Siirry sisältöön

Pankinjohtaja Nils Idmanin pankkikavallukset

Wikiaineistosta


Pankinjohtaja Nils Idmanin pankkikavallukset.


Yhdyspankin konttorin tarkastus.

Tarkastusta jatkuu yhä edelleen Yhdyspankin täkäläisessä konttorissa. Uusia petoksia ja väärennyksiä huomataan tuon tuostakin, vaikka nyttemmin enää pienemmille summille.

Yhdyspankin konttorin johtaja.

Yhdyspankin Tampereen konttorin uusi johtaja Edwin Sederholm on määrätty toimeensa tämän kuun loppuun, johon asti konttorin johtajan nyt kulumassa oleva valtalupa kestää. Hra Sederholm on määrätty konttorin johtajaksi ensi vuoden alusta edelleenkin, mutta omasta pyynnöstään vain toistaiseksi.

Suomen pankin komisarion, hra Lindebladin selonteko.

Olemme kertoneet hra Idmanin Suomen Pankin Tampereen konttorista saaneen 800,000 mk. postilähetysvekselillä. Asiasta julkaisee pankinkomisario Ad. Lindeblad Nya Pressenissä seuraavan selonteon:

Jouluk. 1 pnä tänä vuonna annettiin Suomen Pankin Tampereen konttorista Yhdyspankin sikäläiselle konttorille 800,000 mk. viime marrask. 30 pnä päivättyä postilähetysvekseliä vastaan, sitten kun tämän pätevyys oli todennettu. Tämän vekselin Tampereen Yhdyspankki lunasti käteisellä t. k. 2 pnä kohta klo 10:ltä aamulla, kun Suomen Pankki avattiin, mutta pidätettiin vekseli kuitenkin pankissa Yhdyspankin pyynnöstä vakuutena, kun samana päivänä Yhdyspankin Helsingin konttoriin kirjeellisesti lähetettäviksi määrätyistä 500,000 mkasta vain oli suoritettu 350,000 mk., kun taas jäännös 150,000 mk. luvattiin suorittaa päivän kuluessa. Kun tätä puuttuvaa rahamäärää ei pankille suoritettu t. k. 3 eikä 4 pnä, esitin minä mieskohtaisesti t. k. 4 pnä postilähetysvekselin Yhdyspankissa, pyytäen jälellä olevaa suoritusta. Tämä kuitenkin kiellettiin ja ilmoitettiin pankissa, että eräs pankin pääkonttorin johtajista seuraavana päivänä saapuisi Tampereelle ja hän saisi sitten päättää, lunastetaanko vekseli vai ei. T. k. 5 pnä kävin jälleen Yhdyspankissa, pyytäen suoritusta jälellä olevasta määrästä, joka päivemmällä suoritettiinkin.

Hra Lindeblad lisää vielä, ettei hänellä ole ollut pienintäkään aavistusta pankinjohtaja Idmanin petoksista. Hän ei myöskään ole missään yksityisissä liikeasioissa hra Idmanin kanssa.

Yhdyspankin vuokraholvit järjestyksessä.

Tietämän mukaan ovat Yhdyspankin täkäl. konttorissa vuokraholvit täydellisessä järjestyksessä. Joukko holvien omistajia on tarkastanut holvejaan ja tullut huomaamaan, että kaikki on kunnossa. Mitä tulee siihen holviin, johon hra Idmanilla aikaisemmin oli ollut avain, epäiltiin että se mahdollisesti ei olisi järjestyksessä, mutta eilen toimitetussa tarkastuksessa havaittiin, että tämäkin epäilys oli kokonaan väärä.

Kuinka holvien avainten kaksoiskappaleet ovat joutuneet Yhdyspankkiin, siitä ei ole tietoa. Heti kun tämä havainto oli tehty sijoitettiin avaimet asianvaatimassa järjestyksessä varmaan paikkaan.

Suomen pankin Tampereen komisario Lindeblad saanut
6 kk. virkavapautta. — Sijaiseksi määrätty pankin
Turun konttorin kassanhoitaja E. Serenius.

Suomen Pankin Tampereen konttorin komisariolle fil. maist. A Lindebladille on pyynnöstä myönnetty 6 kuukauden virkavapaus ensi maanantaista lukien. Hänen sijaisekseen on tänä aikana määrätty pankin Turun konttorin kassanhoitaja Einar Serenius.

Mikäli Suomen Pankin pankkivaltuusmiesten toimittamassa tutkimuksessa on käynyt selville, on aikaisemmin kerrottu tieto, että pankin Tampereen konttorin kassanhoitaja olisi pannut vastalauseensa tunnetun 800,000 markan suuruisen postilähetysvekselin lunastamista vastaan, perätön. Mainittu kassanhoitaja antoi ilman minkäänlaisia vastaväitteitä summan pankin komisarion käskystä.

Pankinjohtaja Idmanin kuulustelu

on toistaiseksi kokonaan valmistavaa laatua ja toimitetaan kuulustelua, mikäli Yhdyspankin asiain tarkastus sitä vaatii. Varsinainen kuulustelu alotetaan vasta sitten kun väärennykset ja kavallukset on todettu ja Yhdyspankki täydentänyt ilmiantoansa. Mikäli nyttemmin lienee saatu selville, on johtaja Idman todellakin käynyt ainakin muutamissa Yhdyspankin kassaholveissa olevissa ja muille vuokratuissa kassalokeroissa. Eräs tällaisen lokeron vuokraaja on toimittamassaan tarkastuksessa havainnut, että hänen siellä säilyttämiänsä arvopapereja on siirrelty, mutta ovat ne muuten kaikki tallella. Pankinjohtaja Idmanin käyttämäin rahojen hankkimiskeinojen joukossa lienee myöskin suuressa määrin esiintynyt korkeita palkkioita henkilöille, jotka ovat merkinneet vekseleihin nimensä. Siten kerrotaan eräänkin henkilön 25,000 markan vekselistä saaneen palkkiota 5,000 mk.

Yhdyspankin Tampereen konttorin johtajanvirka. – Avainjuttu.

Pankinjohtaja E. Sederholmin määräys Yhdyspankin Tampereen konttorin johtajan toimeen on hänen pyynnöstään voimassa ainoastaan toistaiseksi. Se on muodollisista syistä annettu ainoastaan joulukuun 31 päivään, mutta tulee se uudistettavaksi toistaiseksi. Pankinjohtaja Wasastjernan ilmoituksen mukaan ei tarkastus ole vielä läheskään loppuun saatettu. Kaikki on vielä yhtenä sekasotkuna. Uusia väärennyksiä ja petoksia on vieläkin, mutta eivät ne nouse niin suuriin summiin kuin aikaisemmin ilmisaadut. Mitään loppusummaa ei voida vielä ilmottaa. Kun on epäilty, että kassaholvin kassalokeroista, johon Idmanilla aikaisemmin on ollut avain, nyt mahdollisesti olisi epäjärjestyksessä, on sen vuokraaja eilen tarkastanut sen. Tällöin havaittiin kuitenkin kaikki olevan järjestyksessä. Suomen Pankista tuodut avaimet vietiin löytämisen jälkeen erääseen toiseen pankkiin säilytettäväksi. Mikäli hra Idman on kuulustelussa kertonut, oli hän 2 1/2 vuotta sitten puhelimitse tilannut avaimet Suomen Pankista, kun eräs liiketuttavista oli kadottanut avaimen kassalokeroonsa ja hänen sen vuoksi täytyi saada uusi. Hra Idman ei kuitenkaan sanonut muistavansa keneltä pankin virkamieheltä hän avaimet tilasi.

Vekseliprotesteja.

Lauantaina protesteerattiin Tampereella kiinteimistöosakeyhtiö Commercen hyväksymä ja pankinjohtaja A. Snellmanin asettama 10,000 markan suuruinen vekseli. Protestin otti Vaasan pankki. Maanantaina protesteerasi Suomen Pankki pankinjohtaja Nils Idmanin asettaman ja tehtailija H. Liljeroosin tunnustaman 100,000 markan vekselin ja Pohjoismaiden Osake-Pankki pankinjohtaja A. Snellmanin asettaman ja kiinteimistö-osakeyhtiö Commercen tunnustaman 70,000 markan vekselin. Eilen protesteerasi Yhdyspankki johtaja Nils Idmanin ja asianajaja Aksel Alanderin tunnustaman 10,000 markan vekselin. Hra A. Rosenlew on Tampereen maistraatin kautta hakenut ulos pankinjohtaja Nils Idmanin asettaman 300,000 markan suuruisen velkakirjan, jossa takaajina olivat hrat H. Liljeroos ja F. Idman.

Idmanin rikokset.

Tampereen rikosasiain komisariolle ovat muutamat yksityiset henkilöt ilmiantaneet hra Idmanin siitä, että hän on puijannut heiltä rahoja muutamia satojatuhansia markkoja.

Pohjoismaiden osakepankin Tampereen konttorin johtajan tointa

hoitaa nykyään pankin toinen johtaja V. K. Simelius.


Lähde[muokkaa]

Aamulehti torstai 12.12.1912 s. 3.