Rauhankysymys ja rauhantutkimus

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

32.7 Rauhankysymys. Rauhantutkimus[muokkaa]

 • Brock-Utne, Birgit: Rauhankasvatus: ”Rauha saa alkunsa naisten mielissä”. (The role of women, as mothers and members of society, in the education on young people for peace: Mutual understanding and respect for human rights, 1981.) UNESCO:n New Delhissä 7.–11.12.1981 pidettyä kasvatusalan asiantuntijoiden kokousta varten teettämä raportti. Käännös: Kaija Anttonen. Helsinki: Naiset rauhan puolesta, 1982. ISBN 951-99417-4-6.
 • Einstein, Albert: Atomisota vai rauha: Maailma Albert Einsteinin silmin. Toimittanut Eva Isaksson. 2. korjattu painos. Helsinki: Rauhankirjallisuuden edistämisseura, 2002. ISBN 951-9457-06-2.
 • Green, Robert: Kohti ydinaseetonta maailmaa. (Fast track to zero nuclear weapons, 1998.) Julkaisija: The Middle Powers Initiative. Suomentanut Lassi Salvi. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 1999. ISBN 951-578-689-4.
 • Gruen, Arno: Tahdon maailman ilman sotaa. (”Ich will eine Welt ohne Kriege”, 2006.) Suomentanut Ilona Nykyri. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2008. ISBN 978-952-01-0104-6.
 • Harle, Vilho (toim.): Rauha, aate, historia: Kirjoituksia rauhanaatteesta historiassa. Oulun yliopiston historian laitoksen julkaisuja. Yleinen aate- ja oppihistoria no. 1988, 1. Oulu: Oulun yliopisto, 1988. ISBN 951-42-2547-3.
 • Väkivallan loppu : johdatus uuteen rauhanpolitiikkaan / toimittanut Fredrick S. Heffermehl
 • Heffermehl, Fredrik S.: Nobelin rauhanpalkinto: Mitä Nobel todella tahtoi. (The Nobel peace prize: What Nobel really wanted, 2010/2011.) Suomentanut Arvi Tamminen. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2011. ISBN 978-952-01-0689-8.
 • Huovinen, Veikko: Pirunkalan leuat: Ajatuksia sodasta ja loistavista voitoista. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-17356-8.
 • Iversen, Felix: Mitä rauha on: Kirjoituksia 1925–1968. Toimittanut Kalevi Kalemaa. Helsinki: Suomen rauhanliitto – YK-yhdistys, 1991. ISBN 951-9193-28-6.
 • Jalkanen, Hannu ym. (toim.): Rauha kasvaa meistä. Jyväskylä: Atena, 1988. ISBN 951-9362-13-4.
 • Kaakkuriniemi, Tapani & Kanerva, Jukka (toim.): Kaikki miehet aseisiin: Puheenvuoroja siviilipalvelusta ja asevelvollisuudesta. Toimitettu Jyväskylän yliopiston valtio-opin laitoksen ja Suomen ylioppilaskuntien liiton 12.11.1984 Jyväskylässä järjestämän ’Asevelvollisuus kontrollimuotona’ -seminaarin aineiston pohjalta. Jyväskylä: Filo, 1985. ISBN 951-99627-0-0.
 • Kaldor, Mary: Globaali kansalaisyhteiskunta – vastaus sodan ongelmaan. (Global civil society: An answer to war, 2003.) Suomentanut Maria Lyytinen. Helsinki: Like, 2006. ISBN 952-471-641-0.
 • Kallio, Kalle & Metsämäki, Mikko (toim.): Pasifistin taskukirja. Helsinki: Suomen sadankomitealiitto, 2003. ISBN 951-9372-22-9.
 • Kant, Immanuel: Ikuiseen rauhaan: Valtio-oikeudellinen tutkielma. (Zum Ewigen Frieden: Ein philosophischer Entwurf, 1795.) Suomentanut Jaakko Tuomikoski. 4. painos (1. painos 1922). Hämeenlinna: Karisto, 2000. ISBN 951-23-2764-3.
 • Kekkonen, Helena: Rauhankirja. Helsinki: Rauhankasvatusinstituutti, 1990. ISBN 952-90-2389-8.
 • Kekkonen, Helena & Böök, Markku (toim.): Aukko muurissa. Helsinki: Rauhankasvatusinstituutti, 1989. ISBN 952-90-1331-0.
 • Käkönen, Jyrki: Konfliktit, turvallisuus ja ympäristö: Modernisaation kriisi. Tampere Peace Research Institute, Research reports no. 65.. Tampere: Jyväskylä: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus: Atena, 1995. ISBN 951-706-147-1.
 • Linjakumpu, Aini & Villa, Susan & Jukarainen, Pirjo (toim.): Sodan ja rauhan identiteetit. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 2003. ISBN 951-706-203-6.
 • Maailman federaation perustuslaki. Viimeiset muutokset hyväksytty maailman perustuslakia säätävässä kokouksessa Troiassa, Portugalissa 1991. Helsinki: Kustannusteoria, 1992.
 • Männistö, Anssi (toim.): Miksi soditaan?. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-117-8.
 • Pihlajamäki, Veikko: Aseistakieltäytyjiä koskevan lainsäädännön uudistaminen. Puolustusministeriön julkaisuja nro 1/1999. Helsinki: Puolustusministeriö, 1999. ISBN 951-53-2002-X.
 • Pykälä, Jarmo: Suomalainen asekauppa.
 • Pykäläinen, Tuija Maaret ym.: Lietso rauhaa!!!. Tampere: Elämänsuojelija-lehti, 1997. ISBN 951-97762-0-6.
 • Raninen, Kaj (toim.): Katkelmia alistumisesta ja vastarinnasta. Helsinki: Aseistakieltäytyjäliitto, 1998. ISBN 951-97947-0-0.
 • Scheinin, Martin: Aseistakieltäytymisoikeus. Suomen akatemian tutkimushanke Oikeuden rajat. Helsingin yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja. D 3. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1988. ISBN 951-45-4514-1.
 • Scheinin, Martin & Tarvain, Kirsi (toim.): Oikeus kieltäytyä sotilaskäskyistä. 29.9.–1.10.1990 Espoossa ja Helsingissä järjestetyn kansainvälisen symposiumin The right to refuse military orders aineisto. Julkaisijat: Suomen rauhanliitto – YK-yhdistys, Juristit rauhan ja eloonjäämisen puolesta ry. Helsinki: Suomen rauhanliitto – YK-yhdistys, 1991. ISBN 951-9193-34-0.
 • Tolstoi, Leo: Omantunnon kujanjuoksu: Kirjoituksia rauhasta ja kansalaistottelemattomuudesta. Suomentanut Esa Adrian. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981. ISBN 951-0-10475-2.
 • Tuomikoski, Juha: Aseistakieltäytyjän maailma. Helsinki: Aseistakieltäytyjäliitto, 1989. ISBN 952-90-1019-2.
 • Tähtinen, Unto: Mitä Gandhi todella sanoi. 1. painos 1970 WSOY:n kustantamana. Helsinki: Rauhankirjallisuuden edistämisseura, 1989. ISBN 951-9457-24-0.
 • Vesa, Unto: Maailma myllerryksessä: Analyysejä kylmän sodan jälkeisestä maailmasta. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1995. ISBN 951-706-144-7.
 • Väänänen, Jouko (toim.): Rauhaa, peace! Pasifismin klassikoita: Uusintapainos 2500 vuotta vanhasta aiheesta. Lyhennetty laitos vuonna 1985 julkaistusta teoksesta Pasifistinen vakaumus. Helsinki: Like: Into, 2009. ISBN 978-952-01-0364-4.
 • Väänänen, Jouko & Kiljunen, Kimmo (toim.): Nuoriso ja asevelvollisuus. 29.11.–1.12.1985 pidetyn Kansainvälisen rauhantoimiston (IPB) ja Sodanvastustajien kansainvälisen internationaalin (WRI) järjestämän symposiumin esitelmät. Käännöstyön suorittaneet Oili Alm ja Jari Leino. Julkaisijat Suomen rauhanliitto, Aseistakieltäytyjäliitto. Helsinki: Suomen rauhanliitto – YK-yhdistys, 1988. ISBN 951-9193-11-1.
 • Yli-Vakkuri, Juhani (toim.): Rauha ja konfliktit globalisoituvassa maailmassa. Helsinki: Suomen rauhanliitto, 2000. ISBN 951-9193-48-0.

32.706 Järjestöt[muokkaa]

 • Hallman, Kristiina: Tottelisinko? Suomalaista Sadankomiteaa vuodesta 1963. Helsinki: Suomen sadankomitealiitto, 1986. ISBN 951-9372-14-8.
 • Vire-Tuominen, Mirjam: Rauhaa rakentavaa työtä: Suomen rauhanpuolustajien viisi vuosikymmentä. Helsinki: Demokraattinen sivistysliitto, 2003. ISBN 951-97831-6-4.

32.709 Historia[muokkaa]

 • Cortright, David: Rauha: Ajatusten ja liikkeiden historia. (Peace: A history of movements and ideas, 2008.) Suomentanut Eila Salomaa. Esipuhe: Kalevi Suomela. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-163-0.
 • Heinonen, Reijo E. & Kananen, Laura & Rantanen, Laura (toim.): Uudistuva rauhankasvatus – elämän mahdollisuus: Rauhankasvatusinstituutti ry:n 25-vuotisjuhlajulkaisu. Helsinki: Rauhankasvatusinstituutti, 2006. ISBN.
 • Lehtola, Veli-Pekka: Nickul: Rauhan mies, rauhan kansa. Inari: Kustannus-Puntsi, 2000. ISBN 952-5343-05-7.
 • Löfberg, Erkki: Kanta vaihteli: Sivarit kertovat. Helsinki: Like: Suomen Rauhanpuolustajat, 2013. ISBN 978-952-01-0955-4.
 • Paasilinna, Erno: Rohkeus: Arndt Pekurisen elämä ja teloitus. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-13242-3.
 • Santi, Rainer: 100 vuotta rauhan rakentamista: Kansainvälisen rauhantoimiston (IPB) ja muiden kansainvälisen rauhanliikkeen järjestöjen ja verkostojen historiikki. (100 years of peace making: A history of the International Peace Bureau and other international peace movement organisations, 1991.) Julkaisija Rauhankirjallisuuden edistämisseura. Helsinki: Suomen rauhanliitto, 1992. ISBN 951-9193-35-9.
 • Tuomioja, Erkki: Suomen rauhanliikkeen tausta ja tulevaisuus. Kuopio: Snellman-instituutti, 1991. ISBN 951-842-102-1.
 • The Weapons of Mass Destruction Commission: Kauhun aseet: Maailman vapauttaminen ydinaseista sekä biologisista ja kemiallisista aseista. (Weapons of terror: Freeing the world of nuclear, biological and chemical arms, 2006.) Suomennos: Eila Salomaa. Helsinki: Rauhankirjallisuuden edistämisseura, 2006.
 • Vesa, Unto: Miten rauhantutkimus tuli Suomeen. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1995. ISBN 951-706-151-X.
 • Wilenius, Reijo: Sodan ja rauhan filosofiaa. Jyväskylän yliopisto. Filosofian laitos. Julkaisu 37. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1988. ISBN 951-679-938-8.

Rauhantutkimus[muokkaa]

 • Galtung, Johan: Rauhantutkimus. (Fredsforskning, 1967.) Prisma-tietokirjasto 4. Helsinki: Weilin + Göös, 1969.
 • Heino, Päivi & Westermarck, Harri (toim.): Kriisikattilat ja uskonnot maailmanpolitiikassa. Studia generalia, kevät 2001. Helsinki: Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta, 2001. ISBN 952-10-0082-1.
 • Sota ja rauha tällä vuosisadalla. Kirjoittajat: Ulrich Beck ym. Barcelonassa 2002 järjestetyn CIDOB-säätiön (Barcelona Centre of Information and Documentation) seminaarin puheenvuoroja. Kääntäneet Elena Gorschkow ym. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 2003. ISBN 951-701-476-7.
 • Vesa, Unto: Rauhantutkimuksesta ja rauhanajattelusta. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1997. ISBN 951-706-166-8.

32.701 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Rousseau, Jean-Jacques: Kirjoituksia sodasta ja rauhasta. (Extrait du projet de paix perpétuelle de M. l'abbé de Saint-Pierre, 1761; Jugement sur le paix perpétuelle, 1756, julkaistu 1782; Que l'état de guerre naît de l'état social, 1756–58; Fragments sur la guerre.) Johdanto: Harto Hakovirta. Suomentanut ja selityksin varustanut Alex Aissaoui. Helsinki: Summa, 2010. ISBN 978-952-5418-29-3.