Raahen kirkko palanut

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suuri tulipalo Raahessa.
Kirkko ja koulu palaneet.


Raahen vanha kirkko.

Eilen klo 11 tienoissa illalla huomattiin tulen päässeen valloilleen Raahen kirkossa.

Ennen kuin väkeä riittävästi palopaikalle ehti, oli kirkko kokonaan liekkien vallassa, joten palon sammuttamisesta ei enää voinut tulla kysymystäkään. Kun kirkon ympäristöllä on joukko rakennuksia, niin piti yleisöä kauhun jännityksessä odotus minne päin kirkontorni kaatuisi, sillä jos se kaatuisi rakennusten päälle, niin syttyisivät nämä tietysti tuleen ja palo leviäisi kuka tiesi kuinka laajalle tuossa tiheään rakennetussa puutaloryhmässä. Onneksi kaatui torni palavan kirkon päälle, joten siitä pelosta päästiin. Mutta silloinpa saikin tuli uutta virikettä ja sellaisen voiman, että sitä oli mahdoton vastustaa. Kuumuus tuulen alla oli niin suuri, että kirkon ympärillä olevassa puistikossa syttyivät puut palamaan ja näitä myöten levisi tuli tuulen alla olevaan, alkeiskoulurakennukseen, joka pitkä puinen rakennus ponnistuksista huolimatta oli pian tulen saaliina ja paloi samoin kuin kirkkokin aivan perustuksiaan myöten.

Koulurakennuksesta levisi tuli koulun vahtimestarin asuntoon ja poltti senkin rakennuksen sekä kaikki koulun ulkohuoneet aivan maan tasalle. Vielä paloi muutamia lähellä olevia makasiinejä.

Kun tulen valta vihdoin saatiin suurilla ponnistuksilla rajoitetuksi, niin tapahtui se aivan viime tingassa, sillä tuli oli pääsemäisillään kaupungin tiheimmin rakennettuun osaan, jossa on pieniä puutaloja aivan toistensa vieressä. Jos palo tähän talorykelmään pääsi, niin se teki puhdasta koko tuosta kaupunginosasta. Mutta niin kuin jo mainitsimme, palo saatiin pysähtymään juuri tämän kaupunginosan laitaan.

Mutta olikin se jo ehtinyt tuhoa tehdä tuntuvasti.

Kirkon mukana paloivat uudet, vasta hankitut urut, joita parhaallaan paikoilleen pantiin. Osa kirkon arkistoa myöskin paloi sekä kirkon kalliit kattokruunut, erittäin kaunis vanha saarnatuoli, joukko vanhoja maalauksia ja veistokuvia. Koulussa paloi osa kirjastoa ja opetusvälineitä.

Tulen irtipääsystä ei ole varmaa tietoa, vaan arvellaan sen jollain tavoin saaneen alkunsa urkujen paikalleen panotyössä kerääntyneistä lastuista, sillä muuta tulen vaarallista ei tiedetä kirkossa olleen.

Kirkon tapuli joka on erillään kirkosta ja sattui tuulen päälle, saatiin pelastetuksi.

Kirkko oli vakuutettu 46,000 markasta ja alkeiskoulu, jonka Raahen kaupunki omisti, vakuutettu 14,200 mkasta. Uudet urut olivat niinikään vakuutetut.

[Lähde:Kaleva 24.7.1908 sivu 2 - 3]


____________________


Raahen kirkko palanut.


R a a h e s t a,   24 p:nä heinäk. Eilen illalla k:lo 10:nen aikaan pääsi tuli irti kaupungin kirkossa, joka paloi poroksi. Tuli levisi alkeiskoulun rakennukseen, joka niinikään paloi perustuksia myöten. Suuri vaara uhkasi apteekkia sekä koko koillista kaupunginosaa. Tulen arvellaan päässeen irti sen varomattomasta käyttelystä uusia urkuja asetettaessa paikoilleen.

Myöhemmin sähkötettiin Raahesta seuraavaa:

Raahen puukirkko, rakennettu v. 1650, oli vakuutettu Kaupunkien yleisessä palovakuutusyhtiössä 46,000 mkasta. Uudet urut, joita paraillaan laiteltiin kirkkoon ja joita oli aikomus sunnuntaina koetella, olivat vakuutetut Pohjolassa 16,000 mksta; alkeiskoulun talo myös Pohjolassa 14,200 mkasta. Osa kirkon kalleuksista säilytettiin kirkonisännän luona ja pelastuivat siis tulelta, muun osan joutuessa liekkien uhriksi. Alkeiskoulun kirjoja ja papereita onnistuttiin osaksi pelastaa; koko muu irtaimisto paloi.

Kirkon yhteydessä oleva, myöskin puusta rakennettu korkea torni paloi myös. Onneksi ei torni palaessaan kaatunut lähellä olevan apteekin päälle, vaan itse kirkon ylitse. - Apteekissa säilytettiin näet tulenarkoja ja helposti syttyviä aineita. Kirkon läheisyydessä sijaitseva kellotapuli pelastui tulelta.

Tuulen puolella sijaitsevista rakennuksista vietiin kaikella kiireellä pois kaikki irtaimisto, koska yleisesti otaksuttiin ettei sitä kaupunginosaa saataisi pelastetuksi tulelta, joka kuitenkin onnistui palokunnan ja väestön yhteisten tavattomien ponnistusten avulla.

Tulipalo alkoi kirkon urkulehteriltä, missä työt uusien urkujen paikoilleen asettamiseksi olivat käynnissä. Syy tulen irtipääsemiseen on toistaiseksi tietämätön.

Vahinko on melkoinen.

[Lähde: Uusi Suometar 25.7.1908 sivu 3]


____________________


Raahen tulipalosta


antaa K:va seuraavia lähempiä tietoja:

Ennenkuin väkeä riittävästi palopaikalle ehti, oli kirkko kokonaan liekkien vallassa, joten palon sammuttamisesta ei enää voinut tulla kysymystäkään. Kun kirkon ympäristöllä on joukko rakennuksia, niin piti yleisöä kauhun jännityksessä odotus minne päin kirkontorni kaatuisi, sillä jos se kaatuisi rakenusten päälle, niin syttyisivät nämä tietysti tuleen ja palo leviäisi kuka tiesi kuinka laajalle tuossa tiheään rakennetussa puutaloryhmässä. Onneksi kaatui torni palavan kirkon päälle, joten siitä pelosta päästiin. Mutta silloinpa saikin tuli uutta virikettä ja sellaisen voiman, että sitä oli mahdoton vastustaa. Kuumuus tuulen alla oli niin suuri, että kirkon ympärillä olevassa puistikossa syttyivät puut palamaan ja näitä myöten levisi tuli tuulen alla olevaan, alkeiskoulurakennukseen, joka pitkä puinen rakennus ponnistuksista huolimatta oli pian tulen saaliina ja paloi samoin kuin kirkkokin aivan perustuksiaan myöten.

Koulurakennuksesta levisi tuli koulun vahtimestarin asuntoon ja poltti senkin rakennuksen sekä kaikki koulun ulkohuoneet aivan maan tasalle. Vielä paloi muutamia lähellä olevia makasiinejä.

Kun tulen valta vihdoin saatiin suurilla ponnistuksilla rajoitetuksi, niin tapahtui se aivan viime tingassa, sillä tuli oli pääsemäisillään kaupungin tiheimmin rakennettuun osaan, jossa on pieniä puutaloja aivan toistensa vieressä. Jos palo tähän talorykelmään pääsi, niin se teki puhdasta koko tuosta kaupunginosasta. Mutta niin kuin jo mainittiin, palo saatiin pysähtymään juuri tämän kaupunginosan laitaan.

Kirkon mukana paloivat uudet, vasta hankitut urut, joita parhaillaan paikoilleen pantiin. Osa kirkon arkistoa myöskin paloi sekä kirkon kalliit kattokruunut, erittäin kaunis vanha saarnatuoli, joukko vanhoja maalauksia ja veistokuvia. Koulusta paloi osa kirjastoa ja opetusvälineitä.

[Lähde: Uusi Suometar 26.7.1908 sivu 4]