Senaatin oikeusosaston päätös kuolemantuottamuksesta (SOO 1916 I 76)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
7 helmikuuta 1916,   SOO 1916 I 76


76. Työmiehenlesken Beata Te:n ja Talollisen T. To:n valitukset kuolemantuottamusta kosk. jutussa. V. t. Apulaiskruununnimismiehen O. Lampisen y. m. syytteestä lausui Wiipurin KO päät. 7/4 1914 selvitetyksi, että To. oli, aikoen tarjota, paitsi muille läsnä olleille henkilöille, Beata Te:n miehelle W. Te:lle väkiviinaa hyvitykseksi siitä, että nämä olivat nostaneet To:n hevosineen ja kärryineen maantienojasta, johon ne olivat kaatuneet, erehdyksestä antanut heille karpolihappoa, jota hänellä oli ollut samanlaisessa pullossa kuin viinaakin, sillä seurauksella, että W. Te. oli sanotun myrkyn nauttimisesta kuollut; minkä vuoksi KO, RL 21 luv. 10 §:n[1] nojalla, tuomitsi To:n kuolemantuottamuksesta pidettäväksi 1 kk. vankeudessa, mistä rangaistuksesta 6/3 1913 annetun käskykirjeen mukaan oli vähennettävä kolmannes, jotapaitsi To. velvoitettiin suorittamaan Beata Te:lle ja hänen alaikäisille lapsilleen elatusavuksi ja W. Te:n hautauskustannusten korvaukseksi kerta kaikkiaan 1,000 mk. Wiipurin HO päät. 11/11 1914: Koska oli selvitetty, että To. oli k. o. tilaisuudessa ensin antanut puheeksitulleen pullon eräälle asiassa todistajana kuulustellulle henkilölle, joka pullosta maistettuaan ja lausuttuaan hänelle annetun myrkkyä, oli ojentanut pullon jollekin toiselle läsnäolleista miehistä, ja että W. Te. vasta tämän jälkeen oli pullosta juonut; senvuoksi ja kun To:n syyksi niin ollen ei voitu lukea Te:n karpolihapon nauttimisesta johtunutta kuolemaa, hylkäsi HO syytteen, mutta asian laatuun nähden sai To. itse kärsiä kulunsa asiassa. OO katsoi toteensaatetuksi, että To. oli p. o. tilaisuudessa KO:n päät. kerrotulla tavalla varomattomuudellaan tuottanut W Te:lle kuoleman; minkä vuoksi Sen. tuomitsi Tonterin rangaistukseen kuten KO ja velvoitti hänet suorittamaan KO:n hänen maksettavikseen määräämät korvaukset. – (1 jäsen vahvisti HO:n päät.)


Lähde[muokkaa]

 • Suomen senaatin oikeusosaston päätökset ja tuomiot 1916, Helsinki 1918, osa I päätökset, sivut 34–35.

Huomautukset[muokkaa]

 1. Rikoslain 21 luvun 10 pykälä: Joka huolimattomuutensa tahi varomattomuutensa kautta on tuottanut toiselle kuoleman taikka vaikean ruumiinvamman, rangaistakoon, jos kuolema oli seurauksena, vankeudella korkeintaan kolmeksi vuodeksi taikka vähintään viidenkymmenen markan sakolla, ja, jos vaikea ruumiinvamma syntyi, vankeudella korkeintaan yhdeksi vuodeksi taikka enintään viidensadan markan sakolla.
 • Asianosaisten sukunimestä on tallennettu vain alkukirjaimet. Lähteessä sukunimet ovat kokonaisina.

Lyhenteet[muokkaa]

 • HO = hovioikeus
 • kk. = kuukausi
 • KO = kihlakunnanoikeus
 • k. o. = kyseessä olevassa
 • kosk. = koskevassa
 • luv. = luvun
 • OO = (senaatin) oikeusosasto
 • p. o. = puheenaolevassa
 • päät. = päätös, päätöksessä
 • RL = rikoslaki
 • Sen. = senaatti
 • SOO = senaatin oikeusosasto
 • V. t. = virkaa tekevä