Siirry sisältöön

Pankinjohtaja Nils Idmanin väärinkäytökset 2

Wikiaineistosta


Pankinjohtaja Nils Idmanin väärinkäytökset.


Idmanin kavallusten vaikutus liike-elämään. —
S. U. T. haastatellut asiantuntevia kurssien laskemisen johdosta.

Yhdyspankin osakkeitten kurssin alenemisen johdosta pörssissä ja huhujen johdosta, että talletuksia suuremmassa määrässä olisi irtisanottu mainitussa pankissa, on eräs S.U.T:n toimittajista haastatellut kahta liike-elämää tuntevaa henkilöä kuullakseen heidän mielipidettään tästä kurssien laskemisesta.

Toinen näistä henkilöistä huomautti aluksi, että kurssien aleneminen aiheutui torstaina ja perjantaina ensi silmänräpäyksen aikaansaamasta säikähdyksestä. Eilen tehdyt suhteellisen suuret Yhdyspankin vanhojen osakkeitt. ostot hintoihin, jotka nousevat edellisenä päivänä noteerattua ostokurssia suuremmiksi, osottavat kuitenkin pelästyksen menneen jo ohi. Mitään syytä pysyvään kurssien laskemiseen tuskin on olemassa. Viimeinen taulukko pankin tilasta osottaa, että vararahasto n:o 2 joka on m. m. tarkoitettu peittämään odottamattomia tappioita — ja sellaisina täytyy paljastettuja kavalluksia ja väärennyksiä pitää — nousee jo yli 4 miljoonaan mkn. Sitäpaitsi on viime vuoden voitto- ja tappiotililtä käytettävänä vielä yli 500,000 mk. Nämä summat riittävät jo täydelleen peittämään pankinjohtaja Idmanin kavallukset, elleivät ne nouse nyt otaksuttua 4 à 5 miljoonaa mk. korkeammalle ja tämä on tuskin mahdollista. Asiain näin ollen ei pankin keskushallinto ole edes pakotettu, ellei se tahdo, esittämään pienempää osinkoa kuin mitä viime vuonna jaettiin. Onni oli, että nämä tappiot kohdistuivat niin lujaan kuin Yhdyspankkiin. Jos ne olisivat kohdanneet heikompaa, olisi mahdoton arvata seurausten suuruutta. Yleinen kurssien aleneminen, joka näinä päivinä on ollut huomattavissa pörssissä, on luonnollisesti johtunut Tampereen tapahtumista. Tuleeko tämä jatkumaan, on vaikeata sanoa ennenkuin Idmanin asiat on täydelleen selvitetty ja suurempi varmuus liike-elämään palautunut, mutta enempi aleneminen ei näytä perustellulta.

Toinen haastatelluista henkilöistä taasen painosti[1] sitä ilahuttavaa seikkaa, ettei Yhdyspankin osakkeitten kurssi pörssissä ollut vielä edes saavuttanut niiden hypoteekkiarvon korkeinta rajaa. Näitä osakkeita vastaan ovat toiset pankit myöntäneet 200 mkn lainan, mutta alin noteeraus on ollut 220. Tiedetään myös, että pankit ovat näinä päivinä uudistaneet lainoja Yhdyspankin osakkeita vastaan niiden hypoteekkiarvosta. Tämä todistaa, että pankkiin luotetaan täydellisesti. Täytyy myöskin otaksua, että henkilöt, jotka eilen ostivat pankin osakkeita, tuntevat pankin asiat ja ovat vakuutettuja siitä, että pankin osinko pysyy lähipitäen entisenään. Myöskään ero vanhojen ja uusien osakkeitten välillä, jotka ensi vuoden alusta lähtien ovat samanarvoiset, ei ole suurempi kuin puolet ensi vuoden otaksutusta osingosta. Tämä on luonnollisesti lisätodistuksena siitä, että henkilöt, jotka eilen ostivat niitä, ovat osingosta täysin vakuutettuja.

Mitä sitten tulee huhuihin, että talletuksia olisi suuremmassa määrässä sanottu irti, huhuihin, joiden todenperäisyyden pankin keskushallinto jo muuten on kumonnut, niin ei voi mutua[2] kuin valittaa, jos sellaista on tapahtunut. Mitään järjellistä syytä pankin vakavaraisuuden epäilemiseen ei ole, etenkin kun pankki selviää asiasta ilman että osakepääomaan tai varsinaiseen vararahastoon tarvitaan koskea. Päinvastoin olisi talletusten poisottaminen vain näitten surullisten tapausten selvittämisen vaikeuttamista ja on senvuoksi jokaisen mahdollisuuden mukaan koetettava vastustaa tällaista paniikkia.

Eräs helsinkiläinen liikemies auttanut Idmania 300,000 mk:lla.

N. Pr:n kertoman mukaan on eräs helsinkiläinen liikemies Idmania auttaakseen lainannut tälle 300,000 mk., minkä rahamäärän vakuudeksi Idman antoi kaksi asetamaansa[3] vekseliä, joista toinen oli 100,000 mkn ja toinen 200,000 mkn. Vekselit olivat kahden tamperelaisen liikemiehen tunnustamat. Ei vielä ole saatu selville, ovatko vekselit oikeat vai väärennetyt.

Idmanin pesän selvittely.

Kuten ennen olemme kertoneet ovat varatuomarit E. Ahlman ja Soivio määrätyt laatimaan Idmanin pesäluettelon. Työhön ryhdyttiin perjantaina ja kestänee se sangen kauvan, kun asiat ovat pelottavan sotkuiset. Varojen joukossa on myöskin arvopapereita, muttei niistä ole vielä luetteloa laadittu. Kaikki arvopaperit ovat kiinnitetyt. Kiinteimistöjä omistaa Idman vain huvilansa, jonka rakennuskustannukset ovat nusseet[4] puoleen miljoonaan. Se ei kuitenkaan ole tämän summan arvoinen, kun se esim. on rakennettu vuokramaalle, suullisen sopimuksen perusteella.

Romahduksen syyt. — Pankinjohtaja Idmanin selitys.

Kuten jo olemme maininneet on pankinjohtaja Idman kertonut, että hän neljä vuotta sitten oluttehtaiden osakkeissa menetti 600,000 mk. Tämän lisäksi sai hän kärsiä muita tappioita, niin että hänen häviönsä lyhyen ajan kuluessa nousivat 1 milj. m:kaan. Silloin hänen luottonsa muka alkoi vähetä ja hän ryhtyi rikoksellisin keinoin hankkimaan itselleen käyttövaroja.

Hra Idmanin sanojen mukaan ovat hänen rikoksensa alkaneet siis neljä vuotta takaperin. Mercator on taasen kertonut kuten tunnettu että Idmanin rikokset olisivat alkaneet jo kymmenen vuotta sitten ja eräältä kolmannelta taholta saatujen tietojen mukaan ei Idman ole harjoittanut rikoksiaan vasta kuin vuoden.

Varma vastaus tähän kysymykseen saatanee vasta sitten kun juttu ehtii raastuvanoikeuden tutkittavaksi.

Yhdyspankin keskushallinnon tarkastustoimenpiteet.

Yhdyspankin keskushallinto on päättänyt kehoittaa yhtiökokouksen valitsemia tilintarkastajia osakkeenomistajien edustajina jo nyt ryhtymään tehtäväänsä, tarkastamalla Tampereen haarakonttorin asiat, syystä että petokset siellä tulevat aikaansaamaan laajan ja monimutkaisen lisätyön tavanmukaisessa vuositilintarkastuksessa. Tämä tarkastus voi tapahtua paraiten joko nykyään käynnissä olevan Tampereen konttorin tarkastuksen yhteydessä tai heti sen jälkeen. Vakinaisina tilintarkastajina ovat varapresidentti A. Spåre, senaattori K. Castrén, v.-tuomari W. Ahlqvist ja professori A. Wallenskiöld; varajäseninä ovat t:ri Rolf Thesleff, salaneuvos Kasten de Pont ja t:ri K. Ignatius.

Eräs väärennetty talletustodistus vuodelta 1902.

Petollista menettelyä lienee jatkunut ainakin kymmenkunta vuotta, päättäen m. m. siitä, että on olemassa eräs 1902 allekirjoitettu 150,000 markan talletus, jossa luultavasti kaikki muut nimet paitsi Idmanin, ovat väärennetyt ja jonka Idman on jättänyt eräälle leskirouvalle 118 tuhannen markan lainan pantiksi. Voisi muuten ajatella, että tämä talletustodistus on paljo myöhemmin tehty, vaikka se on merkitty annetuksi 1902, mutta todistuksen sanotaan olleen mainitun lainanantajan hallussa jo noin kahdeksan vuotta, joten se ainakin on niin vanha. Tämä talletustodistus on kirjoitettu Yhdyspankin talletustodistuskaavakkeelle, siihen on painettu numero, se on Idmanin ja erään toisen Tampereen virkamiehen allekirjoittama. Todistus on siirretty merkitsemällä talletuksen selkäpuolelle sen henkilön nimi, jolle se on asetettu.

Suomen Pankki ja Idman.

Kun Yhdyspankin Tampereen konttorin tilejä ja kassaa joku aika takaperin tarkastettiin, otti Idman, tietenkin tarkastuksen aiheuttamia tarpeitaan varten, Suomen Pankin Tampereen konttorista postilähetysvekselillä 800 tuh. markkaa tietää Hels. S. Idmanin Suomen Pankin Tampereen konttorista helposti saamat suuret rahamäärät ovat herättäneet ikävää huomiota. Mikäli Hels. S:lle on ilmoitettu, on herätetty kysymys Suomen Pankin Tampereen konttorin johdon muutoksesta.

Yhdyspankin Tampereen konttori.

Yhdyspankin keskushallinto on päättänyt lähettää Tampereen konttoriin uusia ja tottuneita virkailijoita pankin pääkonttorista.

M. m. mainittakoon, että pankin kassassa on noin puolen miljoonan markan summasta ainoana todisteena tälle määrälle kirjoitettu diskonttolista. Hra Idman oli nimittäin nostaessaan rahat antanut tämän listan rahastonhoitajattarelle ja luvannut sen vakuudeksi seuraavana päivänä esittää tarpeellisessa kunnossa olevan vekselin. — Hels. S.

Miten hra Idman m. m. rahoja hankki.

Esimerkkinä siitä, millä tavalla pankinjohtaja Idman on käyttänyt liiketuttavainsa luottamusta, mainittakoon, että muuan tamperelainen liikemies oli joku aika sitten, yhdistääkseen eräitä vanhoja asioitaan yhteen vekseliin, Yhdyspankin konttorista nostanut noin 40,000 mk., jotka hän aivan näinä päivinä luovutti hra Idmanin käytettäväksi — kun nimittäin hänen vanhat pienehköt vekselinsä eivät vielä olleet langenneet. Täten saadut varat oli hra Idman pyytänyt saada lainata siksi aikaa. Asianomainen olikin ne hänelle luovuttanut ja vielä ilman minkäänlaista vakuutta tai kuittia. Tällä tavalla tuli mainittu liikemies odottamattaan kärsimään mainitun summan.

Nytkin vielä on mahdoton sanoa, mihin hra Idman on käyttänyt ne äärettömät summat, jotka hän viimeaikaisilla kavalluksillaan on hankkinut. Mikäli tähänastisista tutkimuksista on käynyt selville, nousee puhtaasti väärennettyjen määrien summa ainoastaan noin 130,000 mkkaan. Sen sijaan on hra Idman lukuisilla petkutuksilla hankkinut itsellensä summia, joista sanomalehdissä jo ennen on tietoja näkynyt. Nämä petkutukset ovat pääasiassa tapahtuneet siten, että hra Idmanin liiketuttavat ovat antaneet hänen haltuunsa suuren määrän avonaisia vekseleitä, joita hra Idman sittemimn[5] on täydentänyt ja käyttänyt niillä saadun summan omiin tarkoituksiinsa.

Vaikutukset Yhdyspankkiin.

On kerrottu, että muka Yhdyspankin Tampereen konttorista olisi otettu ulos joukko talletuksia. N. Pr. ilmoittaa kuitenkin pankin keskushallinnon vakuuttaneen, ettei mainitussa tiedossa ole mitään perää. Yhdyspankin Tampereen konttorista ei kuulu nyttemmin otetun ulos talletuksia sen enempää kuin säännöllisinä aikoina.

Eräs Yhdyspankin "Osakas" tekee N. Pr:ssä muutamia kysymyksiä pankin johtokunnalle, ilmaisten niissä hyvin selvästi tyytymättömyytensä johtokunnan menettelyyn pankin Tampereen konttorin ja sen esimiehen valvonnassa. Ei voi, hän sanoo, päästä siitä epäilyksestä, ettei keskushallinto ole tehnyt kaikkea mitä se olisi voinut petosten estämiseksi. Johtokunnan on ilmoitettu jo kauan epäilleen, ettei siellä kaikki ollut niinkuin olla piti. Miksi ei heti ensi epäilyksen synnyttyä pantu toimeen niin perinpohjaista tarkastusta, että mahdolliset epäsäännöllisyydet olisivat tulleet ilmi? Kuinka on voitu antaa erään haarakonttorin johtajan ottaa omasta pankista niin suunnattomasti luottoa? Millainen oli se tarkastus, joka Tampereen konttorissa pidettiin toissa viikon lopulla, kun silloin ei mitään saatu ilmi? Mikä tehtävä on ollut konttorin alijohtajilla? Näin kyselee "Osakas".

Idmanin mielentila

on edelleenkin tyyni ja rauhallinen, jollainen se on ollut siitä asti kun vangitsemispäivän hermostuneisuus ja kiihtymys laukesi. Hänen luonaan käy poliisivankilassa paljon vieraita. Etenkin omaiset käyvät usein hänen luonaan ja saavat sen vapaasti tehdäkin. Hänen molemmat tyttärensä ovat käyneet häntä tapaamassa. Mutta sen lisäksi käy hänen puheillaan paljon entisiä liiketuttavia, joilla on kullakin jotain selitystä pyydettävänä ja tietoja saatavana. Sama asia pakottaa tietenkin myöskin pankin konttorin tarkastajat usein häneen turvaamaan.

Idmanin kavallukset ulkomaiden sanomalehdissä.

Otsakkeella "Miljoonakavallukset Suomessa" on sunnuntaisessa Politikenissä julaistuna seuraava sähkösanoma:

Pohjoismaiden osakepankin haarakonttorin johtaja, Snellman on kadonnut. Epäsäännöllisyyksiä pankin kassassa ei vielä ole havaittu. Mutta koska Snellman on kärsinyt suuren tappion Idmanin kavallusten johdosta, luullaan, että hän on tehnyt itsemurhan. Idmanin kavallukset lasketaan nyt 5 miljoonaksi markaksi. Vielä ei kuitenkaan voida varmasti tietää väärennysten suuruutta, koska päivittäin huomataan uusia petoksia.

Samassa kirjoituksessa mainitaan myöskin Yhdyspankin Tampereen konttorin palveluksessa olevan kahden neidin vangitsemisesta.

Yhdyspankin Tampereen konttorin virkailijat.

Eilen ilmoitettiin täkäläiselle maistraatille kaupparekisteriin merkittäväksi, että Yhdyspankin pääkonttorin apulainen neiti Gurli Linsén on oikeutettu yhdessä jonkun johtokunnan jäsenen kanssa allekirjoittamaan Yhdyspankin Tampereen konttorin toiminimen.

Hämeenläänin kuvernööri

saapuu tänne tänä aamuna ja on hänen matkansa, mikäli olemme kuulleet, yhteydessä täkäläisten suurtapahtumain kanssa.


Lähde

[muokkaa]

Aamulehti tiistai 10.12.1912 s. 4–5.


Tallentajan huomautukset

[muokkaa]
  1. sic
  2. pitää olla muuta
  3. sic
  4. pitää olla nousseet
  5. pitää olla sittemmin