän t. k. 14 p:nä oli ollut pakotettu hyväksyjän laskuun suorittamaan vekselin määrää vastaavan summan, merkinnyt sen maksettavaksi samana päivänä. Protestitilaisuudessa on vekselin hyväksyjä väittänyt että se sitoumus, jonka vakuudeksi vekseli pari vuotta sitten annettiin jo on täytetty. Asettaja panee vekselin riitaan.

Samoin protesteerattiin eilen Yhdyspankin puolesta 170,000 mk. suuruinen vekseli. Vekselin on tunnustanut pankinjohtaja Nils Idman ja on se myös hänen täyttämänsä. Asettajaksi on merkitty tilanomistaja Fedi Idman ja siirto on merkitty seuraavasti: Fedi Idman kautta Nils Idman. Herra F. Idman ei ole kuitenkaan milloinkaan valtuuttanut veljeään merkitsemään hänen nimeään vekseliin ja se on siis väärä.

Pelättävissä olevien vekseliprotestien varalta

on tilanomistaja Fedi Idman jättänyt Tampereen rikosasiain komisariolle seuraavasisältöisen kirjelmän:

Sen jälkeen kuin veljeni pankinjohtaja Nils Idman on vangittu rikollisen menettelyn takia, olen saanut tietää, että liikkeessä on useampia minun nimikirjotuksellani varustettuja vekselikaavakkeita jotka lukuun ottamatta nimikirjotustani ovat päättämättä. Nämä nimikirjotuksellani varustetut vekselikaavakkeet eivät luonnollisesti sisällä mitään minua sitovia sitoumuksia. Niiden omistajat voivat niin ollen hyvässä luottamuksessa käyttää niitä tai täyttää ne niin että ne saavat vekselin laillisen muodon, mutta kun minulle ja mahdollisesti myös yleisölle voi koitua ikävyyksiä mainittujen minun nimelläni varustettujen vekselikaavakkeiden liikkeeseen laskemisesta ja kun mahdollisesti niitä voidaan käyttää väärin, tahdon täten nöyrimmästi ilmottaa asiasta, pyytäen että mainitsemani seikat otetaan tutkittaviksi pankinjohtaja Idmanin rikollisen menettelyn yhteydessä sekä että tahdottaisiin koettaa saada selville kenenkä hallussa mainitut vekselikaavakkeet nykyään ovat ja millä tavoin ne ovat heille joutuneet.

Tilanomistaja Fedi Idman lakkauttanut maksunsa.

Lainopillisen avustajansa kehotuksesta on tilanomistaja F. Idman turvataksen[1] itsensä tappioilta ja ikävyyksiltä toistaiseksi lakkauttanut maksunsa. Yllämainittua vekseliä täytettäessä ei toiminimi K. P. Ruuskanen liene tietänyt edellämainitusta rikosasiain komisariolle jätetystä kirjelmästä.

Toiminimi K. P. Ruuskanen

on kaupparegisteriin jättänyt ilmoituksen, jossa tiedoksi annetaan, että pesän hallintomieheksi määrätty pankinjohtaja Nils Idman on sanotusta toimesta eronnut, mutta että toinen hallintomies varatuomari Axel Tammelander edelleenkin hoitaa tointaan. Toiminimen allekirjoittavat holhoojat ja hallintomies kaksi yhdessä tai yksi heistä vast'edes valittavan prokuristin kanssa.

Tammelan konetehtaan asiat.

Sanomalehdissä on mainittu, että Tammelan konetehdas O. Y. Sommers, af Hällström ja Waldens tulee Idmanin petosten takia kärsimään suuremman vahingon. Tämä tieto ei kuitenkaan pidä sellaisenaan paikkaansa. On näet odotettavissa että yhtiön sitoumukset vähentyvät, joten vielä on ennenaikaista sanoa, minkä verran se lopultakaan joutuu vahinkoa kärsimään. Yhtiön arvellaan pankkien myötävaikutuksella suoriutuvan asemastaan.


Lähde[muokkaa]

Aamulehti tiistai 17.12.1912 s. 3.


Tallentajan huomautukset[muokkaa]

  1. sic