Rauhanyhdistys Viipurissa

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Rauhanyhdistys Viipurissa.


§ 1. Yhdistyksen tarkoitus on perustaa ja rakentaa rauhaa, raittiutta ja siveyttä etenkin paheissa elävien auttamiseksi.

§ 2. Yhdistyksen toimia varten on hankittava ja ylläpidettävä sopiva rakennus, jossa yhdistys voi pitää kokouksiansa ja esitelmiä.

§ 3. Jäseniksi yhdistykseen otetaan ne, jotka käyttäytyvät elämässään siten, että yhdistys katsoo heitä sopiviksi vaikuttamaan yllämainitussa tarkoituksessa.

§ 4. Jäsen, joka lankee paheesen eli rikokseen, eikä seuraa yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä, poistettakoon yhdistyksestä.

§ 5. Jos paheesen joutunut jäsen antaa itsensä oikaista, otettakoon hän jälleen yhdistyksen jäseneksi § 3 mukaan.

§ 6. Se, joka yhdistyksen kokouksiin ja keskusteluihin saapuu juopuneena, eli muutoin sopimattomalla käytöksellään saattaa häiriötä sanotuissa tilaisuuksissa ja jos hän muistutuksen siitä saatuaan ei masentuisi, poistettakoon hän kokouksesta. Törkeimmistä rikoksista on syyllinen saatettava lailliseen edesvastaukseen.

§ 7. Vaikutuksensa edistämiseksi saa yhdistys vastaanottaa vapaaehtoisia lahjoja, rahoja, testamentteja y. m. Yhdistys omistaa yhteisenä sekä kiinteän että irtaimen omaisuuden niin, ett'ei yhdelläkään jäsenellä ole siihen yksityisoikeutta.

§ 8. Yhdistyksellä on oikeus lähettää esitelmäin pitäjiä muihinkin paikkakuntiin, nimittäin sellaisia joita yhdistyksen johtokunta katsoo soveliaiksi.

§ 9. Yhdistys asiainsa hoidon joukostaan valitulle yhdeksänjäseniselle johtokunnalle, joka keskuudestaan valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, varastonhoitajan ja kirjurin sekä muut toimitsiat tarpeen mukaan.

§ 10. Puheenjohtajalla on oikeus ilman erityistä valtakirjaa valvoa yhdistyksen asioita virastoissa ja oikeuksissa.

§ 11. Puheenjohtaja kutsuu kokoon johtokunnan niin usein kuin tarve vaatii tahi koska vähintäin kolme jäsentä sitä vaatii. Laillisen päätöksen tekemisessä täytyy vähintäin viisi jäsentä olla läsnä. Johtokunta kutsuu yhdistyksen jäsenet väliaikaiseen kokoukseen keskustelemaan ja tutkimaan tärkeimpiä kysymyksiä, joiden käsittelyä ei käy vuosikokoukseen jättäminen, tahi koska vähintäin kymmenen yhdistyksen jäsentä ilmoitetusta syystä sitä vaatii.

§ 12. Yhdistys viettää vuosipäivänsä johtokunnan määräämällä ajalla, jolloin tilintarkastus yhdistyksen toimesta viimekuluneelta vuodelta tehdään sekä valitaan johtokunta ynnä tilintarkastajat. Johtokunta valitaan yhdeksi vuodeksi ja entisiä jäseniä saadaan uudelleen valita. Vuosikokouksessa saa myös esitellä muutoksia yhdistyksen säännöissä muitten kysymysten ohessa.

§ 13. Yhdistyksen ja johtokunnan kokouksissa tehdään pöytäkirja tehdyistä päätöksistä. Yksinkertaisen äänestämisen kautta päätetään kaikki asiat paitsi sääntöjen muutoksia, johon vaaditaan vähintäin 3/4 annetuista äänistä, ja on semmoinen päätös johtokunnan jätettävä Herra Kuvernöörin tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Jos yhdistys hajoaisi, jätetään sen varat samanlaiseen tarkoitukseen, yhdistyksen tällöin tapahtuvan päätöksen mukaan. Annettu Viipurin läänin Lääninkansliassa Maaliskuun 19 päivänä 1890.

Tämän asian on Lääninhallitus tutkiaksensa ottanut; ja näkee kohtuulliseksi täten noudatettavaksi vahvistaa ylempänä jäljennetyt säännöt "Rauhanyhdistykselle Viipurissa", kumminkin lisäyksellä: että yhdistys ei saa laajentaa vaikutustansa tämän läänin rajojen ulkopuolelle; että vaalit ovat tapahtuvat suljetuilla lipuilla; sekä että jos äänestäessä yhtä monta ääntä lankeaa kummallekin puolelle, puheenjohtajan ääni on ratkaiseva. Aika ja paikka edelläkirjoitetut.

[Lähde: Wiipurin Sanomat 2.4.1890 sivu 3]