Sääntö salpetteriveron lakkauttamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

1864.

No 5.
Suomen
Suuriruhtinanmaan
A s e t u s - K o k o u s.


(Luettava Saarnastuolista.)


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Sääntö
salpetteriveron lakkauttamisesta.
Annettu Helsingissä, 15 päiv. Helmikuuta 1864.


    Me ALEKSANDER Toinen, Jumalan Armosta, Keisari ja Itsevaltias koko Venäjänmaan yli, Puolanmaan Tsaari sekä Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Suomen Säätyjen luvalla ja suostumuksella tahdomme Me Armossa säätää että se, 1800 vuoden Valtiopäiväpäätöksen ja siihen perustautuvan 26 päivänä Lokakuuta 1801 annetun Kunink. Säännön mukaan, maan-omistajain suoritettavana oleva salpetterivero, joka ei enää sovi Kruunun eikä yksityistenkään edun kanssa yhteen, pitää ynnä Kruunun oikeuden kanssa salpetterimultaan vastaiseksi lakkautettaman. Jota kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingistä, 15 päiv. Helmikuuta 1864.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Oman Päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaattinsa:
LARS SACKLEEN.
M. W. NORDENHEIM.
JOH. ER. BERGBOM.
ROBERT TRAPP.
JOH. GRANLUND.
JOH. VILH. SNELLMAN.
C. CRONSTEDT.
A. L. BORN.
A. F. MUNCK.
PEHR PETERSON.
SEB. GRIPENBERG.


J. Snellman.